Українська культура як самобутнє духовне утворення Особливості етногенезу українського народу



Дата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


Українська культура як самобутнє духовне утворення

 • 1. Особливості етногенезу українського народу.

 • 2. Періодизація розвитку української культури.

 • 3. Предмет і завдання курсу.

 • 4. Напрямки і методи дослідження.

 • 5. Еволюція поглядів на культуру її сутність та структура.

 • 6. Функції культури.


Бичко А. К., Бичко Б.І. Бондар Н.О. Теорія та історія світової та вітчизняної культури: Курс лекцій / Навч. посібник. – К. 1993.

  • Бичко А. К., Бичко Б.І. Бондар Н.О. Теорія та історія світової та вітчизняної культури: Курс лекцій / Навч. посібник. – К. 1993.
  • Бокань В. Культурологія: Навч. посібник /За ред. В.М. Пічі. – Л. 2003.
  • Грищенко В.А. Історія світової та української культури. – К. 2003.
  • Історія української та зарубіжної культури: Навчальний посібник /За ред М. Заковича.– К., 2003.


Поняття “етнічна культура”

 • Народ або етнос - це історична спільність людей, яка склалася на певній території та володіє стабільними особливостями мови, культури, а також усвідомленням своєї єдності і відмінності від інших.



Етногенез

 • Етногенез-проблема походження народу.

 • ЇЇ вирішення дає змогу з'ясувати:

 • ареал зародження етносу,

 • джерела його культури, мови,

 • особливості свідомості.



Гіпотези етногенезу українців

 • 1) теорія “споконвічності

 • 2) теорія автохтоності

 • 3) теорія “єдиної колиски”

 • 4) теорія “незалежного розвитку окремих східнослов'янських народів



Періодизація розвитку української культури

 • Перший період охоплює часовий відрізок від її витоків і до прийняття християнства.

 • Другий період припадає на час існування княжої держави — Київської Русі та Галицько-Волинського князівства.



Періодизація розвитку української культури

 • Третій період припадає на литовсько-польську добу в історії нашого народу.

 • Четвертий період розвитку української культури припадає на козацько-гетьманську добу,



Періодизація розвитку української культури

 • П'ятий період охоплює 150 років, роки великої неволі нашого народу — від часів зруйнування Гетьманщини і до початку XX століття.

 • Шостий період є часом нового міжвоєнного та повоєнного поневолення України її східними та західними сусідами й охоплює часовий відтинок від початку XX ст. до кінця 80-х років.

 • Сьомий період розвитку української культури тільки-но розпочався і триває в нових історичних умовах. Це — сучасний період, що охоплює часовий відтинок від кінця 80-х і по сьогодення.





Історичний - намагається не стільки пояснити, скільки виявити та описати факти, події і досягнення культури, виділяючи в ній найвидатніші пам'ятки, імена творців.



Антропологічний – виявляє артефакти, досліджує вірування, звичаї, побут. Головна функція - адаптація та відтворення життєвого укладу людей.

 • Антропологічний – виявляє артефакти, досліджує вірування, звичаї, побут. Головна функція - адаптація та відтворення життєвого укладу людей.



Напрямки дослідження

 • Філософський - досліджує сутність культури, її відмінності від природи, співвідношення з цивілізацією й іншими явищами. Предметом вивчення є структура, функції та роль культури в житті людини і суспільства.



Соціологічний - досліджує функціонування культури або в цілому, або наявні в ній субкультури. Його цікавлять зміни, що відбуваються в культурі, реакція на ці зміни тих чи інших верств суспільства.

 • Соціологічний - досліджує функціонування культури або в цілому, або наявні в ній субкультури. Його цікавлять зміни, що відбуваються в культурі, реакція на ці зміни тих чи інших верств суспільства.





 • Діахронний - потребує викладу явищ, фактів, подій світової і вітчизняної культури в хронологічній послідовності.

 • Порівняльний метод застосовується в культурологічних дослідженнях двох або декількох національних культур. Він встановлює рівень своєрідності або спорідненості культур.



Археологічний - на підставі аналізу матеріальних предметів, добутих під час розкопок, дає вченому можливість зробити висновки про загальний стан культури.

 • Археологічний - на підставі аналізу матеріальних предметів, добутих під час розкопок, дає вченому можливість зробити висновки про загальний стан культури.

 • Біографічний метод переважно застосовується у літературознавстві як тлумачення літератури через відображення біографії й особистості письменника.



Еволюція поглядів на культуру

 • Слово "культура" походить від латинських слів обробляти, вирощувати, а пізніше - вклонятися, вшановувати

 • (культ богів, предків).

 • До середини І ст. до н.е. ці слова пов'язувалися саме із землеробською працею.



 • У середні віки поняття «культура» асоціюється з міським укладом життя.

 • В епоху відродження- з досконалістю та активізацією інтелектуального та творчого потенціалу людини.



 • Під культурою, на противагу „натурі" (природі), розуміють все, що створила людина.



Визначення культури

 • Культура - це матеріальний і духовний прогрес як індивідів, так і різноманітних соціально-національних спільнот.





Структура культури

 • Матеріальна культура охоплює всю сферу виробничої діяльності людства та її результати: як знаряддя праці, житло, предмети повсякденного побуту, одяг, будівельні споруди, засоби зв'язку, пам'ятники і монументи.



Духовна культура стосується області свідомості, пізнання, моралі, виховання, освіти, науки, мистецтва, літератури та інших сторін духовної діяльності людини

 • Духовна культура стосується області свідомості, пізнання, моралі, виховання, освіти, науки, мистецтва, літератури та інших сторін духовної діяльності людини



Структура культури

 • Побутова культура - обряди, звичаї, норми.

 • Технічна культура - наука, техніка, технології.

 • Художня культура - література, архітектура, скульптура, малярство.





Типологія культури відповідно до її носіїв

 • Світова культура - це синтез кращих досягнень усіх національних культур різних народів, що населяють нашу планету.



Національна культура уособлює надбання культур різних соціальних верств і прошарків населення кожного суспільства.

 • Національна культура уособлює надбання культур різних соціальних верств і прошарків населення кожного суспільства.



Упродовж розвитку людства виокремились

 • Упродовж розвитку людства виокремились

 • певні культурні епохи:

 • Антична,

 • Середньовічна,

 • культура епохи Відродження,

 • Нового часу,

 • Новітня.



Окремі форми культур

 • політична,

 • соціальна,

 • правова,

 • економічна,

 • екологічна,

 • фізична,

 • моральна .





Функції культури

 • Регулятивна,

 • або нормативна

 • Аксіологічна, або ціннісна

 • Виховна

 • Світоглядна



Первісні системи духовної культури.



Зародження культури. Настінні зображення в Каповій печері.



Первісне мистецтво





ВИСНОВОК

 • Культуру потрібно культивувати, бо вона для кожного народу є джерелом стійкості і добра, фактором національної гідності, служить підґрунтям для духовного розвитку наступних поколінь. Прогрес суспільства поєднується і супроводжується також культурним прогресом.




База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка