Уміння — здатність людини свідомо виконувати певну дію на основі знань; готовність застосовувати знання у практичній діяльності на засадах свідомості. УмінняДата конвертації25.12.2016
Розмір445 b.

Уміння — здатність людини свідомо виконувати певну дію на основі знань; готовність застосовувати знання у практичній діяльності на засадах свідомості.

 • Уміння — здатність людини свідомо виконувати певну дію на основі знань; готовність застосовувати знання у практичній діяльності на засадах свідомості.

 • Навички застосування знань на практиці, що здійснюється на рівні автоматизованих дій і виробляється в результаті багаторазових повторень.

направлені на формування навичок комунікації, співпраці. Це здатність учнів складати письмовий та усний текст, повідомлення, коментар, пояснення, інструкції, робити оціночні судження, аргументувати.

 • направлені на формування навичок комунікації, співпраці. Це здатність учнів складати письмовий та усний текст, повідомлення, коментар, пояснення, інструкції, робити оціночні судження, аргументувати.уміння здійснювати:

 • уміння здійснювати:

 • - аналіз;

 • - порівняння;

 • - синтез;

 • - узагальнення;

 • - систематизацію;

 • - класифікацію об’єктів пізнання;

 • - підведення під поняття;

 • - висловлювати судження ;

 • - робити умовиводиВміння слухати;

 • Вміння слухати;

 • Вміння навчального слухання — одне з найважчих, що потребує зосередженості, рівномірного розподілу уваги на досить великий період часу; воно вимагає певної роботи над собою й залежить від стійкості нервової системи та психіки;

 • Уміння слухати вчителя та одночасно записувати зміст його розповіді;

 • Читати текст і одночасно слухати інструктаж учителя про роботу над текстом, над логічно складеними частинами;

 • Літературною мовою викладати свої думки;

 • Виступати перед аудиторією;

 • Складати план виступу;

 • Вести полеміку, брати участь у дискусії;

 • Висловлювати тези;

 • Ставити уточнювальні запитання;

 • Аргументувати, доводити.Вміння користуватися каталогом або комп'ютерним джерелом інформації;

 • Вміння користуватися каталогом або комп'ютерним джерелом інформації;

 • Користуватися словниками, енциклопедіями, довідниками, змістами, коментарями;

 • Складати картотеку;

 • Користуватися друкованими й технічними засобами масової інформації;

 • Складати план, тези, конспект, реферат, анотацію.Лекція - одна із форм організації навчання в загальноосвітньому навчальному закладі, її основою є системне усне викладення вчителем навчального матеріалу (бажано протягом пари уроків), головний зміст якого становлять аналіз та узагальнення фактів, а провідними прийомами є пояснення й міркування. Залежно від теми лекції в ній можуть превалювати характеристика, опис, розповідь про певні факти, процеси, явища.

 • Лекція - одна із форм організації навчання в загальноосвітньому навчальному закладі, її основою є системне усне викладення вчителем навчального матеріалу (бажано протягом пари уроків), головний зміст якого становлять аналіз та узагальнення фактів, а провідними прийомами є пояснення й міркування. Залежно від теми лекції в ній можуть превалювати характеристика, опис, розповідь про певні факти, процеси, явища.

Формування вміння слухати. Вміння навчального слухання — одне з найважчих, що потребує зосередженості, рівномірного розподілу уваги на досить великий період часу. Воно вимагає певної роботи над собою й залежить від стійкості нервової системи та психіки;

 • Формування вміння слухати. Вміння навчального слухання — одне з найважчих, що потребує зосередженості, рівномірного розподілу уваги на досить великий період часу. Воно вимагає певної роботи над собою й залежить від стійкості нервової системи та психіки;

 • Уміння слухати вчителя та одночасно записувати зміст його розповіді;

 • Вміння учнів робити висновки, вносити пропозиції;

 • Викликає інтерес до інформації, викладеної вчителем.Семінарське заняття є формою і навчання, що дає змогу ефективно організувати самостійну роботу учнів. Семінарські заняття найчастіше проводяться у старших класах. При цьому учням надається можливість активно оперувати знаннями, здобутими на уроках, а також у процесі самостійної роботи з рекомендованою літературою. На семінарському занятті допустимі дискусії; заперечення, обговорення, аргументація тощо, що дає змогу учням більш осмислено і міцно засвоювати тему.

 • Семінарське заняття є формою і навчання, що дає змогу ефективно організувати самостійну роботу учнів. Семінарські заняття найчастіше проводяться у старших класах. При цьому учням надається можливість активно оперувати знаннями, здобутими на уроках, а також у процесі самостійної роботи з рекомендованою літературою. На семінарському занятті допустимі дискусії; заперечення, обговорення, аргументація тощо, що дає змогу учням більш осмислено і міцно засвоювати тему.> випереджальні, > навчальні, > узагальнюючі (підсумкові)

 • > випереджальні, > навчальні, > узагальнюючі (підсумкові)закріплення, розширення та поглиблення знань учнів, здобутих раніше на уроках;

 • закріплення, розширення та поглиблення знань учнів, здобутих раніше на уроках;

 • формування і розвиток навичок самостійної роботи учнів;

 • створення умов для формування й розвитку пошуково-творчих знань та навичок.Конференція як форма організації навчально-виховного процесу передбачає присутність в одній аудиторії учнів, які об'єднані однією метою -- розв'язання певної теоретичної чи практичної проблеми. Творче обговорення та розв'язання обраної проблеми визначають зміст конференції, характерною ознакою якої є дискусія, а результатом — осмислення цієї проблеми.

 • Конференція як форма організації навчально-виховного процесу передбачає присутність в одній аудиторії учнів, які об'єднані однією метою -- розв'язання певної теоретичної чи практичної проблеми. Творче обговорення та розв'язання обраної проблеми визначають зміст конференції, характерною ознакою якої є дискусія, а результатом — осмислення цієї проблеми.Мета учнівської конференції:

 • Мета учнівської конференції:

 • > формування знань, умінь і навичок учнів;

 • > їх закріплення та вдосконалення;

 • > узагальнення результатів самостійної пізнавальної діяльності учнів;

 • > поглиблення, зміцнення та розширення здобутих знань;

 • > розвиток і саморозвиток творчих здібностей учнів, їхньої активності;

 • > створення передумов самовиховання, самовдосконалення, самовизначення учнів.формування світогляду учнів; • поглиблення й розширення діапазону знань у цій галузі науки;

 • • формування світогляду учнів; • поглиблення й розширення діапазону знань у цій галузі науки;

 • • формування навичок самостійної роботи з літературою та її аналізу;

 • • формування умінь писати доповіді, виступати публічно перед своїми однолітками і старшими; • виховання почуття відповідальності.Реалізація таких принципів:

 • Реалізація таких принципів:

 • Принцип підвищення ваги теоретичних знань і глибини матеріалу, що вивчається.

 • Принцип навчання на високому рівні складності.

 • Принцип навчання в швидкому темпі.

 • Принцип свідомого процесу навчання.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка