Умови розвитку в польщіДата конвертації26.12.2016
Розмір445 b.Зазвичай у Польщі, істотні поточні обставини, які впливають на потребу створення або перевірки стратегічних документів органів місцевого самоврядування, виникають у зв'язку зі змінами у Законі про засади впровадження політики розвитку, та пов'язані з актуалізацією європейських документів (Європа 2020), національних (Довготермінова стратегія національного розвитку до 2030 р., Середньострокова стратегія національного розвитку до 2020 р., Концепція національного територіального планування до 2030 р.), регіональних (Стратегія розвитку воєводств), а також прийняттям нової парадигми національної політики, яку було запроваджено шляхом прийняття Національної стратегії регіонального розвитку 2010-2020: регіони, міста, села (НСРР) від 13 липня 2011 р.

 • Зазвичай у Польщі, істотні поточні обставини, які впливають на потребу створення або перевірки стратегічних документів органів місцевого самоврядування, виникають у зв'язку зі змінами у Законі про засади впровадження політики розвитку, та пов'язані з актуалізацією європейських документів (Європа 2020), національних (Довготермінова стратегія національного розвитку до 2030 р., Середньострокова стратегія національного розвитку до 2020 р., Концепція національного територіального планування до 2030 р.), регіональних (Стратегія розвитку воєводств), а також прийняттям нової парадигми національної політики, яку було запроваджено шляхом прийняття Національної стратегії регіонального розвитку 2010-2020: регіони, міста, села (НСРР) від 13 липня 2011 р.Пристосування політики розвитку до змінних соціальних та економічних умов гміни та її околиць.

 • Пристосування політики розвитку до змінних соціальних та економічних умов гміни та її околиць.

 • Пристосування напрямків розвитку (Стратегії розвитку) до нових стратегічних документів регіонального та національного рівнів.

 • Гармонізація Стратегії розвитку відповідно до документів Європейського Союзу та національного законодавства.Стратегія розумного та врівноваженого розвитку, що сприяє соціальному залученню “ЄВРОПА 2020”

 • Довгострокова Стратегія розвитку держави “Польща 2030 – третя хвиля сучасності”Підтримка зростання конкурентоспроможності регіонів;

 • Підтримка зростання конкурентоспроможності регіонів;

 • Створення територіальної згуртованості та запобігання процесам маргіналізації в проблемних областях,

 • Створення умов для дієвої, ефективної та партнерської реалізації діяльності, спрямованої на територіальний розвитоквикористання ендогенних засобів регіонів (звільнення від трансферів ззовні),

 • використання ендогенних засобів регіонів (звільнення від трансферів ззовні),

 • Розробка довготривалих та децентралізованих політик, на відміну від попередніх одноразових цільових дотацій на короткотермінові заходи,

 • Вибірне інвестиційне фінансування (тільки тієї діяльності, яка найбільш ефективна для соціально-економічного розвитку регіону та сприяє його дифузії),Багаторівнева регіонально політика управління – залучення багатьох партнерів через регіональну владу,

 • Багаторівнева регіонально політика управління – залучення багатьох партнерів через регіональну владу,

 • Диференційований підхід до різних типів регіонів – використання регіональної та субрегіональної специфіки, а також реагування на особливості перешкод розвитку.Основні засади нової парадигми розвитку територій спираються на нову парадигму економічної географії, яка окреслює механізми управління розвитком, де особливого значення набувають потужні високо спеціалізовані території, що використовують високі технології з урахуванням еластичності ринку праці, такі території вважаються метрополіями. В просторі метрополії відбувається сталий процес розвитку технологій та залучення висококваліфікованих кадрів, що також зміцнює тенденції розвитку.

 • Основні засади нової парадигми розвитку територій спираються на нову парадигму економічної географії, яка окреслює механізми управління розвитком, де особливого значення набувають потужні високо спеціалізовані території, що використовують високі технології з урахуванням еластичності ринку праці, такі території вважаються метрополіями. В просторі метрополії відбувається сталий процес розвитку технологій та залучення висококваліфікованих кадрів, що також зміцнює тенденції розвитку.Створення технічних та соціальних умов для креативу та застосування інновацій, корисних для даної області,

 • Створення технічних та соціальних умов для креативу та застосування інновацій, корисних для даної області,

 • Підтримка ініціатив підприємців,

 • Розбудова спроможності ефективного реагування на зміни,

 • Зменшення деструктивних затримок, викликаних бюрократичними процедурами,

 • Концентрація на галузях, де є прагнення до змін та відкритих до змінКожна територія має власні, зазвичай дуже різні складові, які впливають на потенціал розвитку. Ефективне використання цих інструментів в процесах розвитку даної території слід трактувати як ключовий чинник розвитку.

 • Кожна територія має власні, зазвичай дуже різні складові, які впливають на потенціал розвитку. Ефективне використання цих інструментів в процесах розвитку даної території слід трактувати як ключовий чинник розвитку.Спроможність окремих територій до конкуренції на ринках залежить від спроможності до використання їх специфічних потенціалів, в т.ч. від діяльності органів державної влади, які мають враховувати діяльність інших зацікавлених сторін, яка має вплив на процеси розвитку даної території.

 • Спроможність окремих територій до конкуренції на ринках залежить від спроможності до використання їх специфічних потенціалів, в т.ч. від діяльності органів державної влади, які мають враховувати діяльність інших зацікавлених сторін, яка має вплив на процеси розвитку даної території.

 • Створення доданої вартості в територіальному просторі може спиратися на конкретні, унікальні засоби даної території та переваги розташування цієї території, але це вимагає визначення способів постановки цілей, а також визначення виконавчих механізмів політики управління територією.Цілі розвитку повинні спиратися на специфічні ендогенні чинники, які підтримуються інструментами політики розвитку, мають додану вартість, окреслені певною територією, і внаслідок чого створюється міцна основа для можливостей розвитку певного регіону. 

 • Цілі розвитку повинні спиратися на специфічні ендогенні чинники, які підтримуються інструментами політики розвитку, мають додану вартість, окреслені певною територією, і внаслідок чого створюється міцна основа для можливостей розвитку певного регіону. Як покращити якість життя мешканців? Які з соціально-економічних галузей мають бути визначені пріоритетними для покращення?

 • Як покращити якість життя мешканців? Які з соціально-економічних галузей мають бути визначені пріоритетними для покращення?

 • Що робити зі зменшенням кількості мешканців? Як цьому запобігти?

 • Яким чином затримати мешканців на території, а також залучити інших для поселення тут?

 • Яким чином краще рекламувати територію, як зробити її привабливою для потенційних інвесторів та місцевих підприємців?

 • Які ключові чинники успіху території? Що заохочувало попередніх інвесторів вкладати фінансові ресурси в територію?

 • Які основні загрози для гміни у коротко- та довгостроковій перспективах? Як їм запобігти?

 • Чи залучені мешканці до життя в регіоні, його просування та створення умов розвитку? Чи відбувається комунікація та консультації між владою та мешканцями?

 • Які найбільші перешкоди для розвитку території? Які існують у довгостроковій перспективі? Як можна до них приготуватися або їм запобігти?Методика діагностики соціально-економічної ситуації

 • Методика діагностики соціально-економічної ситуації

 • ОБЛАСТІ АНАЛІЗУ:

 • 1. ДЕМОГРАФІЯ, ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ,

 • 2. ФІНАНСИ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ,

 • 3. ЕКОНОМІЧНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ,

 • 4. ІНФРАСТРУКТУРА ТА ПОСЛУГИ,

 • 5. ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ

 • ПРОСТОРОВИЙ ВИМІР АНАЛІЗУ:

  • Функціональна галузь (сусідні ОМС, пов'язані ринком послуг)
  • Порівняльна група (ОМС з подібними параметрами (формальний статус, локалізація, демографічний, економічний потенціал тощо)База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка