Управління процесом професійного розвитку педагогів в умовах загальноосвітнього навчального закладуДата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.


Управління процесом професійного розвитку педагогів в умовах загальноосвітнього навчального закладу

 • Управління процесом професійного розвитку педагогів в умовах загальноосвітнього навчального закладу


 • Продовжити речення… :

 • бути виконавцем – це…

 • бути керівником – це…

 • бути лідером – це…

 • бути командою – це…Характеристики виконавчої діяльності:

 • Характеристики виконавчої діяльності:

 • 1. Зосередженість на тих завданнях, які ставляться керівником.

 • 2. Оцінка і переживання щодо значущості тих в управлінських рішень, що треба виконувати, зацікавленість у їх виконанні.

 • 3. Самостійність у виконанні поставленого завдання.

 • 4. Планомірна послідовність, дисциплінованість.

 • 5. Відповідальність за виконання своїх обов'язків, усвідомлення необхідності виконувати поставлені завдання.

 • 6. Реалізація професійних функцій, наявність необхідних знань, умінь, навичок.

 • 7. Здатність до творчості, до створення нового.Характеристики керівника:

 • Характеристики керівника:

 • 1. Прийняття рішення.

 • 2. Контроль виконання роботи.

 • 3. Вирішення проблем.

 • 4. Аналіз ситуацій.

 • 5. Формування системи цінностей.

 • 6. Делегування повноважень.

 • 7. Визначення стратегії розвитку організаціїХарактеристики лідера:

 • Характеристики лідера:

 • 1. Уміння впливати.

 • 2. Формування команди послідовників.

 • 3. Уміння надихати.

 • 4. Прояв ініціативи у впровадженні змін.

 • 5. Наявність особистого авторитету, комунікабельність.

 • 6. Є провідником ціннісних установок.

 • 7. Готовність допомагати і довіряти людям.Характеристики команди:

 • Характеристики команди:

 • 1. Тісна взаємодія і взаємозалежність.

 • 2. Спільне рішення завдань, усвідомлення спільної мети.

 • 3. Організація комунікативної мережі.

 • 4. Спільна відповідальність за кінцевий результат.

 • 5. Утвердження організаційних цінностей.

 • 6. Формування атмосфери взаємної довіри.

 • 7. Взаємодія та партнерство. • Ю. Конаржевський звертав увагу на те, що основою нової парадигми управління, генеральним установленням сучасного менеджменту, його методологічним стрижнем є людиноцентристський погляд на управління, при якому співпрацівники розглядаються вже не як засіб для досягнення певних результатів, а скоріше як мета управління.здійснювати максимальний розвиток ініціативи, талантів, творчих здібностей та уміння знайти себе у нових обставинах;

 • здійснювати максимальний розвиток ініціативи, талантів, творчих здібностей та уміння знайти себе у нових обставинах;

 • заохочувати досягнення співпрацівників та їх особистий внесок у роботу організації;

 • створювати можливості для творчого розвитку співпрацівників;

 • створювати такі умови, коли кожного можна бути почути;

 • захищати права та гідність людини;

 • гарантувати співпрацівнику особистісну захищеність.що допомагає будувати колегіальні стосунки у педагогічному колективі,

 • що допомагає будувати колегіальні стосунки у педагогічному колективі,

 • утверджувати дух взаєморозуміння,

 • організовувати ефективне навчання педагогів,

 • залучати їх до проектної творчої діяльності;

 • надихати педагогічний колектив на ефективну роботу,

 • організовувати сумісну діяльність педагогів та адміністрації закладуНові професійні орієнтири у роботі учителя:

 • Нові професійні орієнтири у роботі учителя:

 • не педагог фахівець з предметної галузі, а

 • педагог - професіонал.

 • На відміну від фахівця в предметній області

 • професіонал повинен вміти працювати з процесами

 • утворення і розвитку особистості.

 • Педагог-професіонал – це організатор навчальної роботи з вирішення творчих завдань, проявлення ініціативи, самостійності.

 • Він:

 • спрямовує саморозвиток дитини,

 • створює умови для «вирощування» здатності до саморозвитку.сукупність взаємопов'язаних аспектів,

 • сукупність взаємопов'язаних аспектів,

 • що відображають особистісні, функціональні, предметні, технологічні та соціальні особливості професії педагога.Під особистісним аспектом розуміють професіоналізм особистості (якості, необхідні для професії ).

 • Під особистісним аспектом розуміють професіоналізм особистості (якості, необхідні для професії ).

 • Під функціональним - професіоналізм діяльності (складність професійних функцій , їх суспільну значущість).

 • Під предметним - професійну компетентність (ступінь освоєння предмета своєї діяльності).

 • Під технологічним - професійну майстерність (оволодіння технологією).

 • Під соціальним - результат професійної діяльності, соціальний статус працівника (стратифікаційна категорія).У більш конкретизованих тлумаченнях

 • У більш конкретизованих тлумаченнях

 • професійний розвиток вчителя визначається як:

 • зростання його професійних досягнень в результаті накопичення практичного досвіду і систематичного перегляду власного викладання (А. Глеттхорн )Професійний розвиток:

 • Професійний розвиток:

 • систематичний перегляд учителем змісту і процесу, а також контекстів його педагогічної діяльності (Т. Гансер, Г. Філдінг);

 • моральні цілі у викладанні, політична обізнаність, гострота і досвідченість вчителів, відданість і відповідальність за свою працю (А. Харгрівс );

 • це – процес, у ході якого вчитель самостійно або разом із своїми колегами переглядає, оновлює, розширює свої зобов’язання щодо моральної мети викладання, а також критично розвиває знання, вміння, хороше професійне мислення, планування і практику роботи з дітьми, молоддю й колегами на кожному етапі свого професійного життя (С. Дей);професійний розвиток учителів базується на тому, що вони виступають суб’єктами активного навчання;

 • професійний розвиток учителів базується на тому, що вони виступають суб’єктами активного навчання;

 • професійний розвиток є пролонгованим процесом, тому що вчитель постійно навчається;

 • професійний розвиток – це процес, який проходить у рамках певного світоглядного і культурного контексту.Практика показує, що найбільш ефективною формою професійного розвитку педагога є

 • Практика показує, що найбільш ефективною формою професійного розвитку педагога є

 • його щоденна діяльність у школі.

 • Найбільші можливості для професійного розвитку вчителів надає їх

 • навчання на робочому місці

 • (“on-the job learning” activities), зокрема:

 • навчання в групах,

 • активне дослідження,

 • портфоліо,

 • професійна співпраця творчих об’єднань,

 • співпраця між учителями, адміністрацією, батьками,

 • рефлексія.ЇЇ основні характеристики:

 • ЇЇ основні характеристики:

 • Неперервність професійної педагогічної освіти:

 • орієнтація на постійний особистісний розвиток;

 • збагачення творчого потенціалу педагогів;

 • єдність періодів навчальної і трудової зайнятості;

 • формування позитивної мотивації до педагогічної діяльності, розуміння її соціальної значущості;

 • формування сукупності знань і умінь, що складають “технологічну основу” компетентної дії2. Проектний і командний підходи до підвищення кваліфікації на рівні ЗНЗ:

 • 2. Проектний і командний підходи до підвищення кваліфікації на рівні ЗНЗ:

 • підвищення кваліфікації педагогів на основі модерації (роботу щодо підвищення кваліфікації проводять педагоги, які мають хорошу теоретичну підготовку, практичний досвід, результати власної діяльності й які здатні навчати своїх колег);

 • підвищення кваліфікації в межах певного методичного проекту (організація роботи в певному напрямі за результатами діагностування рівня професійної компетентності педагога і визначення кола проблем, з якими стикається учитель у практичній діяльності).3. Врахування в організації внутрішньої системи підвищення кваліфікації:

 • 3. Врахування в організації внутрішньої системи підвищення кваліфікації:

 • соціального замовлення на підготовку педагога в системі внутрішньошкільного підвищення кваліфікації (спеціалістів, що реалізують таку підготовку, програмно-методичне забезпечення підготовки вчителів, нормативно-правове забезпечення – локальні акти школи, матеріально-технічне забезпечення, психологічне супроводження, управління процесом підвищення кваліфікації педагогів, мотивація на саморозвиток педагога);

 • потреб школи: погляд у майбутнє (“завтрашній день школи”) – ті освітні послуги,що будуть затребувані в завтрашньому дні; соціальні та ціннісні орієнтири в навчанні школярів; досягнення нового рівня організаційної культури тощо.Серед форм і методів навчання на робочому місці найбільш поширеними є:

 • Серед форм і методів навчання на робочому місці найбільш поширеними є:

 • обговорення;

 • наставництво і учнівство (технологія коучингу);

 • тренінг;

 • делегування;

 • інструктаж;

 • навчання в межах методичного проекту;

 • індивідуальна система консультування та ін.

 • .

 • Характерною рисою таких форм і методів навчання є те, що вони спрямовані на взаємодію у звичайній робочій ситуації.Система внутрішньошкільного моніторингу педагогів і учнів за допомогою тестування, анкетування, опитування, спостереження, есе тощо.

 • Система внутрішньошкільного моніторингу педагогів і учнів за допомогою тестування, анкетування, опитування, спостереження, есе тощо.

 • Запровадження ефективного педагогічного досвіду з подальшим педагогічним аналізом та рефлексією.

 • Участь у загальношкільних дискусіях по загальнозначущих педагогічних проблемах.

 • Розробка планів власної інноваційної діяльності.Зосередженість на тих завданнях, які ставляться керівником (мотивація).

 • Зосередженість на тих завданнях, які ставляться керівником (мотивація).

 • Самостійність у виконанні поставленого завдання.

 • Самоорганізація (самоменеджмент), дисциплінованість.

 • Відповідальність за виконання своїх обов'язків, усвідомлення необхідності виконувати поставлені завдання.Ефективна реалізація професійних функцій як прояв професійної компетентності.

 • Ефективна реалізація професійних функцій як прояв професійної компетентності.

 • Здатність до творчості, до створення нового.

 • Усвідомлення особистої відповідальності за кінцевий результат.

 • Утвердження у своїй діяльності організаційних цінностей.

 • Взаємодія та партнерство з колегами.

 • Аналіз ситуацій.

 • Організація власної комунікативної мережі.

 • Рефлексія власної професійної діяльності. • З представленого переліку оберіть

 • 5 характеристик, які, на Ваш погляд, є найбільш проблемними у професійній діяльності учителів

 • Вашої школи.«У такому середовищі, - за словами Дж.Равена, - люди мають можливість прагнути до цілей, які їх цікавлять, і у процесі їх досягнення розвивати свою компетентність»

 • «У такому середовищі, - за словами Дж.Равена, - люди мають можливість прагнути до цілей, які їх цікавлять, і у процесі їх досягнення розвивати свою компетентність»середовище, у якому людина буде розвивати свою компетентність через прагнення досягати значимі для неї цілі;

 • середовище, у якому людина буде розвивати свою компетентність через прагнення досягати значимі для неї цілі;

 • середовище, у якому люди мають можливість обговорювати свої цінності й розв’язувати ціннісні конфлікти в атмосфері поваги, відкритості, чесності та підтримки.1) фонові характеристики розвиваючого середовища:

 • 1) фонові характеристики розвиваючого середовища:

 • врахування потреб, прагнень та бажань суб’єктів діяльності (через налагоджений механізм зворотного зв’язку: бесіди, опитування тощо) - Карл Роджерс відзначає, що хоча би одна сторона має прагнути до заохочення іншої до особистісного зростання, до розвитку та співпраці;

 • індивідуальний підхід (визнання цінності іншої людини, чужої думки та способу розв’язання певних завдань);

 • прагнення сприяти особистісному і професійному зростанню іншої людини;

 • атмосфера відкритості, підтримки, доброзичливості, поваги;

 • орієнтація на творчий підхід у розв’язанні завдань (альтернативність розв’язання проблем, відхід від стандартизації, гнучкість мислення);

 • поле можливостей, варіативність (для того, щоб людина могла вільно здійснювати свій професійний вибір, формувати різні компетенції, середовище має стати полем можливостей;

 • ресурси (наявність ресурсів і доступ до цих ресурсів).2) характеристики, що відбивають взаємостосунки з зовнішнім середовищем:

 • 2) характеристики, що відбивають взаємостосунки з зовнішнім середовищем:

 • відкритість розвиваючого середовища, включення його в соціокультурний простір: географічний, соціально-економічний, культурно-освітній;

 • гнучкість – здатність переймати та впроваджувати позитивний досвід, відмова від застарілих форм діяльності, які не відповідають потребам сучасності;

 • стабільність – стійки вимоги до професійного зростання, норми організаційної культури (традиції);3) характеристики, які притаманні самому навчальному закладу:

 • 3) характеристики, які притаманні самому навчальному закладу:

 • створення умов для проявлення самостійності, творчості, відповідальності учня формування у нього мотивації до неперервного навчання;

 • рефлексивна позиція педагога (до своєї професійної діяльності), відчуття відповідальності за результати освіти тощо;

 • уміння працювати в команді.Цінності педагогічної діяльності – це ті особливості педагогічної діяльності, які дозволяють педагогу задовольняти власні матеріальні, духовні та суспільні потреби і які виступають орієнтиром його соціальної й професійної активності, спрямованої на досягнення гуманістичної мети.

 • Цінності педагогічної діяльності – це ті особливості педагогічної діяльності, які дозволяють педагогу задовольняти власні матеріальні, духовні та суспільні потреби і які виступають орієнтиром його соціальної й професійної активності, спрямованої на досягнення гуманістичної мети.

 • Рівень суб’єктивації педагогічних цінностей є показником особистісно-професійного розвитку педагога.Самодостатні цінності цінності-цілі, які включають:

 • Самодостатні цінності цінності-цілі, які включають:

 • 1) творчий характер праці педагога,

 • 2) престижність,

 • 3) соціальну значимість,

 • 4) відповідальність перед державою,

 • 5) можливість самоутвердження,

 • 6) любов до дітей.

Рівень лідерства керівника навчального закладу (статусний рівень, рівень схвалення, рівень продуктивності, рівень наставництва, рівень особистості).

 • Рівень лідерства керівника навчального закладу (статусний рівень, рівень схвалення, рівень продуктивності, рівень наставництва, рівень особистості).

 • Стиль управління (авторитарний, ліберальний, демократичний).

 • Домінуюча організаційна культура навчального закладу (рольова, культура “ордену”, культура команди, культура індивідуальності).

 • Домінуючі методи управління (організаційні, адміністративні, економічні, соціально-психологічні) • Дякую за співпрацю!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка