Управління якістю освіти в знз новизна постановки проблеми якості освітиДата конвертації25.12.2016
Розмір445 b.


Управління якістю освіти в ЗНЗ


Новизна постановки проблеми якості освіти:

 • Поняття “освіта” – нерівнозначне поняттю “навчання”

 • Результати академічних знань стають все менш і менш значними показниками якості освіти (на зміну їм приходять показники сформованості ключових компетентностей).

 • Само тлумачення терміну “якість освіти” як співставлення мети та результату, як міра досягнення мети.Особливості розуміння освіти у школі ХХІ століття:

 • Розуміння освіти не тільки як зовнішньої по відношенню до дитини діяльності, а як процесу і результату діяльності самої дитини.

 • Освіта, по мірі росту дитини, все більше повинна ставати самоосвітою, тобто освітою самого себе.Вихідні положення розуміння категорії “освіта” (за М.М.Поташником)

 • Освіта особистості починається до школи, протікає у школі та поза нею.

 • Шкільна освіта не може вважатися успішною, якщо не створені умови індивідуального розвитку школярів та явища “педагогічного резонансу”.

 • Головна місія школи – створення максимально сприятливих умов для саморозвитку і розвитку особистості .Вихідні положення розуміння категорії “освіта” (за М.М.Поташником)

 • Школа є дуже важливим, але не єдиним вкладником у результат освіти особистості.

 • Говорячи про результати освіти, необхідно розрізняти власно шкільну освіту і результати освіти самої дитини.

 • Реальні результати освіти слід розглядати з двох боків:

 • А) як самооцінка результатів освіти;

 • Б) як зовнішню оцінку результатів освіти.Питання якості освіти

 • Що таке якість освіти?

 • Які її показники?

 • Як її виміряти чи оцінити?

 • Яким чином управляти якістю освіти?

 • (О.І.Ляшенко)Якість освіти характеризують якість мети, якість педагогічного процесу і якість результату (О.І.Ляшенко, М.М.Поташник та ін.).

 • Якість освіти характеризують якість мети, якість педагогічного процесу і якість результату (О.І.Ляшенко, М.М.Поташник та ін.).

 • Якість освіти повинна оцінюватися за показниками, що лежать поза самою системою освітиВимірювання та оцінювання якості освіти:

 • За Г.А.Дмитренком

 • Оцінювання досягнення стратегічних цілей освіти, вимірювання рівня якості:

 • набуття знань, умінь та навичок,

 • творчого розвитку особистості,

 • морального розвитку особистості,

 • фізичного розвитку та здоров’я учнів.Вимірювання та оцінювання якості освіти:

 • За Г.Д.Диляном

 • параметрами якості освіти є:

 • рівень навченості учнів,

 • рівень сформованості загальнонавчальних умінь та навичок,

 • рівень вихованості,

 • рівень розвитку особистості.Вимірювання та оцінювання якості освіти:

 • За С.Є.Шишовим та В.О.Кальнеєм,

 • Якість освіти визначається сукупністю показників, що характеризують різні аспекти навчальної діяльності освітнього закладу:

 • зміст освіти, форми і методи навчання,

 • матеріально-технічну базу,

 • кадровий склад та ін., які забезпечують розвиток компетенцій молоді, що навчається.Вимірювання та оцінювання якості освіти:

 • За І. Б.С.Гершунським

 • 2 глобальних показника:

 • Менталітет (як глобальна характеристика світоглядних та поведінкових параметрів особистості)

 • Прагнення до найбільш повної життєвої самореалізації з урахуванням власних здібностей (формування переконаності; знання про власні здібності та шляхи їх реалізації).Вимірювання та оцінювання якості освіти:

 • За Є.А.Ямбургом

 • Якість освіти – коректно може визначена тільки на рівні конкретної дитини, випускника на основі фактів, вчинків, його поведінки в різних ситуаціях.

 • Безглуздо перелічувати всі зовнішні прояви насправді розвинутої особистості.

 • Педагогічна діагностика ніколи не будувалась виключно на об'єктивних даних, але завжди передбачала вдумливе спостереження.Вимірювання та оцінювання якості освіти:

 • За В.А.Караковським

 • все критерії змін поділяються на 4 групи:

 • Критерії факту (кількісні показники).

 • Критерії якості (глибина, міцність).

 • Критерії ставлень (мотиви, поведінка).

 • Критерії часу (стійкість у часі).Вимірювання та оцінювання якості освіти:

 • За ІІ М.М.Поташником, В.І.Звягінцевим

 • Групи показників:

 • Знання, уміння, навички.

 • Показники особистісного росту, показники самореалізації, соціальної мобільності,

 • Негативні ефекти освіти освітнього процесу.

 • Компетентність учителів, вихователів, керівників шкіл тощо.

 • Престиж закладу в соціумі.Вимірювання та оцінювання якості освіти:

 • За М.М.Поташником

 • на кожному етапі за 5 групами показників:

 • Показники оптимальності проекту

 • Показники оптимальності процесу

 • Показники поточних результатів

 • Показники кінцевих результатів

 • Показники віддалених результатів освіти.Результати якості освіти можуть бути визнані позитивними, якщо за однією з провідних груп показників немає негативної динаміки, а за деяким (краще за всіма) динаміка позитивна

 • Результати якості освіти можуть бути визнані позитивними, якщо за однією з провідних груп показників немає негативної динаміки, а за деяким (краще за всіма) динаміка позитивна

 • (М.М.Поташник)Висновки

 • Рішення проблеми управління якістю освіти треба шукати тільки на основі полідисциплінарного підходу: сміливо використовуючи вже відомі інтегративні показники, водночас розробляючи механізми інтеграції різних показників, що оцінюють якість освіти з різних боків, підходів і в різних аспектах

 • (М.М.Поташник).Література

 • Дмитренко Г.А. Стратегічний менеджмент. Цільове управління освітою на основі кваліметричного підходу: Навч. Посібник. – К.: ІЗМН, 1996. – 140 с.  

 • Поташник М.М. Качество образования: проблемы и технология управления (В вопросах и ответах). – М.: Пед. общ. России, 2002. – 352 с.

 • Шишов С.Е., Кальней В.А. Мониторинг качества образования в школе. – М.: Пед. общ. России, 1999. –320 с.

 • Управление качеством образования: Пособие для управленческих работников / Дылян Г.Д. – Мн.: Бел.АКК, 2003. –118 с.

 • Управление качеством образования: Практико-ориентированная монография и методическое пособие / Под. ред. М.М.Поташника. – М.: Педагогическое общество Росии, 2000. – 448 с.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка