Управління якістю роботи медсестринської служби закладів охорони здоров’яДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


Управління якістю роботи медсестринської служби закладів охорони здоров’я

 • Наталія Галапац – головний спеціаліст ГУОЗ ЛОДА з медсестринства, заступник головного лікаря Жовківської ЦРЛ з медсестринства


Якість медичної допомоги - це належне (відповідно до стандартів, клінічних протоколів) проведення всіх заходів, які є безпечними, раціональними, прийнятними з точки зору коштів, що використовуються в даному суспільстві, впливають на смертність, захворюваність, інвалідність.

 • Якість медичної допомоги - це належне (відповідно до стандартів, клінічних протоколів) проведення всіх заходів, які є безпечними, раціональними, прийнятними з точки зору коштів, що використовуються в даному суспільстві, впливають на смертність, захворюваність, інвалідність.скоординована діяльність, яка полягає у спрямуванні та контролюванні системи охорони здоров’я на всіх рівнях щодо якості медичної допомоги.

 • скоординована діяльність, яка полягає у спрямуванні та контролюванні системи охорони здоров’я на всіх рівнях щодо якості медичної допомоги.Акредитація – офіційне визнання статусу закладу охорони здоров’я, наявності в ньому умов для надання певного рівня медико-санітарної допомоги, підтвердження його відповідності встановленим критеріям і гарантії високої якості професійної діяльності

 • Акредитація – офіційне визнання статусу закладу охорони здоров’я, наявності в ньому умов для надання певного рівня медико-санітарної допомоги, підтвердження його відповідності встановленим критеріям і гарантії високої якості професійної діяльності

 • Безперервне покращення якості – управлінська діяльність по безперервному вивченню та удосконаленню процесів надання медичної допомоги з метою задоволення потреб пацієнтів і інших споживачівНаказ МОЗ України від 20.07.2011р. № 427 “ Про затвердження Єдиного термінологічного словника (Глосарій) з питань управління якості медичної допомоги ”

 • Забезпечення якості – складова частина управління якістю, зосереджена на створенні впевненості в тому, що вимоги до якості буде виконано

 • Загальне управління якістю – стиль менеджменту, заснований на участі всіх членів організації у поліпшенні якості процесів, продукції, послуг і корпоративної культуризабезпечення прав пацієнтів на одержання медичної допомоги у необхідному обсязі і належної якості шляхом оптимального використання кадрових і матеріально-технічних ресурсів охорони здоров’я, застосування досконалих медичних технологій.

 • забезпечення прав пацієнтів на одержання медичної допомоги у необхідному обсязі і належної якості шляхом оптимального використання кадрових і матеріально-технічних ресурсів охорони здоров’я, застосування досконалих медичних технологій.контроль за додержанням державних вимог щодо якості медичної допомоги. Зовнішній контроль якості медичної допомоги може бути попереджувальним або поточним.

 • контроль за додержанням державних вимог щодо якості медичної допомоги. Зовнішній контроль якості медичної допомоги може бути попереджувальним або поточним.контроль, спрямований на визначення ступеня відповідності діяльності і конкретних результатів роботи ЗОЗ державним вимогам медичних стандартів, нормативів та клінічних протоколів медичної допомоги.

 • контроль, спрямований на визначення ступеня відповідності діяльності і конкретних результатів роботи ЗОЗ державним вимогам медичних стандартів, нормативів та клінічних протоколів медичної допомоги.контроль, який здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги державним вимогам стандартів, нормативів, клінічних протоколів лікувально-консультативними комісіями, клініко-патологоанатомічними конференціями, лікарями (самоконтроль) та керівництвом ЗОЗ.

 • контроль, який здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги державним вимогам стандартів, нормативів, клінічних протоколів лікувально-консультативними комісіями, клініко-патологоанатомічними конференціями, лікарями (самоконтроль) та керівництвом ЗОЗ.полягає у медичному компетентному виявленні проблем пацієнта щодо його здоров'я та кваліфікованій допомозі в їх вирішенні чи, в крайньому разі, пом'якшенні їх гостроти.

 • полягає у медичному компетентному виявленні проблем пацієнта щодо його здоров'я та кваліфікованій допомозі в їх вирішенні чи, в крайньому разі, пом'якшенні їх гостроти.Тимчасові стандарти роботи медичних сестер ЛПУ Львівської області.

 • Тимчасові стандарти роботи медичних сестер ЛПУ Львівської області.

 • Затверджено наказом ГУОЗ ЛОДА № №389 від 05.06.2007 року «Про затвердження Тимчасових Стандартів роботи медсестер Львівської області».

 • Збірник стандартів і технологій по інфекційній безпеці, інфекційному контролю для медичних сестер (фельдшерів, акушерок) лікувально-профілактичних установ Львівської області.

 • Затверджено наказом ГУОЗ ЛОДА № №221 та наказом Головного державного санітарного лікаря Львівської області № 21-ВО від 01.04.2008 року «Про затвердження Збірника стандартів і технологій по інфекційній безпеці, інфекційному контролю для медичних сестер (фельдшерів, акушерок) лікувально-профілактичних установ Львівської області».

 • Тимчасові стандарти роботи медичних сестер загальної практики-сімейної медицини ЛПЗ Львівської області.

 • Затверджено наказом ГУОЗ ЛОДА № 189 від 23.03.2009 року «Про затвердження Тимчасових Стандартів роботи медичних сестер загальної практики-сімейної медицини ЛПЗ Львівської області».Дані тимчасові стандарти медсестринської діяльності це спроба на основі доказової медицини використовувати світовий досвід та враховуючи особливості охорони здоров'я України створити можливість оцінювати і контролювати якість роботи медичної сестри, встановити якісний стандарт згідно з яким мають надаватись медичні послуги – що удосконалить діяльність медичних сестер в системі охорони здоров'я .

 • Дані тимчасові стандарти медсестринської діяльності це спроба на основі доказової медицини використовувати світовий досвід та враховуючи особливості охорони здоров'я України створити можливість оцінювати і контролювати якість роботи медичної сестри, встановити якісний стандарт згідно з яким мають надаватись медичні послуги – що удосконалить діяльність медичних сестер в системі охорони здоров'я .Рівень теоретичної та практичної підготовки, який повинен контролюватися на базі тестування персоналу не рідше 1-го разу на рік по результатах систематичних занять по підвищенню кваліфікації у відділенні, лікарні і на базі кваліфікаційних вимог, згідно стандартів. 5 балів

 • Рівень теоретичної та практичної підготовки, який повинен контролюватися на базі тестування персоналу не рідше 1-го разу на рік по результатах систематичних занять по підвищенню кваліфікації у відділенні, лікарні і на базі кваліфікаційних вимог, згідно стандартів. 5 балів

 • Дотримання та виконання стандартів ведення медичної документації, обладнання поста. 4 бали

 • Правильність обліку, зберігання лікарських препаратів і технології їх роздавання пацієнтам. 5 балів

 • Виконання технологій догляду за хворими. 5 балів

 • Дотримання технології виконання маніпуляцій і процедур.

 • 6 балівСвоєчасність виконання лікарських назначень.

 • Своєчасність виконання лікарських назначень.

 • 6 балів

 • Дотримання технології по забору і доставці біопроб для клінічних досліджень. 5 балів

 • Дотримання вимог санепідрежиму. 7 балів

 • Дотримання технологій по підготовці пацієнтів до різних видів обстежень. 4 бали

 • Дотримання деонтологічних принципів (скарги пацієнтів про медсестру). 3 бали

 • Всього 50 балів1.Виконання сестринського процесу повністю відповідає нормативам, закладеним у збірнику технологій стандартів.

 • 1.Виконання сестринського процесу повністю відповідає нормативам, закладеним у збірнику технологій стандартів.

 • Виставляється максимальне число балів.

 • 2.Виконання сестринського процесу не повністю відповідає нормативам технології і стандартів.

 • Виставляється 50% від максимального числа балів.

 • 3.Виконання сестринського процесу не відповідає нормативам технології і стандартів.

 • Виставляється 0 балів.

 • За результатами контролю оцінка виставляється в контрольну карту медичної сестри, або в спеціальний журнал обліку рівня якості роботи медичної сестри. • Важливий аспект у створенні чіткої системи управління якістю роботи медсестринської служби закладів охорони здоров’я1. Аспекти лідерства

 • 1. Аспекти лідерства

 • 2. Морально-психологічний клімат в колективі

 • 3.Типи поведінки керівника

 • 4.Управлінську роль керівника

 • 5. Організацію управлінської праці:

 • планування роботи;

 • організація службових нарад;

 • управлінська інформація;

 • комунікації;

 • значення документів в управлінні;

 • 6. Функції управління:

 • управлінські рішення;

 • облік;

 • контрольФеномен лідерства ґрунтується на авторитеті керівника, який буває формальним, особистим і повним.

 • Феномен лідерства ґрунтується на авторитеті керівника, який буває формальним, особистим і повним.Формальний авторитет керівника випливає з його прав як посадової особи розпоряджатися підлеглими, давати їм завдання, вимагати їх виконання, контролювати і стимулювати їхню працю.

 • Формальний авторитет керівника випливає з його прав як посадової особи розпоряджатися підлеглими, давати їм завдання, вимагати їх виконання, контролювати і стимулювати їхню працю.

 • Особистий авторитет керівника визначається комплексом його особистих якостей як людини: людяності, толерантності, етичності тощо.

 • Повний авторитет керівника, або авторитет лідера, виявляється при поєднанні формального й особистого авторитетів особи, яка обіймає керівну посаду.Напрям у якому керівник хоче вплинути на оточення.

 • Напрям у якому керівник хоче вплинути на оточення.

 • Мета – це те, чого сподівається досягти керівник, впливаючи на виконавців.

 • Підхід – це спосіб впливу на виконавців.тісне поєднання кар’єри та особистого життя лідера;

 • тісне поєднання кар’єри та особистого життя лідера;

 • лідер ніколи не зупиняється у своєму розвитку;

 • самореалізація – лише в керівництві іншими людьми.Люди – це основа будь-якої організації.

 • Люди – це основа будь-якої організації.

 • Розрізняють чотири типи життєвої позиції людини: соціальної активності, соціальної інертності, споживацького ставлення до життя та антисуспільної спрямованості. У зв’язку з цим керівник повинен так будувати діяльність колективу, щоб сприяти позитивним проявам індивідууму та нівелювати негативні. Тому основну увагу він зобов’язаний приділяти клімату в колективі.

 • Клімат взаємовідносин має дві зони: зону морального клімату і зону психологічного клімату.визначається повнотою збереження статусу робітника.

 • визначається повнотою збереження статусу робітника.

 • За даними В.М. Шепелява (1973), існує три статуси робітника:

 • Громадський статус, який визначає дотримання прав людини та суспільної гідності;

 • Службовий статус, що містить чітку регламентацію прав та обов’язків, а також використання працівника, відповідно до його кваліфікації, справедливу оцінку ділових та особистих якостей;

 • Особистий статус, що передбачає визнання його в колективі, задоволення своїми неформальними стосунками в колективі.Моральний облік формальних, офіційних лідерів колективу, їх особистий авторитет, наявність хибних типів авторитетів;

 • Моральний облік формальних, офіційних лідерів колективу, їх особистий авторитет, наявність хибних типів авторитетів;

 • Постановка виховної роботи;

 • Позиція неформальних, неофіційних лідерів.Природа його визначається характером особистих, неформальних відносин між людьми в колективі. Сукупність цих відносин складає психологічну структуру групи, що проявляється як певний емоційний фон. Психологічний клімат може бути доброзичливим чи недоброзичливим, стійким чи нестійким.

 • Природа його визначається характером особистих, неформальних відносин між людьми в колективі. Сукупність цих відносин складає психологічну структуру групи, що проявляється як певний емоційний фон. Психологічний клімат може бути доброзичливим чи недоброзичливим, стійким чи нестійким.

 • Психологічний клімат органічно пов’язаний із моральним, і разом вони формують атмосферу взаємовідносин у колективі.Стендаль сказав: «Уміння вести розмову – це талант». Невміння вести ділову розмову – це серйозний недолік у підготовці керівника.

 • Стендаль сказав: «Уміння вести розмову – це талант». Невміння вести ділову розмову – це серйозний недолік у підготовці керівника.Професійні бесіди, під час яких роз’яснюються спеціальні проблеми без впливу на почуття співрозмовника.

 • Професійні бесіди, під час яких роз’яснюються спеціальні проблеми без впливу на почуття співрозмовника.

 • Промови, мета яких – добитися від слухачів якихось дій шляхом інформування та аргументації.

 • Виступи ( вітальні промови, вступне слово, бесіди тощо), присвячені певній даті.

 • Дискусії та дебати на певні професійні теми.Привернути увагу співрозмовника

 • Привернути увагу співрозмовника

 • Пробудити в співрозмовника зацікавленість

 • Детально обґрунтувати проблему

 • Виявити інтереси та усунути сумніви співрозмовника

 • Перетворити інтереси співрозмовника в кінцеве рішення1. Авторитарний – виключає будь-яку участь підлеглих в управлінні, їх ініціативу та самостійність, допускає лише одноособову владу як у малих, так і великих справах.

 • 1. Авторитарний – виключає будь-яку участь підлеглих в управлінні, їх ініціативу та самостійність, допускає лише одноособову владу як у малих, так і великих справах.

 • 2. Колегіальний – принцип «Моя точка зору є однією з можливих»; здатність першої особи сприймати, розуміти, застосовувати в справі погляди, позиції, думки інших, навіть якщо вони протилежні його власним.

 • 3. Дипломатичний – здатність керівника до такої інтелектуально-психологічної гнучкості, яка забезпечить швидку перебудову керівником тактики і стратегії своєї діяльності згідно з вимогами середовища.

 • 4. Ліберальний – у підлеглих повна свобода дій та самостійність, принцип «Саме зробиться» призводить до попускання.

 • 5. Авральний – принцип «Давай, давай, потім розберемося».6. Діловий – виключає хаотичність, діє заздалегідь спланованими схемами.

 • 6. Діловий – виключає хаотичність, діє заздалегідь спланованими схемами.

 • 7. Конструктивний – ставиться досить схвально до всього нового, постійно знаходиться в стані пошуку та створення умов для позитивних зрушень.

 • 8. Документальний – вважає, що правильно складені плани та добре ведена документація гарантують успіх.

 • 9. Компромісний – поступаючись людям із різними інтересами, все ж досягає поставленої мети.

 • 10. Демонстраційний – віддає перевагу досягненню успіху, надихаючи підлеглих демонструванням відмінних результатів.Авторитет тиску - керівник завжди сердитий, на запитання відповідає брутально, при будь-якій нагоді карає.

 • Авторитет тиску - керівник завжди сердитий, на запитання відповідає брутально, при будь-якій нагоді карає.

 • Авторитет відстані – суть цього керівника така: якомога менше розмовляти з підлеглими, триматися від них поодаль.

 • Авторитет пихатості – це особливо виражений авторитет відстані, який часто зневажає думку підлеглих.

 • Авторитет педантизму – його філософія така: «Як я сказав, то так воно і повинно бути!». Інтереси колективу, життя людей, їх тривоги не цікавлять такого керівника. Він не бачить нічого, окрім бюрократичного «начальствування».

 • Авторитет резонерства – керівник розраховує на безмежні нотації і повчальні настанови, в яких він бачить головну педагогічну мудрість. Найчастіше це свідчить про його некомпетентність та відсутність діловитості.

 • Авторитет доброти та лібералізму – він найчастіше проявляється в безпринципності, надмірній м’якості, всепрощенні недоліків, поступливості. Керівник прагне бути для колективу «добрим ангелом».КОНСТРУКТОР

 • КОНСТРУКТОР

 • ЛІДЕР

 • СТРАТЕГповинен спрямовувати свої сили та знання на такі справи, як організаційна структура, новаторство, оновлення і зміни, управління виробничими функціями, людськими ресурсами, новими функціями та відносинами між спеціалістами і керівництвом, інформаційні системи, постійне підвищення якості діяльності системи.

 • повинен спрямовувати свої сили та знання на такі справи, як організаційна структура, новаторство, оновлення і зміни, управління виробничими функціями, людськими ресурсами, новими функціями та відносинами між спеціалістами і керівництвом, інформаційні системи, постійне підвищення якості діяльності системи.повинен розглядати зв’язки між своєю організацією та її оточенням з двох точок зору, тобто не тільки відчувати, але й впливати на оточення. Це твердження особливо доречне у світлі важливих реформ системи охорони здоров’я. Керівники відіграють роль адвокатів клієнтів організації, яких вони представляють, населення, якому служать.

 • повинен розглядати зв’язки між своєю організацією та її оточенням з двох точок зору, тобто не тільки відчувати, але й впливати на оточення. Це твердження особливо доречне у світлі важливих реформ системи охорони здоров’я. Керівники відіграють роль адвокатів клієнтів організації, яких вони представляють, населення, якому служать.будучи лідером, керівник зобов’язаний активно шукати шляхи перебудови організації для того, щоб вона не лише відповідала реаліям сьогодення, але й мала перспективи на десятиріччя вперед. Незважаючи на тиск ззовні й внутрішні складнощі, яких неможливо уникнути, він повинен зберегти широту кругозору, пам’ятати про довготривалі перспективи і намагатися в майбутньому примножити цінності своєї організації.

 • будучи лідером, керівник зобов’язаний активно шукати шляхи перебудови організації для того, щоб вона не лише відповідала реаліям сьогодення, але й мала перспективи на десятиріччя вперед. Незважаючи на тиск ззовні й внутрішні складнощі, яких неможливо уникнути, він повинен зберегти широту кругозору, пам’ятати про довготривалі перспективи і намагатися в майбутньому примножити цінності своєї організації.ЦЕ порядок, правила службової поведінки в апараті управління, які спрямовані на виконання поточних та перспективних завдань керівниками, фахівцями та іншими працівниками управління відповідно до діючих посадових інструкцій та положень про структурні підрозділи.

 • ЦЕ порядок, правила службової поведінки в апараті управління, які спрямовані на виконання поточних та перспективних завдань керівниками, фахівцями та іншими працівниками управління відповідно до діючих посадових інструкцій та положень про структурні підрозділи.

 • Безпосередньою метою управління працею є координація спільних зусиль колективу і забезпечення погоджених дій його членів, спрямованих на отримання конкретних запланованих результатів.Це комплекс заходів, які проводять з урахуванням таких принципів, як спеціалізація, паралельність, ритмічність та пропорційність, безперервність та прямоточність. Сьогодні основним засобом наукової організації управлінської праці є так зване офісне обладнання, яке включає комп’ютер, розмножувальну техніку та технічні засоби зв’язку.

 • Це комплекс заходів, які проводять з урахуванням таких принципів, як спеціалізація, паралельність, ритмічність та пропорційність, безперервність та прямоточність. Сьогодні основним засобом наукової організації управлінської праці є так зване офісне обладнання, яке включає комп’ютер, розмножувальну техніку та технічні засоби зв’язку.Організаційне закріплення процесів і кооперації управлінської праці, забезпечення необхідної кваліфікації працівників

 • Організаційне закріплення процесів і кооперації управлінської праці, забезпечення необхідної кваліфікації працівників

 • Розподіл і розстановка кадрів по ланках системи управління

 • Регламентування діяльності та стосунків

 • Нормування управлінської праці

 • Вибір систем і методів роботи

 • Матеріальне і моральне стимулювання управлінської праці

 • Раціональна організація робочих місць і створення оптимальних умов праці та відпочинкуФункціональний

 • Функціональний

 • Технологічний

 • Кваліфікаційнийполягає в закріпленні конкретних функцій управління за підрозділами чи окремими робітниками.

 • полягає в закріпленні конкретних функцій управління за підрозділами чи окремими робітниками.це спеціалізація працівників відповідно до трьох великих груп робіт:

 • це спеціалізація працівників відповідно до трьох великих груп робіт:

 • Керівництво структурним підрозділом, прийняття рішень на основі інформації при виконанні робіт згідно з певною функцією.

 • Обробка інформації, що надходить як від об’єкта управління, так і з інших джерел, та створення комплексу документації, необхідної для виконання функцій.

 • Оформлення документації, її пересилання, зберігання, облік, сортування та ін.це ознака поділу праці, за якою службовці виконують різну роботу, що відповідає їх кваліфікації та досвіду.

 • це ознака поділу праці, за якою службовці виконують різну роботу, що відповідає їх кваліфікації та досвіду.Цілі та завдання

 • Цілі та завдання

 • Управління системою та її вдосконалення

 • Діяльність керованого об’єкта з диференціацією на підсистеми

 • Наукове регулювання системице одна із форм отримання обміну та синтезу інформації, генерування ідей із метою прийняття спільного оптимального рішення.

 • це одна із форм отримання обміну та синтезу інформації, генерування ідей із метою прийняття спільного оптимального рішення.

 • З огляду на питання наради, яке вирішують, поділяються на

 • Проблемні

 • Інструктивні

 • Оперативніце сукупність необхідних нових та інших сучасних і репрезентативних даних, які сприятимуть якісному виконанню управлінських рішень та управлінської діяльності.

 • це сукупність необхідних нових та інших сучасних і репрезентативних даних, які сприятимуть якісному виконанню управлінських рішень та управлінської діяльності.

 • ВИДИ ІНФОРМАЦІЇ:

 • Науково-технічна інформація

 • Власне управлінська інформація

 • Обліково-статистична інформаціяТочність – інформація повинна достовірно відображати процес функціонування системи. Слова, які використовують для характеристики показників, - мати однозначний зміст і не допускати різних тлумачень.

 • Точність – інформація повинна достовірно відображати процес функціонування системи. Слова, які використовують для характеристики показників, - мати однозначний зміст і не допускати різних тлумачень.

 • Періодичність надходження – інформація повинна своєчасно надходити до споживача – у відповідний структурний підрозділ чи до конкретного співробітника, але раніше ніж зміниться ситуація, яку вона описує, інакше втратиться її значущість. Однак строки її одержання повинні давати споживачам час на осмислення, обробку та прийняття рішень.

 • Своєчасність (оперативність) – від своєчасності надходження інформації залежить оперативність надходження командної інформації до об’єкта управління, а відповідно, і виконання управлінського рішення.Повнота – кількість інформації повинна бути мінімальною, але достатньою для оцінки ситуації і прийняття рішення на певному рівні управління.

 • Повнота – кількість інформації повинна бути мінімальною, але достатньою для оцінки ситуації і прийняття рішення на певному рівні управління.

 • Корисність – у потоці інформаційних повідомлень не повинно бути даних, показників, які не потрібні для вирішення проблем або взагалі для певного щабля чи ланки управління.

 • Доступність – інформація повинна подаватися в такому вигляді, який не потребує додаткової переробки та не утруднює процес прийняття рішення.Документ – це носій інформації, призначений для передавання її в часі та просторі, який використовують у будь-яких системах управління.

 • Документ – це носій інформації, призначений для передавання її в часі та просторі, який використовують у будь-яких системах управління.

 • Документ має велику практичну цінність і повинен бути максимально наглядним (правильно за формою та змістом складеним), а також придатним для тривалого зберігання.Функція управління – це особливий вид управлінської діяльності, конкретні форми управлінського впливу на діяльність системи, які зумовлюють і визначають зміст ділових взаємовідносин.

 • Функція управління – це особливий вид управлінської діяльності, конкретні форми управлінського впливу на діяльність системи, які зумовлюють і визначають зміст ділових взаємовідносин.

 • Схема функцій управління

 • ПЛАНУВАННЯ

 • ОРГАНІЗАЦІЯ

 • МОТИВАЦІЯ

 • КОНТРОЛЬ

 • ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯСтратегічне планування – це процес вибору цілей для організації і прийняття рішень щодо найкращого способу їх досягнення.

 • Стратегічне планування – це процес вибору цілей для організації і прийняття рішень щодо найкращого способу їх досягнення.

 • Організація – це проектування структури організації, розподіл та координація робіт із метою досягнення мети організації як суб’єкта.

 • Мотивація – це процес, за допомогою якого керівництво спонукає працівників діяти так, як було заплановано та організовано.Виражена цілеспрямованість

 • Виражена цілеспрямованість

 • Максимальна обґрунтованість

 • Адресність

 • Узгодженість

 • Правомірність

 • Ефективність

 • Своєчасність

 • Повнота, чіткість та стислістьвизначення проблеми

 • визначення проблеми

 • аналіз проблеми

 • визначення альтернативних рішень

 • оцінка альтернатив і вибір найкращої

 • виконання рішення й оцінка результатівдокументальний облік

 • документальний облік

 • фінансовий облік

 • матеріальний облік

 • облік медикаментів

 • облік кадрів

 • облік у ракурсі медичної статистики

 • іншіПроцес контролю відбувається в три визначальні етапи:

 • Процес контролю відбувається в три визначальні етапи:

 • визначення стандарту чи еталона;

 • оцінка або вимірювання того, що підлягає контролю (об’єкт контролю);

 • порівняння стандарту з об’єктом.стратегічна спрямованість

 • стратегічна спрямованість

 • орієнтація на результати

 • відповідність справі

 • своєчасність

 • гнучкість

 • простота

 • економічність – затрати на контроль не повинні перевищувати суми доходів!1.Попередній контроль здійснюють до початку робіт.

 • 1.Попередній контроль здійснюють до початку робіт.

 • 2. Поточний контроль здійснюють безпосередньо в ході виконання робіт.

 • 3. Заключний контроль здійснюють після того, як роботу виконано.1.Контроль не повинен обмежуватися інцидентами!

 • 1.Контроль не повинен обмежуватися інцидентами!

 • 2.Тотальний контроль породжує недбалість!

 • 3. Прихований контроль викликає досаду!

 • 4.Контролюйте не лише улюблений підрозділ!

 • 5.Контроль - не проформа!

 • 6.Не контролюйте через недовіру!

 • 7.Не мовчіть про висновки зроблені Вами!для того щоб створити ефективну систему управління якістю медсестринськоЇ служби закладів охорони здоров’я, її безпосередні керівники (заступники головного лікаря з медсестринства, головні, старші медсестри) повинні володіти такими особистісними якостями, як – вміння логічно і критично мислити, аналізувати ситуацію, володіти так званим соціальним розумом, ставити себе на місце іншої людини, правильно інтерпретувати почуття інших людей, створювати навколо себе найсприятливішу ситуацію для ефективної діяльності організації.

 • для того щоб створити ефективну систему управління якістю медсестринськоЇ служби закладів охорони здоров’я, її безпосередні керівники (заступники головного лікаря з медсестринства, головні, старші медсестри) повинні володіти такими особистісними якостями, як – вміння логічно і критично мислити, аналізувати ситуацію, володіти так званим соціальним розумом, ставити себе на місце іншої людини, правильно інтерпретувати почуття інших людей, створювати навколо себе найсприятливішу ситуацію для ефективної діяльності організації.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка