Управління закладомДата конвертації15.06.2016
Розмір445 b.Управління закладом

 • Управління закладом

 • п.96. Керівник закладу є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладом.

 • п.97. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

 • п.98. Педагогічна рада розглядає питання:

 • - удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

 • - планування та режиму роботи закладу;

 • - варіативної складової робочого навчального плану;

 • - переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

 • - підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

 • - участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

 • - морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників закладу;

 • - морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

 • - притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків;

 • - педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю закладу.

За метою підготовки та проведення

 • За метою підготовки та проведення

Традиційні

 • Традиційні

 • доповідь з обговоренням;

 • доповідь зі співдоповідями;

 • семінар – практикум;

 • Нетрадиційні

 • методичний день;

 • КТС;

 • творчий звіт;

 • презентація;

 • ділова гра;

 • педагогічний консиліум;визначити тему педради

 • визначити тему педради

 • тема повинна відображати комплекс сучасних освітніх проблем;

 • скласти перелік питань, які виносяться на обговорення

 • повинні відповідати темі і розкривати зміст проблеми;

 • відібрати методи аналізу теми

 • мають містити системне застосування проблемно-пошукових методів і застосовуються керівником під час проведення педради ;

 • підібрати прийоми взаємодії з учасниками педради

 • забезпечують взаємодію в усіх можливих ситуаціях;

 • продумати оригінальність форми проведення педрад

 • може бути словесно-інформаційною,з використанням сучасних технологій тощо;

 • сформувати управлінсько-педагогічні знахідки

 • мають бути прийняті колегіальні управлінські рішення ,що сприяють перспективному розвитку навчального закладу і спроектовані щодо корекції плану роботи закладу на перспективу.1. Планування тематики педагогічної ради на рік.

 • 1. Планування тематики педагогічної ради на рік.

 • 2. Видача наказу або розпорядження про підготовку до педагогічної ради.

 • 3. Засідання методичної ради з питання підготовки педради.

 • 4. Створення робочої групи з підготовки засідання педагогічної ради.

 • 5. Формування творчих груп з підготовки окремих питань роботи педради.

 • 6. Складання плану підготовки і проведення педагогічної ради.

 • 7. Складання списку рекомендованої літератури. Вивчення вчителями теоретичних основ питань і проблем, винесених на педраду.

 • 8. Визначення об'єктів вивчення (вчителі, стан викладання навчальних предметів, аспекти діяльності класних керівників, виховання учнів).

 • 9. Оформлення стенду в методичному кабінеті «Готується педагогічна рада».

 • 10. Збір, обробка, аналіз та узагальнення необхідної інформації про об'єкти вивчення.

 • 11. Робота з учителями та запрошеними, що мають виступити на педагогічній раді.

 • 12. Підготовка методичної виставки, ілюстративного матеріалу.

 • 13. Розробка проекту рішення. • Відповідно до річного плану школи 30 березня 2009 року буде проведено засідання педагогічної ради з порядком денним:

 • 1.-----------

 • 2.-----------

 • З метою активізації роботи педагогічних працівників на розв’язання вказаних проблем, вивчення педагогічного досвіду, розвитку ініціативи і творчості вчителів, залучення педагогів до підготовки та якісного проведення педради,

 • НАКАЗУЮ:

 • 1.Затвердити склад робочої групи для підготовки до засідання педагогічної ради:

 • ________________- директор ЗОШ

 • ________________- заступник директора з навчально- виховної роботи

 • ________________ - голова м/о

 • 2.Призначити відповідальними за підготовку до засідання педагогічної ради:

 • ________________- директор ЗНЗ – з першого питання

 • ________________ - заступник директора з навчально виховної роботи – з другого питання.

 • 3. Відповідальним за підготовку до проведення педагогічної ради:

  • 3.1.Провести засідання творчої групи і розробити хід проведення педагогічної ради.
 • До 25.01.2009.

  • 3.2.Скласти план підготовки і проведення педагогічної ради.
 • До 25.01.2009.

  • 3.3.Підготувати проекти доповідей та рішень педагогічної ради .
 • До 20.03.2009.

 • 4.Практичному психологові Петрук В.Д. провести дослідження за методикою ..

 • До10.03.2009.

 • 5.Голові методичного об’єднання вчителів початкових класів Оксюк У.Г. підготувати аналітичні матеріали щодо -----

 • До 04.04.2009.

 • 6.Бібліотекарю школи Савчук А.Л. підготувати виставку педагогічної літератури, каталог літератури з питань порядку денного педради.

 • До 10.01.2009.

 • 7.Відповідальність за виконання наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Хлопук Г.М.

 • 8.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 • Директор школиЗгідно з планом роботи школи на 200__—200__ н. рік "__" ______ 200__ року буде проведено засідання педагогічної ради на тему "Врахування психологіч­них аспектів при активізації пізнавальних інтересів учнів в умовах гуманізації навчально-виховного процесу". З метою активізації роботи педагогічних працівників на розв'язання вказаної вище пробле­ми, вивчення передового педагогічного досвіду, роз­витку ініціативи і творчості вчителів, залучення їх до підготовки та якісного проведення педради

 • Згідно з планом роботи школи на 200__—200__ н. рік "__" ______ 200__ року буде проведено засідання педагогічної ради на тему "Врахування психологіч­них аспектів при активізації пізнавальних інтересів учнів в умовах гуманізації навчально-виховного процесу". З метою активізації роботи педагогічних працівників на розв'язання вказаної вище пробле­ми, вивчення передового педагогічного досвіду, роз­витку ініціативи і творчості вчителів, залучення їх до підготовки та якісного проведення педради

 • НАКАЗУЮ:

 • 1. Затвердити склад робочої групи для підготовки засідання педради в складі:

 • ________________ - директор школи;

 • ________________ - заст. директора з навчально-виховної роботи;

 • ________________ - практичний психолог школи;

 • ________________ - голова МО вчителів по­чаткових класів.

 • 2. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи ----- розробити графік відвідування уроків.

 • 3. Членам робочої групи відвідати уроки згідно графіку , надати методичну допомогу вчителям з питань підготовки до педради.

 • 4. Практичному психологу школи:

 • 4.1. Підготувати із зазначеної проблеми інфор­маційно-методичний вісник.

 • До "__"_________200__ р.

 • 4.2. Провести анкетування "Проблема гуманізації навчального процесу очима дітей".

 • До "__"_________200__ р.

 • 5. Керівникам МО ------ узагальнити зібрані матеріали, обговорити це питання на засідан­нях і підготуватись до аналітичного виступу на педраді.

 • 6. Бібліотекарю школи підготува­ти список педагогічної літератури.

 • 7. Контроль за виконанням цього наказу покла­сти на заступника директора з навчально-виховної роботи.

 • Директор школи __________

1.Адміністрації школи :

 • 1.Адміністрації школи :

 • 1.1.Вивчити і узагальнити стан формування позитивних мотивів навчальної діяльності учнів 1-4 класів на уроках англійської мови і заслухати на нараді при директорі. (І семестр 2009-2010 н. р.)

 • 1.2.Провести моніторинг використання ігрових моментів на уроках англійської мови в 1-2 кл. (І семестр 2009-2010 н. р.)

 • 2.Керівникам методичних об’єднань :

 • 2.1. Обговорити рекомендації щодо забезпечення мотиваційного компоненту уроку на засіданнях предметних методичних об’єднань.

 • ( ІІ семестр 2008-2009 н. р.)

 • 2.2. Провести семінар на тему « Проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов».

 • (І семестр 2009-2010 н. р.)

 • 3.Членам методичного об’єднання вчителів англійської мови :

 • 3.1 Підготувати добірку матеріалів щодо ролі професіоналізму вчителя у формуванні мотивації оволодіння іноземною мовою у молодших школярів.(ІІ семестр 2008-2009 н. р.)

 • 3.2.Розробити рекомендації щодо впровадження методів мотивації навчальної діяльності школярів на уроках англійської мови.(І семестр 2009-2010 н. р.)

 • 3.3. Підготувати питання до дискусії на тему « Способи формування мотивації досягнень на уроках англійської мови ». ( ІІ семестр 2008-2009 н. р.)

 • 4.Вчителям :

 • 4.1.Врахувати рекомендації щодо забезпечення мотиваційного компоненту уроку.(Систематично)

 • 4.2.Направити роботу на формування позитивних мотивів оволодіння іноземною мовою в початковій школі. (Систематично)

 • 4.3.Провести батьківський лекторій “Мотивація навчальної діяльності як передумова оволодіння іноземною мовою в початковій школі ”.(ІІ семестр 2008-2009 н. р.)

 • 5.Психологу школи :

 • 5.1. Відвідати навчальні заняття англійської мови і зробити психологічний аналіз застосування позитивних мотивів навчальної діяльності школярів на уроках англійської мови. (І семестр 2009-2010 н. р.)1.Повідомлення голови педагогічної ради про кількість присутніх і відсутніх членів ради, причини відсутності.

 • 1.Повідомлення голови педагогічної ради про кількість присутніх і відсутніх членів ради, причини відсутності.

 • 2. Представлення запрошених на засідання не членів ради.

 • 3. Голова педагогічної ради нагадує чергу денну, питання, що будуть розглядатися (при повідомленні питань , що будуть розглядатися, голова ради у короткому вступному слові визначає значущість проблеми і спонукає учасників педради активно брати участь у роботі, поділитися позитивним досвідом щодо обговорюваної проблеми.)

 • 4. Затвердження регламенту роботи ради.

 • 5. Обрання аналітичної групи для формулювання проекту рішення педагогічної ради.

 • 6. Надання слова доповідачу, співдоповідачу, виступаючим.

 • 7. Ознайомлення членів педагогічного колективу з проектом рішення педагогічної ради.

 • 8. Доповнення до проекту рішення.

 • 9. Ухвалення рішення педагогічної ради.

 • 10. Інформація про виконання рішень попередніх педагогічних рад (виступ члена комісії щодо перевірки виконання рішень педагогічної ради).

 • 11. Звіт про виконання рішень попереднього засідання. • Повідомлення голови ради про кількість присутніх і відсутніх членів ради, причини відсутності.

 • Представлення запрошених на засідання не членів ради.

 • Голова педагогічної ради нагадує порядок денний , питання , що будуть розглядатися.

 • Затвердження регламенту роботи педагогічної ради.

 • Обрання аналітичної групи для формулювання проекту рішення педагогічної ради.

 • Коротке вступне слово голови педагогічної ради(чітко зазначити значущість питань порядку денного й спонукати педагогів до активної участі у роботі, до обміну позитивним досвідом із обговорюваної проблеми.

 • Надання слова доповідачу, співдоповідачу, виступаючим ( згідно з порядком денним).

 • Резюме голови педагогічної ради після кожного питання порядку денного( підсумки обговорення доповіді і співдоповідей, окреслення конкретних шляхів вирішення проблеми, що обговорювалася).

 • Зачитування проекту рішення педагогічної ради ( з кожного питання порядку денного окремо ) . після внесення доповнень й уточнень, затвердження рішення відкритим голосуванням.

 •  Значущість цієї теми.

 • Значущість цієї теми.

 • Чим викликана необхідність розгляду цієї проблеми на педагогічній раді (актуальність).

 • Які досягнення і недоліки з цього питання є в школі (за матеріалами комплексної або тематичної перевірок, але не читання довідки! Необхідний аналіз стану проблеми, а не перелік зауважень за результатами).

 • Пропозиції щодо вдосконалення роботи за темою, що обговорюється.

 • Резюме після кожного виступу.

 • Підбиття підсумків обговорення доповіді і співдоповідей, окреслення конкретних шляхів поліпшення вирішення проблеми, що обговорювалася.

 • Зачитування проекту рішення педагогічної ради після внесення доповнень, уточнень, затвердження рішення відкритим голосуванням .
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка