Управлінське лідерство на державній службі: утопія чи реальна необхідність?Дата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.


Управлінське лідерство на державній службі: утопія чи реальна необхідність?


 • Чиновник-професіонал як передумова кадрової безпеки Держави • Завдання Держави полягає не в тому,

 • щоб будувати рай на землі, а в тому,

 • щоб не перетворювати земне життя на пекло

 • (П.Чаадаєв)Професіоналізм професійної діяльності

 • Професіоналізм професійної діяльності

 • - інтегральна характеристика індивідуальних, особистісних та суб’єктивно-діяльнісних рис, які уможливлюють максимально успішне вирішування завдань професійної діяльності.

 • Професіоналізм управлінської діяльності

 • готовність та здатність СУ застосовувати сукупність загальних, спеціальних управлінських, психологічних знань, умінь і навичок, необхідних для ефективного здійснення керівництва підлеглими співробітниками.Основні ілюзії СУ щодо УД:

 • Основні ілюзії СУ щодо УД:

 • Керівник може все.

 • NB !!! Усвідомлювати реальну ціну слова й діла.

 • 2. Всі іспити складено.

 • NB !!! Проявляти постійну готовність та здатність до самовдосконалення, самоосвіти, саморозвитку.

 • 3. Влада – це можливість відчутного та суттєвого впливу на вчинки й поведінку підлеглих.

 • NB !!! Пам'ятати: влада та управляючий вплив чітко структуровані формальними обмежувачами: розпорядком, функціональними обов'язками, вимогами до посади.

 • 4. Керівна посада – це нагорода.

 • NB !!! Усвідомлювати феномен нагороди: сприймаючись як фініш, вона розслабляє СУ та руйнує його особистість.Пріоритетні виклики сьогодення:

 • Пріоритетні виклики сьогодення:

 • Перехід до людиноцентричного підходу:

 • Визнання людини найвищою цінністю та метою функціонування системи державного управління.

 • Підхід до управлінської взаємодії як до двостороннього процесу взаємозацікавленого соціального партнерства.

 • Створення Системою сприятливих умов для функціонування та розвитку держслужбовця як творчої неповторної О.

 • Підхід до ОДВ як соціальної мікросистеми.

 • Управління меритократичними “ кар'єрними ліфтами ” для неординарних та високоморальних професіоналів-державних службовців.Необхідність усвідомлення та розуміння чиновником-професіоналом:

 • Необхідність усвідомлення та розуміння чиновником-професіоналом:

 • Власних ресурсів.

 • Власних зусиль.

 • Власної відповідальності.

 • Власного лідерського потенціалу та статусу.

 • Власної готовності вигравати та програвати.

 • Власної готовності розумно ризикувати.

 • Власного творчого потенціалу.Безперервна професіоналізація людських ресурсів:

 • Безперервна професіоналізація людських ресурсів:

 • Недопущення непрофесіоналів до системи управління.

 • Безперервність процесу професійно-професіонально-особистісного вдосконалення чиновника.

 • Перетворення кожного ОДВ на організацію, що безперервно навчається.

 • Акмеологізація процесу безперервної професійної освіти державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

 • Визнання керівної діяльності професією, що потребує спеціальної підготовки.Офіційне визнання безперервної професійної освіти державного службовця як:

 • Офіційне визнання безперервної професійної освіти державного службовця як:

 • - динамічного процесу безперервного, послідовного професійно-професіонального удосконалення та особистісного розвитку кожного службовця

 • - ретроспективно-перспективного процесу особистісного

 • “ розгортання ” людини адміністративної

 • - безперервного процесу самовдосконалення та самореалізації крізь призму результатів навчання

 • - постійного процесу взаємодії неподільних соціально-особистісних складових держслужбовця:

 • а) професійність-професіональність. Прояви - ділова результативність та професійна продуктивність

 • б) реалізація творчого потенціалу і професійної успішності. Прояв - персональна ефективністьОфіційне визнання основним змістом сучасної безперервної професійної освіти чиновника-професіонала

 • Офіційне визнання основним змістом сучасної безперервної професійної освіти чиновника-професіонала

 • НАВЧИТИСЯ ВЧИТИСЯ, тобто

 • займатися впродовж усього професійного життя :

 • самоосвітою

 • саморозвитком

 • самовдосконаленням

 • самореалізацією

 • самоактуалізацією.

 • Перетворення слухача-службовця з пасивного споживача освітніх послуг (підхід до навчання з позиції “ Здивуйте мене ”) на активного суб’єкта навчального процесу, зацікавленого в професійно-професіонально-особистісному удосконаленні як передумові кар’єрного зростання.Гуманізація внутрішньо-організаційних відносин:

 • Гуманізація внутрішньо-організаційних відносин:

 • Олюднення відносин у форматі “ СУ – ОУ ”.

 • Активізація особистісного потенціалу кожного співробітника.

 • Підтримання інституційної пам'яті та корпоративізму між співробітниками.

 • Удосконалення внутрішнього соціального середовища в мікросистемі колективу співробітників.

 • Створення конструктивного мікроклімату.

 • Врахування реординаційних відносин: (ініціативних/реактивних).

 • Поєднання керівництва та управлінського лідерства.Подолання негативних явищ:

 • Подолання негативних явищ:

 • у поведінці СУ:

 • бюрократичного чванства – зарозумілого ставлення до підлеглих

 • адміністративного боягузтва – готовність до будь-якого компромісу заради “ спокою ” вищестоящого керівництва

 • у поведінці ОУ:

 • адміністративного трепету перед вищестоящим керівництвом.

 • Врахування 2-х дилем:

 • а) чесності: скільки правди говорять СУ та ОУ

 • б) довіри: наскільки СУ та ОУ довіряють один одному.Визнання управлінської культури:

 • Визнання управлінської культури:

 • сукупністю наявних і характерних для даного етапу професійної діяльності СУ:

 • управлінських знань

 • почуттів, цінностей

 • управлінських та організаційних відносин

 • творчої управлінської діяльності

 • одночасним поєднанням:

 • мистецтвом управління

 • мистецтвом виконання.Визнання значимості організаційної культури:

 • Визнання значимості організаційної культури:

 • Культури влади

 • Культури завдання

 • Культури ролі

 • Культури особистості.Тенденції керівника-термінатора:

 • Тенденції керівника-термінатора:

 • гальмує чітку постановку управлінських цілей;

 • не проявляє управлінських здібностей;

 • мислить стереотипно, демонструючи інерцію мислення;

 • не проявляє позитивну індивідуальну мотивацію до праці;

 • незадовільно інформує співробітників;

 • не створює нормальний психологічний клімат у колективі;

 • не вміє завоювати справжній авторитет серед підлеглих;

 • нездатний створити імідж креативного управлінця серед співробітників;

 • використовує переважно санкції для «заохочування» співробітників;

 • намагається позбутися компетентних працівників;

 • зацікавлений в існуванні кліки.Термінаторне (руйнівне) керівництво = лідерство

 • Термінаторне (руйнівне) керівництво = лідерство

 • Складність цього явища полягає у складності діагностики і малопомітності симптомів; життєвий досвід і неабиякі розумові здібності дають можливість “ вбивці ідей ” вміло приховувати свою підлу сутність за зовнішньою доброзичливістю, лояльністю, професійністю.

 • Начальник-руйнівник діє на основі власного розуміння посадових інструкцій та законів і створює навколо себе своєрідний інтелектуальний вакуум – постійно витискає здібні, творчі особистості; їх місце займає догідлива посередність, і на цьому фоні керівник набуває репутації незамінного.

 • Психологів інтригує складність і суперечливість духовного обличчя, потайливість дій і, безсумнівно, високий інтелектуальний потенціал такої особистості; а спеціалісти з управління занепокоєні тяжкими наслідками термінаторного менеджменту, адже він призводить до дезорганізації, руйнування колективу і придушення творчої ініціативи.

 • Ця патологічна схильність до інтелектуального садизму, заздрісного безпліддя, духовної імпотенції поширена серед вищого та середнього керівного складу значно більшою мірою, ніж вважається (В.І. Кноррінг).Визнання керівної діяльності мистецтвом, менеджерською діяльністю:

 • Визнання керівної діяльності мистецтвом, менеджерською діяльністю:

 • Мистецтво бути рівним

 • Мистецтво бути лідером

 • Мистецтво конструктивної взаємодії з окремим ОУ та з колективом в цілому

 • Мистецтво обробляти інформацію

 • Мистецтво розподіляти ресурси

 • Мистецтво самоаналізу

 • Мистецтво виправданого ризику

 • Мистецтво творчої поведінкиОфіційне визнання видів управлінської майстерності:

 • Офіційне визнання видів управлінської майстерності:

 • Концептуальна здатність розуміти перспективу та розробляти відповідні стратегії для організації.

 • Адміністративна здатність дотримуватися правил ОК.

 • Аналітична здатність правильно використовувати наукові підходи, технічні,інформаційні засоби.

 • Технічна здатність вирішувати робочі завдання за допомогою спеціальних знань, умінь, навичок.

 • Майстерність приймати рішення здатність вибирати оптимальний варіант управлінського рішення серед низки існуючих альтернатив.

 • Комунікативна уміння організовувати ефективну, результативну комунікативну взаємодію з підлеглими.

 • Соціально-психологічназдатність ефективно управляти колективом з урахуванням індивідуально-психологічних рис співробітників, потреб, законів соц. управління та соц. психології.Проведення ефективної та результативної державної кадрової політики на усіх рівнях:

 • Проведення ефективної та результативної державної кадрової політики на усіх рівнях:

 • національний,

 • регіональний,

 • місцевий,

 • організаційний.Розробка чіткої стратегії щодо чиновника-професіонала.

 • Розробка чіткої стратегії щодо чиновника-професіонала.

 • Менеджмент людських ресурсів – специфічна підсистема соціального управління, яка включає професійну діяльність спеціалістів, спеціально підготовлених до ефективного використання та координації людських ресурсів з метою:

 • забезпечення успішної діяльності організації

 • досягнення заданих цілей з максимальною ефективністю та результативністю.

 • Мистецтво управління – уміння:

 • - ефективно застосовувати наукові знання з управління,

 • - творчо використовувати накопичений досвід, отримані навички у конкретній управлінській ситуації.Визнання структурованості компетентності сучасного Керівника:

 • Визнання структурованості компетентності сучасного Керівника:

 • Усвідомлення, розуміння, готовність, здатність виражати державні інтереси:

 • - уміння узгоджувати публічні та особисті інтереси відповідно до вимог Конституції України та вітчизняного законодавства,

 • висока професійна етика;

 • - почуття громадянської відповідальності;

 • - профільні професійні знання,

 • - володіння теорією управління,

 • - уміння оцінювати (національні, регіональні, світові) тенденції суспільного розвитку.Компетентність щодо стратегії та методології управління:

 • Компетентність щодо стратегії та методології управління:

 • - уміння користуватися інструментарієм стратегічного цілепокладання та мислення;

 • - здатність розробляти стратегію розвитку, виходячи з урахування наявних альтернатив та оцінювання наслідків можливих і реально прийнятих рішень;

 • - володіння методами дидактики для реалізації поставлених цілей;

 • - раціональне налагодження системи інформації та комунікації.Управлінська компетентність в соціальних питаннях:

 • Управлінська компетентність в соціальних питаннях:

 • - уміння роз’яснити ОУ цілі, зміст роботи, залучення їх до участі у розробці стратегії розвитку;

 • - здатність управляти процесами комунікації шляхом координаційних та інтеграційних дій, підтримки процесів самоорганізації колективу співробітників;

 • - уміння вирішувати кадрові питання, нести за це відповідальність, сприяти підвищенню кваліфікації та росту професіоналізму підлеглих;

 • - почуття суспільно-політичної відповідальності за діяльність власну та очолюваного підрозділу;

 • - уміння представляти цілі й цінності підрозділу у ньому самому та за його межами.Особистісна компетентність:

 • Особистісна компетентність:

 • - духовність та моральність, воля і громадянська мужність,

 • - різностороння та глибока освіченість,

 • - уміння розбиратися в людях,

 • - здатність до співробітництва та колективної роботи,

 • - бажання створювати нове і творчо працювати,

 • - володіння інтуїцією та візуалізацією (здатність прогностичного бачення),

 • - сила особистого впливу й особистого шарму.Сучасне управлінське лідерство

 • Сучасне управлінське лідерство

 • - сфера взаємодії (а не особистісних рис);

 • - продукт взаємовідносин СУ та ОУ - послідовників;

 • - міжособистісний (а не особистісний) феномен;

 • - подія (а не риса характеру).

 • Сучасне керівництво = реальне управлінське лідерство - обов’язкове поєднання

 • офіційного та соціального лідерства СУ:

 • К=РУЛ = ОфЛ + СоЛ,

 • де К – керівництво,

 • РУЛ – реальне управлінське лідерство,

 • ОфЛ - офіційне лідерство (посадове Л.),

 • СоЛ - соціальне лідерство (особистісне Л.).Складові лідерського потенціалу:

 • Складові лідерського потенціалу:

 • Компетентністьдосвід, знання, навички, уміння працювати з людьми.

 • Особистісні особливості та ділові рисивпевненість у собі, енергійність, комунікативність, готовність брати відповідальність, самостійність.

 • Здібності інтелект, пам’ять, творчі здібності.

 • Установки, цінності, пріоритетивизначають відношення до роботи і пріоритети СУ в роботі з підлеглими, у процесі сприймання та передавання інформації, прийняття рішень.ПРИНЦИП-ЦЕНТРИЧНЕ ЛІДЕРСТВО:

 • ПРИНЦИП-ЦЕНТРИЧНЕ ЛІДЕРСТВО:

 • І-й рівень: ОСОБИСТІСНИЙ (головне - особистість) -

 • Ключовий принципНАДІЙНІСТЬ.

 • ІІ-й рівень: МІЖОСОБИСТІСНИЙ (головне - співробітники) -

 • Ключовий принципДОВІРА.

 • ІІІ-й рівень: УПРАВЛІНСЬКИЙ (головне – стиль, навички) -

 • Ключовий принципДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ.

 • IV-й рівень: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ (головне – стратегія, система) -

 • Ключовий принципУЗГОДЖЕННЯ, КОНСЕНСУС.ВІДПОВІДАЛЬНЕ ЛІДЕРСТВО (складові):

 • ВІДПОВІДАЛЬНЕ ЛІДЕРСТВО (складові):

 • СУ-Лідер =

 • Відповідальна Особистість Керівника-Лідера

 • Діяльність СУ =

 • Ролі відповідального Керівника-Лідера

 • Етика діяльності СУ =

 • Сфери відповідальності Керівника-Лідера

 • Етика відносин “СУ-Лідер – ОУ-послідовник” = Взаємовідносини Керівника-ЛідераЕмоційне лідерство (емоційний інтелект, емоційна компетентність, резонансне лідерство) - здатність СУ управляти власними емоціями і на їх основі - відносинами з підлеглими:

 • Емоційне лідерство (емоційний інтелект, емоційна компетентність, резонансне лідерство) - здатність СУ управляти власними емоціями і на їх основі - відносинами з підлеглими:

 • Самосвідомість = оцінка власних емоцій - здатність не лише визначати, а й розуміти власні почуття у будь-який момент часу.

 • 2. Самоконтроль = управління власними емоціями -

 • уміння контролювати власні позитивні і особливо негативні емоції.

 • 3. Самомотивація - здатність пробуджувати чи «гасити» емоції залежно від поставлених цілей, бажань, ситуації.

 • 4. Емпатія = співчутливе ставлення до емоцій ОУрозуміння емоцій ОУ, погляд на проблему очима підлеглого.

 • 5. Комунікативна компетентність = комунікативний інтелект - володіння навичками ефективних взаємовідносин, здатність правильно "читати" емоції ОУ, управляти ними для конструктивної взаємодії.NB!!! Пам'ятка справжньому керівнику-лідеру

 • NB!!! Пам'ятка справжньому керівнику-лідеру

 • Основна відмінність справжнього керівника-лідеранаявність послідовників = союзників серед підлеглих співробітників.

 • Справжнє управлінське лідерство та страх підлеглихпоняття несумісні.

 • Справжнє управлінське лідерство завжди веде до:

 • - розкріпачення внутрішніх резервів людських ресурсів,

 • - розкриття унікальних особливостей співробітників, пригнічуваних в умовах бюрократії.

 • Чим більше лідерів в організації, тим:

 • - вищі темпи її зростання,

 • - динамічніший розвиток,

 • - масштабніші успіхи.

 • Керівники-лідери мають:

 • - власну систему внутрішніх цінностей,

 • - свою модель світу, розвитку своєї Особистості, інтереси, мотиви.Компактний курс керівництва = лідерства

 • Компактний курс керівництва = лідерства

 • 6 найважливіших слів: “ Я визнаю, що я припустився помилки ”.

 • 5 найважливіших слів: “ Горджусь тим, чого ви досягли ”.

 • 4 найважливіших слова: “ Будь ласка, будьте добрі ”.

 • 3 найважливіших слова: “А ваша думка?”.

 • 2 найважливіших слова: “ Дякую вам ”.

 • 1 найважливіше слово: “ Ми ”.

 • Найнепотрібніше слово для СУ: “Я ”.Алгоритми взаємодії у форматі “ СУ – ОУ ”:

 • Алгоритми взаємодії у форматі “ СУ – ОУ ”:

 • “ ПЕРЕМОГА – ПОРАЗКА ”:

 • - нульова сума результативності

 • - порушення принципів соціального партнерства та взаємодії інтересів.

 • “ ПОРАЗКА – ПОРАЗКА ”:

 • - нульова сума результативності

 • - руйнування принципів соціального партнерства, взаємодії інтересів.

 • “ ПЕРЕМОГА – ПЕРЕМОГА ”:

 • - позитивна взаємна результативність

 • дотримання принципів соціального партнерства, взаємодії інтересів.

 • ВЗАЄМНЕ ПОГОДЖЕННЯ, КОНСЕНСУС:

 • максимальна результативність обох сторін

 • ефективне та результативне соціальне партнерство

 • міжособистісна взаємодія інтересів.Найважливіші риси СУ як суперлідера:

 • Найважливіші риси СУ як суперлідера:

 • проникливість – здатність створювати привабливу картину бажаного стану справ, яка надихає людей на дію;

 • комунікативність – здатність чітко представляти своє бачення ситуації таким чином, щоб воно знайшло підтримку у підлеглих, та споживачів;

 • наполегливість – здатність йти обраним курсом, незважаючи на перепони, які зустрічаються на шляху;

 • натхнення – здатність створювати структуру, яка використовує енергію підлеглих для досягнення бажаних результатів;

 • організаторські здібності – уміння спрямовувати діяльність груп, вчитися на помилках і використовувати одержані з цього досвіду знання для удосконалення діяльності колективу.Основні якості, необхідні СУ для ефективного здійснення управлінських функцій:

 • Основні якості, необхідні СУ для ефективного здійснення управлінських функцій:

 • 1) здатність управляти собою;

 • 2) наявність розумних особистих цілей;

 • 3) чіткість особистих цілей;

 • 4) спирання на постійне особистісне зростання;

 • 5) навички вирішування проблем;

 • 6) винахідливість та здатність до інновацій;

 • 7) висока здатність впливати на оточуючих;

 • 8) здатність керувати;

 • 9) знання сучасних управлінських підходів;

 • 10) вміння навчати підлеглих;

 • 11) здатність розвивати та формувати ефективні робочі групи.СОБІ – ІМ’Я, ВІТЧИЗНІ – ПРОЦВІТАННЯ

 • СОБІ – ІМ’Я, ВІТЧИЗНІ – ПРОЦВІТАННЯ

 • (З Кодексу благородного Кар'єриста)

 • Підлеглий – це не людина, а роль, і підлеглих від керівників відрізняє не інтелект чи характер, а роль, яку вони грають. Ефективні підлеглі та ефективні керівники – це часто одні й ті ж люди, які грають різні ролі в різний час протягом робочого дня (Р.Келлі)

 • Управляти людьми – значить вміти посміхатися (Один з лозунгів Гарвардської школи бізнесу)Дякую за увагу!!!

 • Дякую за увагу!!!

 • Пашко Людмила Андріївна,

 • доктор наук з державного управління,

 • професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України

 • 050-20.90.113

 • ludmyla_pashko@ukr.net
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка