Урок № Клас Дата ВчительДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


Технологічна картка уроку


Урок – це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору, ерудиції. В. СухомлинськийСучасний урокПредмет___________________ Урок № ______

 • Клас________

 • Дата________

 • Вчитель___________Освітньо – виховні завдання теми:

 • створити комфортні умови для

 • навчання, за яких кожен учень

 • відчуває свою успішність,

 • інтелектуальну спроможність,

 • самостійність.Навчальна мета:

 • Дати учням поняття про ____________

 • Сформувати навички ______________

 • Удосконалювати вміння учнів _______

 • Перевірити рівень знань, умінь і навичок _________________________

 • Закріпити знання учнів про _________

 • Провести аналіз результатів _______

 • Навчити учнів____________________Розвиваюча мета:

 • Розвивати логічне мислення учнів через проведення таких операцій як аналіз, порівняння, систематизація.

 • Розвивати мовну і слухову пам’ять.

 • Підвищувати стилістичну культуру мовлення.

 • Розвивати зв’язне усне й писемне мовлення, творчу уяву.

 • Розвивати вміння і навички правильного користування ________________________

 • Розвивати творчі здібності учнів .Виховна мета:

 • Виховувати в учнів національну свідомість, самосвідомість та ментальність, провідні риси громадянина своєї держави, любов до рідної країни, до української мови, до свого народу.

 • Виховувати в учнів любов до рідної природи, повагу до оточуючого середовища.

 • Виховувати в учнів самостійність, мислення, кмітливість.

 • Виховувати в учнів справедливість, доброзичливість, гуманність, повагу до людей.

 • Виховувати в учнів старанність, наполегливість, бажання творчо працювати.Міжпредметні зв’язки: _____________________________

 • Наочність: підручники, таблиці, схеми, посібники, словники, довідники, текстові завдання, учнівські повідомлення, диференційовані завдання, роздатковий матеріал, ілюстративний матеріал, завдання на картках, контрольні запитання тощо.Типи уроків:Нестандартні урокиМЕТОДИ, ФОРМИ І ПРИЙОМИ НАВЧАННЯМЕТОДИ, ФОРМИ І ПРИЙОМИ НАВЧАННЯМЕТОДИ, ФОРМИ І ПРИЙОМИ НАВЧАННЯМЕТОДИ, ФОРМИ І ПРИЙОМИ НАВЧАННЯЕтапи уроку уроку та дидактичне завдання1.Організаційний

 • Підготувати учнів до роботи на уроці в цілому і на кожному конкретному етапі уроку2. Перевірка домашнього завдання

 • Встановити правильність і усвідомленість виконання учнями домашнього завдання, ліквідувати визначені недоліки в засвоєнні знань, в оволодінні вміннями інтелектуального і практичного характеру3. Всебічна перевірка ступеня засвоєння змісту навчального матеріалу

 • Перевірити знання певної кількості учнів, виявити причини і недоліки у знаннях і вміннях; стимулювати окремих учнів та весь клас до оволодіння раціональними прийомами учіння та самоосвіти4. Підготовка учнів до активного й усвідомленого засвоєння навчального матеріалу

 • Організувати і спрямувати навчально-пізнавальну діяльність учнів до досягнення основної мети (мотивація, актуалізація раніше засвоєних знань та вмінь, їх об'єктивізація). Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів5. Засвоєння нового матеріалу

 • Дати учням конкретне уявлення про елементи предметно-наукових (терміни, поняття, правила, закони, теорії, факти тощо) і допоміжних (філософські, методологічні, історико-наукові, міжнаукові, міжпредметні) знань. Виробити відповідні вміння інтелектуального і практичного характеру. Закріпити в системі спеціально організованої діяльності інтелектуального і практичного характеру ті знання і вміння, які необхідні для самостійної роботи над новим матеріалом6. Перевірка розуміння і корекція засвоєння учнями нового матеріалу

 • Перевірити розуміння учнями суттєвих ознак, елементів знань, що засвоюються, структурно функціональних зв'язків і логічних стосунків між ними; надати індивідуальну допомогу учням, що її потребують7. Підбиття підсумків уроку

 • Узагальнити засвоєні знання у вигляді певної цілісності (усне або письмове опитування, бесіда, тести, вправи тощо). Оцінити рівень засвоєння знань і способів діяльності всього класу та окремих учнів8. Інформація про домашнє завдання, інструктаж про його виконання

 • Повідомити учням зміст домашнього завдання, пояснити методику його виконання. Звернути увагу учнів на важливі помилки, способи їх усунення, норми часу для виконання домашнього завданняВимоги до сучасного уроку

 • Визначення завдань уроків через діалог з класом, мотиваційне забезпечення навчального процесу на уроці.

 • Урізноманітнення джерел інформації і засобів навчання щодо підготовки і проведення уроку.

 • Реалізація прийомів співпраці, співтворчості вчителя і учня на уроці.

 • Всі види учнівської діяльності повинні бути направлені на розвиток мислення, активності, самостійності.Вимоги до сучасного уроку

 • Чергування фронтальної, індивідуальної, парної та групової форм роботи.

 • Диференційований підхід до сильних і слабких учнів.

 • Використання наочності і навчальної гри.

 • Сприятливе психолого – дидактичне, гігієнічне середовище. • Сучасний урок - це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня М. Ебнер – ЕшенбахДякую за увагу! Бажаю творчих успіхів на педагогічній ниві!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка