Урок 1: Многочлен та його стандартний вигляд. Урок 2: Додавання і віднімання многочленівДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.Тематичне планування.

 • Урок 1: Многочлен та його стандартний вигляд.

 • Урок 2: Додавання і віднімання многочленів.

 • Урок 3: Розв’язування вправ.

 • Урок 4: Множення одночлена на многочлен.

 • Урок 5: Множення многочлена на многочлен.

 • Урок 6: Розв’язування вправ.

 • Урок 7: Розкладання многочлена на множники способом винесення спільного множника за дужки.

 • Урок 8: Розв’язування вправ.

 • Урок 9: Розкладання многочлена на множники способом групування.

 • Урок 10: Розв‘язання вправ.

 • Урок 11: Систематизація та узагальнення вивченого матеріалу.

 • Урок 12: Тематична атестація.

 • Урок 13: Аналіз тематичної атестації.Те, що ми знаємо, - обмежене, а те, чого ми не знаємо, - нескінченне. П. ЛапласЗміст

 • Урок 1: Многочлен та його стандартний вигляд.

 • Урок 2: Додавання і віднімання многочленів.

 • Урок 4: Множення одночлена на многочлен.

 • Урок 5: Множення многочлена на многочлен.

 • Урок 7: Розкладання многочлена на множники способом винесення спільного множника за дужки.

 • Урок 9: Розкладання многочлена на множники способом групування.Урок 1. Многочлен та його стандартний вигляд.

 • Мета уроку:

 • Сформувати поняття многочлена;

 • Ввести поняття многочлена стандартного вигляду;

 • Навчитись визначати степінь многочлена;

 • Розвивати логічне мислення;

 • Виховувати в учнів науковий світогляд, культуру думки і поведінки.Пригадаймо!

 • Одночлени стандартного вигляду:

 • 2а2, 3b, 4, 7ахb2.

 • Одночлени зведені до стандартного вигляду:

 • -3аха2 = -3а3х;

 • 2b2х4аb = 8ахb3.многочлен

 • 2а2, 3аb, 2b, 5

 • 2а2 – 3аb – 2b + 5

 • 2а2, -3аb, -2b, 5Двочлен

 • Двочлен

 • а2 + b

 • - це многочлен який складається з двох членів.Многочлен стандартного вигляду

 • Многочлен, який є сумою одночленів стандартного вигляду, серед яких немає подібних членів, називають многочленом стандартного вигляду.

 • 2a2 + 3аb - 4 - многочлен стандартного вигляду.

 • 4аb - 5ас + 2а2 - 3ас + а2 - звичайний многочлен

 • Подібні члени№ 1 (338) Які з наведених виразів є многочленами? №2 (339) Назвіть подібні члени многочлена:

 • № 1

 • 3а3 + bс2 – аb;

 • 3х + 5;

 • а;

 • а2 + 0,5а;

 • т(2п – k);

 • (х – 3у)3;2х2у2 + у3 – 2х

 • 2х2у2 + у3 – 2х

 • четвертого

 • третього

 • першого

 • Многочлен 2х2у2 + у3 – 2х – четвертого степеняЗапишіть многочлен у стандартному вигляді та знайдіть його степінь:

 • № 342

 • а) 3х – 2 + 2х – 5

 • б) 1,2а + а + 3,5 – 2а – 4

 • в) 4т + 3 + п – 3 – п + 2т

 • г) х2 + х +2х2 – 3х + 3

 • д) -3а3 + 5а2 – 5а3 – 3а2 + 7Урок 2 Додавання і віднімання могочленів.

 • Перевірити засвоєння учнями поняття многочлен стандартного вигляду;

 • Навчити учнів додавати та віднімати многочлени;

 • Розвивати логічне мислення, навики колективної праці.

 • Виховувати науковий світогляд; обґрунтованість суджень; культуру думки та поведінки.

Домашнє завдання:

 • № 349

 • а) 2а2b– 2,5аb + 3 (3ст)

 • б) с3d – 1 (4ст)

 • № 347

 • б) -0,5bс – 3,

 • b = 1,5; с = - 4

 • -0,5·1,5·(-4) – 3 = 3 – 3= 0Пригадаймо!

 • 7a2b – 4аb + 12аb3 – 5а2b – 8аb – 3аb3 + 8 =

 • многочленВідповіді до математичного тесту

 • Варіант №1

 • Г (2б)

 • у (1б)

 • с (2б)

 • а (1б)

 • к (1б)

 • А. (2б)

 • М. (2б)Мені задали домашнє завдання.

 • 3 х + 9 +(15х – 20).

 • (2y3 – 3y2) + (-5y2 – 4y3 + 3).

 • m + 7n – 5 – (2m + 7n – 4).

 • (-4a2 + 2a – 7) – (-2a2 + 4a – 6).ЗНАЮ !!!

 • ЗНАЮ !!!

 • ТРЕБА СПЕРШУ РОЗКРИТИ ДУЖКИ І ЗВЕСТИ ПОДІБНІ ДОДАНКИ.3х + 9 + (15х – 20) = 3х + 9 + 15х – 20 =

 • 3х + 9 + (15х – 20) = 3х + 9 + 15х – 20 =

 • = 18х – 11

 • 2. (2у3 – 3у2) + (-5у2 – 4у3 + 3) =

 • = 2у3 – 3у2 – 5у2 – 4у3 + 3 = -2у3 – 8у2 +3

 • m + 7n – 5 – (2m + 7n - 4) =

 • = m + 7n – 5 – 2m – 7n + 4 = - m – 1

 • (-4a2 + 2a – 7) – (-2a2 + 4a – 6) =

 • = - 4a2 + 2a – 7 + 2a2 – 4a + 6 =

 • = - 2a2 – 2a - 1

Додавання многочленів

 • ( 4а2 – 6а + 5 ) + ( -2а2 + 3а + 2)=

 • = 4а2 – 6а + 5 – 2а2 + 3а + 2 =

 • = 2а2 – 3а + 7Віднімання многочленів

 • ( 4х2 – 4х + 7 ) – (2х2 – 3х + 5) =

 • = 4х2 – 4х + 7 – 2х2 + 3х – 5 =

 • = 2х2 – х + 2Спростити вирази.

 • (6х2 – 7х + 4)+(4х2 – 4х + 18) =

 • = 6х2 – 7х + 4 + 4х2 – 4х + 18 =

 • = 10х2 – 11 х + 22

 • 2. (3х + 9) – (-х2 – 15х – 40) =

 • = 3х + 9 + х2 + 15х + 40 =

 • = х2 + 18х + 49

 • 3. (2х2 +4х – 2у) – (5у – 7х) + (-3х2 + 5х) =

 • = 2х2 + 4х – 2у – 5у +7х – 3х2 + 5х =

 • = - х2 + 16х – 7уПеревіримо себе

 • Чи правильно виконане додавання і віднімання многочленів?

 • сума 2x + y i -3x + y:

 • 2x + y + 3x + y = 5x + 2y;

 • різниця 2x + y i -3x + y:

 • 2x + y - 3x + y = -x + 2y;Урок 3 Додавання і віднімання многочленів (розв'язування вправ)

 • Мета уроку:

 • Вдосконалити навики виконання дій над многочленами;

 • Розвивати охайність і точність у розрахунках;

 • Виховувати прагнення до самоосвіти.Домашнє завдання:

 • № 364

 • а) сума: 11у2 + 2у

 • б) різниця: у2 – 10у + 6

 • № 368

 • а) 2х3 + 4х2 – х – 11

 • б) -2

 • в) -8а3 + 3а2 + 3аУрок 4 Множення многочлена на одночлен

 • Мета уроку:

 • Сформувати алгоритм множення одночлена на многочлен;

 • Виробити вміння застосовувати даний алгоритм;

 • Розвивати вміння коментування ходу розв’язування завдання;

 • Виховувати прагнення до самоосвіти.Пригадаймо!

 • Приклад. Спростити виразАлгоритм множення одночлена на многочлен

 • = 2a3 + 10 a2bСтворіть правильні тотожності

 • a(a+1) =

 • a(a2-2a) =

 • x(x2+x-4) =

 • (a-4)∙a =

 • (b+2a)∙b =

 • (y2+4y+4)∙y =Знайди помилки

 • 5a(-3a – 4b) = 15a2 – 20ab

 • -7k(8ac + 4a2) = -56akc – 28ak

 • (-x+3y-4)∙6xy = -6x2y + 9xy + 24xy

 • -

 • 0,2m2(-3kn – 2,3mk) = -0,6m2kn – 4,6m3kУрок 5 Множення многочлена на многочлен.

 • Мета уроку:

 • Систематизувати знання про множення одночлена на многочлен;

 • Сформувати уявлення про множення многочлена на многочлен;

 • Розвивати вміння логічно обґрунтовувати свої думки;

 • Розвивати вміння користуватися математичною термінологією;

 • Виховувати самостійність, взаємодопомогу і наполегливість під час навчальних знань.Домашнє завдання

 • № 396 ( по 2б )

 • а) х = 1;

 • б) х = 2,4

 • №398 ( по 1,5б )

 • а) 2а3;

 • б) -4ху2 + 2х;

 • в) -8m3n5;

 • г) - а2в2 – 4а4Пригадаймо!

 • 1) 2а2(а2 - 3а) =Думаємо колективно Працюємо оперативно Сперечаємося доказово Це для всіх обов'язковоУмова

 • Знайти площу

 • прямокутника. • S=S1+S2+S3+S4

 • S1 =ac S3 =bc

 • S2 =ad S4 =bd

 • S=ac+ad+bc+bd • дов=(a+b)

 • шир=(с+d)

 • S=(a+b)(с+d)Так як я розглядала два способи обчислення площі одного прямокутника, то можна зробити висновок

 • Так як я розглядала два способи обчислення площі одного прямокутника, то можна зробити висновок

 • (a+b)(с+d)=ac+ad+bc+bdЩоб помножити многочлен на многочлен, досить

 • ( а + b )( с + d ) =

 • = ac + ad + bc + bd

Обчисліть

 • 1) (а – b)(k + р) =Спростити вирази

 • 1) (а+3)(4а-3) =Знайди помилку!

 • (х + 2)(y + z) = xy + xz – 2y + 2z

 • (a – b)(x – y) = ax + ay + bx + by

 • (b + a)(c – 3) = bc – 3aУрок №7 Розкладання многочлена на множники способом винесення спільного множника за дужки

 • Мета уроку:

 • сформувати в учнів свідоме розуміння змісту поняття “розкладання многочленів на множники”;

 • розробити алгоритм розкладання многочлена на множники способом винесення спільного множника за дужки;

 • формувати навики застосовування даного алгоритму під час розв'язування вправ;

 • розвивати вміння коментування ходу розв'язання завдання;

 • виховувати культуру математичної мови.Пригадаймо!

Алгоритм розкладання многочлена на множники

 • Знаходимо спільний числовий множник для коефіцієнтів (якщо цілі числа, то шукаємо НСД );

 • 2. Виносимо за дужки змінну з меншим показником;Приклад

 • Знаходимо спільний числовий множник для коефіцієнтів;

 • Виносимо за дужки змінну з меншим показником.Розкладіть на множникиЗаповніть пропускиУрок №9 Розкладання многочлена на множники способом групування.

 • Мета уроку:

 • ознайомити учнів з алгоритмом розкладання многочленів на множники способом групування;

 • навчити використовувати даний алгоритм для розкладання многочленів на множники;

 • розвивати вміння логічно обґрунтовувати свої думки;

 • виховувати переконання у необхідності набуття знань та їх практичне використання.Пригадаймо!

 • Розкласти на множникиАлгоритм розкладання многочленів на множники способом групування

 • Розбити всі члени многочлена на групи так, щоб після винесення за дужки спільного множника в такій групі в дужках утворилися спільні множники;

 • Винести за дужки спільний множник у кожній групі;

 • Винести за дужки спільний двочленний множник.Віднови логічний ланцюжок

 • 3(х + у) – b(х + у)

 • 3х + 3у – bх – bу

 • (х + у)(3 – b)

 • (3х +3у) – (bх + bу)
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка