Урок-частина навчального процесуДата конвертації15.06.2016
Розмір445 b.


Типи та види уроків виробничого навчання

Методист ДНЗ

«Звенигородський ЦППРК»

Вовненко С.В.

УРОК-ЧАСТИНА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 • Урок - це частина навчального процесу, обмежена певним відрізком часу, з чітко вираженою метою, що проводиться групі учнів. Для нього характерні: нерозривність завдань, визначеність на уроці навчально-виховних завдань; оптимальне поєднання колективної та індивідуальної роботи учнів; доцільна побудова заняття, що забезпечують свідомість навчання і високу активність учнів, організаційна чіткість.

 • Розглядаючи урок виробничого навчання, слід зазначити, що він відрізняється від уроку теоретичного навчання за основними науками, загальнотехнічних і спеціальних предметів.Мета уроку виробничого навчання

  • Мета уроку виробничого навчання полягає в тому, що учні на основі отриманих технологічних знань освоїли прийоми і способи виконання дій і операцій, необхідні для подальшого формування у них навичок і вмінь виконання виробничих робіт з певної професії. Учням недостатньо просто запам'ятати і вивчити навчальний матеріал, вони повинні його зрозуміти, переробити і відтворити при виконанні завдання. Отже, основна мета - не запам'ятовування інформації та уміння переробити і застосовувати її на практиці.


Типи та види уроків виробничого

 • урок формування початкових (первинних) умінь

 • урок формування складних умінь.

 • урок удосконалення умінь та формування навичок.

 • урок комплексного застосування знань, умінь і навичок при виконанні навчально-виробничих робіт.

 • контрольно-перевірний урок

 • вступний.

 • урок вивчення трудових прийомів і операцій.

 • урок виконання простих комплексних робіт

 • урок виконання складних комплексних робіт.

 • контрольно-перевірний урокТипи уроків виробничого навчання, класифіковані за змістом Тип уроку: вступний. Характеристика змісту уроку: знайомство з професією, навчальною майстернею, підприємством-замовником, правилами охорони праці, майбутніми роботами. Особливості проведення уроку: пояснення повинно бути зрозумілим, дохідливим, зацікавлювати учнів, супроводжуватись демонстрацією наочних посібників, сучасних джерел інформації. Тип уроку: урок вивчення трудових прийомів і операцій. Характеристика змісту уроку: формування початкових умінь правильно і якісно виконувати прийоми і операції у різних сполученнях за зразком і рекомендаціями інструкційних карток. Особливості проведення уроку: обов’язковий показ майстром прийомів і способів виконання трудових дій. Виконання вправ з використанням інструкційних карток.Тип уроку: урок виконання простих комплексних робіт. Характеристика змісту уроку: закріплення та вдосконалення умінь з виконання прийомів і способів праці, типових для професії, робіт комплексного характеру, що включають операції у різних сполученнях. Особливості проведення уроку: використання інструкційно-технологічних карт, акцентування уваги на правильності, точності виконання операцій, якості навчально-виробничих робіт. Тип уроку: урок виконання складних комплексних робіт. Характеристика змісту уроку: формування умінь і навичок виконання навчально-виробничих робіт, що поєднують усі раніше вивчені технологічні операції і способи праці. Особливості проведення уроку: формування професійної самостійності, вироблення навичок і вмінь планування трудових процесів та самоконтролю. Виховання технічної культури.

Навчальна мета

 • передбачає:

 • – засвоєння міцного та усвідомленого обсягу загально-технічних та спеціальних знань, умінь, навичок за обраним фахом шляхом практичних застосувань у виробничій діяльності;

 • – формування, закріплення і розвиток умінь та навичок планування і здійснення виробничого процесу;

 • – формування і розвиток умінь і навичок, застосування знань для розв'язання навчально - виробничих завдань пошукового характеру;

 • – формування готовності до оволодіння сучасними технікою та технологією виробництва.Розвиваюча мета

 • передбачає формування:

 • – раціонального мислення та творчості;

 • – пізнавальної активності та самостійності;

 • – уваги, спостережливості;

 • – критичного , аналітичного та логічного мислення;

 • – вміння та навички самовдосконалення за обраною професією;

 • – звички планувати та контролювати власну працюВиховна мета

 • спрямована на виховання:

 • – культури навчального процесу;

 • поваги до праці, обраної професії;

 • – моральних якостей учня як особистості;

 • – дисципліни, сумлінності, відповідальності, ініціативиДидактичні вимоги до уроку виробничого навчання та його структури:

 • 1. Забезпечення єдності теорії і практики.

 • 2. Чітка постановка дидактичної мети і задач уроку та їх ефективна реалізація.

 • 3. Науковість викладання на основі науково-технічного прогресу галузі.

 • 4. Застосування найбільш ефективних форм, методів і засобів навчання з метою раціональної реалізації поставлених задач уроку.

 • 5. Проблемно-пошуковий підхід до вивчення і застосування учнями нової навчальної інформації.

 • 6. Ефективне використання дидактичного і матеріально-технічного забезпечення.

 •  Дидактичні вимоги до уроку виробничого навчання та його структури

 • 7. Формування в учнів професійних знань, умінь і навичок на основі самостійної і усвідомленої активності.

 • 8. Інтегрований і системний підхід у навчанні професії на основі ефективної реалізації міжпредметних зв’язків.

 • 9. Диференційний і індивідуальний підхід до особистості учня у процесі навчання.

 • 10. Логічність, доступність викладання і закріплення нової навчальної інформації.

 • 11. Забезпечення оптимальної кількості структурних елементів уроку в залежності від їх змісту і ролі у досягненні основної дидактичної мети.Структура уроку виробничого навчання

 • Під структурою уроку розуміють певну послідовність кроків, етапів діяльності майстра і учнів, спрямованих на виконання навчально-виробничих завдань уроку. Сукупність структурних елементів орієнтована на досягнення основної мети уроку в цілому, проте кожний елемент уроку має свою будову і зміст, які визначаються пізнавальними, навчально - виробничими завданнями на кожному його етапі. Кожний тип уроку має свою специфічну структуру. Подібними за побудовою є уроки з вивчення прийомів та операцій і уроки, присвячені виконанню простих комплексних робіт.В уроці виробничого навчання розрізняють зовнішню і дидактичну структуру.

 • Зовнішня структура охоплює вступний інструктаж; основну частину-вправи (самостійну роботу) учнів і поточне інструктування їх майстром; заключний інструктаж.Структура уроку виробничого навчання

 • Дидактична структура містить цільову установку на урок; актуалізацію знань і досвіду учнів; формування орієнтованої основи дій учнів і відпрацювання нових способів дій; застосування засвоєних способів дій; підбиття підсумків.

 • Зовнішня і дидактична структури пов’язані між собою як ціле . Кожний елемент дидактичної структури уроку необхідно розглядати з позицій діяльності майстра і учнів.Дякую за увагу
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка