Урок Сучасний якісний урокДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


Сучасний урок

 • Сучасний якісний урок –

 • це урок добре підготовлений, ретельно розрахований відповідно до поставленої мети й наявних можливостей


Урок – основна форма організації навчання

 • Урочна система дозволяє правильно нормувати працю й відпочинок учнів, забезпечувати керівну роль педагога в навчальному процесі і строге виконання кожним учнем своїх учбових обов'язків. Все це дає можливість внести організаційну чіткість в роботу школиВимоги до сучасного уроку

 • побудова уроку на основі закономірностей навчально - виховного процесу;

 • оптимальне поєднання і реалізація на уроці всіх дидактичних принципів і правил;

 • забезпечення умов для продуктивної пізнавальної діяльності учнів з урахуванням їхніх інтересів, нахилів і потреб;

 • встановлення міжпредметних зв'язків» усвідомлених учнями;

 • зв'язок з раніше засвоєними знаннями й уміннями, опора на досягнутий рівень розвитку учнів;

 • стимулювання й активізація розвитку всіх сфер особистості;

 • логічність і емоційність усіх етапів навчально-пізнавальної діяльності;

 • формування уміння вчитися, потреби поповнення своїх знань;

 • зв'язок з життям, особистим досвідом учнів:

 • формування практично-необхідних знань, умінь, навичок, раціональних прийомів мислення та діяльності;

 • діагностика, прогнозування, проектування і планування

 • кожного уроку.Триєдина мета уроку:

 • Навчити

 • Розвинути

 • ВиховатиДо дидактичних (освітніх) вимог належать:

 • чітке визначення освітніх завдань кожного уроку;

 • раціональне визначення змісту уроку з урахуванням - соціальних і особистісних потреб;

 • впровадження новітніх технологій пізнавальної діяльності;

 • раціональне поєднання різноманітних форм і методів навчання;

 • творчий підхід до побудови структури уроку;

 • поєднання різних форм колективної діяльності з самостійною діяльністю учнів;

 • забезпечення оперативного зворотного зв'язку, дієвого контролю і управління.До розвиваючих вимог належать:

 • формування і розвиток в учнів позитивних мотивів навчально - пізнавальної діяльності, творчої ініціативи й активності;

 • вивчення й урахування рівня розвитку та психічних властивостей учнів, проектування "зони найближчого розвитку";

 • стимулювання нових якісних змін у інтелектуальному, емоційному, соціальному розвитку учнів.Виховні вимоги до уроку включають:

 • визначання виховних можливостей навчального матеріалу, діяльності на уроці;

 • постановку і формування виховних завдань, зумовлених цілями і змістом навчальної роботи;

 • формування ь учнів життєво необхідних якостей: старанності, відповідальності, охайності, самостійності, працездатності, уважності, чесності та ін.;

 • формування світоглядної, моральної, правової, політичної, художньо - естетичної, економічної, екологічної культури;

 • співробітництво і партнерство з учнями, зацікавленість у їхніх успіхах.Основними типами уроків, які проводяться в школі (на основі дидактичної мети) є такі:

 • уроки засвоєння нових знань;

 • уроки формування умінь і навичок;

 • уроки застосування знань, умінь і навичок;

 • уроки узагальнення і систематизації знань;

 • уроки перевірки, оцінки і корекції знань, умінь і навичок;

 • комбіновані (змішані) урокиСтруктура уроку

 • Під поняттям "структура уроку" розуміють побудову уроку: елементи або етапи будови уроку, їх послідовність, взаємозв'язки між ними.

 • Характер елементів структури визначається тими завданнями, які слід вирішувати на уроках певного типу, щоб найбільш раціональним шляхом досягти тих чи інших дидактичних завдань.Майже в усіх типах уроків наявні такі структурні елементи:

 • вступна частина,

 • перевірка домашнього завдання,

 • вивчення нового матеріалу,

 • закріплення нового матеріалу,

 • повідомлення домашнього завдання,

 • закінчення уроку.Структуру комбінованого (змішаного) уроку, який має класичну чотириетапну структуру:

 • повідомлення теми, мети і завдань уроку, мотивація учіння учнів;

 • перевірка, оцінка і корекція засвоєних раніше знань, умінь і навичок;

 • відтворення і корекція опорних знань учнів;

 • сприймання і осмислення, узагальнення і систематизація учнями нових знань;

 • підсумки уроку, повідомлення домашнього завдання.Нестандартні уроки

 • “На небезпечну тенденцію зниження інтересу учнів до занять, яка появилась у нашій школі ще в середині 70-х років, масова практика відреагувала нестандартними уроками, головною метою яких є пробудження й утримання інтересу школярів до навчальної праці.”Найпоширенішими типами нестандартних уроків є:

 • уроки - прес-конференції,

 • уроки - аукціони,

 • уроки - ділові ігри,

 • уроки - занурення,

 • уроки типу KBK,

 • уроки - консультації,

 • комп'ютерні уроки,

 • театралізовані уроки,

 • уроки з груповими формами роботи,

 • уроки взаємного навчання,

 • уроки творчості, які ведуть учні,

 • уроки-заліки,Класифікація нестандартних уроків за педагогічними технологіями

 • 1. Інформаційно-комунікативні технології: 2. Ігрові технології

 • 3. Дослідницькі технології

 • 4. Інтерактивні технології

 • 5. ПсихотренінгІнформаційно-комунікативні технології:2. Ігрові технології:

 • Змагання

 • Ділові, рольові ігри

 • ДраматизаціяЗмагання

 • KBK,

 • турнір,

 • аукціон,

 • вікторина,

 • конкурс,

 • інтелектуальний хокей,

 • "Щасливий випадок"Ділові, рольові ігри

 • Імпровізація, імітація,

 • "Суд",

 • захист дисертації,

 • "Слідство ведуть знавці",

 • "Поле чудес",

 • ерудит,

 • ланцюжок,

 • бізнес-граДраматизація

 • Драматична гра,

 • пантоміма,

 • драматична розповідь,

 • ляльковий театр3. Дослідницькі технології

 • Діалог,

 • усний журнал,

 • роздуми,

 • диспути,

 • прес-конференції,

 • репортаж,

 • урок-протиріччя,

 • урок-парадокс,4. Інтерактивні технології

 • Кооперативне навчання

 • Колективно -групове навчання

 • Ситуативне моделювання

 • Опрацювання дискусійних питаньКооперативне навчання

 • Робота в парах,

 • змінювані трійки,

 • 2-4 разом,

 • карусель,

 • малі групи,

 • акваріумКолективно -групове навчання

 • Мікрофон,

 • незакінчені речення,

 • мозковий штурм,

 • "Навчаючи - вчуся",

 • мозаїка,

 • вирішення проблем,

 • дерево рішеньСитуативне моделювання

 • Імітаційні ігри,

 • "Суд",

 • громадські слухання,

 • рольова граОпрацювання дискусійних питань

 • метод прес,

 • займи позицію,

 • зміни позицію,

 • континуум,

 • дискусія,

 • дебати,

 • ток-шоу,

 • оцінювальна дискусія5. Психотренінг

 • тренінг уваги,уяви, пам'яті,

 • "Пізнай себе",

 • "Пізнай свої здібності",

 • "Твоя воля",

 • "Твій характер",

 • "Сам себе виховую",

 • сугестопедагогічний урокПереваги нестандартних уроків

 • підвищується інтерес учнів до навчання, їх активність в пізнанні і творчості, самостійність пошуків знань, переживання успіху досягнень, ініціативність, можливість індивідуального підходу до учнів, використання інноваційних та інформаційних педагогічних технологій, розвиток культури спілкування, взаємовідповідальності і т.д.Складності і недоліки використання нестандартних уроків :

 • затрати більшого часу на підготовку і проведення таких уроків;

 • не всі учні в рівній мірі активні;

 • організаційні труднощі (дисципліна, правила поведінки);

 • ускладнюється система оцінювання, аналізу результатів навчання;

 • забезпечення науково-методичної і матеріально-технічної бази навчання;

 • знаходження певного місця таких уроків в навчально-виховному процесі тощо.Основні принципи створення мультимедійних відеоматеріалів з шкільного демонстраційного експерименту

 • ілюстративність (надають педагогу можливість ілюструвати урок, але не розкриваючи зміст теми замість учителя);

 • фрагментарність (надають можливість дозовано викладати матеріал, залежно від швидкості сприйняття учнями);

 • методична інваріантність (відеофрагменти можна використовувати на розсуд учителя на різних етапах уроку, переслідуючи різні методичні цілі);

 • лаконічність (викладення більшої кількості інформації за короткий час, але ефективніше; таким чином заощаджується дорогоцінний час уроку);

 • евристичність (подання нового матеріалу настільки зрозуміло, щоб нові знання виявились доступними для свідомого засвоєння учнем).Засоби мультимедійних систем , які є найбільш ефективними:

 • комп’ютерні тренажери;

 • автоматизовані навчальні системи;

 • навчальні фільми;

 • мультимедія-презентації;

 • відеодемонстрації.Педагог - новатор В.О. Сухомлинський казав:

 • … до хорошого уроку треба готуватися все життя …

 • Без передбачення й наукового розрахунку педагогіка схожа на знахарство, а вчитель, який не хоче або не вміє розраховувати, - на неграмотну няньку.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка