Урок (традиційно)Дата конвертації03.06.2016
Розмір445 b. • Урок (традиційно) – це форма організації діяльності постійного складу викладачів та учнів у конкретний період часу, що систематично використовується для вирішення задач навчання, виховання та розвитку учнів.

 • Що таке сучасний урок?

 • Що надає сучасності року?

 • Чим сьогоднішній урок відрізняється від вчорашнього?Сучасний урок – урок демократичний. Він проводиться не для учнів, а разом з ними. Сучасний урок – це, перш за все, урок, на якому створено реальні умови для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості учня, що дозволяє досягти високих результатів за визначеними метою та завданнями.

 • Сучасний урок – урок демократичний. Він проводиться не для учнів, а разом з ними. Сучасний урок – це, перш за все, урок, на якому створено реальні умови для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості учня, що дозволяє досягти високих результатів за визначеними метою та завданнями.Три постулати закладені в основі нової технології уроку.

 • Три постулати закладені в основі нової технології уроку.

 • Перший: «Урок є відкриття істини, пошук і осмислення її у спільній діяльності вчителя і учня».

 • Другий: «Урок є частиною життя дитини».

 • Третій: «Людина на уроці завжди залишається найвищою цінністю, виступаючи в ролі мети і ніколи не виступаючи у вигляді засобу».Цілеспрямованість уроку.

 • Цілеспрямованість уроку.

 • Раціоналізація й диференціація інформаційного наповнення уроку: науковість та структурування змісту.

 • Обґрунтований вибір засобів, методів і прийомів, орієнтованих на навчання, що розвиває особистість.

 • Оптимальне сполучення репродуктивних і продуктивних методів навчання (проблемний, частково-пошукові, дослідницький);

 • Діалогічність методів, орієнтація їх на самостійність і активність учнів у процесі навчання.

 • Розмаїтість форм організації навчальної діяльності учнів.

 • Варіативний підхід до формування структури уроку. Реалізація на уроці в оптимальному співвідношенні всіх дидактичних принципів і правил з них що випливають.Пріоритет особистості учня

 • Пріоритет особистості учня

 • Триєдина мета уроку (освітні, виховні і розвиваючі завдання уроку)

 • Урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів

 • Орієнтація на процес навчання

 • Емоційно-актуальний фон навчання

 • Педагогічний такт

 • Пізнавальна самостійність учнівРаціональне використання часу

 • Раціональне використання часу

 • Єдність словесних, наукових і практичних методів навчання

 • Використання активних методів навчання

 • Зв’язок з раніше вивченим матеріалом і досвідом, набутим учнем

 • Формування умінь учнів самостійно здобувати знання й застосовувати їх практично

 • Індивідуалізація, диференціація та інтенсифікація навчального процесу

 • Використання сценарних варіантів уроку • Створення умов для успішного навчання учнів

 • Чітке формулювання освітніх завдань і складових елементів

 • Максимальна самостійність учнів у навчанні

 • Реалізація на уроках всіх дидактичних принципів

 • Організоване закінчення уроку

 • Здійснення міжпредметних зв’язків • Урахування психологічних особливостей кожного учня

 • Нормальний психологічний стан і позитивний емоційний настрій викладача та учнів

 • Вимогливість і доброзичливість викладача до учнів

 • Педагогічна етика і психологічний такт • Температурний режим

 • Освітлення класного приміщення

 • Провітрювання

 • Відповідність навчальних меблів

 • Чергування видів навчальної роботи

 • Запобігання перевантаженню, стомлюваності учнів • Розвиток умінь творчого характеру

 • Розвиток мови, мислення, пам'яті, сенсорної сфери, рухової сфери, розвиток пізнавального інтересу й допитливості. 

 • Формування й розвиток загально-навчальних умінь і навичок

 • Вивчення й оцінювання рівня розвитку й психологічних особливостей учнів, проектування «зони найближчого розвитку».Пасивна – учень виступає в ролі об’єкта навчання (слухає, записує, дивиться)

 • Пасивна – учень виступає в ролі об’єкта навчання (слухає, записує, дивиться)Активна – учень виступає суб’єктом навчання (самостійна робота, творчі завдання)

 • Активна – учень виступає суб’єктом навчання (самостійна робота, творчі завдання)Інтерактивна – активна взаємодія всіх учнів і вчителя (проблемне навчання, моделювання життєвих ситуацій, рольова гра)

 • Інтерактивна – активна взаємодія всіх учнів і вчителя (проблемне навчання, моделювання життєвих ситуацій, рольова гра)технологія традиційного навчання ;

 • технологія традиційного навчання ;

 • технологія проблемного навчання ; 

 • ігрові технології ; 

 • технологія особистісно-зорієнтованого навчання ; 

 • технологія розвивального навчання; 

 • технологія колективного способу навчання ;технологія розвитку критичного мислення ; 

 • технологія розвитку критичного мислення ; 

 • технологія програмового навчання

 • технологія інтерактивного навчання ;

 • проектна технологія ; 

 • технологія модульного навчання ;

 • інформаційна технологія; 

 • технологія колективного творчого навчання.

акваріум” (вдосконалення вміння дискутувати, аргументувати свою думку)

 • акваріум” (вдосконалення вміння дискутувати, аргументувати свою думку)

 • “коло ідей” (розв’язання дискусійного питання в групах із записом ідей на дошці);

 • “мозковий штурм”(проблема, завдання, судження, запис ідей на дошці, обговорення, дискусія, вибір найкращої ідеї);

 • метод “ПРЕС” (суперечливі запитання з чіткою аргументацією своєї позиції – обґрунтування – висновок);

 • “мікрофон”(оперативне залучення учнів до діяльності);

 • “навчаючи – учусь” (учні передають один одному конкретну інформацію, розповідають про те, що дізнались)“ажурна пилка” (групова робота в домашніх та експертних групах);

 • “ажурна пилка” (групова робота в домашніх та експертних групах);

 • ток-шоу (тема дискусії, висловлювання окремих учнів із теми, придумування запитань);

 • дискусія (колективне обговорення спірного питання за правилами);

 • “займи позицію” (дискусія “за” чи “проти”, з правилами, аргументацією);

 • міні-дебати (позитивних і негативних явищ);

 • рольові ігри, імітації, драматичні ігри.

Будь-який урок - має величезний потенціал для вирішення нових завдань. Беззаперечним є одне: він повинен бути життєвим.

 • Будь-який урок - має величезний потенціал для вирішення нових завдань. Беззаперечним є одне: він повинен бути життєвим.

 • Хоть выйди ты не в белый свет,

 • А в поле за околицей, —

 • Пока идешь за кем-то вслед,

 • Дорога не запомнится.

 • Зато, куда б ты ни попал

 • И по какой распутице,

 • Дорога та, что сам искал,

 • Вовек не позабудется.

 • (Н.Рыленков)
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка