Уроків. Ділова гра «Моделювання структури уроку відповідно до обраного типу». Практична робота: «Методика і технологія системного аналізу уроку»Дата конвертації15.06.2016
Розмір445 b.
ТипУрок1.Вимоги до планування і проведення уроку відповідно до вимог особистісно- орієнтованого навчання.

 • 1.Вимоги до планування і проведення уроку відповідно до вимог особистісно- орієнтованого навчання.

 • 2.Вибір раціональних методів навчання.

 • 3.Відвідування та обговорення уроків.

 • 4.Ділова гра «Моделювання структури уроку відповідно до обраного типу».

 • 5.Практична робота: «Методика і технологія системного аналізу уроку».Урок – це така форма організації навчальної роботи, яка включає різноманітні колективні та індивідуальні заняття учнів класу під керівництвом вчителя з метою свідомого, активного і міцного засвоєння ними певного навчального матеріалу.

 • Урок – це така форма організації навчальної роботи, яка включає різноманітні колективні та індивідуальні заняття учнів класу під керівництвом вчителя з метою свідомого, активного і міцного засвоєння ними певного навчального матеріалу.

планування системи уроків з теми і конкретизації цього планування стосовно кожного уроку;

 • планування системи уроків з теми і конкретизації цього планування стосовно кожного уроку;

 • осмислення і складання планів окремих уроків.Попередня Безпосередня

 • Попередня БезпосередняТематичне планування призначене для визначення оптимальних шляхів реалізації освітньої, розвиваючої і виховної функцій навчально-виховного процесу в системі уроків і позаурочних занять з даної теми або розділу навчальної програми.

 • Тематичне планування призначене для визначення оптимальних шляхів реалізації освітньої, розвиваючої і виховної функцій навчально-виховного процесу в системі уроків і позаурочних занять з даної теми або розділу навчальної програми.уроки різних типів і видів,

 • уроки різних типів і видів,

 • інші форми організації позакласної та позаурочної роботи учнів.ретельне вивчення вчителем навчальної програми з предмету, освітніх стандартів;

 • ретельне вивчення вчителем навчальної програми з предмету, освітніх стандартів;

 • визначення основних виховних і розвивальних завдань у межах навчального предмету в цілому і з даної теми.1. Назва теми:

 • 1. Назва теми:

 • 1) мета (загальна дидактична) уроку або системи уроків;

 • 2) тип уроку (уроків);

 • 3) спільні методи навчання (репродуктивні або продуктивні);

 • 4) обладнання і основні джерела інформації;

 • 5) види контрольних робіт на основі системи уроків.2. Актуалізація:

 • 2. Актуалізація:

 • 1) опорні знання (поняття і факти) і способи дії;

 • 2) типи самостійних робіт.3. Формування нових понять і способів дії:

 • 3. Формування нових понять і способів дії:

 • 1) нові поняття і способи дії;

 • 2) головні і другорядні проблеми та типи самостійних робіт.4. Застосування (формування умінь та навичок):

 • 4. Застосування (формування умінь та навичок):

 • 1) типи самостійних робіт;

 • 2) міжпредметні зв'язки.5. Домашнє завдання:

 • 5. Домашнє завдання:

 • 1) повторення (обсяг навчального матеріалу);

 • 2) типи самостійних робіт.Основою тематичного планування слугує дидактична структура уроку, компоненти якої містять елементи знань (понять) і способів дій, типи самостійних робіт, тобто зміст і способи навчання.

 • Основою тематичного планування слугує дидактична структура уроку, компоненти якої містять елементи знань (понять) і способів дій, типи самостійних робіт, тобто зміст і способи навчання.чітко уявити, якими опорними знаннями, уміннями і навичками уже володіють учні,

 • чітко уявити, якими опорними знаннями, уміннями і навичками уже володіють учні,

 • які види наступних зв'язків (предметних, міжпредметних) можуть і повинні на їх основі актуалізуватися.Безпосередня підготовка вчителя до уроку — це планування уроку, конкретизація тематичного планування, стосовно кожного окремо взятого уроку, осмислення та складання плану і конспекту уроку після того як визначено основний зміст і спрямованість уроку.

 • Безпосередня підготовка вчителя до уроку — це планування уроку, конкретизація тематичного планування, стосовно кожного окремо взятого уроку, осмислення та складання плану і конспекту уроку після того як визначено основний зміст і спрямованість уроку.

План уроку необхідний кожному вчителю, незалежно від його стажу, ерудиції і рівня педагогічної майстерності.

 • План уроку необхідний кожному вчителю, незалежно від його стажу, ерудиції і рівня педагогічної майстерності.

Конкретизація мети і завдання уроку.

 • Конкретизація мети і завдання уроку.

 • Визначення обсягу і змісту навчального матеріалу.

 • Вибір оптимальних методів і прийомів навчання.

 • Вибір форм навчання.

 • Вибір дидактичного апарату уроку.

 • Визначення змісту домашнього завдання.Осмислення мети уроку, кожного його кроку.

 • Осмислення мети уроку, кожного його кроку.

 • Запис у спеціальному зошиті в тій чи іншій формі плану уроку.Мета уроку визначається на основі змісту матеріалу, матеріальної бази школи і характеру такої діяльності учня з навчальним матеріалом, яку можна організувати в даній навчальній ситуації.

 • Мета уроку визначається на основі змісту матеріалу, матеріальної бази школи і характеру такої діяльності учня з навчальним матеріалом, яку можна організувати в даній навчальній ситуації.визначення основного змісту і напрямку власної діяльності і діяльності учнів;

 • визначення основного змісту і напрямку власної діяльності і діяльності учнів;

 • добір необхідного і достатнього матеріалу, який повинні засвоїти учні;

 • визначення послідовності введення в обіг тих чи інших понять, які будуть вивчатися на уроці;

 • добір найвиразнішого матеріалу, що спонукатиме до активної розумової діяльності учнів;

 • визначення орієнтирів у вигляді узагальнених запитань, проблемних завдань та ін.Педагогічне передбачення – прогнозування можливого повороту думки учнів при розв'язанні конкретних навчальних завдань.

 • Педагогічне передбачення – прогнозування можливого повороту думки учнів при розв'язанні конкретних навчальних завдань.Після ретельного аналізу, обдумування композицій уроку учитель здійснює запис плану-конспекту уроку.

 • Після ретельного аналізу, обдумування композицій уроку учитель здійснює запис плану-конспекту уроку.

 • Досвідчені вчителі обмежуються короткими записами, початківцям варто писати більш розгорнуті плани-конспекти уроку.План уроку — це початок творчого пошуку, засіб ефективності уроку, реалізація задуму вчителя, ґрунт натхнення і талановитої імпровізації

 • План уроку — це початок творчого пошуку, засіб ефективності уроку, реалізація задуму вчителя, ґрунт натхнення і талановитої імпровізаціїтема уроку;

 • тема уроку;

 • мета уроку з конкретизацією його дидактичних завдань;

 • зміст матеріалу;

 • форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів;

 • методи, засоби навчання, система завдань;

 • контроль і корекція навчальної діяльності.В плані уроку уточнюється його структура, визначається орієнтовна міра часу на різні види роботи, передбачаються заходи перевірки успішності навчання школярів, конкретизуються їх прізвища, кого планується опитати, перевірити тощо.

 • В плані уроку уточнюється його структура, визначається орієнтовна міра часу на різні види роботи, передбачаються заходи перевірки успішності навчання школярів, конкретизуються їх прізвища, кого планується опитати, перевірити тощо.¾ ознайомлення учнів з планом їх роботи на наступних уроках в системі уроків з теми;

 • ¾ ознайомлення учнів з планом їх роботи на наступних уроках в системі уроків з теми;

 • ¾ орієнтацію учнів на їх попереднє ознайомлення з окремими розділами або темами підручника, читання науково-популярної й художньої літератури з проблем наступного уроку, проведення спостережень та нескладних дослідів, які можуть сприяти вивченню нового матеріалу.1. Тема програми.

 • 1. Тема програми.

 • 2. Тема уроку.

 • 3. Мета уроку:

 • 4. Завдання: а) освітні; б) виховні;

 • в) розвиваючі.

 • 5. Тип уроку.

 • 6.Методи: а) навчання; б) викладання.7. Матеріально-технічне і дидактичне оснащення уроку:

 • 7. Матеріально-технічне і дидактичне оснащення уроку:

 • 1) Обладнання.

 • 2) Прилади.

 • 3) Інструмент (робочий, вимірювальний).

 • 4) Заготовки, матеріали.

 • 5) Наочні посібники.

 • 6) Дидактичний матеріал.

 • 7) Технічні засоби навчання.

 • 8. Міжпредметні зв'язки.

 • 9. Література.1. Актуалізація опорних знань і мотиваційних станів.

 • 1. Актуалізація опорних знань і мотиваційних станів.

 • 1) Завдання етапу.

 • 2) Склад опорних завдань.

 • 3) Склад опорних умінь.

 • 4) Формування мотивів, інтересу, емоційного настрою.2. Формування нових знань і способів діяльності.

 • 2. Формування нових знань і способів діяльності.

 • 1) Завдання етапу.

 • 2) Введення нових понять.

 • 3) Очікуваний приріст знань, умінь.

 • 4) Способи спонукання.3. Формування нових умінь і навичок.

 • 3. Формування нових умінь і навичок.

 • 1) Завдання етапу.

 • 2) Склад формованих і розвиваючих умінь.

 • 3) Самостійна робота.

 • 4) Поточний інструктаж (індивідуальний, колективний).

 • 4. Домашнє завдання.

Метод (від грец. μέθοδος — «шлях через») – систематизована сукупність кроків, які потрібно здійснити для виконання певної задачі, досягнення мети.

 • Метод (від грец. μέθοδος — «шлях через») – систематизована сукупність кроків, які потрібно здійснити для виконання певної задачі, досягнення мети.

 • Під методом розуміють прийом або систему прийомів, що застосовуються в якій-небудь діяльності.Метод (буквально шлях до чогось) означає спосіб досягнення мети, певним чином упорядковану діяльність.

 • Метод (буквально шлях до чогось) означає спосіб досягнення мети, певним чином упорядковану діяльність.

 • Методом навчання називають спосіб упорядкованої взаємозв’язаної діяльності викладача, направленої на рішення завдань виховання і розвитку навчаємих в процесі навчання.методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності;

 • методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності;

 • методи стимулювання і мотивації навчальної діяльності;

 • методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності.розповідь;

 • розповідь;

 • лекція;

 • бесіда.

викладення інформації;

 • викладення інформації;

 • активізація уваги;

 • прискорення запам'ятовування;

 • логічні прийоми порівняння;

 • виділення головного;

 • форми діалогу.ретельне придумування теми;

 • ретельне придумування теми;

 • вдалий підбір прикладів та ілюстрацій;

 • підтримування належного емоційного тонусу викладення;

 • використання навчаючих запитань-підказок.Прийоми:

 • Прийоми:

 • постановка завдання;

 • планування його виконання, оперативного стимулювання, регулювання і контролю;

 • аналіз підсумків практичної роботи;

 • виявлення причин недоліків;

 • корегування навчання для повного досягнення мети.Індуктивні методи використовуються при виконанні практичних завдань, розв'язанні математичних завдань.

 • Індуктивні методи використовуються при виконанні практичних завдань, розв'язанні математичних завдань.

 • Дедуктивні метод – при вивченні теоретичного матеріалу, при рішенні задач, що вимагають виявленні слідств з деяких більш загальних положень.Репродуктивні методи ефективні при відпрацюванні практичних вмінь і навичок.

 • Репродуктивні методи ефективні при відпрацюванні практичних вмінь і навичок.

 • Проблемно-пошукові методи застосовуються в ході проблемного навчання.Методи формування пізнавальних інтересів

 • Методи формування пізнавальних інтересів

 • Методи, направлені на формування почуття боргу і відповідальності в навчанні.Пізнавальні ігри.

 • Пізнавальні ігри.

 • Навчальні дискусії.

 • Аналіз життєвих ситуацій.

 • Створення ситуацій успіху у навчанні.Методи усного контролю.

 • Методи усного контролю.

 • Методи письмового контролю.Відповідність методів принципам навчання.

 • Відповідність методів принципам навчання.

 • Відповідність меті і задачам навчання.

 • Відповідність змісту даної теми.

 • Відповідність навчальним можливостям учнів: віковим, психологічним; рівню підготовленості (освіченості, вихованості і розвитку).

 • Відповідність наявним умовам і відведеному часу навчання.

 • Відповідність можливостям допоміжних засобів навчання.

 • Відповідність можливостям вчителя.Збільшення одиниць вибору й обмеження їхньої кількості на основі об'єднання методів у великі групи за заздалегідь обраними критеріями (Ю. К. Бабанський, М. М. Поташник).

 • Збільшення одиниць вибору й обмеження їхньої кількості на основі об'єднання методів у великі групи за заздалегідь обраними критеріями (Ю. К. Бабанський, М. М. Поташник).

 • Використання більших, цілісніших дидактичних структур - типів або методичних систем сучасного навчання.1. Чи відповідає мій урок програмі?

 • 1. Чи відповідає мій урок програмі?

 • 2. Чи правильно мною були визначені і розв'язані на уроці навчальні, виховні і розвиваючі завдання?

 • 3. Чи оптимально було визначено зміст уроку, чи відповідає він завданням?

 • 4. Що було основним, найсуттєвішим на уроці? Чи зумів я акцентувати увагу учнів на його вивченні?

 • 5. Чи вдало визначена структура уроку? Чи була організована на уроці робота із формування основних умінь, навичок, інтересів учнів? Як здійснювались внутрішньопредметні і міжпредметні зв'язки?

 • 6. Які методи і засоби навчання були використані на уроці? Чи були вдалими вибір і поєднання?

 • 7. Які форми навчання (масові, групові, індивідуальні) домінували на уроці? Чи були вдалими їх вибір і поєднання?

 • 8. Чи об'єктивно і відповідно до норм оцінені мною знання учнів?

 • 9. Чи правильно здійснювався на уроці інструктаж, визначалися обсяг і складність домашнього завдання? Чи було воно диференційованим?

 • 10. Що було зайвим у моїй діяльності і в діях учнів?Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Анализ современного урока: Практич. пособие для учителей и руководителей образоват. учреждений, студентов пед. учеб. заведений, слушателей ИПК. – Ростов-н/Д.: ТЦ «Учитель». 2002. – С. 68-77.

 • Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Анализ современного урока: Практич. пособие для учителей и руководителей образоват. учреждений, студентов пед. учеб. заведений, слушателей ИПК. – Ростов-н/Д.: ТЦ «Учитель». 2002. – С. 68-77.

 • Львов М.Р. Словарь-справочник по методике преподавания языка: пособие для студентов педагогических вузов и колледжей. – М.: Издательский центр «Академия»; Высшая школа, 1999.

 • Типи уроків. Схеми аналізу уроків різних типів (декілька варіантів за предметами і типами).// Директор школи. – 2001. - № 29-32. – С.17-20.Орієнтовна схема самоаналізу уроку

 • Орієнтовна схема самоаналізу уроку

 • http://umni4ka.at.ua/publ/vidviduvannja_i_analiz_urokiv/skhemi_analizu_urokiv_riznikh_tipiv/samoanaliz_uroku/12-1-0-7

 • Ірина Задніпрянець. Методика традиційного уроку. Самоаналіз уроку

 • http://www.fiz-metodika.kiev.ua/phy-metodika/typ-trad-urok.doc

 • Самоаналіз уроку як засіб підвищення рівня професійної компетентності вчителя

 • http://mmo.at.ua/_ld/0/65_qd0.docУрок - це педагогічний здобуток, і тому він

 • Урок - це педагогічний здобуток, і тому він

 • повинен відрізнятися цілісністю, внутрішнім

 • взаємозв'язком частин, єдиною логікою

 • розгортання діяльності вчителя й учнів.Формулювання теми;

 • Формулювання теми;

 • визначення виховної, розвивальної та дидактичної цілей уроку;

 • підбір конкретного матеріалу до теми; визначення структури вибраного типу уроку;

 • визначення методики уроку;

 • підготовку дидактичних засобів і матеріалів;

 • визначення форми контролю й оцінки знань, навичок і вмінь;

 • добір засобів наочності;

 • перевірка своєї готовності та готовності учнів до уроку.

Чітке формулювання освітніх завдань в цілому і його складових

 • Чітке формулювання освітніх завдань в цілому і його складових

 • елементів, їхній зв'язок з розвиваючими і виховними завданнями.

 • Визначення оптимального змісту уроку відповідно до вимог

 • навчальної програми і цілей уроку, з урахуванням рівня підготовки й

 • підготовленості учнів.

 • Прогнозування рівня засвоєння учнями наукових знань,

 • сформованості умінь і навичок як на уроці, так і на окремих його етапах.

 • Вибір найраціональніших, оптимальних методів, прийомів і засобів

 • навчання, стимулювання і контролю.

 • Реалізація на уроці всіх дидактичних принципів.

 • Створення умов для успішного навчання учнів1. Психологічна мета уроку

 • 1. Психологічна мета уроку

 • 2. Стиль уроку:

 • 1) Визначення змісту і структури уроку

 • відповідно до принципів розвиваючого навчання

 • 2) Особливості самоорганізації вчителя

 • (психологічний клімат на уроці, педагогічний

 • такт)

 • 3. Організація пізнавальної діяльності учнів:

 • 1) Забезпечення умов продуктивної роботи, мислення й уяви учнів

 • 2) Організація діяльності мислення й уваги учнів у процесі формування нових знань і умінь

 • 3) Диференційований підхід до сильних і слабких учнів.4. Організованість учнів:

 • 4. Організованість учнів:

 • Ставлення учнів до навчання, їхня самоорганізація і рівень розумового розвитку.

 • Урахування рівня навченості під час визначення сполучення індивідуальних, групових і фронтальних форм роботи учнів на уроці.

 • 5. Врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів:Температурний режим.

 • Температурний режим.

 • Фізико-хімічні властивості повітря.

 • Освітлення.

 • Попередження втоми і перевтоми.

 • Чергування видів діяльності.

 • Своєчасне і якісне проведення фізкультхвилинок.

 • Дотримання правильної робочої пози учня.

 • Відповідність росту школяра класних меблів.Урок повинен бути емоційним, викликати інтерес до навчання і виховувати потребу в знаннях.

 • Урок повинен бути емоційним, викликати інтерес до навчання і виховувати потребу в знаннях.

 • Темп і ритм повинні бути оптимальними, дії вчителя й учнів — завершеними.

 • Необхідний повний контакт у взаємодії вчителя й учнів на уроці.

 • Повинна домінувати атмосфера доброзичливості й активної творчої праці.

 • Чергувати види діяльності учнів, оптимально сполучати різні методи й прийоми навчання.

 • Потрібно забезпечити дотримання єдиного орфографічного режиму школи.

 • Учитель повинний забезпечити активне навчання кожного школяра.Посилення активності, самостійності і творчої діяльності учнів.

 • Посилення активності, самостійності і творчої діяльності учнів.

 • Формування в школярів позитивної мотивації і потреби в знаннях.

 • Удосконалення на уроках методів і засобів навчання, що активізують діяльність учнів.

 • Стимулювання і формування пізнавальних інтересів учнів.

 • Оптимізація процесу навчання (вибір найефективнішого варіанта для даних умов на всіх етапах навчання з урахуванням індивідуальних особливостей і можливостей учнів і вчителя).

 • Створення на уроках сприятливих емоційно-ділових відносин.

 • Організація самостійної пізнавальної діяльності учнів, спрямованої на розвиток самостійності як риси особистості.

 • Інтенсифікація навчального процесу шляхом наукової організації праці вчителя й учнів.

 • Дотримання санітарно-гігієнічних норм

 • Аналіз усієї діяльності й отриманих результатів учителем і учнями.

 • Самоосвітня діяльність.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка