Уроку: Мета уроку: засвоєння знань про основи художньо конструкторської діяльності; формування вмінь побудови композиціїДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.Мета уроку:

  • Мета уроку:

  • засвоєння знань про основи художньо - конструкторської діяльності; формування вмінь побудови композиції відповідно її закономірностей, прийомів та засобів; розвиток творчого мислення, виховання почуття прекрасного.

  • План уроку:

  • Дизайн, як символ сучасної цивілізації

  • Композиційні закони, прийоми і засоби

  • Поняття про колірДайте визначення інформації.

  • Дайте визначення інформації.

  • Назвіть інформаційні джерела.

  • На які види поділяють весь інформаційний простір?

  • Як формують банк ідей і пропозицій, для чого він потрібен при роботі над проектом?

  • Наведіть приклад аналізу.

  • Наведіть приклад класифікації.

  • Наведіть приклад розподілу.Дизайн – це творчий метод, процес та результат художньо-технічного проектування промислових виробів, орієнтований на досягнення найбільш повної відповідності створюваних виробів та середовища в цілому можливостям та потребам людини, як утилітарним так і естетичним.

  • Дизайн – це творчий метод, процес та результат художньо-технічного проектування промислових виробів, орієнтований на досягнення найбільш повної відповідності створюваних виробів та середовища в цілому можливостям та потребам людини, як утилітарним так і естетичним.

  • Художнє конструювання, як практика дизайну, є своєрідним методом проектування естетичного предметного середовища.

  • Завдання дизайну - формування гармонійного предметного середовища, що найбільш повно задовольняє матеріальні і духовні потреби людини. Дизайн створює матеріальні цінності, які в процесі художнього конструювання набувають естетичної цінності.Композиція – це поєднання, розміщення, зіставлення, побудова художнього твору, об’єднання його частин в єдине ціле.

  • Композиція – це поєднання, розміщення, зіставлення, побудова художнього твору, об’єднання його частин в єдине ціле.Фронтальна композиціяце композиція, що розташована в одній площині.

  • Фронтальна композиція – це композиція, що розташована в одній площині.

  • Об’ємна – це композиція виробу, яку ми сприймаємо з усіх сторін.

  • Глибинно-просторова – це композиція, що виконується з передаванням глибини простору.Замкнута – має вписуватись в певну форму і повністю підпорядковуватись їй.

  • Замкнута – має вписуватись в певну форму і повністю підпорядковуватись їй.Гармонійність форми характеризується узгодженістю, відсутністю у композиції протиріччя між різними геометричними та фізичними (колір, маса, фактура) характеристиками.

  • Гармонійність форми характеризується узгодженістю, відсутністю у композиції протиріччя між різними геометричними та фізичними (колір, маса, фактура) характеристиками.

  • Співрозмірність форм частин композиції повинна бути у такому співвідношенні, яке створює правильний масштаб для зорового сприймання кожної з них.

  • Цілісність форми можна досягти відбором таких фізичних і геометричних характеристик частин композиції, за яких вона сприймається як єдиний закономірний організм.Ритм – це повторення елементів об'ємно-просторової і площинно-орнаментальної форми та інтервалів між ними, об'єднаних подібними ознаками.

  • Ритм – це повторення елементів об'ємно-просторової і площинно-орнаментальної форми та інтервалів між ними, об'єднаних подібними ознаками.Простий ритм, метричний - рівномірне повторення однакових елементів та інтервалів між ними.

  • Простий ритм, метричний - рівномірне повторення однакових елементів та інтервалів між ними.Симетрія - це чіткий порядок у розташуванні, поєднанні елементів частин відповідної структури виробів. Симетрія вносить у об’єкти художнього конструювання порядок, закінченість, цілісність.

  • Симетрія - це чіткий порядок у розташуванні, поєднанні елементів частин відповідної структури виробів. Симетрія вносить у об’єкти художнього конструювання порядок, закінченість, цілісність.Асиметрія - відсутність будь-якої симетрії. Асиметрія виражає невпорядкованість, незавершеність. Вона за своєю суттю «індивідуальна».

  • Асиметрія - відсутність будь-якої симетрії. Асиметрія виражає невпорядкованість, незавершеність. Вона за своєю суттю «індивідуальна».

  • У композиційному рішенні об’єктів художнього конструювання симетрія і асиметрія є важливими прийомами організації цілісної форми.Динаміка і її протилежність статика (урівноваженість) діють на емоції, визначаючи характер сприйняття форми виробу. Контраст відношень створює динаміку як «зоровий рух» у напрямі переважаючої величини. Це однаково стосується об'ємних і площинно-орнаментальних форм. Слабка динаміка виражається нюансними відношеннями елементів.

  • Динаміка і її протилежність статика (урівноваженість) діють на емоції, визначаючи характер сприйняття форми виробу. Контраст відношень створює динаміку як «зоровий рух» у напрямі переважаючої величини. Це однаково стосується об'ємних і площинно-орнаментальних форм. Слабка динаміка виражається нюансними відношеннями елементів.Поняття «контраст» означає чітко виявлену протилежність відповідних властивостей предмета. Чітко виражені відмінності, нерівність і їх протиставлення в структурі твору називається контрастом композиції. В об'ємно-просторовій формі композиційні контрасти виражені переважно співвідношеннями протилежних пар,

  • Поняття «контраст» означає чітко виявлену протилежність відповідних властивостей предмета. Чітко виражені відмінності, нерівність і їх протиставлення в структурі твору називається контрастом композиції. В об'ємно-просторовій формі композиційні контрасти виражені переважно співвідношеннями протилежних пар,

  • а саме:

  • низька - висока, вузька - широка;

  • статична - динамічна, симетрична - асиметрична;

  • світла-темна, тепла холоднаФактура - спосіб подачі, формування поверхні твору. Поділяють на природну і технологічну. До природної відносять фактуру поверхні, яка не обробляється. Наприклад, природна фактура кори дерева, рогу оленя, каменю. Технологічну фактуру одержують у процесі відповідної обробки матеріалів: різання, тесання, кування, карбування, шліфування або внаслідок виготовлення самих творів: плетіння, ткання, вишивання тощо.

  • Фактура - спосіб подачі, формування поверхні твору. Поділяють на природну і технологічну. До природної відносять фактуру поверхні, яка не обробляється. Наприклад, природна фактура кори дерева, рогу оленя, каменю. Технологічну фактуру одержують у процесі відповідної обробки матеріалів: різання, тесання, кування, карбування, шліфування або внаслідок виготовлення самих творів: плетіння, ткання, вишивання тощо.Колір – це світло

  • Колір – це світло

  • Світло – це сонце

  • Сонце – це життя

  • Життя – це колірКолір – це властивість тіл викликати те чи інше зорове відчуття згідно зі спектральним складом відбитого або випромінюваного ними світла.

  • Колір – це властивість тіл викликати те чи інше зорове відчуття згідно зі спектральним складом відбитого або випромінюваного ними світла.

  • Хроматичні. Це кольори спектру і всі допоміжні кольори, які утворює спектр.

  • Ахроматичні. Це всі відтінки сірого кольору в діапазоні чорний – білий.                             Яскравість. При зменшенні яскравості синій колір поступово наближається до чорного.

  • Яскравість. При зменшенні яскравості синій колір поступово наближається до чорного.

  • Насиченість. При зменшенні насиченості синій колір наближається до сірого.

  • Ясність. Ступінь близькості кольору до білого називають ясністю.

  • Кольоровий тон. При зміні тону синього кольору в зеленому напрямку спектру він змінюється на блакитний, в зворотньому — на фіолетовий.Щоб правильно проводити кольорокоррекцію, підбирати гармонійні кольори і розуміти принципи роботи з кольором, слід покладатися не лише на свій смак і стиль, але і знати принципи додавання кольорів, їх поєднання між собою. Для цього необхідно мати уявлення про кольорове коло.

  • Щоб правильно проводити кольорокоррекцію, підбирати гармонійні кольори і розуміти принципи роботи з кольором, слід покладатися не лише на свій смак і стиль, але і знати принципи додавання кольорів, їх поєднання між собою. Для цього необхідно мати уявлення про кольорове коло.  • Для кожного хроматичного кольору можна знайти інший хроматичний, який при змішуванні з першим у певних пропорціях дає ахроматичний колір.

  • Змішування двох не додаткових хроматичних кольорів різних кольорових тонів дає новий кольоровий тон, що знаходиться на кольоровому колі на однаковій відстані від кольорів, що змішуються.

  • Результат змішування залежить від самих кольорів, а не від спектрального складу світлових потоків. Завжди є можливість замінити спектральний жовтогарячий, сумішшю червоного з жовтим.У простому поєднанні хроматичних кольорів з'єднують два допоміжних кольори, скажімо червоний із зеленим, синій із жовтогарячим, фіолетовий з жовтим. Це дуже розповсюджене поєднання: його часто застосовують в тканинах з малюнком, на килимових доріжках і т.д.

  • У простому поєднанні хроматичних кольорів з'єднують два допоміжних кольори, скажімо червоний із зеленим, синій із жовтогарячим, фіолетовий з жовтим. Це дуже розповсюджене поєднання: його часто застосовують в тканинах з малюнком, на килимових доріжках і т.д.

  • Якщо необхідно, контраст пом'якшують, добавляючи до поєднання третій нейтральний колір, наприклад сірий.

  • При складному поєднанні додаткових кольорів один із них беруть з двома або декількома відтінками.Інформація в кольорі

  • Інформація в кольорі

  • Функціональне фарбування

  • Естетичне оздоблення

  • ЛікуванняВибрати кольори, які відносяться до ахроматичних.

  • Вибрати кольори, які відносяться до ахроматичних.

  • Користуючись кольоровим колом вкажіть, які кольори

  • потрібно змішати, щоб отримати фіолетовий:

  • Дайте характеристику даній композиції відповідно

  • до законів, прийомів і засобів композиції:

  • Який ритм має дана композиція – простий чи складний?

  • Дана композиція:

  • динамічна чи статична

  • симетрична чи асиметрична

  • замкнута чи відкритаwww.google.ua – картинки

  • www.google.ua – картинки

  • www.znannja.org

  • www.kreora.com.ua

  • Uk.wikipedia.org

  • Технології:10 кл:підручник/О.М.Коберник[та ін.]-к.:2010
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка