Уроку. Схарактеризувати права неповнолітніх у трудовихДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.


Мета уроку. Схарактеризувати права неповнолітніх у трудових відносинах; особливості робочого часу та часу відпочинку; розвивати навички у роз’язанні правових ситуацій, пов’язаних із пошуком роботи і працевлаштуванням неповнолітніх, оцінювати проблеми пошуку роботи та працевлаштування, виховувати повагу до праці, як важливого джерела матеріальних благ.

 • Мета уроку. Схарактеризувати права неповнолітніх у трудових відносинах; особливості робочого часу та часу відпочинку; розвивати навички у роз’язанні правових ситуацій, пов’язаних із пошуком роботи і працевлаштуванням неповнолітніх, оцінювати проблеми пошуку роботи та працевлаштування, виховувати повагу до праці, як важливого джерела матеріальних благ.

 • Тип уроку. Засвоєння нових знань умінь і навичок.


Укажіть, що означає право на працю:

 • Укажіть, що означає право на працю:

 • А) можливість мати рахунок у банку;

 • Б) можливість утримувати сім’ю;

 • В) можливість заробляти собі на життя трудовою діяльністю, яку людина обирає вільно;

 • Г) можливість бути членом трудового колективу.

 • Укажіть правильне визначення для поняття роботодавці;

 • А) Власники підприємств;

 • Рекрутингові компанії;

 • Працівники центру зайнятьсті;

 • Працівники.

 • Укажіть вік, з якого фізичні особи можуть займатись підприємницькою діялністю:

 • А) 14 р.;

 • Б) 15 р.)

 • В) 16 р.;

 • Г) 17 р.Укажіть чим не займається державна служба зайнятості:

 • Укажіть чим не займається державна служба зайнятості:

 • А) реалізацією політики зайнятісті населення:

 • Б) виплатою аліментів:

 • В) підготовкою і перепідготовкою кадрів;

 • Г) призначення тимчасової допомоги на випадок безробіття;

 • Укажіть яка інформація є зайвою в резюме:

 • А) Прізвище, ім’я по батькові претендента;

 • Б) Посада, на яку претендує особа;

 • В) Відомості про сімейний стан;

 • Г) Відомості про освіту.

 • Виберіть правильні твердження: “Згідно із Законом України “Про оплату праці” максимальний розмір заробітної плати…”

 • А) встановлюється державою;

 • Б) обмежується державою;

 • В) не обмежується;

 • Г) гарантується роботодавцем.Укажіть документи, необхідні для працевлаштування;

 • Укажіть документи, необхідні для працевлаштування;

 • А) паспорт;

 • Б) документ про освіту;

 • В) довідка з місця проживання;

 • Г) довідка про сімейний стан;

 • Д) характеристика з школи;

 • Е) довідка про стан здоров’я.Укажіть ситуації, учасники яких чітко дотримувались норм трудового законодавства:

 • Укажіть ситуації, учасники яких чітко дотримувались норм трудового законодавства:

 • А) роботодавець затримав бухгалтера К. на два тижні, хоч той просив звільнити його з роботи негайно;

 • Б) районна служба зайнятості відмовила Д. у статусі безробітного після того як він відмовився від двох пропозицій на працевлаштування;

 • В) директор заводу поставив вимогу перед В. під час прийому на роботу, подати довідку про реєстрацію;

 • Г) директор заводу відмовився видати С. трудову книжку, мотивуючи тим, що він попрацював на підприємстві всього 6 днів, а тому її не встигли оформити.Розставте дії, працівника під час трудовлаштування в логічній послідовності:

 • Розставте дії, працівника під час трудовлаштування в логічній послідовності:

 • видання наказу про прийняття на роботу:

 • написання заяви;

 • подання резюме;

 • оформлення трудової книжки;Законодавче регулювання праці неповнолітніх

 • Законодавче регулювання праці неповнолітніх

 • Як законодавство захищає дітей від експлуатаціїЗакон України “Про зайнятість населення”

 • Закон України “Про зайнятість населення”

 • Кодекс законів про працю

 • Закон України “Про відпустки”

 • Кримінальний кодекс УкраїниСтаття 188. Не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років.

 • Стаття 188. Не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років.

 • За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли п'ятнадцяти років.

 • Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.Стаття 190. Забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.

 • Стаття 190. Забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.

 • Забороняється також залучати осіб молодше вісімнадцяти років до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.Стаття 191. Усі особи молодше вісімнадцяти років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов'язковому медичному оглядові.

 • Стаття 191. Усі особи молодше вісімнадцяти років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов'язковому медичному оглядові.Стаття 192. Забороняється залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні.

 • Стаття 192. Забороняється залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні.Стаття 193. Для робітників віком до вісімнадцяти років норми виробітку встановлюються виходячи з норм виробітку для дорослих робітників пропорціонально скороченому робочому часу для осіб, що не досягли вісімнадцяти років.

 • Стаття 193. Для робітників віком до вісімнадцяти років норми виробітку встановлюються виходячи з норм виробітку для дорослих робітників пропорціонально скороченому робочому часу для осіб, що не досягли вісімнадцяти років.Стаття 194. Заробітна плата працівникам молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.

 • Стаття 194. Заробітна плата працівникам молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.Стаття 195. Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років надаються у зручний для них час. (тривалістю 31 робочий день)

 • Стаття 195. Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років надаються у зручний для них час. (тривалістю 31 робочий день)Стаття 198. Звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою районної (міської) служби у справах дітей. При цьому звільнення з підстав, провадиться лише у виняткових випадках і не допускається без працевлаштування.

 • Стаття 198. Звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою районної (міської) служби у справах дітей. При цьому звільнення з підстав, провадиться лише у виняткових випадках і не допускається без працевлаштування.Стаття 202. Працівникам, які проходять виробниче навчання або навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, власник або уповноважений ним орган повинен створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням.

 • Стаття 202. Працівникам, які проходять виробниче навчання або навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, власник або уповноважений ним орган повинен створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням.Стаття 208. Для працівників, які навчаються без відриву від виробництва в середніх і професійно-технічних навчальних закла-дах, встановлюється скорочений робочий тиждень або скорочена тривалість щоденної роботи із збереженням заробіт-ної плати у встановленому порядку; їм надаються також і інші пільги.

 • Стаття 208. Для працівників, які навчаються без відриву від виробництва в середніх і професійно-технічних навчальних закла-дах, встановлюється скорочений робочий тиждень або скорочена тривалість щоденної роботи із збереженням заробіт-ної плати у встановленому порядку; їм надаються також і інші пільги.Стаття 211. Працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, надається додаткова оплачувана відпустка на період складання:

 • Стаття 211. Працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, надається додаткова оплачувана відпустка на період складання:

 • 1) випускних іспитів в основній школі - тривалістю 10 календарних днів;

 • 2) випускних іспитів у старшій школі - тривалістю 23 календарних дні;

 • 3) перевідних іспитів в основній та старшій школах - від 4 до 6 календарних днів. Працівникам, які складають іспити екстерном за основну або старшу школу, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю відповідно 21 та 28 календарних днів.Стаття 150. 1. Експлуатація дітей, які не досягли віку, з якого законодавством дозволяється працевлаштування, шляхом використання їх праці з метою отримання прибутку - карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

 • Стаття 150. 1. Експлуатація дітей, які не досягли віку, з якого законодавством дозволяється працевлаштування, шляхом використання їх праці з метою отримання прибутку - карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

 • 2. Ті самі дії, вчинені щодо кількох дітей або якщо вони спричинили істотну шкоду для здоров'я, фізичного розвитку або освітнього рівня дитини, або поєднані з використанням дитячої праці в шкідливому виробництві, караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.Cтаття 150-1. 1. Використання батьками або особами, які їх замінюють, малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (систематичного випрошування грошей, речей, інших матеріальних цінностей у сторонніх осіб) з метою отримання прибутку карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

 • Cтаття 150-1. 1. Використання батьками або особами, які їх замінюють, малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (систематичного випрошування грошей, речей, інших матеріальних цінностей у сторонніх осіб) з метою отримання прибутку карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

 • 2. Ті самі дії, вчинені щодо чужої малолітньої дитини або пов'язані із застосуванням насильства чи погрозою його застосування, караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.Які нормативні документи регулюють право неповнолітніх на працю ?

 • Які нормативні документи регулюють право неповнолітніх на працю ?

 • Хто з неповнолітніх мають право на працю ?

 • Як закондавство України захищає право неповнолітніх на працю ?

 • Якими пільгами користуються неповнолітні під час праці ?Опрацювати підручник ст. 117-123

 • Опрацювати підручник ст. 117-123

 • Знайдіть в українській чи світовій літературі приклади неправового використання праці неповнолітніх. Дайте їм правову оцінку згідно українського законодавства.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка