Уроку суспільних дисциплін «Думать легко, действовать трудно, а превратить мысль в действие самая трудная вещь на свете» И. Гёте. «Велика мета освіти це не знання, а дії»Дата конвертації02.01.2017
Розмір445 b.


Методичний проект Методика і технологія конструювання компетентнісно – діяльнісного уроку суспільних дисциплін

 • «Думать легко, действовать трудно, а превратить мысль в действие - самая трудная вещь на свете»

 • И. Гёте. 


«Велика мета освіти це не знання, а дії» Герберт Спенсер

 • Мета:

 • визначити актуальні проблеми реалізації компетентнісно-діяльнісного підходу в навчальному процесі та їх практичне розв’язання.

 • Задачі:

 • актуалізувати уявлення про компетентнісно-діяльнісний підхід в навчальному процесі;

 • опрацювати сучасну літературу з даної проблеми;

 • визначити технології, методи і засоби здійснення компетентнісно-діяльнісного підходу;

 • підготувати практичні рекомендації щодо конструювання компетентнісно-діяльнісного уроку суспільних дисциплін.ЩО ТАКЕ КОМПЕТЕНТНІСТЬ?

 • Компетентність (соmpetency) - здатність успішно задовольняти індивідуальні й соціальні потреби, діяти й виконувати поставлені завдання.Складові компетентності:

 • Компетентність складається з трьох складових:

 • Знаннєва (когнітивна);

 • Емоційно-ціннісна складова;

 • Діяльнісна складоваКожна компетентність побудована на поєднанні:

 • Кожна компетентність побудована на поєднанні:

 • знань і вмінь,

 • ставлень,

 • цінностей, емоцій,

 • поведінкових компонентів, тобто всього того, що можна мобілізувати для активної дії.Що означає для школи переорієнтація на компетентнісний підхід?

 • Компетентнісний підхід означає спрямованість навчально-виховного процесу на формування та розвиток предметних та ключових компетентностей.Перехід до компетентнісного підходу означає:

 • переорієнтацію з процесу на результат освіти в діяльнісному вимірі;Діяльнісний підхід до навчання:

 • це планування і організація навчального процесу, в якому головне місце відводиться активній, різносторонній, максимально самостійній пізнавальній діяльності учнів, орієнтованій на заданий результат.

 • Л.Н.Алексашкіна,

 • доктор педагогічних наук,

 • профессор Інституту змісту і методів навчання. Росія)

 • спрямованість навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, професійну самореалізацію, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти. (Держстандарт)Мета повинна задаватися в діяльнісній формі.

 • Мета повинна задаватися в діяльнісній формі.

 • (Після цього уроку ви навчитесь…)

 • Наприклад, емоційно-ціннісна складова компетентності може визначатись як

 • Після цього уроку ви навчитесь: особисто формулювати…, визначати для себе цінність…, оцінювати… з власної позиції висловлювати ставлення…, визначати загальнолюдські, національні, громадянські цінності…

 • Соціальна компетентність:

 • Після сьогоднішнього уроку ви отримаєте досвід:

 • виконання типових соціальних ролей: громадянина, члена сім’ї, споживача…,

 • Загальнокультурна:

 • Навчитесь аналізувати й оцінювати досягнення національної, європейської та світової культури…зміщення акценту з накопичування нормативно визначених знань, умінь і навичок на формування й розвиток в учнів здатності практично діяти, застосовувати досвід успішних дій у конкретних ситуаціях.

 • зміщення акценту з накопичування нормативно визначених знань, умінь і навичок на формування й розвиток в учнів здатності практично діяти, застосовувати досвід успішних дій у конкретних ситуаціях.відмову від перевірки рівня засвоєння великого обсягу навчального матеріалу на формальному, репродуктивному рівні;

 • відмову від перевірки рівня засвоєння великого обсягу навчального матеріалу на формальному, репродуктивному рівні;

 • Слід відмовитися від так званої енциклопедичності змісту шкільного навчання і формувати в школярів передовсім ті знання, які є необхідними для виконання практичних, ситуативних, особистісно - орієнтованих комунікативних завдань.Результати навчальної діяльності розглядаються як особисті досягнення учня.

 • Результати навчальної діяльності розглядаються як особисті досягнення учня.

 • Важливим стає здатність застосовувати компетентності в навчанні та житті.Що сприятиме формуванню компетентностей особистості?

 • Зміни у змісті освіти, а саме:

 • зміни в методиці викладання предметів;

 • широке впровадження в практику навчання таких альтернативних форм, як проектна та дослідницька діяльність;

 • посилення діяльнісного характеру освіти.Сучасні технології навчання

 • когнітивно-орієнтовані технології (діалогічні методи навчання, семінари-дискусії, проблемне навчання, тренінги тощо);

 • діяльнісно-орієнтовані технології (проекти, контекстне навчання, рольові та ділові ігри, дидактичні завдання, технологічні карти тощо);

 • особистісно зорієнтовані технології (інтерактивні та імітаційні ігри, тренінги розвитку, тощо);Модель розвитку компетентності

 • БУТИ

 • ВОЛОДІТИ (креативна функція)

 • ВМІТИ (діяльнісна функція)

 • ЗНАТИ (інформаційна функція)Структура уроку з позицій системно-діяльнісного підходу

 • - учитель створює проблемну ситуацію; - учень приймає проблемну ситуацію; - спільно виявляють проблему; - вчитель керує пошуковою діяльністю; - учень здійснює самостійний пошук; - обговорення результатів.Компетентнісно-діяльнісний урок

 • гнучка цілісна динамічна система взаємопов’язаних компонентів, змістових ліній, компетенцій і педагогічних ситуацій, що зорієнтовані на досягнення планованого кінцевого результату всіма суб’єктами навчального процесу.Складові́ компетентнісно-діяльнісного уроку.

 • педагогічна ситуація, яка наперед спланована чи спонтанно виникла в процесі підготовки/реалізації змісту предметної освіти на конкретному занятті;

 • прийоми і методи предметної освіти;

 • засоби навчання;Складові́ компетентнісно-діяльнісного уроку

 • змістові лінії предметної освіти, які визначено як Державними стандартами, так і практикою* ;

 • набір компетенцій, якими зможуть оволодіти суб’єкти навчального процесуТехнологія уроку - це

 • система способів, форм, засобів, методів і прийомів, послідовність яких забезпечує реалізацію системи цілей предметної освіти школяра, навчання й розвитку особистості учня.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка