Узгодження і валідація проектної документації на реконструкцію діючих і будівництво нових виробничих дільницьДата конвертації15.06.2016
Розмір445 b.Узгодження і валідація проектної документації на реконструкцію діючих і будівництво нових виробничих дільниць;

 • Узгодження і валідація проектної документації на реконструкцію діючих і будівництво нових виробничих дільниць;

 • Валідація процесів виробництва;

 • Кваліфікація установки основного технологічного обладнання;

 • Кваліфікація роботи основного технологічного обладнання;

 • Валідація і поточний контроль чистих приміщень;

 • Валідація процедур очищення виробничого обладнання;

 • Валідація систем водопідготовки;

 • Валідація аналітичних методик;

 • Валідація комп'ютерних програм;

 • Контроль змін.експертна оцінка і представлення документально оформлених доказів у відповідності з принципами належної виробничої практики, які з високим ступенем достовірності підтверджують, що будь-які методики, процеси, обладнання, продукція, дії або системи дійсно відповідають своєму призначенню і встановленим вимогам, а їх використання веде до очікуваних результатів.

 • експертна оцінка і представлення документально оформлених доказів у відповідності з принципами належної виробничої практики, які з високим ступенем достовірності підтверджують, що будь-які методики, процеси, обладнання, продукція, дії або системи дійсно відповідають своєму призначенню і встановленим вимогам, а їх використання веде до очікуваних результатів.1. перспективна валідація

 • 1. перспективна валідація

 • 2. супроводжуюча валідація

 • 3. ретроспективна валідаціяПЕРСПЕКТИВНА ВАЛIДАЦIЯ – це валідація процесу, яка повинна бути завершена до початку виробництва готової продукції, що призначається для реалізації.

 • ПЕРСПЕКТИВНА ВАЛIДАЦIЯ – це валідація процесу, яка повинна бути завершена до початку виробництва готової продукції, що призначається для реалізації.

 • СУПУТНЯ ВАЛIДАЦIЯ – це валiдацiя процесів, що проводиться під час серійного виробництва ЛП (якщо це неможливо провести до того).

 • РЕТРОСПЕКТИВНА ВАЛIДАЦIЯ – це валідація процесів, які певний час вже проводилися.Валідація процесу

 • Валідація процесу

 • експертна оцінка і пред'явлення документально оформлених доказів, які підтверджують, що процес виробництва ЛП відповідає вимогам нормативної документації і забезпечує стабільний випуск готової продукції необхідної якості.Основні категорії повторної валiдацiї:

 • Основні категорії повторної валiдацiї:

 • 1. Ревалiдацiя у разі відомої зміни (включаючи перенесення процесу з однієї компанії в іншу або з однієї дільниці на іншу).

 • 2. Періодична ревалiдацiя, що проводиться по графіку через певні проміжки часу.зміна сировини,

 • зміна сировини,

 • джерела вихідної сировини,

 • пакувальних матеріалів,

 • в технологічному процесі,

 • в обладнанні,

 • у виробничій зоні і системах постачання.

 • перенесення процесу на іншу дільницю.

 • несподівані зміни (напр. виявлені при самоiнспекцiї).Валідаційний майстер-план

 • Валідаційний майстер-план

 • Валідаційний протокол вимірювань

 • Звіт по валідаціїпрограма по валідації,

 • програма по валідації,

 • предмет валідації,

 • час, необхідний для проведення валідації,

 • відповідальність і компетенції валідаційної комісії,

 • вимоги до документів, які відображають виконану роботу ,

 • результати валідації. • процес, що валідується,

 • методику проведення валідації,

 • результати досліджень,

 • характеристики технологічного і вимірювального обладнання,

 • критерії визначення достовірних результатів досліджень,

 • схеми точок відбору проб,

 • протоколи калібрування вимірювального обладнання.Короткі описи: - ЛП;

 • Короткі описи: - ЛП;

 • - технологічного процесу;

 • - обладнання;

 • Вказівки параметрів, що контролюються;

 • Критерії достовірності;

 • Опис робочих методик валідаційних вимірювань;

 • Короткі характеристики вимірювальних приладів із сертифікатами калібрування;

 • Часовий графік проведення валідації;

 • Протоколи валідаційних вимірювань;

 • Документи щодо виготовлення серії препаратів;

 • Висновки і рекомендації.очищена зона або частина обладнання,

 • очищена зона або частина обладнання,

 • особа, яка проводила очищення,

 • коли було проведене очищення,

 • стандартна робоча методика (SOP), в якій описано процес очищення,

 • препарат, який був виготовлений на обладнанні до його очищення.Персонал, відповідальний за:

 • Персонал, відповідальний за:

 • - основний план валiдацiї,

 • - протоколи окремих проектів по валiдацiї,

 • - роботу по валiдацiї,

 • - підготовку звіту і документації, а також контроль,

 • - Схвалення (затвердження) протоколів і звітів по валiдацiї на всіх стадіях процесів валiдацiї,

 • - довідкову інформацію про посилання і перевірку (огляд),

 • - необхідність навчання для проведення валiдацiї.Розподіляє обов'язки між членами комісії;

 • Розподіляє обов'язки між членами комісії;

 • Здійснює поточний контроль за роботою членів комісії;

 • Аналізує і затверджує акт засідання за результатами валідації;

 • Знайомить керівника підрозділу, який перевіряється з актом засідання комісії;

 • Приймає участь в обговоренні результатів валідації;

 • Розробляє план заходів по усуненню недоліків виявлених в процесі валідації.Готує щорічний план роботи по валідації;

 • Готує щорічний план роботи по валідації;

 • Робить припущення про особовий склад і голову комісії;

 • Визначає стандарти і документи, яким повинні відповідати процеси і обладнання підрозділу, що валідується;

 • Здійснює поточний контроль за роботою комісії і сприяє їй в роботі;

 • Аналізує результати перевірки і спільно із комісією розробляє заходи по їх усуненню;

 • Збирає та аналізує протоколи валідаційних вимірювань, необхідні для складання звіту по валідації.Одержують вказівки від голови комісії відносно цілей валідації і підрозділу, який перевіряється;

 • Одержують вказівки від голови комісії відносно цілей валідації і підрозділу, який перевіряється;

 • Беруть участь в проведенні валідаційних вимірювань;

 • Оформляють протоколи валідаційних вимірювань;

 • Фіксують зауваження і недоліки, які були з'ясовані в процесі валідації;

 • Беруть участь в обговоренні і узгодженні валідаційного звіту і акту засідання комісії.1. Узгоджує валідаційний майстер-план і графік проведення валідації, інформує співробітників підрозділу про її проведення;

 • 1. Узгоджує валідаційний майстер-план і графік проведення валідації, інформує співробітників підрозділу про її проведення;

 • 2. Забезпечує необхідною сировиною і допоміжними матеріалами на період проведення валідації;

 • 3. Забезпечує підготовку обладнання і приміщень до проведення валідації;

 • 4. Забезпечує присутність персоналу необхідної кваліфікації для виконання технологічної операції і обслуговування обладнання;

 • 5. Ознайомлює з валідаційним звітом і актом валідаційної комісії;

 • 6. Забезпечує виконання плану заходів по усуненню недоліків виявлених в процесі валідації.Кваліфікація роботи –

 • Кваліфікація роботи –

 • документальне підтвердження того, що обладнання працює, як і передбачувалося, протягом заданих робочих діапазонів.Встановлювати обладнання правильно відповідно до плану установки.

 • Встановлювати обладнання правильно відповідно до плану установки.

 • Монтаж потрібно здійснювати відповідно до вимог як постачальника, так і будь-якими особливими вимогами (покупця).

 • Вимоги по калібруванню, технічному обслуговуванню і очищенню, розроблені як проекти методик, перевіряють і остаточно видають як затверджена стандартна робоча методика (S0Р), що є частиною програми компанії по стандартних робочих методиках.

 • Встановити вимоги до роботи і провести випробування для гарантії того, що обладнання працює правильно при нормальних і найгірших умовах.

 • Розробити і задокументувати вимоги до підготовки операторів для роботи на новому обладнанні.Умова або ряд умов, які охоплюють верхню і нижню межі технологічного процесу і обставини в рамках стандартних робочих методик, які дають найбільшу імовірність збою в процесі або дефекту продукції в порівнянні з оптимальними умовами.

 • Умова або ряд умов, які охоплюють верхню і нижню межі технологічного процесу і обставини в рамках стандартних робочих методик, які дають найбільшу імовірність збою в процесі або дефекту продукції в порівнянні з оптимальними умовами.

 • Такі умови не обов'язково призводять до збою в процесі або до дефекту продукції.Ідентифікацію всіх елементів обладнання, трубопроводів, допоміжного обладнання і вимірювальних приладів.

 • Ідентифікацію всіх елементів обладнання, трубопроводів, допоміжного обладнання і вимірювальних приладів.

 • Протоколювання того, що все встановлене обладнання відповідає встановленим критеріям достовірності.паспорт заводу-виробника;

 • паспорт заводу-виробника;

 • інструкції по технічному обслуговуванню, експлуатації, очищенню обладнання;

 • сертифікати калібрування КВП, на зварні шви, якість обробки поверхонь;

 • документація щодо матеріалів, з яких виготовлено обладнання.порівняння вимірювального приладу з невідомою точністю вимірювання із стандартним приладом з відомою точністю вимірювань з метою виявлення, виправлення, реєстрації або усунення шляхом настроювання будь-якого відхилення вимірювань (порівняно із стандартним).

 • порівняння вимірювального приладу з невідомою точністю вимірювання із стандартним приладом з відомою точністю вимірювань з метою виявлення, виправлення, реєстрації або усунення шляхом настроювання будь-якого відхилення вимірювань (порівняно із стандартним).- приміщення, технічні засоби і обладнання були спроектовані у відповідності з вимогами GMP,

 • - приміщення, технічні засоби і обладнання були спроектовані у відповідності з вимогами GMP,

 • - технічні засоби і обладнання були змонтовані і встановлені у відповідності з їх проектними специфікаціями,

 • - технічні засоби і обладнання працюють у відповідності з їх проектними специфікаціями,

 • - технічні засоби і обладнання працюють у відповідності з їх проектними специфікаціями, що дозволяє постійно виготовляти готову продукцію необхідної якості.1. Випробування на автентичність об′єкта.

 • 1. Випробування на автентичність об′єкта.

 • 2. Випробування для кількісного визначення змісту домішок.

 • 3. Випробування на межі при контролі домішок.

 • 4. Випробування для кількісного визначення активної речовини в зразках лікарських субстанцій або ЛЗ, або іншого вибраного компонента в лікарському засобі.Правильність

 • Правильність

 • Точність

 • Збіжність

 • Проміжна точність

 • Специфічність

 • Межа виявлення

 • Межа кількісного визначення

 • Лінійність

 • ДіапазонПравильність аналітичної методики виражає близькість значення, яке було знайдене, до стандартного істинного значення або визнаного довідкового значення.

 • Правильність аналітичної методики виражає близькість значення, яке було знайдене, до стандартного істинного значення або визнаного довідкового значення.

Збіжність характеризує точність методики при одних і тих самих робочих умовах протягом короткого проміжку часу.

 • Збіжність характеризує точність методики при одних і тих самих робочих умовах протягом короткого проміжку часу.

 • Проміжна точність характеризує вплив внутрішньолабораторних варіацій: різні дні, різні аналітики, різне обладнання і т.д.

 • Відтворюванність характеризує точність методики при її виконанні в різних лабораторіях.Стійкість аналітичної методики - це міра її здатності не відчувати впливу невеликих, але умисних змін параметрів методу; вона служить показником надійності методики при нормальному використанні.

 • Стійкість аналітичної методики - це міра її здатності не відчувати впливу невеликих, але умисних змін параметрів методу; вона служить показником надійності методики при нормальному використанні.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка