В частині, що стосується оподаткування фінансових інвестицій та фондового ринкуДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.Вдосконалення норм Податкового кодексу України (ПКУ) в частині, що стосується оподаткування фінансових інвестицій та фондового ринку (ФР), має на меті створення сприятливих передумов для збільшення надходжень до бюджету завдяки:

 • Вдосконалення норм Податкового кодексу України (ПКУ) в частині, що стосується оподаткування фінансових інвестицій та фондового ринку (ФР), має на меті створення сприятливих передумов для збільшення надходжень до бюджету завдяки:

 • розширенню бази оподаткування за податком на прибуток та податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) від операцій з цінними паперами (ЦП), корпоративними правами в іншій, ніж ЦП, формі та деривативами за рахунок зростання їх обсягів, підвищення прибутковості та збільшення прозорості;

 • неупередженого податкового правозастосування;

 • удосконалення адміністрування податків;

 • спрощення податкової звітності.Водночас поставлене Урядом А.П. Яценюка завдання з підготовки нового ПКУ не повинно сприйматись як докорінна ломка основних підвалин податкової системи України. Мова повинна йти щонайбільше про нову редакцію ПКУ:

 • Водночас поставлене Урядом А.П. Яценюка завдання з підготовки нового ПКУ не повинно сприйматись як докорінна ломка основних підвалин податкової системи України. Мова повинна йти щонайбільше про нову редакцію ПКУ:

 • скорочення кількості неосновних податків та зборів;

 • зниження ставок оподаткування за існуючими податками;

 • вивчення можливості упровадження 1-2 нових податків на заміну 1-2 діючих.

 • При цьому реформування системи оподаткування не повинно здійснюватися в пожежному порядку (на це слід виділити два-три роки).

 • Якщо порівняти податкову реформу з ремонтом будинку, необхідно виходити з того, що можливість відселення мешканців на час ремонту відсутня, а ремонтні роботи не повинні зашкодити функціонуванню систем життєзабезпечення.Поступовість та послідовність. “Національний ремонт” системи оподаткування повинен здійснюватися виходячи з того, що зміни повинні стосуватися функціонуючої системи, яка ні на мить не може припинити своєї діяльності з наповнення державного бюджету податками.

 • Поступовість та послідовність. “Національний ремонт” системи оподаткування повинен здійснюватися виходячи з того, що зміни повинні стосуватися функціонуючої системи, яка ні на мить не може припинити своєї діяльності з наповнення державного бюджету податками.

 • Метод “заміщення”. Упровадження нових податків та заміна ними існуючих повинна відбуватись методом “заміщення”, коли новий податок спочатку відпрацьовується на практиці без відміни “старого”, але при цьому сплачується тільки сума “старого” податку, а новий застосовується у віртуальному режимі. І лише після того, як він доведе свою спроможність як більш ефективне джерело надходжень до бюджету, може бути відмінено існуючий податок.Що необхідно забезпечити в чинному ПКУ:

 • Що необхідно забезпечити в чинному ПКУ:

 • ДОПУСТИМЕ ЗБЛИЖЕННЯ ПОДАТКОВОГО І БУХОБЛІКУ

 • ОБ”ЄКТИВНЕ ПОДАТКОВЕ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

 • ПОВНЕ ВРАХУВАННЯ ЗБИТКІВ ПОПЕРЕДНІХ ПЕРІОДІВ

 • ВЗАЄМОЗАЛІК ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ В РІЗНИХ СЕГМЕНТАХ РИНКУ ТА ЗА РІЗНИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ

 • ОБ”ЄКТИВНЕ ВИЗНАЧЕННЯ БАЗИ ОПОДАТКУВАННЯ

 • СПРАВЕДЛИВЕ ОПОДАТКУВАННЯ БОРГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

 • ПОВНИЙ ОБЛІК ВИТРАТ, ПОВЯЗАНИХ З ПРИДБАННЯМ ЦП

 • ОПОДАТКУВАННЯ РЕПО ЯК ОПЕРАЦІЙ З БОРГОВИМИ ЗОБОВ”ЯЗАННЯМИ

 • ОБГРУНТОВАНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЗВИЧАЙНИХ ЦІН НА ЦП

 • ОБГРУНТОВАНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ КРИТЕРІЮ КОНТРОЛЬОВАНИХ ЦІН

 • ОБГРУНТОВАНЕ РОЗМЕЖУВАННЯ РИНКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

 • СПРАВЕДЛИВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ПДФО

 • ЗМІНУ СТАТУСУ ТОРГОВЦЯ ЯК ПОДАТКОВОГО АГЕНТА

 • СКАСУВАННЯ ОСОБЛИВОГО ПОДАТКУ (АКЦИЗУ) НА ЦП

 • Які ініціативи ДПС необхідно заблокувати?Зближення податкового та бухгалтерського обліку для цілей оподаткування не означає ототожнення їх результатів, оскільки:

 • Зближення податкового та бухгалтерського обліку для цілей оподаткування не означає ототожнення їх результатів, оскільки:

 • завданням бухгалтерського обліку зокрема є визначення справедливої балансової вартості активів підприємства (капіталізації), розміру власного капіталу та балансового прибутку як основи кредитоспроможності суб'єкта господарювання та здатності відповідати за зобов'язаннями перед третіми особами;

 • завданням податкового обліку є визначення оподатковуваного прибутку, реально отриманого (нарахованого) за операціями з продажу (відчуження) фінансових активів, незалежно від їх оцінної (балансової) вартості.

 • Тому переліки доходів та витрат, які враховуються в податковому обліку, вужчі за відповідні переліки в бухобліку. Їх узгодження досягається або шляхом попереднього обмеженого врахування доходів і витрат у податковому обліку або шляхом наступних податкових коригувань показників бухобліку.Для забезпечення об'єктивного неупередженого правозастосування необхідно виключити з ПКУ:

 • Для забезпечення об'єктивного неупередженого правозастосування необхідно виключити з ПКУ:

 • посилання на положення (стандарти) бухгалтерського обліку і заміна їх нормами прямої дії з метою попередження ризиків неоднозначного (множинного) трактування змісту таких норм податківцями та платниками податків;

 • норми, які передбачають необхідність узгодження нормативно-правових актів НКЦПФР з Міндоходів, як таких, що створюють правові передумови для підпорядкування змісту цих документів фіскальним цілям ДПС та спотворюють економічний зміст фінансових результатів операцій з ЦП та деривативами.Для забезпечення об'єктивного неупередженого правозастосування необхідно виключити з ПКУ норми, які:

 • Для забезпечення об'єктивного неупередженого правозастосування необхідно виключити з ПКУ норми, які:

 • призводять до ототожнення (підміни) оподатковуваного прибутку та балансового прибутку і до штучного завищення об'єкта оподаткування;

 • передбачають врахування для цілей оподаткування сум переоцінки ЦП (корпоративних прав) до моменту їх продажу (відчуження іншим способом) та отримання реального доходу за такою операцією;

 • передбачають врахування для цілей оподаткування сум переоцінки залишків на валютних рахунках на дату балансу до моменту використання (списання) таких коштів.Приведення податкового обліку прибутків і збитків від операцій з ЦП, корпоративними правами та деривативами у відповідність до їх економічного змісту.

 • Приведення податкового обліку прибутків і збитків від операцій з ЦП, корпоративними правами та деривативами у відповідність до їх економічного змісту.

 • Мета: об’єктивне визначення фінансового результату за операціями з торгівлі ЦП для цілей оподаткування.

 • Оподатковуватися повинні лише реально отримані (нараховані), а не віртуальні (уявні), доходи (прибутки), а база оподаткування має визначатися виходячи з усієї суми витрат, понесених у зв'язку з отриманням таких доходів (прибутків), та суми збитків попередніх років.Відміна заборони на врахування збитків від операцій з ЦП:

 • Відміна заборони на врахування збитків від операцій з ЦП:

 • 2012 року – при визначенні фінансового результату від таких операцій у 2013 р.;

 • 2013 року – при визначенні фінансового результату від таких операцій у 2014 р.

 • Мета: унеможливлення штучного завищення об’єкта оподаткування на суму неврахованих збитків попередніх податкових періодів.

 • Перенесення збитків, отриманих від операцій з ЦП, що не перебувають в обігу на організованому ринку, у зменшення загального фінансового результату за такими операціями в наступних звітних періодах до повного погашення та без обмеження у часі.Здійснення взаємозаліку (згортання) прибутків / збитків від операцій з ЦП, корпоративними правами та деривативами незалежно від:

 • Здійснення взаємозаліку (згортання) прибутків / збитків від операцій з ЦП, корпоративними правами та деривативами незалежно від:

 • виду фінансового інструменту (акції, облігації, інвестиційні сертифікати та ін.);

 • сегменту ринку (біржовий чи позабіржовий), на якому проведена така операція,

 • Мета: унеможливлення штучного завищення об’єкта оподаткування на суму неврахованих збитків за операціями з різними активами або в різних сегментах ФР.Оподаткування прибутку, отриманого від операцій з ЦП, за спеціальною ставкою 10 % у складі загального прибутку платника податку.

 • Оподаткування прибутку, отриманого від операцій з ЦП, за спеціальною ставкою 10 % у складі загального прибутку платника податку.

 • Мета: попередження ситуації, коли платник податку сплачує податки за операціями з ЦП за наявності загальних збитків від господарської діяльності в цілому.

 • Приклад: Від'ємне значення загального об'єкта оподаткування – 100 грн; позитивне значення фінансового результату операцій з ЦП – 120 грн; фактично сплачено податку 12 грн (120 грн х 10%); справедливі податкові зобов'язання – 2 грн (120 грн – 100 грн) х 10%.Поширення на операції з торгівлі борговими ЦП загального порядку визначення фінансового результату (прибутку / збитку) як різниці між доходом від відчуження таких ЦП та сумою витрат, пов'язаних з їх придбанням.

 • Поширення на операції з торгівлі борговими ЦП загального порядку визначення фінансового результату (прибутку / збитку) як різниці між доходом від відчуження таких ЦП та сумою витрат, пов'язаних з їх придбанням.

 • Мета: уникнення подвійного оподаткування доходів за такими ЦП (спочатку в частині отриманих відсотків за ЦП, потім у складі інвестиційного прибутку від їх продажу).

 • Розмежування податкового обліку відсотків за борговими ЦП та фінансових результатів від операцій з відчуження таких ЦП;

 • Включення відсотків за борговими ЦП для цілей оподаткування до складу загальних доходів платника податку в податковому періоді, протягом якого була здійснена або мала бути здійснена виплата таких відсотків згідно з умовами випуску таких ЦП.Віднесення супутніх витрат, пов’язаних з придбанням ЦП (банківські, комісійні, депозитарні тощо), до складу загальних витрат юридичної особи – платника податку в податковому періоді, в якому були понесені такі витрати.

 • Віднесення супутніх витрат, пов’язаних з придбанням ЦП (банківські, комісійні, депозитарні тощо), до складу загальних витрат юридичної особи – платника податку в податковому періоді, в якому були понесені такі витрати.

 • Мета: об’єктивне відображення витрат в податковому обліку інвестора та своєчасне врахування їх суми при обчисленні об’єкта оподаткування.

 • Повне врахування витрат, пов’язаних з придбанням ЦП, емітенти яких мають ознаки фіктивності, при визначенні фінансового результату за операціями з такими ЦП, за винятком збитків, отриманих від продажу таких ЦП.Оподаткування операції РЕПО за правилами оподаткування боргових вимог як кредитної операції, де предметом угоди є кошти або ЦП, а формою забезпечення боргових зобов’язань відповідно ЦП або кошти.

 • Оподаткування операції РЕПО за правилами оподаткування боргових вимог як кредитної операції, де предметом угоди є кошти або ЦП, а формою забезпечення боргових зобов’язань відповідно ЦП або кошти.

 • Визнання доходами і витратами за операцією РЕПО різниці між сумою позики за першою частиною договору РЕПО та сумою заборгованості за другою частиною договору РЕПО.

 • Включення цієї різниці відповідно до складу загальних витрат позичальника та до складу загальних доходів кредитора в податковому періоді, в якому було завершено операцію РЕПО.Визнання звичайною ціною ЦП:

 • Визнання звичайною ціною ЦП:

 • ціни договору (контракту), виконаного на ФБ, незалежно від того, чи розраховувався біржовий курс за таким ЦП на момент проведення такої операції чи ні;

 • за договором, виконаним на позабіржовому ринку: (і) біржового курсу, або (2) біржових котирувань, або (3) цін окремих угод, виконаних на ФБ;

 • за договором, виконаним на позабіржовому ринку, - ціна такої угоди, якщо не може бути доведено інше.

 • Обов'язок доведення невідповідності застосованих платником податку цін їх звичайному рівню покладається на контролюючий орган.Установити, що сума операцій з ЦП та іншими фінансовими інструментами, виконаних торговцем ЦП за договорами комісії, доручення, довірчого управління, андерайтингу тощо за рахунок і в інтересах клієнта, доходи від яких не впливають на формування бази оподаткування такого торговця, не включається:

 • Установити, що сума операцій з ЦП та іншими фінансовими інструментами, виконаних торговцем ЦП за договорами комісії, доручення, довірчого управління, андерайтингу тощо за рахунок і в інтересах клієнта, доходи від яких не впливають на формування бази оподаткування такого торговця, не включається:

 • до суми операцій торговця, що враховується для запровадження податкового контролю за трансфертним ціноутворенням (50 млн грн або більше з одним контрагентом);

 • до складу господарських операцій, які визнаються контрольованими та контролюються на боці такого торговця.Визнання для цілей оподаткування ЦП такими, що перебувають в обігу на фондовій біржі, усіх ЦП, які включені до біржового списку та за якими:

 • Визнання для цілей оподаткування ЦП такими, що перебувають в обігу на фондовій біржі, усіх ЦП, які включені до біржового списку та за якими:

 • фіксуються біржові ціни: біржовий курс, або результати котирувань, або поточні ціни за окремими угодами;

 • інформація про такі ціни оприлюднюється біржею та перебуває в доступному режимі протягом трьох останніх років.Звільнення фізичних осіб-інвесторів від необхідності авансової сплати податку з інвестиційного прибутку, отриманого протягом звітного податкового року за кожною окремою операцією з відчуження інвестиційних активів.

 • Звільнення фізичних осіб-інвесторів від необхідності авансової сплати податку з інвестиційного прибутку, отриманого протягом звітного податкового року за кожною окремою операцією з відчуження інвестиційних активів.

 • Перехід до оподаткування сукупного інвестиційного прибутку за наслідками річного декларування інвестиційних доходів.

 • Мета: унеможливлення надмірної сплати протягом року грошових зобов'язань з ПДФО за такими операціями.Скасування імперативної норми, яка покладає на торговця ЦП обов'язки податкового агента щодо платника податку - фізичної особи під час виплати (нарахування) доходів за операціями з ЦП.

 • Скасування імперативної норми, яка покладає на торговця ЦП обов'язки податкового агента щодо платника податку - фізичної особи під час виплати (нарахування) доходів за операціями з ЦП.

 • Встановлення права на надання торговцем ЦП послуг податкового агента виключно на підставі та на умовах окремого договору, укладеного з платником податку за згодою сторін.Звільнення торговця ЦП при виконанні ним функцій податкового агента від обов'язку проміжної сплати податку протягом звітного податкового року.

 • Звільнення торговця ЦП при виконанні ним функцій податкового агента від обов'язку проміжної сплати податку протягом звітного податкового року.

 • Мета: недопущення переплати податкових зобов'язань платника податку за окремими операціями.

 • Обмеження функцій торговця як податкового агента обов'язком щодо: (і) обчислення фінансового результату за операціями платника податку з ЦП та (2) повідомлення ним податкового органу про суму податкових зобов'язань платника податку за такими операціями.

 • Мета: забезпечення податкового обліку фінансових результатів операцій з ЦП для їх декларування.Скасування особливого податку на відчуження ЦП та операції з деривативами (акцизу) як такого, що:

 • Скасування особливого податку на відчуження ЦП та операції з деривативами (акцизу) як такого, що:

 • не відповідає ознакам акцизного податку;

 • не забезпечує очікуваних надходжень до державного бюджету;

 • гальмує здійснення операцій з ЦП та деривативами на ФР;

 • штучно деформує склад інструментів та структуру ФР;

 • скорочує податкові надходження до бюджету за податком на прибуток та ПДФО від операцій з ЦП та деривативами.Не допустити реалізацію ініціатив попереднього складу Міндоходів, що стосуються:

 • Не допустити реалізацію ініціатив попереднього складу Міндоходів, що стосуються:

 • визнання крупного пакету ЦП (корпоративних прав) предметами розкоші;

 • заміни терміну “звичайна ціна” терміном “справедлива ціна”;

 • включення дивідендів, нарахованих по цінних паперах ІСІ, до складу оподатковуваного доходу юридичної особи-власника таких ЦП;

 • виключення відсотків, нарахованих за корпоративними облігаціями, що перебувають в портфелі ІСІ, зі складу витрат емітента, які враховуються при визначенні об'єкта оподаткування.Відновити в ПКУ норми, що стосуються:

 • Відновити в ПКУ норми, що стосуються:

 • застосування спеціальної ставки податку (5%) щодо усіх видів пасивних доходів за інвестиційними інструментами (проценти, дивіденди, інвестиційний прибуток за ЦП ІСІ та ін.);

 • звільнення від оподаткування ПДФО коштів з оплати праці, що спрямовуються біля джерела їх виплати на придбання акцій, розширення виробництва та розвиток суб'єктів господарювання;

 • поширення загального порядку оподаткування дивідендів на доходи за привілейованими акціями, за умови, що такі виплати не перевищують середньої суми чистого прибутку емітента в розрахунку на одну акцію.

 • Мета: стимулювання інвестиційної діяльності населення та заощаджень домогосподарств.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка