В. О. Сухомлинський Ґрунтується на принципах виваженої (особистісно зорієнтованої) педагогікиДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.Знедолена природою дитина не повинна знати, що у неї слабкий розум, слабкі сили. Виховання такої дитини має бути у сто разів ніжнішим, чуйнішим, дбайливішим.

 • Знедолена природою дитина не повинна знати, що у неї слабкий розум, слабкі сили. Виховання такої дитини має бути у сто разів ніжнішим, чуйнішим, дбайливішим.

 • В.О.СухомлинськийҐрунтується на принципах виваженої (особистісно зорієнтованої) педагогіки.

 • Ґрунтується на принципах виваженої (особистісно зорієнтованої) педагогіки.

 • Зокрема:

 • Відмінності між людьми є природнім явищем, і навчання відповідним чином слід адаптувати до потреб дітей, а не підганяти під сталі, наперед зумовлені погляди щодо організації та характеру освітнього процесу.

 • Освітній процес спрямовується на задоволення потреб дітей

 • - забезпечує більш високий середній рівень успішності, що є корисним усьому суспільству;

 • - допомагає уникнути безцільних витрат ресурсів і краху надій, до чого надто часто призводить низький рівень навчання та шаблонність концептуальних підходів до освітиВсі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це виявляється можливим, не дивлячись на певні труднощі чи відмінності, що існують між ними.

 • Всі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це виявляється можливим, не дивлячись на певні труднощі чи відмінності, що існують між ними.

 • Школи повинні визнавати і враховувати різноманітні потреби учнів шляхом узгодження різних видів і темпів навчання.

 • Забезпечення якісної освіти для всіх шляхом розробки відповідних навчальних планів, прийняття організаційних заходів, розробки стратегії викладання, використання ресурсів та партнерських зв'язків зі своїми громадами.

 • Діти з особливими освітніми потребами повинні отримувати будь-яку додаткову допомогу, яка може знадобитися їм для забезпечення успішності процесу навчання.Розглядається як:

 • Розглядається як:

 • система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими

 • освітніми потребами, зокрема дитини з

 • особливостями психофізичного розвитку, в умовах

 • загальноосвітнього закладу.

 • є динамічним процесом, що розвивається

 • ПОСТІЙНОзаклад освіти, який забезпечує інклюзивну

 • заклад освіти, який забезпечує інклюзивну

 • освіту як систему освітніх послуг, зокрема:

 • адаптує навчальні програми та плани, фізичне середовище, методи та форми навчання,

 • використовує існуючі в громаді ресурси, залучає батьків,

 • співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей,

 • створює позитивний клімат в шкільному середовищі. • Конституція України в статті 53 гарантує всім громадянам право на освіту.

 • Закон України «Про охорону дитинства» у статті 26 «Захист прав дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку стверджує, що «дискримінація дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку забороняється. Держава сприяє створенню дітям-інвалідам та дітям з вадами розумового та фізичного розвитку необхідних умов, рівних з іншими громадянами можливостей для повноцінного життя та розвитку…»Всесвітня декларація прав людини - 1948 р.

 • Всесвітня декларація прав людини - 1948 р.

 • Декларація про права дитини – 1959 р.

 • Конвенція про права дитини - 1989 р.

 • Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів 1993 р.

 • Саламанська декларація – 1994 р.

 • 1991 Україна Закони “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”Концепція ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів надає перевагу інтегрованому навчанню і вихованню. Державним стандартом початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку визначено, що усі загальноосвітні навчальні заклади, незалежно від типу, форми власності та підпорядкування, мають реалізовувати положення даного стандарту, якщо у закладі навчаються діти із особливими освітніми потребами.

 • Концепція ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів надає перевагу інтегрованому навчанню і вихованню. Державним стандартом початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку визначено, що усі загальноосвітні навчальні заклади, незалежно від типу, форми власності та підпорядкування, мають реалізовувати положення даного стандарту, якщо у закладі навчаються діти із особливими освітніми потребами.Концепція розвитку інклюзивного навчання (наказ МОН України від 01.10.2010 р. № 912)

 • Концепція розвитку інклюзивного навчання (наказ МОН України від 01.10.2010 р. № 912)

 • Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872)

 • План заходів,щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів (наказ МОН України від 14.06. 2013р. № 768)

 • Заходи щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року (наказ МОН України від 23.07. 2013р. № 1034)Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18.05.12 № 1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18.05.12 № 1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.07.2012 № 1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання»

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1/9-539 «Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами»Умови для організації інклюзивного навчання

 • Умови для організації інклюзивного навчання

 • Зарахування та наповнюваність класів

 • Організація навчально-виховного процесу

 • Основні напрямки роботи асистента вчителя

 • Оцінювання навчальних досягнень

 • Організація позакласної та позашкільної роботиІнклюзія це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу.

 • Інклюзія це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу.

 • Інклюзивна освіта:

 • визначає, що усі діти можуть навчатися;

 • заохочує освітні структури, системи та програми відповідати потребам усіх дітей;

 • є динамічним процесом, що розвивається. • Термін

 • “діти з особливими освітніми потребами” (special educational needs – SEN), стосується однаковою мірою як інвалідності у важкій формі, так і середніх за ступенем порушень. Такий підхід пояснюється тим, що явище “недостатності” або “інвалідності” передбачає втрату або дефіцит фізичної та розумової спроможності – але ж спроможність вчитися безпосередньо залежить не від стану окремих органів або ж їхньої фізіологічної функціональності, а, радше, від психологічної функціональності.

 • Таким чином, акцент зсувається від внутрішніх вад дитини до системи освіти, яка надає підтримку дитині у навчанні, визначає сильні якості дитини та задовольняє всі її індивідуальні потреби.Поняття „діти з особливими освітніми потребами”, широко охоплює всіх учнів, чиї освітні проблеми виходять за межі загальноприйнятої норми. Воно стосується дітей з особливостями психофізичного розвитку, обдарованих дітей та дітей із соціально вразливих груп

 • Поняття „діти з особливими освітніми потребами”, широко охоплює всіх учнів, чиї освітні проблеми виходять за межі загальноприйнятої норми. Воно стосується дітей з особливостями психофізичного розвитку, обдарованих дітей та дітей із соціально вразливих групУ довідковій літературі обдарованість визначається комплексом задатків і здібностей, які за сприятливих умов дозволяють потенційно досягти значних успіхів у певному виді діяльності чи діяльностей. В шкільному віці обдарованих дітей нараховується всього 3-5 % від загальної кількості дітей.

 • У довідковій літературі обдарованість визначається комплексом задатків і здібностей, які за сприятливих умов дозволяють потенційно досягти значних успіхів у певному виді діяльності чи діяльностей. В шкільному віці обдарованих дітей нараховується всього 3-5 % від загальної кількості дітей.термін «порушення» стосується аспектів органічної вродженості, втрати певних функцій (наприклад, глухота, обмежений зір);

 • термін «порушення» стосується аспектів органічної вродженості, втрати певних функцій (наприклад, глухота, обмежений зір);«інвалідність» - стосується вад окремих функцій (мовлення, фізичне пересування тощо);

 • «інвалідність» - стосується вад окремих функцій (мовлення, фізичне пересування тощо);«фізичні та розумові вади розвитку» стосуються соціальних недоліків, тобто коли можливості людини не відповідають вимогам та очікуванням середовища, в якому вона існує.

 • «фізичні та розумові вади розвитку» стосуються соціальних недоліків, тобто коли можливості людини не відповідають вимогам та очікуванням середовища, в якому вона існує.термін «діти з особливими освітніми потребами», який стосується однаковою мірою як інвалідності у важкій формі, так і середніх за ступенями порушень. Таким чином, акцент зсувається від внутрішніх вад дитини до системи освіти, яка надає підтримку дитині у навчанні, визначає сильні якості дитини та задовольняє всі її індивідуальні потреби.

 • термін «діти з особливими освітніми потребами», який стосується однаковою мірою як інвалідності у важкій формі, так і середніх за ступенями порушень. Таким чином, акцент зсувається від внутрішніх вад дитини до системи освіти, яка надає підтримку дитині у навчанні, визначає сильні якості дитини та задовольняє всі її індивідуальні потреби.

акцент у характеристиці людини на недоліки, порушення, відхилення від норми

 • акцент у характеристиці людини на недоліки, порушення, відхилення від норми

 • в основі медичних термінів – фіксація порушень: «аномальні діти», «дефектні діти», «діти з вадами», «дебіл», «ідіот», «даун» тощо.акцент на потреби людини в особливих умовах та засобах навчання

 • акцент на потреби людини в особливих умовах та засобах навчання

 • підкреслює відповідальність суспільства у виявленні та реалізації цих потреб

 • «діти з особливими освітніми потребами»,

 • «діти з особливими потребами»відмова суспільства від розподілу громадян на «повноцінну більшість» та «неповноцінну меншість»;

 • відмова суспільства від розподілу громадян на «повноцінну більшість» та «неповноцінну меншість»;

 • зміщення пріоритетів у характеристиці дітей з недоліків, порушень, відхилень від норми до фіксації їхніх потреб у особливих умовах та засобах навчання.

Історичний екскурс:

 • Історичний екскурс:

 • Від навчання окремих категорій дітей з ООП до диференційованої системи спеціальної освіти:

 • початок ХХ с. – середина 1960-х р. – медична модель - сегрегація

 • Медична модель передбачає, що людина з особливостями розвитку – це хвора людина ї її потрібно перш за все лікувати в спеціальних закладах.

 • Від ізоляції до інтеграції середина 1960-х – середина 1980-х рр. – модель нормалізаціїінтеграція

 • Концепція нормалізації – ставить акцент на вихованні дитини з ООП в дусі культурних норм, прийнятих в суспільстві в якому вона живе.Інтеграція – зусилля, спрямовані на введення дітей з ООП в існуючий освітній простір.

 • Інтеграція – зусилля, спрямовані на введення дітей з ООП в існуючий освітній простір.

 • УЧЕНЬ → вміння → звичайний клас

 • /як краще пристосувати дитину до життя в дитячому колективі/

 • Середина 1980-х р. – наш час – модель включення/залучення - інклюзія

 • В основі моделі лежить – політика та процес, які дають змогу всім дітям брати участь у всіх програмах.Відмінність у підходах полягає у визнанні того факту, що ми змінюємо суспільство, щоб воно враховувало і пристосовувалося до індивідуальних потреб людей, а не навпаки.

 • Відмінність у підходах полягає у визнанні того факту, що ми змінюємо суспільство, щоб воно враховувало і пристосовувалося до індивідуальних потреб людей, а не навпаки.

 • УЧЕНЬ → звичайний клас → вміння (за

 • підтримки)

 • /зміни, які має здійснити школа – навчальній програмі, методах роботи, навчальних матеріалах тощо, щоб забезпечити індивідуальні потреби кожної дитини/З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, заклади освітні мають:

 • З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, заклади освітні мають:

 • адаптувати навчальні програми та плани, методи та форми навчання,

 • використання існуючих ресурсів, партнерство з громадою

 • до індивідуальних освітніх потреб та різних форм навчання дітей з особливими потребами.

 • Інклюзивні освітні заклади повинні забезпечити спектр необхідних послуг відповідно до різних освітніх потреб таких дітей.Навчання здійснюється за типовими навчальними планами, програмами, підручниками та посібниками, рекомендованими МОН для загальноосвітніх та, у разі потреби, спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів.

 • Навчання здійснюється за типовими навчальними планами, програмами, підручниками та посібниками, рекомендованими МОН для загальноосвітніх та, у разі потреби, спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів.

 • Навчально-виховний процес здійснюється відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу. З урахуванням індивідуальних особливостей дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів, складається індивідуальний навчальний планІндивідуальний навчальний план:

 • Індивідуальний навчальний план:

 • 3-8 годин на тиждень - проведення корекційно-розвиткових занять (з урахуванням висновку ПМПК та типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку). Такі години враховуються під час визначення гранично допустимого тижневого навчального навантаження дітей з особливими освітніми потребами. Проводяться відповідними вчителями-дефектологами та практичними психологами.

 • Індивідуальна навчальна програма розробляється педагогічними працівниками (переглядається двічі на рік (у разі потреби частіше) з метою її коригування).Розклад уроків для дітей з ООП складається з урахуванням індивідуальних особливостей їх навчально-пізнавальної діяльності, динаміки працездатності протягом дня і тижня та з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

 • Розклад уроків для дітей з ООП складається з урахуванням індивідуальних особливостей їх навчально-пізнавальної діяльності, динаміки працездатності протягом дня і тижня та з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.Індивідуальне планування навчально-виховного процесу

 • Індивідуальне планування навчально-виховного процесу

 • Індивідуальна програма розвитку

 • Індивідуальний навчальний план

 • Індивідуальна навчальна  програма

 • Портфоліо - накопичувальна система оцінювання індивідуальних досягнень учнівПерелік навчальних предметів, послідовність їх вивчення, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета за роками навчання, та тижневу кількість годин. Враховуються додаткові години на індивідуальні і групові заняття, курси за вибором, факультативи тощо

 • Перелік навчальних предметів, послідовність їх вивчення, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета за роками навчання, та тижневу кількість годин. Враховуються додаткові години на індивідуальні і групові заняття, курси за вибором, факультативи тощо

 • Розробляється педагогічними працівниками, які беруть безпосередню участь у навчально-виховному процесі, за участю батьків дитини або осіб, які їх замінюють, та затверджується керівником навчального закладуВизначає зміст, систему знань, навичок і вмінь, які мають опанувати учні в навчальному процесі з кожного предмета, а також зміст розділів і тем.

 • Визначає зміст, систему знань, навичок і вмінь, які мають опанувати учні в навчальному процесі з кожного предмета, а також зміст розділів і тем.

 • Розробляється на основі типових навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі спеціальних, з відповідною  їх адаптацієюнадання системної кваліфікованої реабілітаційної та корекційно-розвиткової допомоги дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються чи виховуються в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, за індивідуальною та іншими формами навчання

 • надання системної кваліфікованої реабілітаційної та корекційно-розвиткової допомоги дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються чи виховуються в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, за індивідуальною та іншими формами навчання

 • Положення про навчально-реабілітаційний центр, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.08.2012 № 920 (зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05 вересня 2012 року за № 1502/21814)Рекомендовано програми розвитку для дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами.

 • Рекомендовано програми розвитку для дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами.

 • Допускається використання авторських, регіональних програм, які затверджуються науковими радами інститутів післядипломної педагогічної освіти.Здійснюють

 • Здійснюють

 • Педагоги, психологи з відповідною освітою

 • НРЦ, ПМПК, спеціальні навчальні заклади, ЗОШ, установи соціального захисту, центри практичної психології та соціальної роботи, ресурсні центри.

 • Обов`язкове укладання угод ДНЗ та ЗНЗ з НРЦ або із спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами про співпрацю

 • Координація послуг зазначених фахівців здійснюється місцевими управліннями освітоюспеціально організовані групові та індивідуальні заняття за напрямками:

 • спеціально організовані групові та індивідуальні заняття за напрямками:

 • для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором:

 • “Соціально-побутове орієнтування”, “Розвиток мовлення”, “Корекція вад розвитку, комунікація”, “Орієнтування в просторі та мобільність”, “Ритміка”, “Лікувальна фізкультура”; предметно-практичне навчання;

 • для глухих дітей:

 • “Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови”, “Соціально-побутове орієнтування”, “Ритміка”;спеціально організовані групові та індивідуальні заняття за напрямками:

 • спеціально організовані групові та індивідуальні заняття за напрямками:

 • для дітей зі зниженим слухом:

 • “Розвиток слухового сприймання та формування вимови”, “Ритміка”;

 • для розумово відсталих дітей:

 • “Розвиток мовлення”, “Соціально-побутове орієнтування”, “Ритміка”, “Лікувальна фізкультура”;спеціально організовані групові та індивідуальні заняття за напрямками:

 • спеціально організовані групові та індивідуальні заняття за напрямками:

 • для дітей з тяжкими порушеннями мовлення:

 • “Логоритміка”, “Розвиток мовлення”, “Розвиток зв’язного мовлення”, “Лікувальна фізкультура”;

 • для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату:

 • “Корекція вад розвитку”, “Лікувальна фізкультура”; “Соціально-побутове орієнтування”,

 • - для дітей із затримкою психічного розвитку:

 • „Корекція розвитку”, „Розвиток мовлення”, „Ритміка”.Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН України від 09.12.2010 № 1224)

 • Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН України від 09.12.2010 № 1224)

 • Спеціально створені умови:

 • Безперешкодний доступ;

 • Навчально-матеріальна база;

 • Кадрове забезпечення

 • Створення спеціальних класів для дітей з розладами спектра аутизмуІндекс інклюзії

 • Індекс інклюзіїЗабезпечити системну організаційно-методичну, консультативно-роз’яснювальну роботу серед керівників навчальних закладів, педагогічних працівників, батьків, громадськості щодо забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів;

 • Забезпечити системну організаційно-методичну, консультативно-роз’яснювальну роботу серед керівників навчальних закладів, педагогічних працівників, батьків, громадськості щодо забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів;

 • Забезпечити організацію системної корекційно - реабілітаційної допомоги , шляхом налагодження співпраці з навчально-реабілітаційними центрами та спеціальними школами-інтернатами;

 • Забезпечити доступність та підвезення;

 • Запровадити системний кваліфікований психолого-педагогічний супровід ;

 • Залучати до роботи волонтерівПостановою Кабінету Міністрів України від 12.09.2012 № 881 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 1149 “Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансферів”

 • Постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.2012 № 881 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 1149 “Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансферів”

 • Поширення дії коригуючих коефіцієнтів визначених видатків на навчання дітей з ООП у ЗНЗ, які навчаються у спеціальних класах та в умовах інклюзивного навчання

З 01.09.2012 року уведено посаду асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням до переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників (Постанова Кабінету Міністрів України від18 липня 2012 року № 635 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963»)

 • З 01.09.2012 року уведено посаду асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням до переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників (Постанова Кабінету Міністрів України від18 липня 2012 року № 635 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963»)

 • У школах, де запроваджується інклюзивне навчання, може вводитися посада вихователя (асистента вчителя) для роботи з учнями, які мають вади розумового (або) фізичного розвитку, з розрахунку 0,5 ставки на клас, у якому навчаються такі діти. (наказ Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 р. № 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів»).

 • Робоче навантаження асистента вчителя 40 год/тиждень.

 • Посаду може займати людина з педагогічною освітою та відповідною підготовкою до роботи з дітьми із ООП.Регламентується Постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

 • Регламентується Постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

 • листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18.05.12 № 1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

 • листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.09.2012 № 1/9-675 «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя»

 • посадовою інструкцією асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчаннямАсистент учителя повинен мати вищу або середню педагогічну освіту.

  • Асистент учителя повинен мати вищу або середню педагогічну освіту.
 • Асистент учителя безпосередньо підпорядковується заступнику директора з навчально-виховної роботи, працює під керівництвом учителя (вчителів) класу, до якого призначений.Співпраця з учителями щодо організації навчально-виховного процесу дитини з особливостями психофізичного розвитку в умовах інклюзивного класу.

  • Співпраця з учителями щодо організації навчально-виховного процесу дитини з особливостями психофізичного розвитку в умовах інклюзивного класу.
  • Організація корекційно-розвиткових занять з урахуванням особливостей психофізичного розвитку дитини.
 • Створення умов соціальної адаптації дитини з особливими освітніми потребами, формування в неї моделі поведінки у дитячому колективіЗдійснює співпрацю з учителями в організації навчання та виховання дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного класу, батьками вихованця.

 • Здійснює співпрацю з учителями в організації навчання та виховання дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного класу, батьками вихованця.

 • Бере участь у проведенні обстеження, спостережень щодо вивчення психофізичних особливостей дитини.

 • У складі педагогічно-консультативної команди даного інклюзивного класу бере участь у розробці індивідуального навчального плану учня з особливими освітніми потребами.Під керівництвом учителів та інших професійних фахівців бере участь в реалізації індивідуального навчального плану.

 • Під керівництвом учителів та інших професійних фахівців бере участь в реалізації індивідуального навчального плану.

 • Розробляє спільно із заступником директора та практичним психологом календарно-тематичне планування корекційно-розвиткових занять на основі програм загальноосвітнього навчального закладу для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку відповідно до рішення ПМПК.

 • Проводить корекційно-розвиткові заняття відповідно до затвердженого календарно-тематичного планування та додаткового розкладу, затвердженого директором школи.встановлення довірливих стосунків та позитивних стосунків з учнем з ООП;

 • встановлення довірливих стосунків та позитивних стосунків з учнем з ООП;

 • індивідуальний підхід (з урахуванням ІНП) до виконання навчально-виховних завдань учнем з ООП під час його роботи разом з іншими учнями у класі;

 • гнучкий розклад відвідування уроків залежно від стану здоров’я та психологічних особливостей поведінки учня з ООП;

 • мотивацію та заохочення учня з ООП до участі у навчально-виховному процесі;добір, розробку додаткового дидактичного матеріалу до тем, які вивчаються, враховуючи ООП учня відповідно до вказівок учителя;

 • добір, розробку додаткового дидактичного матеріалу до тем, які вивчаються, враховуючи ООП учня відповідно до вказівок учителя;

 • допомогу учню з ООП в усвідомленні умов завдань, які подаються вчителем, їх виконанні;

 • формування, розвиток, мовлення учня з ООІІ, моделювання його структури;

 • підтримку навчання учня з ООП, надаючи пояснення та демонструючи навички, а також моделюючи належну поведінку в класі, щоб закріпити знання, надані в класі вчителем;

 • допомогу учневі з ООП у використанні наявних навичок у нових ситуаціях і умовах;використання спеціальних засобів, обладнання й технології;

 • використання спеціальних засобів, обладнання й технології;

 • контроль за поведінкою учня з ООП під час навчально-виховного процесу, виконання вимог безпеки життєдіяльності учня;

 • спілкування з учнем з ООП ефективно та з повагою, використовуючи мову і тон, що відповідають ситуації та стану учня;

 • ведення спостережень за навчальною діяльності учня з ООП та об’єктивний запис інформації щодо виконання учнем завдань і поведінки, повідомляти цю інформацію вчителю.Здійснює збалансований фізичний, соціальний та психологічний розвиток дитини.

 • Здійснює збалансований фізичний, соціальний та психологічний розвиток дитини.

 • Забезпечує соціальний супровід учня протягом усього шкільного дня, враховуючи поведінку, пов’язану з особливостями психофізичного розвитку дитини, допомагає учневі виконувати щоденні побутові завдання (користування туалетом, перевдягання, прийом їжі, особиста гігієна).

 • Взаємодіє з членами педагогічного колективу, педагогічно-консультативної команди щодо виховання толерантного ставлення до дитини з ООП в учнівському колективі інклюзивного класу, школи.Відповідно до розпорядження адміністрації школи працює з кількома вчителями та декількома учнями, які мають ООП, в інших класах.

 • Відповідно до розпорядження адміністрації школи працює з кількома вчителями та декількома учнями, які мають ООП, в інших класах.

 • Забезпечує охорону життя й здоров’я учня з ООІІ під час навчально-виховного процесу.

 • Вносить пропозиції щодо покращення умов організації навчально-виховного процесу учня з ООП в умовах інклюзивного класу.

 • Готується до проведення занять під керівництвом учителя, систематично підвищує свою професійну кваліфікацію, бере участь у діяльності методичної комісії відповідного профілю.

 • Підтримує тісний контакт з батьками учня з ООП.Працює у режимі виконання встановленого йому навчального навантаження відповідно до розкладу навчальних та корекційно-розвиткових занять, бере участь в обов’язкових планових загальношкільних заходах; під керівництвом учителя, у класі якого працює, планує діяльність, яка визначена його посадовими обов’язками.

 • Працює у режимі виконання встановленого йому навчального навантаження відповідно до розкладу навчальних та корекційно-розвиткових занять, бере участь в обов’язкових планових загальношкільних заходах; під керівництвом учителя, у класі якого працює, планує діяльність, яка визначена його посадовими обов’язками.

 • Під час відсутності учня з ООП, за яким закріплений асистент учителя, може залучатися адміністрацією школи до психолого-педагогічного супроводу інших учнів класу, де працює асистент, або учнів з ООП інших класів. За необхідності щороку учні, якими опікується асистент учителя, можуть змінюватися.Під час канікул, які не збігаються з відпусткою, залучається адміністрацією школи до педагогічної, методичної чи організаційної діяльності в межах часу, який не перевищує навчальне навантаження до початку канікул.

 • Під час канікул, які не збігаються з відпусткою, залучається адміністрацією школи до педагогічної, методичної чи організаційної діяльності в межах часу, який не перевищує навчальне навантаження до початку канікул.

 • Одержує від адміністрації школи матеріали нормативно-правового й організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

 • Систематично обмінюється інформацією з питань інклюзивного навчання, які належать до його компетентності, з адміністрацією, вчителем, з яким співпрацює, з практичним психологом, батьками дитини з ООП, іншими учасниками навчально-виховного процесу.

раннє виявлення відхилень розвитку дитини та започаткування корекційної роботи, що суттєво сприяє підготовці її до інтегрованого навчання;

 • раннє виявлення відхилень розвитку дитини та започаткування корекційної роботи, що суттєво сприяє підготовці її до інтегрованого навчання;

 • правильне діагностування та наявність об’єктивних можливостей розвитку дитини (за даними психолого-медико-педагогічної консультації), в тому числі можливості опанування освітнього стандарту у передбачені терміни;

 • близький до вікової норми рівень психофізичного і мовного розвитку дитини;

 • психологічна готовність дитини і її батьків до навчання спільно зі здоровими однолітками;

 • надання дитині кваліфікованої корекційно-реабілітаційної допомоги;

 • готовність батьків надавати допомогу дитині у процесі її навчання; створення відповідного навчального середовища, побутових умов;

 • забезпечення необхідними технічними засобами.з порушеннями опорно-рухового апарату, діти з церебральними паралічами, наслідками поліомієліту у відновному і резидуальному станах, з вродженими і набутими деформаціями опорно-рухового апарату, аритрогрипозом, хондродистрофією, міопатією;

 • з порушеннями опорно-рухового апарату, діти з церебральними паралічами, наслідками поліомієліту у відновному і резидуальному станах, з вродженими і набутими деформаціями опорно-рухового апарату, аритрогрипозом, хондродистрофією, міопатією;

 • з порушенням слуху (з втратою слуху від 30-ти і більше децибел – глухі, слабочуючі);

 • з важкими мовленнєвими порушеннями;

 • з порушеннями зору;

 • із затримкою психічного розвитку;

 • з обмеженими можливостями розумового розвитку.У класі (групі) може бути не більше трьох дітей з особливими потребами. При цьому доцільно (за можливості) комплектувати дітей з особливими потребами однієї категорії (з порушенням слуху або зору тощо).

 • У класі (групі) може бути не більше трьох дітей з особливими потребами. При цьому доцільно (за можливості) комплектувати дітей з особливими потребами однієї категорії (з порушенням слуху або зору тощо).

 • Тривалість перебування учнів з особливими потребами в інтегрованому класі (групі), за умови цензового навчання, відповідає установленій нормі (статуту навчального закладу).ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!!!

  • ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!!!База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка