Важливого значення набуває така якість педагога, як здатність до новаторства, а саме: до пошуку нових форм, методів та способів організації педагогічної взаємодії, яка відповідає новим освітнім тенденціям та інтересам вихованцівДата конвертації15.06.2016
Розмір445 b.

Важливого значення набуває така якість педагога, як здатність до новаторства, а саме: до пошуку нових форм, методів та способів організації педагогічної взаємодії, яка відповідає новим освітнім тенденціям та інтересам вихованців

 • Важливого значення набуває така якість педагога, як здатність до новаторства, а саме: до пошуку нових форм, методів та способів організації педагогічної взаємодії, яка відповідає новим освітнім тенденціям та інтересам вихованців

ЦІЛЕСПРЯМОВАНІ ЗМІНИ, ЩО ВНОСЯТЬ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС НОВІ ЕЛЕМЕНТИ, ВИКЛИКАЮТЬ ПЕРЕХІД СИСТЕМИ З ОДНОГО СТАНУ В ІНШИЙ

 • ЦІЛЕСПРЯМОВАНІ ЗМІНИ, ЩО ВНОСЯТЬ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС НОВІ ЕЛЕМЕНТИ, ВИКЛИКАЮТЬ ПЕРЕХІД СИСТЕМИ З ОДНОГО СТАНУ В ІНШИЙНАКАЗ МОН УКРАЇНИ

 • НАКАЗ МОН УКРАЇНИ

 • “ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

 • (7.11.2000 №522)Освітні інновації є формою, результатом, продуктом інноваційної пошуково-творчої професійної діяльності педагога

 • Освітні інновації є формою, результатом, продуктом інноваційної пошуково-творчої професійної діяльності педагога

 • а) у навчальному процесі у вигляді методів, прийомів, форм, технологій, методик навчання,

 • б) у вихованні, сприяючи створенню гармонійного особистісно зорієнтованого простору, організації професіонально-педагогічної взаємодії з усіма суб’єктами навчання,

 • в) у професійних установках педагога

 • на творче, нестандартне, оригінальне досягнення пріоритетних завданьВ. Лазарєв пише:

 • В. Лазарєв пише:

 • "Мої вчителі з перших кроків прищеплювали мені важливий принцип:

 • "Конструюючи, думай, як це буде виготовлятися".

 • Мало мати креслення будинку.

 • Треба створити проект організації його будівництва у конкретному місці і конкретних умовах"- це складова управління освітнім закладом, технологія організаційного, психолого-педагогічного, правового, економічного впливів на зміст і діяльність індивідів і колективу з метою забезпечення функціонування освітніх систем

 • - це складова управління освітнім закладом, технологія організаційного, психолого-педагогічного, правового, економічного впливів на зміст і діяльність індивідів і колективу з метою забезпечення функціонування освітніх систем

 • цілеспрямований вплив суб'єкта на об'єкт з метою досягнення результату;

 • створення умов для розвитку педагогічної системи освітнього закладу;

 • складні ієрархічні відносини між суб'єктами та об'єктами управління;

 • отримання продукту у вигляді управлінського рішенняЗнаходження керівника в постійному творчому пошуку альтернативних, інноваційних, ОЗО способів реалізації функцій освіти

 • Знаходження керівника в постійному творчому пошуку альтернативних, інноваційних, ОЗО способів реалізації функцій освіти

 • Пед.процес: цілісність, системність, варіантність, відповідність державним стандартам, перехід у режим розвитку, науковість“управління”

 • “управління”

 • можна визначити

 • як соціальний вид діяльності,

 • вплив суб'єкта, який управляє, на об'єкт, яким управляють, що реалізується в певних, послідовних, взаємопов'язаних діях з метою досягнення запланованого результатупримітивність або навіть повна відсутність будь-якої усвідомленої організаційної структури управління якістю освіти

 • примітивність або навіть повна відсутність будь-якої усвідомленої організаційної структури управління якістю освіти

 • нерозвиненість цієї структури, відсутність у ній тимчасових суб'єктів, необхідних для розробки інноваційних програм і реалізації інноваційних процесівнечіткість і неповнота визначених для кожного суб'єкта управління його функціональних обов'язків, прав і відповідальності;

 • нечіткість і неповнота визначених для кожного суб'єкта управління його функціональних обов'язків, прав і відповідальності;

 • неоптимальність розподілу функцій (як правило, перевантаженість верхніх рівнів управління);

 • відсутність продуманої системи отримання зворотної інформації про хід освітнього та інноваційного процесів і оптимального організаційного механізму управління якістю освітиФункціональний підхід дозволяє цілісно представляти свою діяльність у вигляді управлінського циклу, створити передумови для нормативної моделі управління.

 • Функціональний підхід дозволяє цілісно представляти свою діяльність у вигляді управлінського циклу, створити передумови для нормативної моделі управління.

 • Труднощі використання:

 • жорстка алгоритмізація управління;

 • ефективне вирішення однотипних проблем;

 • акцентуація управлінських аспектів на шкоду змістовному.

 • Дозволяє зосередитися лише на структурі і функціях управління.Створення позитивних соціально-психологічних умов

 • Створення позитивних соціально-психологічних умов

 • Зразок діяльності

 • Відсутність вимогливості

 • Відсутність наказів і санкцій

Культуровідповідна

 • Культуровідповідна

 • модель управління полягає у пошуку інноваційних, організаційних, проектувальних, мотиваційних, системних та особистісно-зорієнтованих засобів керівництва об'єктами і суб'єктами освітнього процесу

Культуровідповідна управлінська діяльність

 • Культуровідповідна управлінська діяльність

 • Знаходження керівника в постійному творчому пошуку альтернативних, інноваційних, ОЗО способів реалізації функцій

 • Пед.процес: цілісність, системність, варіантність, відповідність державним стандартам, перехід у режим розвитку, науковістьЦілеспрямованість і доцільність при використанні державних освітніх стандартів

 • Цілеспрямованість і доцільність при використанні державних освітніх стандартів

 • Системне бачення “субєктів” педагогічного процесу (у планах, програмах, концепціях)

 • Варіативність програмАльтернативність технологій, яка гарантує оптимальність, якість, ефективність рішень

 • Альтернативність технологій, яка гарантує оптимальність, якість, ефективність рішень

 • Використання статистики в управлінні

Наявність концепції, програми розвитку закладу, комплексної освітньої, авторської програм розвитку дитини, річного і календарно-тематичного планів

 • Наявність концепції, програми розвитку закладу, комплексної освітньої, авторської програм розвитку дитини, річного і календарно-тематичного планів

 • Використання в педагогічній діяльності розвивальних технологій (діалогів, ігор, творчих завдань)Творчий продукт вихователів і дітей

 • Творчий продукт вихователів і дітей

 • Наповнення змісту навчальних програм ціннісним змістом, значенням, засобами, знаннямиКОНТРОЛЮЮЧА ФУНКЦІЯ

 • КОНТРОЛЮЮЧА ФУНКЦІЯ

 • САМООРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВАТЕЛЯ

 • РЕФЛЕКСІЯ

 • ТВОРЧІСТЬСоціальні

 • Соціальні

 • Організаційні

 • Методичні

 • Матеріально-технічніБар'єри творчості

 • Бар'єри творчості

 • Внутрішні бар'єри

 • Психологічні бар'єри

 • Фрустрація – психічний стан, неподоланими труднощами

 • у розв'язанні завданьНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС- проект педагогічного процесу освітнього закладу

 • НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС- проект педагогічного процесу освітнього закладу

 • І рівень (макро) – формулювання та пояснення педагогічної ідеї (місії) дошкільного закладу, принципів і стратегічних цілей, формування “проблемного поля”

 • ІІ рівень (мезо) – визначення особливостей навчального процесу

“дерево проблем”:

 • “дерево проблем”:

 • від проблеми-наслідку до проблеми-причини

 • Корінна проблема

 • Причини, які породжують корінну проблему

 • Опис бажаних результатів, а не дій

 • Аналіз кожної причиниСТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ:

 • СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ:

 • розвиток самоорганізації керівника ДНЗ

 • СТРУКТУРА ПІДЦІЛЕЙ?

ПОШУКОВИЙ (ПРОПЕДЕВТИЧНИЙ)

 • ПОШУКОВИЙ (ПРОПЕДЕВТИЧНИЙ)
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка