Велика Британія належала до країн-переможниць, проте війна знесилила її економіку. Були втраченіДата конвертації29.12.2016
Розмір445 b.Велика Британія належала до країн-переможниць, проте війна знесилила її економіку. Були втрачені традиційні англійські ринки товарів і капіталів (Канада, Аргентина, Китай), на які почали проникати США і Японія.

 • Велика Британія належала до країн-переможниць, проте війна знесилила її економіку. Були втрачені традиційні англійські ринки товарів і капіталів (Канада, Аргентина, Китай), на які почали проникати США і Японія.

 • Водночас Великій Британії вдалося збільшити свої колоніальні володіння в Африці та на Близькому Сході за рахунок Німеччини і Туреччини. Вона частково компенсувала свої втрати за рахунок німецьких воєнних репарацій.

 • Франція ще більше, ніж Англія, постраждала в роки війни. Було зруйновано або вивезено фабрично-заводське обладнання, транспортні засоби. Під німецькою окупацією опинилися кращі сільськогосподарські райони, що призвело до збільшення імпорту продуктів. Нестача сировини, енергоресурсів змушувала промисловців дбати про інтенсифікацію виробничих процесів, запроваджувати механізацію, нові технології, що пізніше дало позитивні результати.Японія під час війни зміцнила свій економічний потенціал, змогла розширити свої колоніальні володіння, нав’язала невигідні економічно-торговельні умови Китаю, розгорнула енергійну торговельну експансію на ринках Південно-Східної Азії. Як наслідок, головним економічним підсумком воєнних років було перетворення Японії з аграрно-індустріальної країни на індустріально-аграрну.

 • Японія під час війни зміцнила свій економічний потенціал, змогла розширити свої колоніальні володіння, нав’язала невигідні економічно-торговельні умови Китаю, розгорнула енергійну торговельну експансію на ринках Південно-Східної Азії. Як наслідок, головним економічним підсумком воєнних років було перетворення Японії з аграрно-індустріальної країни на індустріально-аграрну.

 • Німеччина внаслідок війни опинилася у найважчому становищі. Справжньою катастрофою для країни і народу став Версальський мирний договір, підписаний 28 червня 1919 р. між Німеччиною і країнами Антанти. Згідно з ним, Німеччина втратила всі свої колонії, які розподілялися між Великою Британією та Францією, і раніше захоплені території. Для реформування економіки країни була проведена грошова реформа (1923 р.), в основу якої було покладено ідею припинення інфляції та стабілізації валюти.Новий репараційний план – план Дауеса - для Німеччини був розроблений міжнародним комітетом експертів під головуванням Чарльза Гейтса Дауеса, і затверджений 16 серпня 1924 р.

 • Новий репараційний план – план Дауеса - для Німеччини був розроблений міжнародним комітетом експертів під головуванням Чарльза Гейтса Дауеса, і затверджений 16 серпня 1924 р.

 • Основна мета плану – відновлення промислового потенціалу Німеччини і забезпечення виплат репарацій країнам-переможницям.

 • В червні 1929 р. план Дауеса замінено новим — планом Юнга, який був розроблений групою фінансових експертів на чолі з американським фінансистом Овеном Юнгом і відображав інтереси приватних, передусім американських кредиторів. Було внесено зміни у порядок вилучення репарацій.Циклічний спад виробництва на зламі 20-30-х років спричинив справжню економічну катастрофу, найбільшу в історії індустріального господарства, відому в історії як «Велика депресія».

 • Циклічний спад виробництва на зламі 20-30-х років спричинив справжню економічну катастрофу, найбільшу в історії індустріального господарства, відому в історії як «Велика депресія».

 • Основні причини світової економічної кризи 1929-1933 рр., відомої в історії як «Велика депресія», полягали в надмонополізації економіки та відсутності контролю з боку держави за виробництвом.

 • У Сполучених Штатах криза призвела до небаченого зростання безробіття. На околицях міст виросли «гувервілі» - селища з халуп, в яких жили безробітні та їх сім’ї. Мали місце «голодні походи» на Вашингтон.

 • В Німеччині різко скоротилося промислове виробництво, з’явилася велика кількість банкрутств, катастрофічно зменшився експорт. Внаслідок кризи в Німеччині встановився нацистський політичний режим.У Великій Британії найбільші труднощі виникли у зв’язку з перевиробництвом та реалізацією товарів. Виходу з кризи сприяла зовнішньоекономічна політика держави. Оздоровленню економіки сприяла ліквідація в 1931 р. золотого стандарту фунта стерлінгів та відмова від політики фритредерства.

 • У Великій Британії найбільші труднощі виникли у зв’язку з перевиробництвом та реалізацією товарів. Виходу з кризи сприяла зовнішньоекономічна політика держави. Оздоровленню економіки сприяла ліквідація в 1931 р. золотого стандарту фунта стерлінгів та відмова від політики фритредерства.

 • Економічна криза у Франції була затяжною і тривала до 1936 р. Криза промисловості переплелася з аграрною кризою. Особливо відчутними у Франції були «ножиці цін».

 • В Японії зазнала найтяжчого удару торгівля. Японський уряд вирішив виходити з кризи шляхом мілітаризації країни та воєнної агресії. Капіталовкладення спрямовувалися переважно в ті галузі економіки, які прямо чи опосередковано були пов’язані з воєнною промисловістю.Велика Британія, як і США, подолала наслідки економічної кризи. Але особливо небезпечним для Англії став економічний і політичний наступ нацистської Німеччини, яка швидко витісняла англійські товари в Західній і Південно-Східній Європі та Латинській Америці. Наприкінці 1937 р. в Англії вибухнула нова економічна криза, яка призвела до спаду виробництва. З цієї кризи країні вдалося вийти лише в обстановці підготовки до нової світової війни, яка потребувала збільшення військового виробництва.

 • Велика Британія, як і США, подолала наслідки економічної кризи. Але особливо небезпечним для Англії став економічний і політичний наступ нацистської Німеччини, яка швидко витісняла англійські товари в Західній і Південно-Східній Європі та Латинській Америці. Наприкінці 1937 р. в Англії вибухнула нова економічна криза, яка призвела до спаду виробництва. З цієї кризи країні вдалося вийти лише в обстановці підготовки до нової світової війни, яка потребувала збільшення військового виробництва.

 • Розвиток економіки Франції у 30-х роках виявився повільним. Не могло вийти зі стану кризи французьке сільське господарство. У Франції посилювався процес концентрації фінансово-кредитних установ. Французькі монополії підтримували взаємовигідні відносини з іноземними корпораціями. Банки охоче вкладали капітали в промисловість, нерідко за межами країни. Внаслідок цього удвічі скоротився національний золотий запас Французького банку. Знизився курс продажу акцій на біржах, здійснювалася емісія облігацій, інших цінних паперів, скоротилися вклади громадян у банках.Економічна криза в Німеччині призвела до кризи політичної і приходу до влади одного з найжорстокіших в історії людства політичних режимів – нацистського на чолі з Адольфом Гітлером.

 • Економічна криза в Німеччині призвела до кризи політичної і приходу до влади одного з найжорстокіших в історії людства політичних режимів – нацистського на чолі з Адольфом Гітлером.

 • Із середини 30-х років основна увага була зосереджена на прискореному розвитку військової промисловості. Усі галузі економіки, імпорт, експорт, валютні фонди були поставлені під тотальний контроль держави.

 • В аграрній політиці нацисти підтримували середніх і великих землевласників. Було ліквідовано профспілки, заборонялися страйки і перехід робітників з підприємства на підприємство. Вводилися загальна трудова повинність (січень 1934 р.), за якою робітники перетворювалися на «солдатів праці», та обов’язкова трудова повинність для молоді від 18 до 25 років. На кошти держави було розгорнуто будівництво автострад, що дало змогу відразу різко скоротити чисельність безробітних та пожвавило будівельну індустрію.

 • Такий комплекс заходів прискорив вихід Німеччини з кризи. Економічна експансія замінювалася військовою, у результаті якої нацисти планували встановити свою гегемонію в Європі.Причини Другої світової війни (1939-1945 pp.):

 • Причини Другої світової війни (1939-1945 pp.):

 • 1. Прихід до влади фашистів у декількох країнах.

 • 2. Втручання у внутрішні справи Іспанії.

 • 3. Зростання агресивності Японії. Загарбання Маньчжурії.

 • 4. Напад Італії на Ефіопію.

 • 5. Вісь Берлін-Рим-Токіо.

 • 6. Антикомінтернівський пакт.

 • 7. Загострення протиріч між країнами капіталістичного світу (США, Англія, Франція) та СРСР.

 • 8. Світова криза.

 • 9. Аншлюс Австрії (приєднання Австрії до нацистської Німеччини у 1938 р.).

 • 10. Мюнхенська угода й розчленування Чехословаччини.

 • 11. Ліквідація Чехословацької держави. Німецькі претензії до Литви і Польщі.

 • 12. Англо-франко-радянські переговори 1939 р.

 • 13.Радянсько-німецьке зближення. Пакт Молотова-Ріббентропа.За роки другої світової війни постраждала економіка Великобританії. Збільшився державний борг, зменшилися золоті та валютні запаси. Виробництво сільськогосподарської продукції скоротилося наполовину. Витрати на війну становили 25 млрд. ф. ст. Для того, щоб покрити ці витрати, Англія залучила приблизно третину своїх закордонних капіталовкладень, особливо з колоніальних країн - Індії, Канади, Австралії, Південно-Африканського Союзу, а також з Латинської Америки й США. Державний борг за роки війни зріс утричі. В багатьох районах, що вважалися раніше сферою впливу Англії, закріпився американський капітал, який посилено проникав також в англійські домініони і колонії.

 • За роки другої світової війни постраждала економіка Великобританії. Збільшився державний борг, зменшилися золоті та валютні запаси. Виробництво сільськогосподарської продукції скоротилося наполовину. Витрати на війну становили 25 млрд. ф. ст. Для того, щоб покрити ці витрати, Англія залучила приблизно третину своїх закордонних капіталовкладень, особливо з колоніальних країн - Індії, Канади, Австралії, Південно-Африканського Союзу, а також з Латинської Америки й США. Державний борг за роки війни зріс утричі. В багатьох районах, що вважалися раніше сферою впливу Англії, закріпився американський капітал, який посилено проникав також в англійські домініони і колонії.

 • Франція залишилась без військового і торгового флоту. Закордонні капіталовкладення країни зменшилися наполовину. Франція втратила свої колонії: Індокитай, Сірію, Ліван, які добилися незалежності. Виробництво продукції сільського господарства зменшилося в 2 рази. Більшість шахт, електростанцій, суднобудівних заводів було зруйновано. Національна валюта (франк) девальвувалася.Фашистська Німеччина зазнала більших втрат ніж всі західноєвропейські країни разом узяті. У 1944 p. випуск продукції в усіх галузях промислового комплексу скоротився на 10-65%. Поразки на фронтах, оголошення Туреччиною війни Німеччині, ізоляція Іспанії призвели до остаточного краху економіки фашистського рейху. Настала енергетична криза. Припинилися видобуток кам'яного вугілля, подавання на заводи електроенергії, виробництво авіаційного бензину. Запаси енергоресурсів вичерпалися. Усі галузі господарства країни були паралізовані. Наступає економічний крах.

 • Фашистська Німеччина зазнала більших втрат ніж всі західноєвропейські країни разом узяті. У 1944 p. випуск продукції в усіх галузях промислового комплексу скоротився на 10-65%. Поразки на фронтах, оголошення Туреччиною війни Німеччині, ізоляція Іспанії призвели до остаточного краху економіки фашистського рейху. Настала енергетична криза. Припинилися видобуток кам'яного вугілля, подавання на заводи електроенергії, виробництво авіаційного бензину. Запаси енергоресурсів вичерпалися. Усі галузі господарства країни були паралізовані. Наступає економічний крах.

 • США - єдина держава, що не лише не зазнала краху, а навпаки, виявилася в 1945 p. сильною державою. США на початковому етапі не брали участі у війні, але за системою ленд-лізу надавали в позику чи в оренду озброєння, боєприпаси, стратегічну сировину, продовольство та інші матеріальні ресурси країнам - союзникам по антигітлерівській коаліції. Зріс обсяг сільськогосподарського виробництва. США почали вважати найрозвиненішою країною щодо механізації польових робіт, електрифікації, застосування прогресивних технологій.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка