Видавництво «весна» навчально-довідкова література з біологіїДата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.


ВИДАВНИЦТВО «ВЕСНА»

 • навчально-довідкова література з біології


Серію навчально-методичних посібників «Вища категорія» створено на допомогу вчителю. Видання допоможуть за короткий термін якісно підготуватися до уроку. Особливістю посібників є те, що автори пропонують різноманітні завдання, диференційовані за рівнями складності, для учнів з різним рівнем підготовки. Інша особливість — це наявність відповідей до завдань, що значно полегшить роботу вчителя. Посібники укладено за чинною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою МОН України.

 • Серію навчально-методичних посібників «Вища категорія» створено на допомогу вчителю. Видання допоможуть за короткий термін якісно підготуватися до уроку. Особливістю посібників є те, що автори пропонують різноманітні завдання, диференційовані за рівнями складності, для учнів з різним рівнем підготовки. Інша особливість — це наявність відповідей до завдань, що значно полегшить роботу вчителя. Посібники укладено за чинною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою МОН України.Автор: Волкова Т. І.

 • Автор: Волкова Т. І.

 • Формат: 130х200 мм, 84х108 1/32, м’яка, 160 с.Перевага серії полягає в зручній, з точки зору методики та практики, структурі та системі подання матеріалу. Ці видання мають суто прикладний характер. Кожний розділ посібників містить навчально-методичні та практичні матеріали, мета яких — допомогти вчителям загальноосвітніх навчальних закладів, здійснити ефективну перевірку знань учнів, підготувати їх до олімпіад, проходження у 9 класі державної підсумкової атестації та зацікавити учнів предметом.

 • Перевага серії полягає в зручній, з точки зору методики та практики, структурі та системі подання матеріалу. Ці видання мають суто прикладний характер. Кожний розділ посібників містить навчально-методичні та практичні матеріали, мета яких — допомогти вчителям загальноосвітніх навчальних закладів, здійснити ефективну перевірку знань учнів, підготувати їх до олімпіад, проходження у 9 класі державної підсумкової атестації та зацікавити учнів предметом.Видання містять тематичну добірку завдань до кожного уроку. Авторами посібників запропоновано різноманітні завдання, диференційовані за рівнями складності. Важливою складовою посібників є наявність розв’язань усіх його завдань, що полегшить роботу вчителя.

 • Видання містять тематичну добірку завдань до кожного уроку. Авторами посібників запропоновано різноманітні завдання, диференційовані за рівнями складності. Важливою складовою посібників є наявність розв’язань усіх його завдань, що полегшить роботу вчителя.Навчально-методичні посібники містять: — календарно-тематичне планування уроків біології; — теоретичні відомості до кожної теми курсу; — розв’язання завдань до зошиту «Тест-контроль. Біологія» видавництва «Весна»; — експрес-опитування, яке містить тестові завдання, аналогічні завданням зовнішнього незалежного оцінювання; — завдання високого рівня складності, підібрані до кожної теми; — олімпіадні завдання і розв’язки до них.

 • Навчально-методичні посібники містять: — календарно-тематичне планування уроків біології; — теоретичні відомості до кожної теми курсу; — розв’язання завдань до зошиту «Тест-контроль. Біологія» видавництва «Весна»; — експрес-опитування, яке містить тестові завдання, аналогічні завданням зовнішнього незалежного оцінювання; — завдання високого рівня складності, підібрані до кожної теми; — олімпіадні завдання і розв’язки до них.Книги серії «Крок до ВНЗ» — це комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання.

 • Книги серії «Крок до ВНЗ» — це комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання.

 • Ретельно систематизований теоретичний і практичний матеріал допоможе отримати всі необхідні знання, а тренувальні вправи, які є аналогом тестів 2010 року, дозволять якісно і швидко перевірити рівень підготовки учнів та абітурієнтів, що гарантує успіх при вступі до вищого навчального закладу.Автори: Волкова Т. І., Іонцева А. Ю.

 • Автори: Волкова Т. І., Іонцева А. Ю.

 • Формат: 205х260 мм, 84х108 1/16, м’яка, 416 с.Головна мета створення даного посібника — допомогти учням підготуватися до державної підсумкової атестації з біології в основній та старшій школі, зовнішнього незалежного оцінювання з біології, оновити знання з усіх курсів шкільної біології всім потенційним абітурієнтам вищих навчальних закладів.

 • Головна мета створення даного посібника — допомогти учням підготуватися до державної підсумкової атестації з біології в основній та старшій школі, зовнішнього незалежного оцінювання з біології, оновити знання з усіх курсів шкільної біології всім потенційним абітурієнтам вищих навчальних закладів.Структура і зміст посібника повною мірою відповідають вимогам навчальної програми для 12-річної школи. Структурно-змістовна повнота довідника створює широкі можливості як самостійного опрацьовування учнями наведеного матеріалу, так і роботи під керівництвом учителя.

 • Структура і зміст посібника повною мірою відповідають вимогам навчальної програми для 12-річної школи. Структурно-змістовна повнота довідника створює широкі можливості як самостійного опрацьовування учнями наведеного матеріалу, так і роботи під керівництвом учителя.

 • Матеріал посібника охоплює основні розділи й теми шкільних курсів біології: біохімії клітини, ембріології, розмноження та індивідуального розвитку організмів, генетики, мікробіології, ботаніки, мікології, зоології, біології людини, екології, вчення про біосферу, еволюції.Перший розділ посібника містить теоретичний та практичний матеріал (запитання для самоконтролю, тестові та практичні завдання).

 • Перший розділ посібника містить теоретичний та практичний матеріал (запитання для самоконтролю, тестові та практичні завдання).

 • Теоретичний блок включає матеріал, який розкриває зміст основних біологічних термінів, понять, закономірностей, характерні риси рослин, тварин, грибів, мікроорганізмів.

 • Матеріали практичного блоку направлені на рефлексію, перевірку розуміння змісту кожного розділу, спонукання читача до аналізу, синтезу та оцінки поданої інформації.

 • Рубрика «Це цікаво» ознайомить учнів з дивовижними фактами з історії біологічних досліджень.У другому розділі «Біологія в схемах і таблицях» з метою узагальнення та систематизації знань навчальний матеріал згруповано за програмними темами і подано у наочній формі: у вигляді таблиць, схем, діаграм, малюнків, які супроводжуються необхідними коментарями.

 • У другому розділі «Біологія в схемах і таблицях» з метою узагальнення та систематизації знань навчальний матеріал згруповано за програмними темами і подано у наочній формі: у вигляді таблиць, схем, діаграм, малюнків, які супроводжуються необхідними коментарями.Третій розділ містить практичний блок з тренувальними вправами, які є аналогом тестів 2010 року і допоможуть навчитися виконувати завдання у форматі тестування та правильно заповнювати бланки відповідей.

 • Третій розділ містить практичний блок з тренувальними вправами, які є аналогом тестів 2010 року і допоможуть навчитися виконувати завдання у форматі тестування та правильно заповнювати бланки відповідей.Книжки серії «Схеми і таблиці» — це навчальні посібники, в яких матеріал з основних шкільних предметів подано в стислій і зручній для сприйняття формі.

 • Книжки серії «Схеми і таблиці» — це навчальні посібники, в яких матеріал з основних шкільних предметів подано в стислій і зручній для сприйняття формі.

 • Розміщення матеріалу в таблицях і схемах, акцентування найважливіших правил, визначень, формул, історичних дат дозволяють швидко знайти в книжці потрібну інформацію, допомагають засвоювати й систематизувати навчальний матеріал. Завдяки цьому посібники серії «Схеми і таблиці» можна використовувати як під час роботи на уроці та з домашнім завданням, так і для узагальнення засвоєних знань при повторенні вивченого, підготовці до іспитів, а також для самостійного вивчення певної дисципліни. • Автор: Волкова Т. І.

 • Формат: 130х200 мм, 84х108 1/32, м’яка, 192 с.У пропонованому посібнику подано відомості з основних розділів біологічної науки — загальної біології, біології рослини, тварин, людини, біології клітини, екології, генетики — за всією шкільною програмою. Матеріал подано в таблицях і схемах, що відображають структуру біологічної науки, біологічну семантику, особливості організмів, будову та функції тканин, органів тощо, акцентуючи лише основні положення, терміни, складові, що дозволяє використовувати посібник для швидкого поновлення й закріплення вивченого матеріалу.

 • У пропонованому посібнику подано відомості з основних розділів біологічної науки — загальної біології, біології рослини, тварин, людини, біології клітини, екології, генетики — за всією шкільною програмою. Матеріал подано в таблицях і схемах, що відображають структуру біологічної науки, біологічну семантику, особливості організмів, будову та функції тканин, органів тощо, акцентуючи лише основні положення, терміни, складові, що дозволяє використовувати посібник для швидкого поновлення й закріплення вивченого матеріалу.У книзі проводяться також порівняння, зіставлення, висвітлення взаємодії між різними організмами, їх групами, будовою та функціями тканин та органів тощо, які допоможуть зрозуміти взаємозв’язки в органічному світі й завдяки цьому краще запам’ятовувати потрібну інформацію.

 • У книзі проводяться також порівняння, зіставлення, висвітлення взаємодії між різними організмами, їх групами, будовою та функціями тканин та органів тощо, які допоможуть зрозуміти взаємозв’язки в органічному світі й завдяки цьому краще запам’ятовувати потрібну інформацію.

 • У кінці книги подано короткий словник біологічних термінів.Автор: Волкова Т. І.

 • Автор: Волкова Т. І.

 • Формат: 130х200 мм, 84х108 1/32, м’яка, 352 с.Пропонований посібник перш за все призначений для випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які готуються вступати до ВНЗ і братимуть участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. Крім того, посібник допоможе учням шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів швидко та ефективно повторити пройдений матеріал, за короткий час підготуватися до тематичних робіт, ДПА, співбесіди на підготовчих курсах при ВНЗ, знайти та використати відповідний матеріал при виконанні завдань.

 • Пропонований посібник перш за все призначений для випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які готуються вступати до ВНЗ і братимуть участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. Крім того, посібник допоможе учням шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів швидко та ефективно повторити пройдений матеріал, за короткий час підготуватися до тематичних робіт, ДПА, співбесіди на підготовчих курсах при ВНЗ, знайти та використати відповідний матеріал при виконанні завдань.Матеріал посібника охоплює основні розділи й теми шкільних курсів біології: біохімії клітини, ембріології, розмноження та індивідуального розвитку організмів, генетики, мікробіології, ботаніки, мікології, зоології, біології людини, екології, вчення про біосферу, еволюції.

 • Матеріал посібника охоплює основні розділи й теми шкільних курсів біології: біохімії клітини, ембріології, розмноження та індивідуального розвитку організмів, генетики, мікробіології, ботаніки, мікології, зоології, біології людини, екології, вчення про біосферу, еволюції.Посібник має дві основні частини: теоретичну та практичну.

 • Посібник має дві основні частини: теоретичну та практичну.

 • Основні теоретичні відомості подано у формі конспекту, схем і таблиць. Практична частина містить завдання для самоконтролю з прикладами їх розв’язання. У кінці посібника наведено правильні відповіді до цих завдань.

 • Додаткова вкладка містить демонстраційний варіант тестового зошита з правильно заповненим бланком відповідей.

 • Для того, щоб можна було швидко знайти певну тему, у кінці посібника сформовано алфавітний покажчик.Автори: Александрова О. І., Дудінова О. В., Ісаєнко Ю. В., Шабанова Г. В.

 • Автори: Александрова О. І., Дудінова О. В., Ісаєнко Ю. В., Шабанова Г. В.

 • Формат: 130х200 мм, 84х108 1/32, м’яка, 224 с.У посібнику зібрані всі найважливіші формули й таблиці за весь шкільний курс із математики, інформатики, фізики, хімії, біології. Зручна форма посібника допоможе учням легко зорієнтуватися в довідковому матеріалі.

 • У посібнику зібрані всі найважливіші формули й таблиці за весь шкільний курс із математики, інформатики, фізики, хімії, біології. Зручна форма посібника допоможе учням легко зорієнтуватися в довідковому матеріалі.

 • Книга розрахована в першу чергу на учнів та абітурієнтів.Автор: Волкова Т. І.

 • Автор: Волкова Т. І.

 • Формат: 205х260 мм, 84х108 1/16, м’яка, 128 с.Пропоновані тренувальні вправи укладено відповідно до Програм зовнішнього незалежного оцінювання, розроблених Українським центром оцінювання якості освіти, та чинних навчальних програм з біології, а також згідно з технічними характеристиками ЗНО 2010 року (інформація розміщена на сайті УЦОЯО: www.testportal.com.ua).

 • Пропоновані тренувальні вправи укладено відповідно до Програм зовнішнього незалежного оцінювання, розроблених Українським центром оцінювання якості освіти, та чинних навчальних програм з біології, а також згідно з технічними характеристиками ЗНО 2010 року (інформація розміщена на сайті УЦОЯО: www.testportal.com.ua).

Автори: Яковлева Є. В., Іонцева А. Ю., Нєчаєва Ю. Л., Павленко О. А.

 • Автори: Яковлева Є. В., Іонцева А. Ю., Нєчаєва Ю. Л., Павленко О. А.

 • Формат: 205х260 мм, 84х108 1/16, м’яка, 56–80 с.Зошити містять усі (!) самостійні та контрольні роботи, розроблені у форматі ЗНО, які передбачені новою програмою 12-річної школи (для 5–10 класів) та чинною програмою 11-річної школи (для 11 класу).

 • Зошити містять усі (!) самостійні та контрольні роботи, розроблені у форматі ЗНО, які передбачені новою програмою 12-річної школи (для 5–10 класів) та чинною програмою 11-річної школи (для 11 класу).Спеціально для даної серії розроблено бланки відповідей у форматі ЗНО, що подані після кожної роботи. Також запропоновано систему оцінювання знань залежно від виконання тієї чи іншої форми завдань.

 • Спеціально для даної серії розроблено бланки відповідей у форматі ЗНО, що подані після кожної роботи. Також запропоновано систему оцінювання знань залежно від виконання тієї чи іншої форми завдань.

Кожна самостійна та контрольна робота розрахована на два варіанти, які містять завдання чотирьох рівнів відкритої та закритої форм. На виконання самостійних робіт відводиться 15–20 хвилин, на виконання контрольних (тематичних) робіт — 45 хвилин з урахуванням часу заповнення бланка відповідей. Кожна робота укладена на окремому аркушеві. Наявність чернетки допомагає вчителеві проаналізувати помилки учня.

 • Кожна самостійна та контрольна робота розрахована на два варіанти, які містять завдання чотирьох рівнів відкритої та закритої форм. На виконання самостійних робіт відводиться 15–20 хвилин, на виконання контрольних (тематичних) робіт — 45 хвилин з урахуванням часу заповнення бланка відповідей. Кожна робота укладена на окремому аркушеві. Наявність чернетки допомагає вчителеві проаналізувати помилки учня.І самостійні, і тематичні роботи оформлені у вигляді готових шаблонів, у яких продумано все: від необхідної кількості вільного місця на сторінках для виконання учнем завдання й докладного запису розв’язання, до часу виконання, що полегшує вчителеві планування уроку.

 • І самостійні, і тематичні роботи оформлені у вигляді готових шаблонів, у яких продумано все: від необхідної кількості вільного місця на сторінках для виконання учнем завдання й докладного запису розв’язання, до часу виконання, що полегшує вчителеві планування уроку.

 • Кожна робота розміщена на 2 сторінках, що дає учням змогу відрізати аркуш і здати роботу вчителю, залишивши в себе зошит.Автори: Іонцева А. Ю., Журавльова А. Л.

 • Автори: Іонцева А. Ю., Журавльова А. Л.

 • Формат: 145х200 мм, 60х84 1/16, м’яка, 48 с.У зошитах представлені лабораторні та практичні роботи з біології, передбачені програмами МОН України для 12-річної школи (5–10 класи) та для 11-річної школи (11 класи).

 • У зошитах представлені лабораторні та практичні роботи з біології, передбачені програмами МОН України для 12-річної школи (5–10 класи) та для 11-річної школи (11 класи).У кожній роботі детально прописано тему, мету, обладнання, реактиви тощо, подані ілюстративні підказки. Правила техніки безпеки перераховано як при роботі у кабінетах, так і для кожного конкретного досліду. Зручна таблиця допоможе крок за кроком записати свої спостереження під час робіт, а контрольні запитання і завдання — закріпити знання з теми.

 • У кожній роботі детально прописано тему, мету, обладнання, реактиви тощо, подані ілюстративні підказки. Правила техніки безпеки перераховано як при роботі у кабінетах, так і для кожного конкретного досліду. Зручна таблиця допоможе крок за кроком записати свої спостереження під час робіт, а контрольні запитання і завдання — закріпити знання з теми.61010, м. Харків, а/с 5556

 • 61010, м. Харків, а/с 5556

 • www.vesna-books.com.ua

 • тел.: 8 057 755 41 90

 • 8 067 571 34 43

 • e-mail: anna-vesna@ukr.net
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка