Відділ освіти Вільнянської райдержадміністрації Районна психолого-медико-педагогічна консультаціяДата конвертації05.01.2017
Розмір444 b.


Відділ освіти Вільнянської райдержадміністрації


Вільнянська районна психолого-медико-педагогічна консультація

 • Cтворена відповідно до наказу по відділу освіти № 11 від 16.01.2006р. є державною діагностико-корекційною структурою, що функціонує у системі освіти, підпорядкована відділу освіти Вільнянської райдержадміністрації , обласній ПМПК.

 • Місце знаходження РПМПК :

 • м. Вільнянськ

 • в. Космодем'янської, 1

 • т. 4-16-79Діяльність РПМПК

 • своєчасне виявлення, облік дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку віком до 18 років;

 • направлення їх на обстеження до ОПМПК;

 • надання індивідуальної корекційної допомоги та добір відповідних програм навчання цієї категорії дітей;

 • консультування батьків (осіб, які їх замінюють), педагогів, медичних працівників з питань навчання, виховання, соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей з відхиленнями в психофізичному розвитку;

 • просвітницьку діяльність серед населення.Склад районної ПМПК

 • 1. Завідувач - вчитель-дефектолог

 • 2. Консультант - лікар-психіатр

 • 3.Консультант - лікар-невропатолог

 • 4. Консультант -психологОсновні завдання ПМПК

 • -своєчасне виявлення, облік дітей з вадами розвитку (як тих, які перебувають на обліку в дитячих медичних закладах, так і з числа дітей із труднощами у навчанні в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах), визначення для них адекватних форм соціально-педагогічної чи медичної допомоги.

 • -ведення банку даних дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, спільно з районними дитячими лікарнями.

 • -попередній збір даних про стан здоров'я та розвиток дитини з метою виявлення порушень психофізичного розвитку, направлення на діагностичне вивчення в ПМПК.

 • -здійснення психолого-медико-педагогічного обстеження дітей з метою виявлення порушень їхнього психофізичного розвитку, установлення діагнозу і визначення адекватних умов навчання, лікування, соціально-трудової адаптації.

 • -направлення дітей із складними для діагностики порушеннями психофізичного розвитку на обстеження обласною ПМПК для встановлення остаточного діагнозу і визначення адекватних умов навчання, виховання, лікування, соціально-трудової адаптації.

 • -консультативно-методична допомога сім'ям, які виховують дітей з тяжкими порушеннями психофізичного розвитку, педагогам, лікарям, працівникам соціально-психологічних служб з питань виховання, навчання і лікування дітей з відхиленнями в розвитку, з девіантною поведінкою, у тому числі тих, які не підлягають направленню до спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів.

 • -організація, координація, консультативно-методична допомога шкільним ПМПК та контроль за їх роботою. Вивчення, узагальнення, та розповсюдження кращого досвіду роботи шкільних комісій.

 • -участь у розробці пропозицій щодо розвитку мережі спеціальних навчальних закладів для дітей дошкільного і шкільного віку, створення умов для інтегрованого навчання дітей з особливими освітніми потребами.

 • -підготовка аналітичної звітності для обласної ПМПК.

 • -у своїй діяльності консультанти РПМПК керуються принципами гуманного відношення до дитини, всебічного комплексного обстеження; урахуванням індивідуальних особливостей розвитку.Організація роботи ПМПК

 • Районна ПМПК здійснює активне виявлення дітей з порушеннями психофізичого розвитку спільно з ЦРКЛ.

 • Діагностичне обстеження дітей здійснюється з ініціативи районних ПМПК, адміністрацій загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів (за поданням фахівців соціально-психологічної служби, педагогічних працівників), а також за заявами батьків (осіб, які їх замінюють ), при наявності таких документів:

 • свідоцтва про народження дитини;

 • розгорнутої характеристики із загальноосвітнього чи дошкільного навчального закладу, у якому перебуває дитина;

 • зошитів з рідної мови, математики (якщо дитина навчається), малюнків;

 • результатів попереднього обстеження дитини лікарями (психіатром, отоларингологом, офтальмологом, неврологом), логопедом, практичним психологом системи освіти та охорони здоров'я України (картка стану здоров'я і розвитку дитини).

 • Обстеження дітей здійснюється лише в присутності батьків (осіб, які їх заміняють).

 • Районна ПМПК проводить діагностичне обстеження дітей відповідно до графіка, погодженого з обласною ПМПК та з участю її представників. Видані районною ПМПК документи завіряються печаткою обласної ПМПК.

 • На основі даних обстеження дитини робиться висновок про характер відхилень у її розвитку, приймається колегіальне рішення про форму організації корекційного навчання, виховання і лікування дитини з урахуванням її психофізичних можливостей та індивідуальних особливостей; при необхідності даються рекомендації щодо реабілітації, соціальної та трудової адаптації дитини. У разі, якщо остаточний діагноз може бути встановлений лише в процесі навчання, ПМПК дає рекомендацію про направлення дитини до відповідного навчального закладу на пробне навчання терміном на один навчальний рік і стежить за динамікою її розвитку з наступним переглядом попереднього діагнозу.

 • Висновок районної ПМПК носить рекомендаційний характер і є підставою для направлення дітей органами управління освітою, охорони здоров'я, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення до відповідних навчальних або лікувальних закладів за згодою батьків (осіб, які їх заміняють ).
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка