Відділ освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету Дошкільний навчальний заклад “Сонечко”Дата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


 • Відділ освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету

 • Дошкільний навчальний заклад “Сонечко”


Активізація пізнавальної діяльності дошкільників в процесі ознайомлення з навколишнім

 • З досвіду роботи

 • Черниш Наталії Владиславівни

 • вихователя - методиста

 • дошкільного навчального закладу

 • “СОНЕЧКО”

Вихователю необхідно забезпечити:

 • наочну демонстрацію повідомлюваних природничих знань;

 • активну пошуково - перетворюючу

 • діяльність дітей;

 • поетапне ускладнення знань;

 • варіативність повідомлення другорядних ознак і характеристик на основі демонстрації повідомлення другорядних ознак.Основні завдання в роботі з дітьми

 • розуміння самоцінності природи (природа може існувати без людини, а людина без природного середовища — не може);

 • усвідомлення дитиною себе як частини природи;

 • виховання розуміння того, що в природі все

 • взаємопов'язано;

 • формування емоційно-позитивного ставлення до навколишнього світу;

 • розуміння неповторної краси природи в усі пори року;

 • виховання у дітей активної життєвої позиції, любові та бережливого ставлення до природи і всього живого в ній;

 • усвідомлення того, що стан здоров'я людини залежить від якості навколишнього середовища;

 • збагачення духовного світу дитини;

 • знання і виконання правил поведінки в природі.Форми роботи з дітьми:

 • милування природою;

 • відображення вражень в зображувальній діяльності;

 • розгляд ілюстрацій, творів живопису;

 • слухання музичних творів;

 • читання творів художньої літератури;

 • індивідуальні та групові бесіди;

 • догляд за мешканцями куточка природи;

 • праця на городі, на квітнику, в саду;

 • складання дітьми казок, загадок, віршів та оповідань;Форми роботи з дітьми:

 • виконання вправ психогімнастики;

 • розв’язання словесно – логічних та розвиваючих завдань;

 • дослідницька та експериментально-пошукова діяльність дітей;

 • уроки доброти та мислення в природі;

 • екологічні екскурсії – експедиції;

 • екологічні виставки та експозиції;

 • екологічні спостереження;

 • “Книга добрих справ”;Форми роботи з дітьми:

 • обговорення та програвання ситуацій;

 • колекціювання;

 • інсценування творів;

 • використання малих фольклорних жанрів про природу;

 • сюжетно-рольові, дидактичні, рухливі, народні обрядові ігри природничої тематики тощо

Потрібно навчити дітей:

 • бачити і визначати найпростіші зв’язки між явищами природи;

 • помічати красу навколишнього;

 • розвивати допитливість, вміння спостерігати;

 • виховувати бережне ставлення та любов до живого й неживого .Спостереження за рослинами:

 • назва (цікаві відомості, пов'язані з назвою);

 • класифікація (дерево, кущ, трав'яниста рослина);

 • зовнішній вигляд, частини, призначення;

 • умови, необхідні для росту та розвитку;

 • навколишнє середовище;

 • рослина як місце існування тварин;

 • рослина як їжа тварин;

 • способи розповсюдження насіння, розмноження;

 • значення в житті людини;

 • як людина допомагає рослинам;

 • правила поведінки в природі.Спостереження за тваринами:

 • назва (цікаві відомості, пов'язані з назвою);

 • зовнішній вигляд, особливості;

 • класифікація (комахи, птахи, риби, ссавці);

 • спосіб пересування, пристосуван­ня кінцівок до способу пересування;

 • спосіб добування їжі, пристосування до способу добування їжі;

 • харчування;

 • навколишнє оточення, пристосування до нього;

 • розмноження;

 • взаємозв'язки, що існують у природі;

 • значення у житті людини;

 • роль людини в житті тварин;

 • правила поведінки у природі.В дитячому садку найефективнішими для усвідомлення дітьми знань про природу є методи, що забезпечують єдність чуттєвого сприйняття, словесних міркувань і практичної діяльності самих малят. Це впорядкована система спостережень за об’єктами та явищами природи, перевірка набутих знань у практичній діяльності, підведення дітей до самостійних висновків після простих дослідів, поповнення уявлень розповідями вихователя, читанням художньої літератури з використанням наочності.Ця система не універсальна, але за умови творчого підходу сприяє здійсненню таких завдань:

 • виховання дошкільників, враховуючи місцеві умови;

 • формування уявлення про причини найпоширеніших явищ неживої і живої природи;

 • уточнення та розширення знань про значення природи в житті людини і необхідність праці, спрямованої на використання й відновлення природних багатств.Важливо, щоб дитина сприймала об’єкти природи як суб’єкти. Тому при доборі інформації потрібно дотримуватись таких умов:

 • дошкільнят потрібно спочатку знайомити із зовні привабливими рослинами і тваринами;

 • формувати уявлення про конкретну рослину або тварину, а не про певний вид чи клас;

 • підвищенню пізнавального інтересу сприяє проведення паралелі в інформаціях про живі істоти з людиною: йдеться про влаштування гнізда, догляд за дитинчатами, розмноження квітів, їх ріст, дихання тощо.Засоби активізації пізнавальної діяльності

 • пізнання причин і наслідків спостережуваних явищ у природі, що також має велике значення для розумового розвитку дитини - піднімає рівень їхнього мислення від конкретно-образного до логічного, формує елементарні абстрактні судження ;

 • словесні логічні завдання, особливо природоохоронного характеру;

 • використання попереджувальних та заборонних знаків;

 • використання прислів’їі та приказок;

 • пошуково-дослідницька діяльність та залучення дітей до простих дослідів.Цінність словесно-логічних завдань

 • взаємодія вихователя і дітей у процесі їх розв’язаня виступає як момент зацікавленого спілкування педагога з вихованцями;

 • проблемне запитання викликає у дошкільників активне пізнавальне ставлення, внутрішнє зацікавлення;

 • розкриття причинових зв’язків сприяє формуванню доказовості, критичності мислення;

 • моральні ситуації, що лежать в основі логічних завдань, збуджують гуманні почуття;

 • розв’язуючи завдання, діти закріплюють знання про правила природокористування.Ефективність використання приказок та прислів’їв:

 • розкривають зв’язок і причинову залежність між ними;

 • дають чітке словесне позначення спостережуваних об’єктів і явищ природи;

 • спонукають порівнювати, співставляти, самостійно встановлювати зв’язки, узагальнювати, доходити висновку;

 • стимулюють моральні і естетичні переживання;

 • збагачують лексику дитини;

 • відповідають художнім вимогам до фольклорних творів;

 • легко входять у процес спілкування дорослих з дітьми дошкільного віку.Тематичні групи приказок про природу:

 • Про красу і користь природного оточення.

 • Про пори року і характерні особливості сезонних явищ.

 • Про місяці кожної пори року, їхні особливості

 • Народні прикмети.

Структурні компоненти пошуково-дослідницької діяльності:

 • спостереження;

 • поетапне фіксування результатів;

 • зіставлення результатів дослідного і контрольного матеріалу за допомогою різноманітних методів і прийомів;

 • висновки.Беручи за основу структуру досліду і враховуючи чуттєво-предметну сутність пошуково-дослідної діяльності, слід виділити такі елементи:

 • вихователь та його діяльність у галузі екологічного виховання;

 • задум і планування діяльності, визначення його мети, засобів, змісту складників до початку і після закінчення дослідження;

 • практична робота вихователя і дітей;

 • інтерпретація результатів цієї діяльності в інші види з дещо зміненим змістом, завданнями й умовами.Етапи пошуково-дослідницької діяльності:

 • визначення мети, куди входить формулювання вихідного припущення мовою раніше набутих знань і життєвого досвіду;

 • змістовне планування роботи з предметом дослідження, тобто перехід від гіпотези до певної схеми організації дослідної роботи;

 • власне пошуково-дослідна діяльність, тобто збирання емпіричних даних, складовою частиною чого є активність кожної дитини і вихователя;

 • аналіз зібраних даних;

 • розповсюдження результатів діяльності на ширше коло явищ і об'єктів.Структура досліду:

 • підготовка до пошукової діяльності в природі , яка має бути спрямована на виявлення знань дітей про певні об'єкти та природні явища і створення атмосфери зацікавленості;

 • початок досліду, який розпочинається із висування припущень;

 • перебіг досліду та подальший обмін думками;

 • заключний, на якому відбувається обговорення результатів досліду. Отже робляться певні висновки, тобто початкові припущення підтверджуються або спростовуються.Організація пізнавальної діяльності

 • Забезпечення:

 • наочної демонстрації повідомлюваних природничих знань;

 • активної пошуково-перетворюючої діяльність дітей;

 • поетапного ускладнення знань;

 • варіативності повідомлення другорядних ознак і характеристик на основі демонстрації суттєвої ознаки об’єкта чи явища.Основні методи:

 • експеримент;

 • спостереження;

 • праця;

 • поетапна фіксація результатів;

 • дидактичні ігри;

 • технічні засоби навчання.Педагогічні прийоми:

 • показ;

 • пояснення;

 • порівняння;

 • зіставлення;

 • створення проблемних і пошукових ситуацій;

 • активізація знань і досвіду дітей.Засоби:

 • об’єкти живої природи;

 • об’єкти неживої природи;

 • обладнання за змістом роботи.Організаційні форми:

 • заняття;

 • екскурсії;

 • прогулянки;

 • цільові прогулянки.Четвертий - п’ятий рік життя:

 • І. Об’єкти неживої природи:

 • вода, сніг, лід, пісок, глина

 • ІІ. Явища неживої природи:

 • дме вітер, іде дощ, падає сніг, град

 • ІІІ. Об’єкти живої природи:

 • рослини городу, квітника, поля, лісу, лугу, кімнатні рослини;

 • тварини кутка природи, свійські, дикі.Шостий рік життя:

 • І. Об’єкти неживої природи:

 • сніг, лід, крупа

 • ІІ. Явища неживої природи:

 • грім, блискавка, веселка, снігопад, хуртовина, льодохід, туман, іній, град

 • ІІІ. Об’єкти живої природи:

 • рослини городу, квітника, саду, поля, лугу, лісу, парку, болота, водойми, кімнатні рослини;

 • тварини свійські, дикі, кутка природи.Формування малих груп:

 • використання спонтанних дитячих об'єднань;

 • об'єднання дітей у малі групи за їхнім бажанням, подібністю або життєвими ситуаціями;

 • розподіл на підгрупи за засобами або наочним матеріалом, запропонованими дорослими;

 • об'єднання дітей у малі групи шляхом утворення пар, трійок, четвірок, шісток.Умови об’єднання в малі групи за бажанням:

 • зібратися так, щоб були дівчатка і хлопчики (або тільки дівчатка, тільки хлопчики);

 • щоб усі були однакового (різного) зросту;

 • з однаковим або різним кольором очей, волосся, бантиків, шкарпеток, суконь, черевичків тощо;

 • щоб в усіх було щось шовкове, вовняне, м'яке, легке тощо;

 • ті, у кого є що-небудь одного кольору, розміру, назви, форми, щоб діти були чим-небудь схожі;

 • розподілитися на групи: за кількістю стільців за кожним столом; на 2—4 рівні частини;

 • за кількістю наочного матеріалу, розкладеного на столах для кожної групи.Зібратися в групу:

 • зі своїми друзями;

 • з тим, із ким живеш поруч;

 • з ким спиш поруч у дитячому садку;

 • з ким сидиш за обіднім столом;

 • з ким понад усе любиш гратися (ліпити, малювати тощо).Розподіл на підгрупи за засобами або наочним матеріалом, запропонованими дорослими:

 • Розподіл на підгрупи за словом, спрямуванням, дією

 • Вихователь пропонує дітям розрахуватися на 1—4 (залежно від кількості груп) і зібратися в групи за порядковими номерами.

 • Назвати дні тижня, частини доби, місяці, пори року і розподілитися на мікро групи.

 • Називати за ланцюжком 3—4 кольо­ри (повторюючи тільки їх, наприклад червоний, синій, зелений) і зібратися в групу тим, хто називав однаковий колір.

 • Називати за ланцюжком 3-4 види тварин, рослин, транспорту тощо й об'єднатися в групу.

 • Пригадати за ланцюжком 3-4 різних дії, повторюючи їх у тому ж порядку.Розподіл на підгрупи за засобами або наочним матеріалом, запропонованими дорослими:

 • Розподіл на підгрупи за розрізаним матеріалом

 • Вихователь пропонує дітям узяти по одній частині загального малюнка і зібратися в групу, складаючи ціле зображення.Матеріал:

 • розрізані на частини листівки;

 • невеличкі сюжетні картинки;

 • предмети, вирізані по контуру і розрізані на частини;

 • великі плакати або картини;

 • шматочки тканини різної (або однакової) форми і різного (або однакового) малюнка;

 • стрічки, шнурки, тасьма;

 • геометричні фігури, розрізані на частини:

 • - різні за назвою, але однакові за кольором і розміром;

 • однакові за назвою, але різного кольору і розміру;

 • однакові за назвою, кольором і розміром, але розрізані на різну кількість частин;

 • однакові за назвою, розміром, але різного кольору.Розподіл на підгрупи за засобами або наочним матеріалом, запропонованими дорослими:

 • Розподіл на підгрупи за окремими предметами, об'єднаними однією назвою (ознакою)

 • Вихователь пропонує дітям узяти по одному предмету і знайти, в кого предмет, що підходить йому.Матеріал:

 • Окремі дрібні предмети, що можна об'єднати за назвою або якоюсь озна­кою в одну групу. Кількість предметів відповідає кількості дітей у групі і вони можуть бути розподілені на 3-4 групи за ознаками (залежно від кількості малих груп).

 • Геометричні фігури однакового розміру і кольору, але різні за назвою (6 червоних кругів, 6 червоних квадратів, 6 червоних трикутників).

 • Однакові за кольором і назвою, але різного розміру (6 великих червоних трикутників, 6 малих червоних трикут­ників, 6 середніх червоних трикутників).

 • Однакові за назвою, але різного розміру і кольору (6 великих синіх квадратів, 6 середніх червоних квадратів, 6 малих зелених квадратів).

 • Дрібні іграшки або картинки тварин, птахів, риб, комах тощо.

 • Муляжі або силуетні зображенню овочів, фруктів, дерев тощо.

 • Предмети побуту: одяг, взуття, по­суд, тканина.

 • Транспорт.Об'єднання дітей у малі групи шляхом утворення пар, трійок, четвірок, шісток:

 • Вихователь пропонує дітям індивідуальне завдання і після його виконання дитина знаходить собі товариша, із яким може обмінятися своїм результатом і об’єднатися.

 • Потім кожна пара знаходить собі ще пару або дві, і в такий спосіб створюється мала група, що спроможна продовжувати подальшу роботу.

 • (Наприклад: кожна дитина складає розповідь за своєю картинкою і розповідає її кому-небудь із групи).Завдання:

 • скласти розповіді про свою улюблену іграшку, книгу, кішку, собачку тощо;

 • намалювати малюнок на визначену тему (або без неї);

 • зробити аплікацію або виріб;

 • скласти пропозицію (слово) і знайти, із чим його можна об’єднати.Форми роботи з батьками:

 • День відкритих дверей (перегляд занять, свят, вечорів, пройнятих екологічною тематикою);

 • Спільні походи до лісу, на луг;

 • Туристичні свята;

 • Конкурси на кращі роботи про природу;

 • Виставка робіт, виконаних батьками спільно з дітьми;

 • Консультації, бесіди за круглим столом;

 • Батьківські конференції, диспути тощо.Правила поведінки на природі:

 • після нас краще (чистіше), ніж до нас;

 • смітили не ми — приберемо ми;

 • добрим людям завжди легше та радісніше жити;

 • якщо втомився, допоможи товаришу, і тобі буде легше.Туристська пам'ятка з охорони природи

 • На природі не слід нічого рвати або ламати просто так.

 • Для багаття збирають тільки сухостій.

 • Суворо дотримуватися правил протипожежної безпеки і, залишаючи бівуак, перевіряти, чи не залишилося тліючих головешок, решток розбитих пляшок.

 • Потрібно дуже дбайливо ставитися до всіх живих істот: ссавців, птахів, риб, земноводних, плазунів, комах, хробаків, молюсків.

 • Під час збирання плодів та ягід не можна пошкоджувати дикоростучі дерева та кущі, ягідні чагарники, не треба зривати недозрілі плоди.

 • У поході туристи повинні запобігати забрудненню озер, річок, джерел, криниць.

 • Не робити написів на об'єктах та пам'ятниках природи.

 • Не збирати в букети лісові та лугові квіти.

Виконання посильної суспільно-корисної природознавчої роботи під час походу:

 • Виявити місця проростання рідкісних для даної місцевості дерев, кущів, трав'янистих рослин.

 • Відвідати старовинні парки з цікавим видовим складом рослинності.

 • Виявити старі дерева.

 • Уживати відповідних заходів на випадок загрози цінним, старим або рідкісним рослинам.

 • Обстежити в лісах місця, заселені рудими лісовими мурашками, обгородити їх.

 • Збирати влітку і восени насіння дикоростучих рослин для підгодівлі диких птахів узимку.Програма туристичного свята:

 • Виконання різноманітних завдань по дорозі на галявину, де проводитиметься свято.

 • Туристський сніданок.

 • Туристська смуга перешкод.

 • Змагання і конкурси природознавчого напряму.

 • Художньо-театралізовані ігри, співи, хороводи.

 • Підведення підсумків свята.Поради дорослим:

 • частіше бувати з дітьми на природі, давати їм можливість безпосередньо спілкуватися з усім живим;

 • не забувати, що дорослий є взірцем для малюків в усьому;

 • разом з дітьми робити добрі справи (посадити деревце, виготовити шпаківню, полікувати зламану гілочку тощо), радіти красі незайманої природи;

 • надавати малюкові самостійність, не примушувати зазубрювати правила поведінки, а робити так, щоб дитина сама усвідомила, як слід чинити в тому чи іншому випадку;

 • пам’ятати, що лише добрий, чуйний дорослий може виховати гуманну особистість;

 • не пускати розвиток дитини на самоплив - сама по собі вона не виросте доброю і вихованою.Фотоматеріал

 • Наш садочок дорогий …Ми працюємо залюбки…

 • Ми працюємо залюбки…Тепер наші квіти ще кращими стануть

 • Тепер наші квіти ще кращими станутьКвіти поливаємо, до ним примовляємо…Нам цікаво про все знати …Цікаво за рибками спостерігатиНаш веселий друг Хома …
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка