Види трудових договрів безстроковий, що укладається не невизначений строкДата конвертації03.06.2016
Розмір444 b.


ВИДИ ТРУДОВИХ ДОГОВРІВ


Підстави припинення трудового договору

 • Угода сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП)

 • Закінчення строку, крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення (п. 2 ст. 36 КЗпП)

 • Призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (п. 3 ст. 36 КЗпП)

 • Розірвання трудового договору з ініціативи працівника (ст. 38, 39), з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (ст. 40, 41) або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу (ст.45)

 • Переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на вибору посаду

 • Відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв язку із зміною істотних умов праці

 • Набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, яке не включає можливість продовження даної роботи

 • Підстави, передбачені контрактомОБОВ ЯЗКИ ВЛАСНИКА

 • Провести з працівником розрахунок у день звільнення

 • Видати працівникові належно оформлену трудову книжку

 • Видати копію наказу про звільнення (якщо працівника звільняють за ініціативи власника)

 • Видати довідку про роботу та заробітну плату (за вимогою працівника)ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ

 • Переїзд на нове місце проживання

 • Переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість

 • Вступ до навчального закладу

 • Неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком

 • Вагітність

 • Догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом

 • Догляд за хворим членом сім ї відповідно до медичного висновку або інвалідом І групи

 • Вихід на пенсію

 • Прийняття на роботу за конкурсомЗВІЛЬНЕННЯ ЗА ІНІЦІАТИВИ ВЛАСНИКА

 • Зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників

 • Виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає доступу до державної таємниці

 • Систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувались заходи дисциплінарного чи громадського стягнення

 • Прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин

 • Нез’явлення на роботі протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності

 • Поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу

 • Поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння

 • Вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка