Відмінними рисами духовності є: Дуже цікавим є підхід до визначення духовності культурологів, які відзначають, що відмінними рисами духовності єДата конвертації04.01.2017
Розмір445 b.Сучасний стан розвитку педагогічної науки потребує посилення уваги до проблеми відродження духовності підростаючого покоління, переосмислення цінностей буття, актуалізації духовно-етичних якостей особистості, оновлення змісту освіти, форм і методів викладання

 • Сучасний стан розвитку педагогічної науки потребує посилення уваги до проблеми відродження духовності підростаючого покоління, переосмислення цінностей буття, актуалізації духовно-етичних якостей особистості, оновлення змісту освіти, форм і методів викладанняДуже цікавим є підхід до визначення духовності культурологів, які відзначають, що відмінними рисами духовності є:

 • Дуже цікавим є підхід до визначення духовності культурологів, які відзначають, що відмінними рисами духовності є:

 • · неутилітарність (спрямованість на радість духу людини: це краса, мудрість, знання, необхідні людині самі по собі);

 • · найбільша свобода творчості;

 • · особливий духовний світ, створений силою людської думки як результат творчої діяльності;

 • · особлива чутливість до зовнішніх впливів, спроможність уловлювати найменші зміни в житті людей і відгукатися на них.Зробивши аналіз різних поглядів авторів на поняття “духовність”, ми можемо дати своє визначення цьому поняттю:

 • Зробивши аналіз різних поглядів авторів на поняття “духовність”, ми можемо дати своє визначення цьому поняттю:

 • Духовність – це гармонія душі та тіла, задоволення духовних потреб людини в соціокультурному розвитку суспільства. Тому необхідно навчити школярів усвідомлювати свої потреби, пізнавати світ, сенс життя, позитивно ставитись до внутрішнього світу інших людей, себе, активно сприймати красу, любити природу, Батьківщину.Педагоги обґрунтовували та реалізували на практиці такі аспекти духовного розвитку особистості, як співпраця, в основі якої лежить творчість і духовна спільність учителів, учнів і батьків у всіх сферах навчальної та позаурочної діяльності.

 • Педагоги обґрунтовували та реалізували на практиці такі аспекти духовного розвитку особистості, як співпраця, в основі якої лежить творчість і духовна спільність учителів, учнів і батьків у всіх сферах навчальної та позаурочної діяльності.

Провідне місце у навчанні, духовному і фізичному зростанні належить народному вчителеві, який завжди повинен пам'ятати, що його покликання не можна ні з чим поставити поруч, бо хіба є в кожного народу щось коштовніше, ніж душі його дітей, і хіба є обов'язки вищі за обов'язки виховати з них людей - громадян?

 • Провідне місце у навчанні, духовному і фізичному зростанні належить народному вчителеві, який завжди повинен пам'ятати, що його покликання не можна ні з чим поставити поруч, бо хіба є в кожного народу щось коштовніше, ніж душі його дітей, і хіба є обов'язки вищі за обов'язки виховати з них людей - громадян?Треба добре пам'ятати, що самі гроші не утворять гарну справжню школу для люду, що в школі найбільшу вагу має не гарний будинок, не стіни, не книжки, не малюнки, - а творчу силу дає їй людина, яка там працює, що джерело освіти - то учитель.

 • Треба добре пам'ятати, що самі гроші не утворять гарну справжню школу для люду, що в школі найбільшу вагу має не гарний будинок, не стіни, не книжки, не малюнки, - а творчу силу дає їй людина, яка там працює, що джерело освіти - то учитель.В Салтиківському НВК приділяється постійна увага духовному розвитку дітей. Вважаючи, що кожна людина має талант від природи і не талановитих дітей немає, перед колективом школи ставиться завдання – знайти кожній дитині її улюблене заняття, пробудити інтерес до справи, яку слід розвивати і вдосконалювати.

 • В Салтиківському НВК приділяється постійна увага духовному розвитку дітей. Вважаючи, що кожна людина має талант від природи і не талановитих дітей немає, перед колективом школи ставиться завдання – знайти кожній дитині її улюблене заняття, пробудити інтерес до справи, яку слід розвивати і вдосконалювати.На думку Л.М. Міцай, заступника директора з навчальної роботи, ідея творчої взаємодії вчителя і учня повинна переважати у навчальному процесі. Навчання ефективно відбувається без примусу, коли використовується індивідуальний і колективний підходи до діяльності учнів, організується творча взаємодія дітей та дорослих.

 • На думку Л.М. Міцай, заступника директора з навчальної роботи, ідея творчої взаємодії вчителя і учня повинна переважати у навчальному процесі. Навчання ефективно відбувається без примусу, коли використовується індивідуальний і колективний підходи до діяльності учнів, організується творча взаємодія дітей та дорослих.С.М. Скакун – вчитель трудового навчання великого значення надає залученню старшокласників до роботи в галузі сільськогосподарського виробництва, оскільки воно є необхідною умовою всебічного розвитку особистості.

 • С.М. Скакун – вчитель трудового навчання великого значення надає залученню старшокласників до роботи в галузі сільськогосподарського виробництва, оскільки воно є необхідною умовою всебічного розвитку особистості.Шешеня О.П. вважає, що дуже важливо розвивати у кожної особистості такі якості, як відповідальність, працелюбність, сумлінність, охайність, а також скромність, повагу до старших, гідність та доброзичливе ставлення до інших. Цю почесну місію повинні виконувати педагоги, які наділені такими ж якостями.

 • Шешеня О.П. вважає, що дуже важливо розвивати у кожної особистості такі якості, як відповідальність, працелюбність, сумлінність, охайність, а також скромність, повагу до старших, гідність та доброзичливе ставлення до інших. Цю почесну місію повинні виконувати педагоги, які наділені такими ж якостями.Завдання вчителя - своєю поведінкою, характером викликати любов і довіру дітей, по-батьківському ставитися до них, добре знати вікові та індивідуальні особливості своїх вихованців. Якщо образно порівняти дітей з квітами у саду, то серед розмаїття квітів немає двох однакових, так і всі діти різняться між собою почуттями, думками, характерами, здібностями.

 • Завдання вчителя - своєю поведінкою, характером викликати любов і довіру дітей, по-батьківському ставитися до них, добре знати вікові та індивідуальні особливості своїх вихованців. Якщо образно порівняти дітей з квітами у саду, то серед розмаїття квітів немає двох однакових, так і всі діти різняться між собою почуттями, думками, характерами, здібностями.Специфічною рисою праці вчителя, вихователя є те, що предметом його відповідальності завжди повинна бути робота з батьками вихованців

 • Специфічною рисою праці вчителя, вихователя є те, що предметом його відповідальності завжди повинна бути робота з батьками вихованцівспільні класні збори батьків і дітей,

 • спільні класні збори батьків і дітей,

 • вистави дітей,

 • виставки їх різноманітних виробів,

 • свята, в яких могли б приймати участь діти і їх батьки та ін.В сім’ї закладається духовний стрижень особистості, основи її моралі, самобутність національного світовідчуття і світорозуміння.

 • В сім’ї закладається духовний стрижень особистості, основи її моралі, самобутність національного світовідчуття і світорозуміння.Батьки, як головні вихователі,відповідальні перед власною совістю, народом, державою за долю дітей, їх моральну зрілість, вихованість, їх духовність.

 • Батьки, як головні вихователі,відповідальні перед власною совістю, народом, державою за долю дітей, їх моральну зрілість, вихованість, їх духовність.

 • Національно свідомі батьки святим обов’язком вважають виховання дітей, всіма силами сприяють оволодінню ними скарбами культури як рідного так й інших народів.формування духовних цінностей з позицій добра, справедливості, гідності, правди, честі, людяності;

 • формування духовних цінностей з позицій добра, справедливості, гідності, правди, честі, людяності;

 • створення сприятливої трудової атмосфери в сім’ї, праця дітей з ранніх літ на благо сім’ї, рідних і близьких;

 • залучення дітей до чарівного світу знань через народні казки, пісні, прислів’я, приказки, думи, лічилки тощо;

 • піклування про нормальний розвиток відчуттів і сприймань дитини, про її духовність;

 • турбота про те, щоб кожна дитина всебічно розвивалася, володіла рідною мовою, елементарними знаннями про навколишнє середовище;

 • залучення дітей до активної участі в народних традиціях, звичаях, обрядах, виховання в них національної свідомості і самосвідомості, характеру.«Ой роде наш красний, роде наш прекрасний»,

 • «Ой роде наш красний, роде наш прекрасний»,

 • «Козацькому роду - нема переводу»,

 • «Тому роду не буде переводу, в якому браття милують згоду»,

 • «Тяжко жить без роду племені» та інші.Така навчально-виховна діяльність формує культ матері і батька, бабусі й дідуся, культ роду і народу, виховує в дітей гідність, честь, гордість за своїх предків, прагнення і готовність зберігати і примножувати здобутки свого родоводу.

 • Така навчально-виховна діяльність формує культ матері і батька, бабусі й дідуся, культ роду і народу, виховує в дітей гідність, честь, гордість за своїх предків, прагнення і готовність зберігати і примножувати здобутки свого родоводу.сприятиме формуванню в дітей найглибших почуттів: любові до матері й батька, бабусі й дідуся, повагу до пам’яті померлих предків.

 • сприятиме формуванню в дітей найглибших почуттів: любові до матері й батька, бабусі й дідуся, повагу до пам’яті померлих предків.

 • На сьогодні родинне виховання потребує підвищення свого статусу в житті всієї країни. Саме тут закладаються основи людяності, корінь духовності, фундамент особистості.По закінченню учнями четвертого класу стало традицією родинне свято «Дякуємо тобі, перша вчителько», на якому виховують любов і повагу до вчителя, до школи, інтерес до знань, підводять підсумки навчання дітей, знайомлять з вчителями-предметниками та майбутнім класним керівником.

 • По закінченню учнями четвертого класу стало традицією родинне свято «Дякуємо тобі, перша вчителько», на якому виховують любов і повагу до вчителя, до школи, інтерес до знань, підводять підсумки навчання дітей, знайомлять з вчителями-предметниками та майбутнім класним керівником.У ході проведення родинних свят велика роль відводиться сім’ї. Бабусі розповідають дітям легенди, діляться спогадами, вчать в'язати, вишивати. Мами з доньками виконують пісні.

 • У ході проведення родинних свят велика роль відводиться сім’ї. Бабусі розповідають дітям легенди, діляться спогадами, вчать в'язати, вишивати. Мами з доньками виконують пісні.свято першого дзвоника,

 • свято першого дзвоника,

 • випускний вечір,

 • свято прощання з молодшою школою,

 • свято останнього дзвоника.

діти набувають навичок особистої культури, культури мовлення, спілкування з аудиторією – все це має важливе значення для формування культури кожного школяра, для формування їхньої національної свідомості та самосвідомості, для формування духовності особистості.

 • діти набувають навичок особистої культури, культури мовлення, спілкування з аудиторією – все це має важливе значення для формування культури кожного школяра, для формування їхньої національної свідомості та самосвідомості, для формування духовності особистості.Отже, проблема духовності належить до числа основних психологічних проблем.

 • Отже, проблема духовності належить до числа основних психологічних проблем.

 • Життєво важливі задачі, котрі стоять перед сучасною цивілізацією, – подолання соціальної й національної несправедливості, припинення національної кризи – потребують докорінного перетворення свідомості багатьох людей, тобто нового духовного відродження суспільства.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка