Виконання листа мону від 25. 07. 2014 №1/9-374 Про стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти у 2014-2015 навчальному році”Дата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.Виконання листа МОНУ від 25.07.2014 №1/9-374 «Про стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти у 2014-2015 навчальному році”;

 • Виконання листа МОНУ від 25.07.2014 №1/9-374 «Про стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти у 2014-2015 навчальному році”;

 • підтримка, регулювання і формування здорового соціально-психологічного клімату у педагогічному колективі і закладі в цілому (проведення тренінгів);

 • тісна взаємодія керівника навчального закладу та фахівців психологічної служби для подолання негативних психологічних наслідків подій, що відбуваються в країні;

 • відстеження випадків домашнього насильства, насильства стосовно жінок і дітей як у період розгортання самого конфлікту, так і по його завершенні;

 • робота з вимушеними внутрішніми мігрантами (статус сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах)Впровадження профілактичних і превентивних програм з формування здорового способу життя і свідомого ставлення до власного здоров’я:

 • Впровадження профілактичних і превентивних програм з формування здорового способу життя і свідомого ставлення до власного здоров’я:

 • протиалкогольна програма «Сімейна розмова»;

 • «Комплексною програмою з профілактики наркотичних та алкогольних проблем, зорієнтована на учнів 1-11 класів, їх батьків та персонал загальноосвітніх закладів I – III ступенів навчання: Загальний виклад програми профілактичних дій». / Вієвський А. М., Лепеха К. І., Балакірєва О.М., ДивакВ.В., Дмитришина Н.А., Жданова М.П., Олійник І.М., Панок В.Г., Сидяк С.В. – К., 2014. - 38 с. www.mon.gov.ua;

 • Реалізація програми “Рівний-рівному”Організовувати роботу в межах посадових обов’язків, відповідно до нормативно-правових документів, які регламентують діяльність працівників психологічної служби

 • Організовувати роботу в межах посадових обов’язків, відповідно до нормативно-правових документів, які регламентують діяльність працівників психологічної служби

 • Здійснювати психологічний супровід діяльності ШСЗ відповідно до основних напрямів: діагностичного, аналітико-прогностичного, корекційно-розвивального, просвітницько-профілактичного, консультаційного, організаційно-методичного.

 • У межах своєї компетентності здійснювати просвітницько-профілактичну роботу щодо попередження випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми, попередження суїцидальної поведінки.

 • Впроваджувати програмно-цільовий проект «Шкільна медіація. Конфлікти в освіті».Реалізовувати у навчальних закладах освіти програми, рекомендовані МОН України, УНМЦППСР, ЦППіСР КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

 • Реалізовувати у навчальних закладах освіти програми, рекомендовані МОН України, УНМЦППСР, ЦППіСР КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

 • Підтримувати мережеву взаємодію між всіма учасниками навчально-виховного процесу в умовах реалізації «Шкіл сприяння здоров’ю»

 • Постійно підвищувати професійну компетентність, брати участь у науково-методичних заходах, які організовуються установами, які здійснюють методичний супровід працівників психологічної службиОрганізовуючи діяльність за напрямом “Сприяння психологічному здоров`ю дітей, батьків та педагогічного колективу” чітко дотримуватись вимог нормативно-правових документів (Етичний кодекс психолога)

 • Організовуючи діяльність за напрямом “Сприяння психологічному здоров`ю дітей, батьків та педагогічного колективу” чітко дотримуватись вимог нормативно-правових документів (Етичний кодекс психолога)

 • Постійно

 • Приймати активну участь у роботі закладу, як Школи сприяння здоров'ю (вчасно надавати матеріали, складати моніторинги)

 • Вересень-травень

 • Провести просвітницько - профілактичну роботу з педагогічними працівниками, вихователями, батьками та дітьми щодо попередження випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми, попередження суїцидальної поведінки

 • До 30.05.2015

 • Проводити роботу з впровадження превентивної освіти в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах

 • Згідно річних планів

Положення про психологічну службу системи освіти України, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 03.05.1999 № 127 (у редакції наказу МОНУ від 02.07.2009 № 616);

 • Положення про психологічну службу системи освіти України, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 03.05.1999 № 127 (у редакції наказу МОНУ від 02.07.2009 № 616);

 • наказ МОНУ від 30.12.2010 №1312 «Про затвердження Національної кампанії «Стоп – насильству!» на період до 2011-2015 роки;

 • наказ МОНМСУ від 19.07.2012 №827 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року»,

 • наказ МОНМСУ від 21.02.2013 № 176 «Про затвердження плану заходів щодо запобігання правопорушенням серед дітей, попередження жорстокого поводження з ними» ,

 • лист МОНУ від 25.07.2014 № 1/9-376 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 н.р.»,

 • Лист МОНУ від 25.07.2014 № 1/9-374 “Стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти у 2014-2015 навчальному році”Своєчасне виявлення учнів, які схильні до суїциду:

 • Своєчасне виявлення учнів, які схильні до суїциду:

 • Звертати увагу на дітей, у яких проявляється соціально-психологічна дезадаптація (неврози, зрив цінностно-орієнтаційної та комунікативної діяльності при загальному зниженні інтенсивності та пластичності адаптаційного процесу), акцентуація характеру, рівень депресії, міжособистісні та внутрішньоособистісні конфлікти, занижена самооцінка або висока потреба в самореалізації, висока тривожність, тенденція до самообвинувачення, новоприбулі, тощо.

 • У роботі використовувати наступні заходи: спостереження (з залученням класних керівників), анкетування, опитування батьків новоприбулих, тестування, тощо.

 • Мати окремий перелік виявлених дітей (конфіденційний).Вести роботу з попередження проявів насильства в сім’ї.

 • Вести роботу з попередження проявів насильства в сім’ї.

  • Ознайомити батьків з нормативно-правовими актами у сфері захисту прав дітей.
  • Своєчасно інформувати батьків та педагогів про психологічні новоутворення вікового етапу розвитку дитини.
 • Поширювати в учбовому закладі програми направлені на створення в школі позитивного психологічного клімату, які включають тренінги для всіх учнів по вирішенню проблем, конфліктів та життєвого ствердження.

 • Брати участь у Тижнях та Місячниках правових знань, які проводяться в навчальних закладах з метою активізації правової освіти серед неповнолітніх.Постійно проводити пропаганду психологічної служби та соціальної допомоги. Забезпечити наочність:

 • Постійно проводити пропаганду психологічної служби та соціальної допомоги. Забезпечити наочність:

  • Телефонів довіри;
  • створення психологічних куточків, тощо.
 • Чітко додержуватися затвердженого графіка консультативної роботи.

 • Постійно займатися самоосвітою з питання суїцидальної поведінки. Мати список літератури з цього питання, який є в наявності психологічної служби.

 • Піклуватися про особистісне психологічне самопочуття.створення безпечного середовища для дітей в навчальному закладі, спокійного мікроклімату в класному колективі;

 • створення безпечного середовища для дітей в навчальному закладі, спокійного мікроклімату в класному колективі;

 • допомога дітям відчути безпеку, подолати негативні емоції, налагодження діалогу з учнями;

 • посилення національно-патріотичного характеру навчання та виховання;

 • педагогізація батьків.Національна дитяча «гаряча лінія» України:

 • Національна дитяча «гаряча лінія» України:

 • за 6 місяців 2014 року надійшло 8 144 телефонні дзвінки від дітей;

 • близько 24 % дітей турбує психічне здоров’я;

 • майже 18% діток скаржаться на жорстокість своїх однолітків, або так званий «моббінг», коли одні діти з тих чи інших причин зацьковують інших.

Здійснювати психолого-педагогічний супровід учнів, які знаходяться в кризових ситуаціях

 • Здійснювати психолого-педагогічний супровід учнів, які знаходяться в кризових ситуаціях

 • Вересень-травень

 • Виступити на батьківських зборах з метою:

 • Ознайомлення з нормативно-правовими актами у сфері захисту прав дітей.

 • Вересень 2014

 • Своєчасно інформувати про психологічні новоутворення вікового етапу розвитку дитини.

 • Згідно річного плану

 • Виступити на педраді (раді профілактики) з метою ознайомлення з основними ознаками суїцидальної поведінки

 • До 30.12.2014

 • Rоординувати у навчальних закладах шкільних служби порозуміння

 • Постійно

 • Взяти участь в роботі «Телефону довіри»

 • Згідно графіка, затвердженого НМПЦ

23.09.2014 о 10.00 в ДНЗ №117- групова консультація з питань:

 • 23.09.2014 о 10.00 в ДНЗ №117- групова консультація з питань:

 • - спостереження за психофізичним розвитком дітей 2-3; 3-5;5-6 років;

 • - спостереження за учнями/вихованцями;

 • - спостереження за протоколом для практичних психологів ДНЗ, які працюють на посаді перший рік;

 • 30.09.2014 та 14.10. 2014 о 10.00 в управлінні освіти (каб. 34) - робоча зустріч творчої групи практичних психологів ДНЗ. Запрошуються практичні психологи ДНЗ №366, 174, 70, 85, 79, 97, 100, 124, 168, 182, 317. При собі мати матеріали за темою «Психологічна робота з дітьми у конфліктний та постконфліктний період»;30.09. 2014 о 10.00 в РУО (конференц зал) – групова консультація з питань адаптації дітей до умов перебування в ДНЗ для практичних психологів ДНЗ, які працюють перший рік;

 • 30.09. 2014 о 10.00 в РУО (конференц зал) – групова консультація з питань адаптації дітей до умов перебування в ДНЗ для практичних психологів ДНЗ, які працюють перший рік;

 • 30.09.2014 о 10.00 В РУО (каб 34) – індивідуальна консультація щодо підготовки семінару ЗНЗ, запрошуються ПП та СП ХСШ №33

 • 07.10.2014 та 04.11 2014 о 10.00 в РУО (каб 34) – індивідуальна консультація щодо підготовки семінару, запрошується ПП ДНЗ №33;

 • 07.10.2014 та 28.10.2014 о 11.30 – індивідуальні консультації щодо підготовки Школи молодого спеціаліста, запрошуються ПП та СП ЗНЗ №56;

 • 14.10.2014 о 10.00 в ДНЗ №182 - групова консультація ПП ДНЗ з питань роботи з дітьми, які мають ознаки обдарованості;21.10.2014 о 10.00 в управлінні освіти (каб 34) – нарада фахівців психологічної служби, які атестуються в 2014/2015;

 • 21.10.2014 о 10.00 в управлінні освіти (каб 34) – нарада фахівців психологічної служби, які атестуються в 2014/2015;

 • 28.10 2014 та 11.11.2014 о 10.00 в РУО (каб 34) - робоча зустріч творчої групи соціальних педагогів ЗНЗ. Запрошуються СП ЗНЗ №43, 156, 31, 138, 141, 144, 177 . При собі мати матеріали за темою «Педагогічна робота з дітьми у конфліктний та постконфліктний період»;

 • 28.10.2014 о 10.00 – засідання методичного об’єднання ПП ДНЗ за темою «Психологічна робота з дітьми у конфліктний та постконфліктний період» в ДНЗ №366;

 • 11.11.2014 в 10.00 - в ДНЗ №33 – відбудеться семінар ПП ДНЗ за темою «Психофізичний розвиток дітей раннього віку»;04.11.2014 о 10.00 в ЗНЗ №56 – Школа молодого спеціаліста ПП та СП ЗНЗ, які працюються перший рік;

 • 04.11.2014 о 10.00 в ЗНЗ №56 – Школа молодого спеціаліста ПП та СП ЗНЗ, які працюються перший рік;

 • 04.11.2014 о 10.00 в РУО (каб 34) – відбудеться індивідуальна консультація ПП ДНЗ №336 щодо підготовки Школи молодого спеціаліста;

 • 18.11.2014 – нарада психологічної служби.

з адміністративно-вчительським корпусом;

 • з адміністративно-вчительським корпусом;

 • з дітьми;

 • з батьками;

 • зі спільнотоюпросвітницькі заходи про механізми впливу стресу, про симптоми ПТСР, про засоби самодопомоги;

 • просвітницькі заходи про механізми впливу стресу, про симптоми ПТСР, про засоби самодопомоги;

 • групи відреагування та підтримки;

 • індивідуальні консультації.діагностика симптомів ПТСР;

 • діагностика симптомів ПТСР;

 • тренінгові заняття, які направлені на розвиток креативного мислення, толерантного відношення, зменшення тривожності;

 • індивідуальна корекційна робота.індивідуальні співбесіди для визначення ступеня уразливості родини;

 • індивідуальні співбесіди для визначення ступеня уразливості родини;

 • групові просвітницькі заходи для батьків;

 • індивідуальна корекційна робота з родиною.Безсилля і пасивність, відсутність звичайних реакцій

 • Безсилля і пасивність, відсутність звичайних реакцій

 • Генералізований страх

 • Підвищена збудливість, пізнавальна плутанина.

 • Складність говорити про цю подію, визначати почуття

 • Нічні кошмари, інші порушення сну

 • Страх розлучення і чіпляння за того, хто йде

 • Регресивні симптоми - нетримання сечі, втрата мови, рухових навичок

 • Тривога смерті

 • Соматичні прояви

 • Здригання, заморожування, метушливість, плач, уникненняЕгоїстичність

 • Егоїстичність

 • Небезпечні для життя інсценування

 • Бунт вдома або в школі

 • Різкі зміни в стосунках

 • Депресія, уникнення спілкування

 • Зниження успішності в школі

 • Спроба віддалитися і захиститися від почуття сорому, провини, приниження

 • Надмірна активність або віддалення

 • Схильність до нещасних випадків

 • Бажання мести, активність пов'язана з відповіддю на травму

 • Порушення сну і живленняСтрах, параноя, фобії, тривога

 • Страх, параноя, фобії, тривога

 • Недовіра, відчуженість, ненависть

 • Соціальна дезадаптація, пасивність, втрата інтересів

 • Хронічна втома, депресія

 • Вегето-судинна дистонія, порушення роботи серця, гормонального балансу

 • Порушення функцій увагитерпляче співчутливе вислуховування, яке сприяє зниженню травматизації;

 • терпляче співчутливе вислуховування, яке сприяє зниженню травматизації;

 • Проведення корекційних заходів для усвідомлення, прийняття та виносу у зовнішнє поле ситуації, яка травмує;

 • Закріплення нового досвіду, який не травмує: «Ми вижили та життя продовжується у новому форматі».Не нашкодь.

 • Не нашкодь.

 • Не оцінюй.

 • Приймай людину таким, який він є.

 • Дотримуйся конфіденційності.

 • Дотримуйся міри взаємного одкровення, але зберігай деяку дистанцію.

 • Не віднімай у дитини право відповідати за свої вчинки, ніколи не давай порад.

 • Мінімум спеціальних термінів.

 • Дотримуйся принципу добровільності.759-76-76

 • 759-76-76

 • 19.00-7.00

 • 764 – 22 – 39

 • 8.00-22.00Тараненко Н.М., Власенко Т.В., Лесніковій О.Ю., методистам РМЦ направити методичні матеріали, щодо соціально-психологічної допомоги родинам у конфліктний та пост конфліктний період.

 • Тараненко Н.М., Власенко Т.В., Лесніковій О.Ю., методистам РМЦ направити методичні матеріали, щодо соціально-психологічної допомоги родинам у конфліктний та пост конфліктний період.

 • До 20.09.2014

 • Практичним психологам та соціальним педагогам:

 • 2.1. підвищувати свою компетентність щодо допомоги родинам у конфліктний та постконфліктний період;

 • постійно

 • 2.2. надавати соціально-психологічну допомогу дітям та їх родинам, які прибули з зони АТО;

 • За запитом

 • 2.3. розмістити інформацію у навчальних закладам про роботу міського Телефону довіри.

 • До 20.09.2014


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка