Вислів китайського педагога: ٭ Те, що я чую, я забуваюДата конвертації28.06.2016
Розмір445 b.


 • Вислів китайського педагога:

 • ٭ Те, що я чую, я забуваю

 • ٭ Те, що я бачу і чую, я трохи пам’ятаю

 • ٭ Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти

 • ٭ Коли я чую, бачу й обговорюю і роблю, я набуваю знань і навичок

 • ٭ Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром

 • Конфуцій


 • Структура проекту уроку з трудового навчання

 • ٭ Вибір теми проекту, його типу, кількість учасників;

 • ٭ Продумати можливі варіанти проблем, доцільні для дослідження у межах визначеної тематики;

 • ٭ Висунення проблем учнями за допомогою вчителя;

 • ٭ Розподіл задач по групах, обговорення можливих методів дослідження, пошуку інформації, творчих рішень;

 • ٭ Самостійна робота учасників проекту щодо вирішення індивідуальних чи групових дослідницьких, творчих задач;

 • ٭ Захист проектів. Узагальнення результату. Висновки;

 • ٭ Колективне обговорення, експертиза, оголошення результатів зовнішньої оцінки, формування висновків, корекція. • Етапи управлінських дій

 • 1. Передпроектний – вивчення та аналіз існуючого стану об'єкту, що потребує змін.

 • 2. Проект – визначає основні ідеї, мету, коло заходів, терміни реалізації, критерії змін, механізми вивчення ефективності, фахове, матеріально-технічне та фінансове забезпечення.

 • 3. Планування – розробка плану роботи поетапно (місячний, семестровий, річний план).

 • 4. Моніторинг якості проекту – розробка та організація системи вивчення поточних результатів, математично-графічне оформлення та аналіз динаміки змін.

 • 5. Постпроектний – поширення набутого інноваційного досвіду та прогнозування. • Основні завдання проектної діяльності

 • ٭ Не лише учням передавати суму знань, а навчити здобувати ці знання самостійно, вміти застосувати їх для розв’язання нових пізнавальних, практичних завдань.

 • ٭ Сприяти учневі у здобутті комунікативних навичок: працювати в групах, виконуючи різні соціальні ролі (виховання лідера – вихованця).

 • ٭ Розширення кола спілкування дітей, знайомство з іншими культурами, різними точками зору.

 • ٭ Прищеплення учням вміння користуватися дослідницькими методами, збирати інформацію, вміти її вірно аналізувати. • Функції вчителя у процесі виконання учнями проекту

 • ٭ Консультуванні, допомозі в підборі проектів.

 • ٭ Спостереження за ходом роботи учня.

 • ٭ Надання допомоги окремим учням в стимулюванні їх навчально-трудової діяльності.

 • ٭ Підтримці робочої обстановки в класі.

 • ٭ Нормування праці школярів.

 • ٭ Аналіз і узагальнення роботи окремих учнів.

 • ٭ Оцінювання творчої проектної діяльності на кожному етапі. • Розвиток здібностей у школярів при використанні проектної діяльності

 • ٭ Комунікативний: обговорення проекту, консультації вчителя, захист проекту, імпровізація.

 • ٭ Особистісні: самобутність, фантазія, допитливість, адаптивність, гнучкість мислення.

 • ٭ Соціальні: колективна діяльність, самодисципліна, значимість виробу, терпимість до думки інших.

 • ٭ Літературно – лінгвіністичні: опис ідеї, розробка рекламного прайс-листа, імпровізація при захисті.

 • ٭ Математичні: розрахунок витрат, сполучення форми і обсяги, простору і часу.

 • ٭ Художньо-соматичні: дизайн виробів.

 • ٭ Маніпулятивні: корекція рухів, почуття силових прийомі, уміння користуватись інструментами.

 • ٭ Технологічні: наочно-образна пам'ять, абстрактно-логічне мислення. • Процес проектно-технологічної діяльності

 • 1. Вибір об’єкта технологічної діяльності.

 • 2. Обґрунтування цього виробу.

 • 3. Художнє конструювання.

 • 4. Підбір матеріалів (Конструкційних).

 • 5. Вибір технологічних процесів, інструментів і обладнання.

 • 6. Виготовлення виробів, аналіз і оцінка процесу та результати праці.

 • 7. Нескладні маркетингові дослідження.

 • ВИМОГИ ДО ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ

 • Ланцюжок взаємодії між учителем і учнем на всіх етапах виконання проекту

 • 1. Поставлена мета (виявлення проблеми протиріч, формування завдань).

 • 2. Обговорення можливих варіантів: дослідження, вибір способів виконання.

 • 3. Самоосвіта і актуалізація знань, умінь.

 • 4. Продумування ходу діяльності учня, або групи дітей.

 • 5. Дослідження ідеї (рішення окремих завдань, компонування).

 • 6. Узагальнення результатів і висновки.

 • 7. Аналіз успіхів і помилок, їх корекція. • Форми роботи і роль учителя в створенні проекту • Межа використання методу проектів

 • 1. Навчальній процес базується не в логіці навчального предмету, а в логіці діяльності, що має особистісний смисл для учня, а тому підвищується мотивація учнів.

 • 2. Комплексний підхід, до розробки навчальних проектів, спонукає збалансованому розвитку основних функцій учня, освоєння ним необхідних типів діяльності.

 • 3. Глибоке усвідомлення освоєних базових знань забезпечується за рахунок універсального їх використання в різних ситуаціях.

 • 4. Гуманістичний смисл проектного навчання складається з розвитку творчого потенціалу учнів. • Проект – (анг. progect) задум чи план створення чого-небудь.

 • Проект – це відповідне завдання з визначеними вихідними даними и програмованими результатами (цілями), які зумовлюють шляхи та засоби вирішення цих завдань.

 • Проект – інноваційна форма організації освітнього середовища, в основі якого лежить комплексний характер діяльності тимчасового колективу в умовах активної взаємодії з оточуючим середовищем.

 • Проект – це завдання, які виконуються в природних умовах (Стефенсон).

 • Проект – являє собою дію, яка виконується в природних умовах і містить вирішення порівняно складного завдання.

 • Проект – це досить тривала і послідовна діяльність, яка виконується учнем для досягнення реальної мети та вирішення життєвої проблеми (Уоткінс). • 1. Розробка творчого проекту

 • 1.1. Призначення проектованого виробу.

 • 1.2. Вимоги до конструкції виробу.

 • - обґрунтування конструкції виробу відповідно до його призначення і експлуатаційних показників.

 • - вибір конфігурації виробу. Відповідність конфігурації призначенню.

 • - вимоги до складання виробу

 • 1.3. Вимоги до матеріалів

 • - Техніко-економічні чинники, які визначають вимоги до матеріалів, придатних до виготовлення виробу

 • - Санітарно-гігієнічні вимоги до вибору.

 • - Вимоги до матеріалів для основних частин виробу.

 • 2. Розробка технічної пропозиції

 • 2.1. аналіз зразків-аналогів.

 • 2.2. Висновки за технічною пропозицією

 • - Відповідність зразків своєму призначенню

 • - Технологічність запропонованих зразків.

 • - Вигляд, якого надають виробам використані в зразках деталі.

 • - Зразок, який обираєте , як зразок-прототип для подальшого проектування.

 • 3. Ескізне проектування

 • 3.1. Опис зовнішнього вигляду.

 • - Назва виробу.

 • - Матеріали для виготовлення деталей.

 • - Кількість, форма, розміри деталей.

 • - Види з'єднань деталей у виробі.

 • - Види обробки деталей.

 • - Вимоги до матеріалів.

 • - Рекомендовані габарити. • 4. Розробка технічного проекту.

 • 4.1. Визначити вихідні дані для деталей виробу та їх розмірні характеристики.

 • 5. Розробка робочої документації.

 • 5.1. Витрати матеріалів на виріб.

 • 5.2. Скласти технологічну карту на виготовлення виробу.

 • 6. Розрахунок собівартості і ціни виробу.

 • 6.1. Вартість матеріалів.

 • 6.2. Вартість електроенергії і других носіїв.

 • 6.3. Податок на заробітну плату: 15%.

 • Оплата праці за умови, що оплата праці працівника складає 1 грн. за годину.

 • 6.5. Амортизаційні відрахування на інструменти та обладнання.

 • 6.6. Загальна собівартість виробу.

 • 6.7. Прибуток внаслідок реалізації.

 • 6.8. Договірна ціна реалізації виробу.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка