Витрати – це сума коштів, витрачених на виробництво продукції. Витрати – це сума коштів, витрачених на виробництво продукціїДата конвертації04.06.2016
Розмір444 b.Витратице сума коштів, витрачених на виробництво продукції.

 • Витрати – це сума коштів, витрачених на виробництво продукції.

 • Існує два підходи до визначення витрат: бухгалтерський, пов'язаний з зовнішніми витратами і економічний, пов'язаний з внутрішніми витратами.

 • Зовнішні (явні) витрати – це витрати підприємства на придбання ресурсів у зовнішніх постачальників.

 • Внутрішні (неявні) витрати можна визначити як вартість факторів виробництва, що знаходяться у власності господаря підприємства.

 • Неявні витрати включають:

 • - грошові виплати, які могла б отримати фірма при більш вигідному використанні ресурсів, що їй належать; витрати втрачених можливостей (недоотриманий прибуток);

 • - нормальний прибуток як мінімальну винагороду підприємцю, що утримує його в обраній ним галузі діяльності.Зовнішні та внутрішні витрати формують економічні витрати. До складу економічних витрат входить нормальний прибуток як плата за виконання підприємцем підприємницьких функцій.

 • Зовнішні та внутрішні витрати формують економічні витрати. До складу економічних витрат входить нормальний прибуток як плата за виконання підприємцем підприємницьких функцій.

 • Його розмір визначається рівнем доходності, що є нормальним або середнім для певної галузі, тобто тим рівнем, який утримує підприємця у цій галузі.

 • Іншою формою прибутку є прибуток економічний (чистий), який є додатковим доходом підприємця внаслідок його ефективнішої діяльності у певній галузі. Цей прибуток отримують не всі підприємці, і він не належить до витрат.

 • Бухгалтерський прибуток являє собою сукупний доход (виручку) фірми за відрахуванням зовнішніх витрат.Всі економічні витрати можуть бути розділені на постійні та змінні. Постійні витрати (FC) – це витрати, що не залежать від обсягу виробництва продукції. До них відносяться орендна плата, витрати на рекламу, плата за банківський кредит, оплата праці директора й управлінського персоналу. Постійні витрати існують навіть при нульовому обсязі виробництва.

 • Всі економічні витрати можуть бути розділені на постійні та змінні. Постійні витрати (FC) – це витрати, що не залежать від обсягу виробництва продукції. До них відносяться орендна плата, витрати на рекламу, плата за банківський кредит, оплата праці директора й управлінського персоналу. Постійні витрати існують навіть при нульовому обсязі виробництва.

 • Змінні витрати (VC) – це витрати, величина яких змінюється при зміні обсягу виробництва. До них відносяться витрати на сировину, паливо, електроенергію, оплату робочої сили.Поділ витрат на постійні та змінні залежить від часового інтервалу, в якому вони розглядаються.

 • Поділ витрат на постійні та змінні залежить від часового інтервалу, в якому вони розглядаються.

 • В миттєвому періоді всі витрати є постійними: продукт випущений на ринок, тому вже неможна ні змінити обсяг його виробництва, ні змінити витрати його виробництва.

 • В тривалому періоді підприємство має можливість не тільки закупити більшу кількість сировини і матеріалів чи найняти більшу кількість робітників, воно може здійснювати й капіталовкладення, тобто збільшувати розміри основного капіталу. Тому в тривалому періоді вважається, що всі витрати є змінними.

 • У короткостроковому періоді виділяють сукупні, постійні, змінні, середні і граничні витрати.Сукупні витрати (TC) - це сума постійних і змінних витрат фірми

 • Сукупні витрати (TC) - це сума постійних і змінних витрат фірми

 • TC = FC + VC.

 • Середні витрати - витрати у розрахунку на одиницю виробленого товару.

 • Середні постійні витрати (AFC)це постійні витрати, що приходяться на одиницю продукції. В процесі збільшення обсягу виробництва вони будуть зменшуватися.

 • AFC = FC/Q.

 • Середні змінні витрати (AVC) – це змінні витрати, що приходяться на одиницю продукції.

 • AVC = VC/Q.

 • Середні сукупні витрати (ATC) показують сукупні витрати на одиницю продукції.

 • TC/Q = (FC + VC)/Q = AFC + AVC.

 • Граничні витрати (MC) – це додаткові витрати на виробництво додаткової одиниці продукції.

 • MC = ΔTC/ΔQ.Граничні витрати (MC) приріст сукупних витрат фірми, пов’язаний з виробництвом додаткової одиниці продукції.

 • Граничні витрати (MC) – приріст сукупних витрат фірми, пов’язаний з виробництвом додаткової одиниці продукції.

 • MC = ΔTC/ΔQ.

 • Граничні витрати показують на яку величину зростуть витрати фірми у зв’язку зі збільшенням виробництва на одну одиницю продукції.

 • Зміна граничних витрат визначається зміною змінних витрат у результаті випуску додаткової одиниці продукції (постійні витрати не змінюються при зміні обсягу виробництва).

 • Отже, математично граничні витрати можна записати так:

 • MC = ΔVC/ΔQ = dVC/dQ .

 • Розміри граничних і середніх витрат мають важливе значення, тому що від них залежить вибір фірмою обсягу виробництва. • Рис. 7.1. Криві сукупних, постійних та змінних витрат • Рис. 7.2. Криві середніх та граничних витрат
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка