Визначається наступними моментамиДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.

Визначається наступними моментами

 • Визначається наступними моментами

 • Повсюдним поширенням

 • Некерованою захворюваністю

 • Реальною можливістю захворіти (ніхто не гарантований від ймовірності захворіти на сепсис)

 • Частота сепсису:

 • при абдомінальній патології – 18 – 57 %

 • при хворобах дих. системи - 68 - 70 %

 • при хворобах м’ягких тканин – 62 – 77 % • Надзвичайна важкість і небезпечність хвороби

 • Велика ймовірність смерті при цьому захворюванні

 • Летальність

 • У 1909 році становила 41 %,

 • У 2000 році - від 19 до 70%

 • Щороку захворюваність на сепсис зростає на 3 - 9 %Визначення (термінологія)

 • Визначення (термінологія)

 • Sepsis – гниття, гнилокрів’я. СЕПСИС – ”гниття заживо“ від грецького ”SEPO“ - викликаю гниття

 • Schottmuller G. (1914) – Про сепсис можна говорити тоді, коли в організмі є вогнище інфекції, з якого постійно і періодично в кров поступають бактерії, внаслідок чого виникають суб’єктивні і об’єктивні симптоми захворювання.В.Г.Бочорішвілі (1978)

 • В.Г.Бочорішвілі (1978)

 • “Сепсис – така клінічна форма любого інфекційного захворювання при якому або з важким преморбідним станом (діабет, травма і т.д.), або через високу вірулентність, велику кількість мікробів… резистентність організму настільки зірвана, що мікробні вогнища запалення з місць їх знищення перетворюються в місця розмноження і повторних поширень. В зв’язку з цим процес втрачає циклічність і без штучного пригнічення збудника, або штучного підвищення імунітету … приводить людину до смерті.

 • СПС..ИС генералізоване інфекційне захворювання, яке не має схильності до самоліквідації (само виздоровлення).”Визначення (термінологія SIRS)

 • Визначення (термінологія SIRS)

 • (Чікаго, 1991 рік, конференція спеціалістів медицини критичних станів і торакальних лікарів)

 • Сепсис не можна вважати результатом прямої дії мікроорганізмів на макроорганізм, а є наслідком суттєвих порушень в імунній системі, які в своєму розвитку проходять шлях від гіперактивації (фаза гіперзапалення) до імунопаралічу (фаза імунопаралічу).

 • Сепсис – синдром системної відповіді на запалення (SIRS)- це важка реакція організму на запалення, яка зумовлена інфекцією, важкою травмою, опіками, гострим деструктивним панкреатитом і другими пошкоджуючими тканини факторами.Сучасне трактування

 • Сучасне трактування

 • Сепсис – інфекційна хвороба, яка зумов-лена різними збудниками , розвивається у осіб з різко зниженими захисними силами організму і характеризується наявністю первинного вогнища, важким прогресуючим перебігом і відсутністю тенденції до спонтанного виздоровлення. • Сепсис не контагіозна хвороба. Від хворого сепсисом можна отримати збудника сепсису, а не сепсис в якості хвороби;

 • Сепсис може бути як екзогенна так і ендогенна інфекція. Отже, виходячи з цього

 • Сепсис – це хронічна пандемія, яка триває впродовж тисячеліть, без помітних оріентирів до зникнення чи завершення.Черезшкірний

 • Черезшкірний

 • Акушерсько-гінекологічний

 • Оральний (одонтогенний, тонзілярний)

 • Отогенний

 • Внаслідок хірургічних втручань і маніпуляцій

 • Криптогенний

 • Найчастішими є черезшкірний, акушерсько – гінекологічний та криптогенний

 • Наявність первинного вогнища, яке постійно чи періодично зв’язане з кровоносною чи лімфатичною судиною

 • Постійне чи періодичне (багаторазове) проникнення збудника з первинного вогнища в кров

 • Гематогенна, ( лімфогенна) дисемінація інфекції і формування вторинних септичних вогнищ з яких збудник періодично поступає в кров

 • Ациклічний перебіг, зумовлений нездатністю організму до локалізації інфекції в вогнищах запалення і ефективних імунних реакцій • Гематологічні, онкологічні хвороби, хвороби обміну речовин

 • ВІЛ інфекція, туберкульоз, вроджені дефекти імунної системи

 • Довготривале застосування цитостатиків, хіміотерапії, імунодепресантів, кортикостероїдних препаратів

 • Променева терапія • Бар’єрний механізм шкіри і слизових оболонок

 • Колонізаційна резистентність норм. м/флори

 • Клітинні фактори (моноцитарно-макрофагальна система, нейтрофіли, природні кіллери)

 • Гуморальні фактори (лізоцим, комплемент, антитіла, інтерферон, прозапальні і протизапальні цитокіни)

 • Прозапальні цитокіни: ІЛ-1, 6, 8, 12, ФНП альфа

 • Протизапальні цитокіни: ІЛ-4, 10, 11, 13

 • Медіатори запалення: лейкотріени, простагландини,

 • простациклін, тромбоксан

Викид прозапальних цитокінів поза межі вогнища.

 • Викид прозапальних цитокінів поза межі вогнища.

 • Формується синдром системної запальної реакції (СЗР)

 • 1-й етап: локальна продукція цитокінів у відповідь на дію мікроорганізмів

 • 2-й етап: викид малої кількості цитокінів в системний кровотік

 • 3-й етап: генералізація запальної реакції, має два періоди:

 • - період гіперзапалення, характеризується викидом надвисоких концентрацій протизапальних цитокінів, окису азоту. Супроводжується розвитком шоку, розвитком синдрому поліорганної недостатності.

 • - період імунного паралічу. Розвивається компенсаторна протизапальна відповідь, що поєднується з зниженням функціональної активності імунокомпетентних клітин • Інфекційний процес (запальна реакція тканин на мікроорганізм)

 • Бактеріємія

 • Синдром системної запальної реакції (неспецифічна генералізована реакція організму на інфекцію)

 • Сепсис (вогнище, клінічна картина, бакпосів)

 • Важкий сепсис (сепсис, гіпотонія , ПОН, але корегуються)

 • Септичний шок (те ж, стабільні, не корегується)

 • Синдром поліорганної недостатності (гострі порушення функції органів і систем з якими організм сам не справляється)

По характеру мікрофлори

 • По характеру мікрофлори

 • Грам позитивний:

 • стафілококи (anreus, epidermidis)

 • стрептококи (pyogenes, pneomonic)

 • анаероби (бактероїди, пептококи)

 • Грам негативний:

 • кишкова паличка

 • протей

 • ентеробактер

 • клебсієла

 • грибковийАкушерсько – гінекологічний

 • Акушерсько – гінекологічний

 • Уро-генітальний

 • Хірургічний

 • Абдомінальний

 • Після травматичний

 • Опіковий

 • Тонзілогенний

 • Одонтогенний

 • Не хірургічний • Блискавичний. Перебігає з розвитком септичного шоку і призводить до смерті впродовж 1 – 2 діб

 • Гострий сепсис. Триває до 4 тижнів

 • Підгострий. Триває 3 – 4 місяці

 • Рецидивуючий - перебігає з загостреннями і ремісіями, триває до 6 місяців

 • Хроніосепсис. Може тривати до року і навіть більшеЗа важкістю клінічного перебігу

 • За важкістю клінічного перебігу

 • Легкий (дві ознаки сепсису)

 • Середньої важкості (три ознаки сепсису)

 • Важкий (чотири ознаки сепсису)

 • За фазою розвитку

 • Напруги

 • Катаболічних розладів

 • Виходу з хворобиТемпература тіла > 38 або < 36 градусів за Цельсієм

 • Температура тіла > 38 або < 36 градусів за Цельсієм

 • Частота серцевих скорочень > 90 в 1 хв

 • Число дихальних рухів > 20 в 1 хв, або Pa CO2 < 32 мм.рт.ст.

 • Лейкоцити > 12000/мл; або < 4000/мл і більше 10 % незрілих нейтрофілів. • Складається з симптомів

 • - загальної інтоксикації

 • - основного захворювання, що є первинним вогнищем

 • - метастатичних уражень інших органів

 • Початок гострий, або ж з перед сепсису (суб фебрильна температура з короткотривалими підйомами температури)

 • Виражена інтоксикація, важкий загальний стан, геморагічна висипка

 • Лихорадка інтермітуючого типу з пропасницею (прорив збудника в кров)

 • Тахікардія, задишка не зумовлена станом легеневої тканини

 • Первинне вогнище інфекції, вторинні метастатичні вогнища

Клінічна: - первинне вогнище

 • Клінічна: - первинне вогнище

 • - посів з рани

 • - оцінка важкості ССЗВЛабораторна

 • Лабораторна

 • Анемія, прискорена ШЗЕ

 • Цитокіни (зростають).- ІЛ-1, 6, 8, 12, ФНП альфа (прозапальні)

 • ІЛ-4, 10, 11, 13 (протизапальні)

 • С – реактивний білок (зростає).

 • Нейтрофільний лейкоцитоз, токсична зернистість нейтрофілів

 • Зростання рівнів білірубіну, залишкового азоту, креатиніну, показників трансаміназ, холестерину

 • Гіпопротеінемія (альбуміни), факторів згортання крові

 • В сечі патологічні зміни

 • Бакдіагностика: бактеріоскопія, бакпосів, визначення збудника і чутливості до антибіотиків • Інструментальна: променеві методи – компютерна і магніторезонансна томографія, ультразвукова діагностика з доплером, рентгенографія , електрокардіографія

 • Інтегральна оцінка важкості сепсису:

 • Системи для оцінки важкості стану хворих : APACHE –II, APACHE –III, SAPS, SAPS -1

 • Системи для оцінки важкості поліорганної недостатності: SOFA, MODS, MOFSG, LODS • Стафілококовий сепсис

 • - часті блискавичні форми, перебігають виключно тяжко, без септикопіємії, смерть до 90% впродовж 1 – 2 днів

 • -гострі форми: переважають шкірні та оральні ворота інфекції,гектична температура, гнійничкова висипка

 • - часті метастатичні гнійні вогнища в нирках, кістках, ендокарді

 • - рецидивуючий перебіг з загостреннями

 • - велика ймовірність хронічного перебігу (впродовж років)Синегнійний сепсис

 • Синегнійний сепсис

 • превалює клініка вираженої загальної інтоксикації

 • без метастатичних уражень

 • рідкий гній в значній кількості з різким гнильним запахом

 • пов’язка синьо-зеленого кольоруАнаеробний сепсис

 • Анаеробний сепсис

 • гострий початок, важкий перебіг

 • висока температура, гектична температурна крива

 • частий розвиток септичного шоку

 • септикопіємія з ураженням мозку, печінки, легеньМісце лікування -ВІТ

 • Місце лікування -ВІТ

 • Успіх лікування визначають:

 • своєчасна діагностика;

 • адекватна (згідно збудника) антибактеріальна терапія;

 • різнобічна підтримуюча терапія;

 • усунення сприяючих моментівлікування вогнища інфекції (санація гнійного вогнища, розкриття метастатичних гнійників)

 • лікування вогнища інфекції (санація гнійного вогнища, розкриття метастатичних гнійників)

 • вплив на мікроорганізм (адекватна, своєчасна, довготривала, курсами, антибактеріальна терапія)

 • вплив на організм хворого (нутритивна підтримка, пасивна і активна імунотерапія, екстракорпоральна та інтракорпоральна детоксикація)

 • симптоматична терапія (респіраторна підтримка, сечовидільна функція, шлунково-кишковий тракт, наркоз, лікувальний сон) • Раннє і радикальне санування гнійних вогнищ

 • Широкий доступ

 • Некректомія

 • Лікування згідно фаз раневого процесу

 • проточне дренування

 • іммобілізація ділянки

 • відтерміновані шви на рану

 • стосовно черевної порожнини – програмовані лапаротомії (лапароперція)Антибактеріальна терапія сепсису

 • Антибактеріальна терапія сепсису

 • Емпірична антибактеріальна терапія

 • Призначають при інфекційному процесі без точних результатів бактеріологічних досліджень,антибіотики широкого спектру дії з урахуванням локалізації гнійного вогнища і тропності.

 • Цілеспрямована антибактеріальна терапія

 • Призначається після ідентифікації збудника

 • Деескалаційна антибактеріальна терапія

 • Поєднання емпіричної і цілеспрямованої • Клінічні підстави: гіпертермія, лихорадка, підозра на вогнище запалення.

 • Вибір антибіотика:

 • - по токсичності і фармакокінетиці препарату

 • - чутливість збудника

 • - можливість комбінації

 • Перевага препаратам бактерицидної дії (пеніциліни, цефалоспорини, фторхінолони, аміноглікозиди, карбопенеми) і, особливо, ß- лактамним антибіотикам • Перевага не комбінації антибактеріальних препаратів, а монотерапії.

 • Оптимальна доза – максимально допустима по віку пацієнта.

 • Шляхи введення антибіотиків: до венно, в/м’язево , в порожнини

 • Зміна антибіотиків

 • - при неефективності лікування

 • - при низькій чутливості мікрофлори • Тривалість антибактеріальної

 • терапії

 • Проводиться до досягнення стійкої позитивної динаміки

 • Критерії достатності антибактеріальної терапії сепсису

 • - стійка нормалізація температури

 • - позитивна динаміка інфекційного процесу

 • - нормалізація функції шлунково-кишкового тракту

 • - нормалізація показників білої крові

 • - від’ємна гемокультура1. Первинна реанімація

 • 1. Первинна реанімація

 • - забезпечення ОЦК

 • - нормалізація артеріального тиску

 • - відновлення діурезу

 • - забезпечення сатурації кисню в венозній крові у межах не менше 70 %.

 • 2. Ентеральне харчування

 • 3. Інфузійна терапія (кристалоїди, синтетичні колоїди, білки крові, вітаміни, гормони і т.д.) • 4. Вазопресори: при низькому артеріальному тиску, який не реагує на інфузійну терапію.

 • 5. Ізотропна терапія: (серцеві препарати) – для збільшення серцевого викиду – добутамін; вазопресори – адреналін, допамін.

 • 6. Стероїди – для підтримки А/Т гідрокортизон від 200 мг до 1 гр на добу.

 • 7. Препарати крові - відмиті еритроцити, заморожена плазма, тромбоцити, лейкомаса

 • 8. Лікування легеневого дистрес - синдрому (штучна вентиляція легень для ліквідації гіпоксії). • 9. Аналгезія і нервовом’язева блокада (ШВЛ+аналгетики) на фоні міорелаксанів

 • 10. Стимуляція і заміщення функції нирок (венозна гемофільтрація, інтермітуючий гемодіаліз).

 • 11. Корекція водно-електролітного балансу та pH крові.

 • 12. Профілактика венозних тромбозів (глибокі вени нижніх кінцівок).

 • 13. Профілактика стресових виразок (інгібітори протонної помпи).Імунотропна

 • Імунотропна

 • Донорська плазма

 • Імуноглобуліни

 • Імуномодулятори (тімалін, Т-активін) Інтерлейкін -2, Ронколейкін, Біолін, Пентаглобин

 • Переливання лейкоцитів

 • Протицитокінова терапія

 • Моноклональні антитіла до ФНП – альфа

 • Рекомбінантний антагоніст ІЛ -1Екстракорпоральні методи:

 • Екстракорпоральні методи:

 • - гемодіаліз

 • - гемосорбція

 • - плазмоферез

 • - плазмосорбція

 • - лімфосорбція

 • Інтракорпоральні методи:

 • - ентеросорбція

 • - форсований діурез

 • - перитонеальний діаліз

 • - уфо крові • Nihil aeque sanitatem impedit, quam remediorum crebra mutatio.

 • Ніщо так не шкодить здоров'ю, як часта зміна ліків. • Benedicite!

 • В добрий час!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка