Визначення концептуальних засад формування готовності вчителівДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.визначення концептуальних засад формування готовності вчителів

 • визначення концептуальних засад формування готовності вчителів

 • до роботи з обдарованими дітьми

 • в системі діяльності районних методичних кабінетів, розробка програми РМК (ММК) з підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнямиПідготовка вчителів до роботи з обдарованими учнями має ряд невирішених завдань:

 • Підготовка вчителів до роботи з обдарованими учнями має ряд невирішених завдань:

 • відсутність у науці єдиного підходу до розуміння феномену обдарованості;

 • відсутність єдиних вимог до особистості вчителя для роботи з обдарованою дитиною;

 • відсутність системи підготовки вчителів у напряму формування теоретичних знань;

 • вироблення відповідних практичних навичок та особистісних ознак, що забезпечують успішну співпрацю з обдарованими дітьми.

Система психолого-педагогічних відносин суб'єкт - суб'єктного характеру, спрямовану на розвиток здібностей обдарованого учня та підвищення професіоналізму вчителя.

 • Система психолого-педагогічних відносин суб'єкт - суб'єктного характеру, спрямовану на розвиток здібностей обдарованого учня та підвищення професіоналізму вчителя.

 • Це передбачає здатність педагога ставити за мету професійної діяльності розвиток здібностей і обдарувань учнів, проектувати шляхи та засоби підвищення ефективності роботи в цьому напрямку.Готовність передбачає інтегративно-синтетичну взаємодію теоретичної, практичної, особистісної складових.

 • Готовність передбачає інтегративно-синтетичну взаємодію теоретичної, практичної, особистісної складових.Історія дослідження обдарованості

 • Історія дослідження обдарованості

 • Основні сучасні концепції обдарованості

 • Проблеми прогнозування обдарованості

 • Особливості розвитку обдарованих індивідів

 • Вікові особливості прояву обдарованості

 • Методи та особливості діагностики обдарованих дітей

 • Психологічні та педагогічні аспекти, що треба врахувати під час добору змісту освітніх програм для обдарованих дітей

 • Вимоги до педагогів, які працюють з обдарованими дітьми

 • Умови ефективної взаємодії педагогів з обдарованими дітьми та їх родиною.Використовувати тренінги (розвитку креативності, пониження рівня тривожності, вміння долати страх перед невдачами та поразками, вироблення уміння змагатися)

 • Використовувати тренінги (розвитку креативності, пониження рівня тривожності, вміння долати страх перед невдачами та поразками, вироблення уміння змагатися)

 • Організовувати науково-дослідну роботу обдарованих учнів

 • Розробляти програми для індивідуального навчання обдарованих дітей

 • Здійснювати інноваційну діяльність

 • Поєднувати роботу з обдарованими учнями та класом

 • Створювати в класі доброзичливу атмосферу

 • Контролювати рівень емоційного вигорання як власного так і учнів

 • Залучати учнів до науково-дослідної діяльності

 • Розвивати позитивні якості обдарованих дітейКомунікативні якості

 • Комунікативні якості

 • Спрямованість (творчі установки, мотиви, інтереси)

 • Якості характеру (чесність, порядність, справедливість, рішучість, цілеспрямованість)

 • Самосвідомість (рефлексивність, самопізнання, саморегуляція)

 • Інтелектуальні якості

 • Психофізіологічна компетентність

 • Готовність до адекватних діяльнісних проявів у певних ситуаціях, що визначені своєрідністю обдарованого учня

 • Повага до обдарованої особистості

 • Готовність до саморозвиткуНаукова діяльність

 • Наукова діяльність

 • Творчі групи

 • Конференції

 • Педагогічні майстерні

 • “Круглі столи”

 • Самоосвітня діяльність педагогів

 • Дистанційне навчання

 • Місцеві періодичні видання

 • Місцеве радіомовленняДля дорослої людини процес навчання перестає бути ведучим видом діяльності, а є лише засобом досягнення інших цілей. Важлива не дисципліна, що вивчається, а її роль у вирішенні проблем або життєвих завдань, які виникають у певній ситуації. Тому навчання має будуватися не за предметними, а за проблемними ситуативними ознаками.

 • Для дорослої людини процес навчання перестає бути ведучим видом діяльності, а є лише засобом досягнення інших цілей. Важлива не дисципліна, що вивчається, а її роль у вирішенні проблем або життєвих завдань, які виникають у певній ситуації. Тому навчання має будуватися не за предметними, а за проблемними ситуативними ознаками.Навчальний матеріал пропонується у вигляді проблемних завдань

 • Навчальний матеріал пропонується у вигляді проблемних завдань

 • Перевага надається вербальній і візуальній формі викладу матеріалу

 • Навчальний матеріал включає дані біографічних досліджень, історичні екскурси щодо різних підходів до розуміння феномену обдарованості

 • Спонукає учителів до самостійних умовиводів, наукових дискусій під час проведення лекцій

 • Лекції проводяться у творчій, доброзичливій атмосферіСприяють активізації пізнавальної діяльності, формуванню самостійності уміння науково обґрунтовувати власні думки.

 • Сприяють активізації пізнавальної діяльності, формуванню самостійності уміння науково обґрунтовувати власні думки.

 • На семінарських заняттях увага акцентується на практичному використанні теоретичного матеріалу.Атмосфера доброзичливості та творчості на заняттях

 • Атмосфера доброзичливості та творчості на заняттях

 • Залучення вчителів до створення “банку педагогічних ситуацій з обдарованими учнями”, що розглядаються на заняттях

 • Забезпечення права вибору педагогічних ситуацій, що розглядаються на семінарах

 • Створення ситуацій, у яких вчителі виконують роль як учителя, так і обдарованого учня

 • Використання ігрових методівМета:

 • Мета:

 • забезпечити педагогів знаннями з основ психології та педагогіки обдарованості;

 • розробляти творчі підходи до вирішення завдань навчання і виховання обдарованих учнів;

 • формувати особистісні якості вчителів, необхідних для успішної співпраці з обдарованимиРайонний психологічний практикум “Підготовка вчителя до психодіагностики обдарованості”

 • Районний психологічний практикум “Підготовка вчителя до психодіагностики обдарованості”Обласний семінар-практикум «Профілактика емоційного вигорання обдарованої дитини в процесі самореалізації»

 • Обласний семінар-практикум «Профілактика емоційного вигорання обдарованої дитини в процесі самореалізації»

 • Районний семінар-практикум «Профілактика емоційного вигорання обдарованої дитини в процесі самореалізації»Районний семінар-практикум “Основні сучасні концепції обдарованості”

 • Районний семінар-практикум “Основні сучасні концепції обдарованості”

 • 1. Здібнісна теорія обдарованості.

 • 2. Структура інтелекту Дж.Гілфорда.

 • 3. Інтелектуальна і творча обдарованість.

 • 4. Концепції творчої обдарованості.

 • 5. Триколова модель Дж.Рензулі.

 • 6. Модель обдарованості Ф.Монкса.

 • 7. Багатофакторні моделі обдарованості.

 • 8. Обдарованість як динамічна якість особистості.Обласний круглий стіл “Навчально-дослідницька діяльність та винахідництво учнів: мотивувати, навчити, підтримати”

 • Обласний круглий стіл “Навчально-дослідницька діяльність та винахідництво учнів: мотивувати, навчити, підтримати”

 • Районний круглий стіл “Навчально-дослідницька діяльність та винахідництво учнів: мотивувати, навчити, підтримати”Районний семінар “Структура обдарованої особистості”

 • Районний семінар “Структура обдарованої особистості”

 • Задатки. Здібності. Інтелект. Творчість. Обдарованість. Види обдарованості. Мотивація. Умови розвитку обдарованої особистості.Районний семінар “Особливості розвитку обдарованих індивідів”

 • Районний семінар “Особливості розвитку обдарованих індивідів”

 • Особливості розвитку когнітивної сфери.

 • Особливості розвитку психосоціальної сфери.

 • Особливості фізичного розвитку.Районний семінар-практикум “Загальні засади діагностики обдарованості”

 • Районний семінар-практикум “Загальні засади діагностики обдарованості”

 • 1. Діагностика як загальна проблема дитячої обдарованості.

 • 2. Рівні вирішення проблем діагностики дитячої обдарованості.

 • 3. Принципи діагностики дитячої обдарованості.Обласна науково-практична конференція «Проблема підтримки обдарованих дітей в педагогічній творчості В. О. Сухомлинського і сучасних науковців»

 • Обласна науково-практична конференція «Проблема підтримки обдарованих дітей в педагогічній творчості В. О. Сухомлинського і сучасних науковців»Міжрайонний семінар “Робота з обдарованою дитиною в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського»

 • Міжрайонний семінар “Робота з обдарованою дитиною в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського»Обласний круглий стіл “Робота з обдарованою дитиною з особливими потребами»

 • Обласний круглий стіл “Робота з обдарованою дитиною з особливими потребами»

 • Районний круглий стіл “Робота з обдарованою дитиною з особливими потребами»Районний семінар-практикум “Форми організації навчальної діяльності обдарованих школярів”

 • Районний семінар-практикум “Форми організації навчальної діяльності обдарованих школярів”

 • 1. Диференціація та індивідуалізація навчання обдарованих дітей.

 • 2. Зміст освіти і розвиток дитячої обдарованості.

 • 3. Форми організації навчальної діяльності як фактор розвитку дитячої обдарованості.

 • 4. Прогнозування розвитку обдарованої особистості.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка