Визначення основних педагогічних засобів щодо формування мотивації до самостійної навчальної діяльності, розвитку творчої особистості та пізнавального потенціалу учняДата конвертації22.12.2016
Розмір445 b.Визначення основних педагогічних засобів щодо формування мотивації до самостійної навчальної діяльності, розвитку творчої особистості та пізнавального потенціалу учня .

 • Визначення основних педагогічних засобів щодо формування мотивації до самостійної навчальної діяльності, розвитку творчої особистості та пізнавального потенціалу учня .1. Чому я обрав …. (цю роботу, цей вид

 • 1. Чому я обрав …. (цю роботу, цей вид

 • діяльності, …)? 2. Що найбільше подобається мені у ….

 • (цій роботі, цій діяльності, ….)? 3. Що не подобається? 4. Що дає можливість відчути свою

 • значущість? 5. Що пригнічує? 6. Чого ви очікуєте від (цієї роботи, цієї

 • діяльності, …)?Потрібно, щоб усі учні вже із самого початку чітко бачили мету з усіма проміжними ланками й прагнули досягти її.

 • Потрібно, щоб усі учні вже із самого початку чітко бачили мету з усіма проміжними ланками й прагнули досягти її.

 • Я.А.Коменський

Виникнення потреб;

 • Виникнення потреб;

 • Пошук шляхів усунення потреби;

 • Визначення напрямків дії;

 • Здійснення дії;

 • Отримання винагороди за здійснення дії;

 • Усунення потреби.

  • У таких дітей є пізнавальний мотив, прагнення якнайуспішніше відповідати шкільним вимогам.
  • Учні чітко виконують вказівки вчителя; добросовісні і відповідальні;
  • засмучуються, якщо отримують незадовільні оцінки.


Учні успішно здійснюють навчальну діяльність.

 • Учні успішно здійснюють навчальну діяльність.

 • Це середній рівень

 • мотиваціїПізнавальні мотиви у таких дітей сформовані найменше.

  • Пізнавальні мотиви у таких дітей сформовані найменше.
  • Школа приваблює таких дітей не навчальним процесом, а позаурочною діяльністю.
  • Такі діти комфортно почувають себе в школі у спілкуванні з друзями, вчителями.
  • Їм подобається відчувати себе учнями.


  • Діти відвідують школу неохоче.
  • Пропускають заняття.
  • На уроках часто займаються сторонніми справами.
  • Мають труднощі у навчанні.
  • Важко адаптуються до школи.


  • Такі діти мають труднощі в навчанні :
  • відмовляються виконувати завдання.
  • відчувають проблеми у спілкуванні з однокласниками, вчителями.
  • школа нерідко сприймається ними як вороже середовище.
  • учні можуть проявляти агресію,
  • відмовлятися дотримуватися
  • шкільних норм і правил.
  • часто у школярів спостерігаються
  • нервово – психічні порушення.


Навчання заради навчання, без задоволення від діяльності або без інтересу до предмета викладання.

 • Навчання заради навчання, без задоволення від діяльності або без інтересу до предмета викладання.

 • Навчання без особистих інтересів та користі.

 • Навчання для соціальної ідентифікації.

 • Навчання заради успіху або страху невдач.

 • Навчання з примусу або під тиском.

 • Навчання, що ґрунтується на поняттях і моральних зобов'язаннях або  на загальноприйнятих нормах.

 • Навчання для досягнення мети у повсякденному житті.

 • Навчання, що ґрунтується на соціальній меті, вимогах та цінностях. • допитливість учня;

 • прагнення задовольнити свою допитливість;

 • бажання самовдосконалюватися;

 • досягнення поставленої мети. • ситуативний – внутрішня мотивація з'являється внаслідок задоволення в діяльності базових психологічних потреб, що визначаються самою діяльністю (почуття компетентності, самодетермінованості, зв'язку з іншими людьми);

 • ситуативно-ціннісний – внутрішня мотивація з'являється лише у ситуації виконання значимої, цінної діяльності;

 • суб’єктно-ціннісний – людина в ситуації виконання навіть рутинної роботи шукатиме способи реалізації власних цінностей, переводячи тим самим діяльність у статус внутрішньо вмотивованої;Він - ЦІКАВІСТЬ

 • Він - ЦІКАВІСТЬ

 • Він - ЗАДОВОЛЕННЯ

 • Він - ВНУТРІШНЯ МОТИВАЦІЯ

 • (найчесніша,

 • вірніша,

 • справжня!)

Брак любові є перепоною для нормального розвитку дитини

 • Брак любові є перепоною для нормального розвитку дитини

 • Вплив поганого психологічного клімату в школі

 • Батьківський страх заважає дітям стати самостійними

 • Надмірні навантаження виснажують

 • Завищені вимоги не дають дітям повноцінно навчатися

 • Хто вважає себе «нерозумним», таким і буде

 • Коли немає інтересу до предмету, немає і бажання вчиться

 • Перенасиченість медійною інформацією шкодить дитині • Важливий емоційний клімат у сім’ї. Спільний відпочинок, виконання домашніх обов’язків.

 • Авторитетне виховання (правильна комбінація любові і контролю: межі, підтримка, вільний простір для самостійності).

 • Неможна залишати дитину без любові або карати за погані оцінки. Навчаються не ради

 • оцінок. Навчаються аналізувати

 • помилки.

 • Особистий приклад.

 • Установка: помилки – це нормальне

 • явище. • Чіткий режим дня. Вносити корективи в режим спільно.

 • Не підказувати відповідь навчального завдання. Схиляти до роздумів

 • над правильним рішенням.

 • Установка: «Я знаю, ти можеш

 • це зробити самостійно».

 • Вимоги, які відповідають

 • можливостям дитини. Уникати

 • недо- та переоцінок.

 • Чітко проявляйте почуття. Наприклад: «Я сердита …, тому що …».

 • Звертайте увагу на те, що хвилює дитину.

 • Розмовляйте про почуття.

 • Реагуйте розумно.

 • Впливайте на почуття дитини.

 • Пояснюйте незрозумілі почуття.

 • Спостерігайте за власними почуттями.

 • Помогайте дитині перебороти негативні почуття.

 • Навчіть дитину керувати своїми

 • почуттями.Неможна безвідмовно виконувати бажання дитини. Навчіться говорити «НІ!» в ситуації, коли справа важливіша тимчасового бажання.

 • Неможна безвідмовно виконувати бажання дитини. Навчіться говорити «НІ!» в ситуації, коли справа важливіша тимчасового бажання.

 • Введіть у традицію щоденні обов’язки. Навчіть дитину приймати факт обов’язкового виконанняХвалити за конкретні справи та успіхи.

 • Хвалити за конкретні справи та успіхи.

 • Хвалити за старання.

 • Відзначати не результат, а затрачені зусилля.Справедлива критика

 • Справедлива критика • Словесні,наочні,практичні,репродуктивні й пошукові;

 • індуктивні й дедуктивні;

 • самостійна навчальна робота;

 • наочність;

 • лабораторні, практичні, експериментальні роботи;

 • проблемно-пошукові;

 • емоційне стимулювання учнів (почуття співпереживання, гордість);

 • створення ситуації захопленості;

 • художність та емоційність мови вчителя;

 • пізнавальні ігри;

 • навчальні екскурсії;

 • створення ситуацій успіху;

 • навчальні дискусії;

 • аналіз життєвих ситуацій.1. Метод емоційного стимулювання у поєднанні зі словесним методом

 • 1. Метод емоційного стимулювання у поєднанні зі словесним методом

 • (прийоми зацікавлення, здивування);

 • 2. Навчальні екскурсії (прийом парадоксу);

 • 3. Наочні (демонстрація);

 • 4. Проблемно-пошукові;

 • 5. Практичні (дати алгоритм виконання завдання).6. Методи, які стимулюють пізнавальні запити учнів (незакінчені завдання, тексти, які спонукають ставити запитання або шукати правильних шляхів виконання, спрямовані на отримання додаткової інформації);

 • 6. Методи, які стимулюють пізнавальні запити учнів (незакінчені завдання, тексти, які спонукають ставити запитання або шукати правильних шляхів виконання, спрямовані на отримання додаткової інформації);

 • 7. Методи, що стимулюють ініціативу учнів (самостійне творче складання завдання, пошук аналогів у повсякденному життті);

 • 8. Методи, що стимулюють ініціативу, яка проявляється під час діяльності (прийом навмисних помилок, прийом “лабіринту”, прийом виконання практичних завдань);

 • 9. Методи що стимулюють колективну діяльність й спільну діяльність (змагання, допомога однокласнику, критика).Сучасному вчителеві недостатньо тільки знань, необхідне ще й уміння враховувати та усвідомлювати конкретні умови навчальної ситуації, щоб навчальний процес відбувався у сприятливій атмосфері.

 • Сучасному вчителеві недостатньо тільки знань, необхідне ще й уміння враховувати та усвідомлювати конкретні умови навчальної ситуації, щоб навчальний процес відбувався у сприятливій атмосфері.Вступити до вищого навчального закладу;

 • Вступити до вищого навчального закладу;

 • досягти у житті успіху;

 • знайти хорошу роботу;

 • поїхати за кордон;

 • стати освіченою людиною;

 • отримати гарні оцінки.

 • Група “Червоні буклети”: Скласти мотивацію вступного уроку з української мови у 5 класі.Тема: “Значення мови в житті суспільства”або з англійської мови (6-й кл.). Тема. Представлення. Розповідь про себе.

 • Група “Сині буклети”: Скласти мотивацію вступного уроку з природознавства у 4 класі. Тема: “Природа навколо нас” або з фізичної культури у 8 класі. Тема: “Правила загальної гігієни та санітарії. Шкідливість паління”.

 • Група “Зелені буклети”: Скласти мотивацію вступного уроку з фізики (7-й кл.). Тема. Фізика — наука про природу. Творці фізики або з математики (6-й кл.). Тема. Повторення навчального матеріалу за по­передні класи.Під час вивчення творів на історичну тематику доречними бачаться слова Л.Костенко

 • Під час вивчення творів на історичну тематику доречними бачаться слова Л.Костенко

 • Історії ж бо пишуть на столі.

 • Ми ж пишем кров’ю на своїй землі,

 • Ми пишем плугом, шаблею, мечем,

 • Піснями і невільничим плачем.

 • Або Хто не знає минулого,

 • той не вартий майбутнього

 • (М. Рильський)1. Прізвище сотника із повісті “Конотопська відьма”. Забрьоха

 • 1. Прізвище сотника із повісті “Конотопська відьма”. Забрьоха

 • 2. Яке соціальне лихо стало на заваді кохання Марусі і Василя (п. “Маруся”) Рекрутчина

 • 3. Ім’я хорунжівни, до якої сватався сотник? Олена

 • 4. Заради чого сотник хотів одружитися з орунжівною? Багатства

 • 5. Через яку героїню поеми “Енеїда” головний герой вів війну з Турном? Лавісію

 • 6. Якому з героїв поеми ”Енеїда” належать слова:

 • “Де общеє дело в упадку,

 • Забудь отця, забудь і матку,

 • Лети повинность ісправлять...” Евріалу

 • 7. Ім’я матері головної героїні повісті “Маруся” ? Настя

 • 8. Село в якому народився Г.Квітка-Основ’яненко? Основа

 • 9. Сестра Дідори, з якою весело танцював Еней. Ганна

 • 10. Хто пророкує нещастя на початку повісті “Маруся”? Автор

 • 11. Метод у художній літературі, який правдиво, реалістично

 • відображає дійсність? Реалізм

 • 12. Ім ’я батька головної героїні Повісті “Маруся”. Наум

 • 13. Прізвище героя драми “Наталка Полтавка”, що його називали

 • виборним? Макогоненко

 • Підкресліть у 1-12 завданнях перші букви, а в 13 – останню.Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка