Визначення понять. Визначення понятьДата конвертації27.12.2016
Розмір445 b.Визначення понять.

 • Визначення понять.

 • Основні НПА у сфері вир. та реалізації алкогольних напоїв;

 • Виробництво алкогольних напоїв;

 • Ліцензування виробництва алкогольних напоїв;

 • Плата за ліцензії;

 • Вимоги до маркування алкогольних напоїв;

 • Міжнародно-правові зобов’язання України;

 • Відповідальність за порушення у сфері обігу та виробництва алкогольних напоїв.Виробництво спирту може здійснюватися лише на державних підприємствах, а біоетанолу - на підприємствах усіх форм власності за наявності у них ліцензій.

 • Виробництво спирту може здійснюватися лише на державних підприємствах, а біоетанолу - на підприємствах усіх форм власності за наявності у них ліцензій.

 • Оптова торгівля - діяльність по придбанню і відповідному перетворенню товарів для наступної їх реалізації;

 • Роздрібна торгівля - діяльність по продажу товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб'єктах господарювання громадського харчування;

 • Ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право суб'єкта господарювання на провадження одного із зазначених у цьому Законі видів діяльності протягом визначеного строку.

 • *ст.1 Закону України “ Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».Закон України «Про держ. Рег. виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 № 481/95-ВР;

 • Закон України «Про держ. Рег. виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 № 481/95-ВР;

 • Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII;

 • Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР (ЗУ від 22.07.14 р. № 1602-VII викладено у новій редакції);

 • Угода про асоціацію між Україною, ратифікована із заявою Законом № 1678-VII від 16.09.2014;

 • ГК України від 16.01.2003 р. № 436- IV (ГК України);

 • ПК України від 02.12.2010 № 2755-VI;

 • Порядок проведення атестації виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затв. наказом Держстандарту України від 29.02.1996 р. № 85.Виробництво спирту етилового спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового може здійснюватися лише на державних підприємствах, а біоетанолу - на підприємствах усіх форм власності за наявності у них ліцензій;

 • Виробництво спирту етилового спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового може здійснюватися лише на державних підприємствах, а біоетанолу - на підприємствах усіх форм власності за наявності у них ліцензій;

 • Виробництво спирту коньячного і плодового здійснюється суб'єктами господарювання незалежно від форми власності, які мають відповідну ліцензію, повний технологічний цикл виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією, забезпечені спеціальною тарою для витримки спиртів та кваліфікованими фахівцями;

 • Виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється суб'єктами господарювання незалежно від форм власності за умови одержання ліцензії.Вимоги:

 • Вимоги:

 • Ліцензіат є власником або володіє та/або користується приміщеннями та обладнанням, що забезпечують повний технологічний цикл виробництва алкогольних напоїв, за умови, що використання таких приміщень та обладнання здійснює тільки один суб'єкт господарювання.

 • наявність внесених до Єдиного реєстру місць зберігання спирту.

 • Наявність повного технологічного циклу виробництва, включаючи викурку і витримку, а для виробництва коньяку також використовують не менше 30 % спирту коньячного власного виробництва або спирту коньячного, викуреного в Україні з виноматеріалів, вироблених з вітчизняної сировини, та витриманого не менше 3 років у перерахунку на абсолютний алкоголь.Заява;

 • Заява;

 • копії засновницьких документів;

 • атестат виробництва Держспоживстандарту України;

 • Документи, що підтверджують наявність приміщень та обладнання;

 • документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію.Статтею 4 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» встановлено:

 • Статтею 4 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» встановлено:

 • річна плата за ліцензії на виробництво алкогольних напоїв в розмірі 780 гривень. (ліцензії видаються терміном на п'ять років, а плата за них справляється щорічно);

 • річна плата за ліцензії на право імпорту, експорту алкогольних напоїв в розмірі 780 гривень за рік;річна плата за ліцензії на право оптової торгівлі у розмірі: алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту) – 500000,00 грн.; сидром та перрі (без додання спирту) - 780 грн;

 • річна плата за ліцензії на право оптової торгівлі у розмірі: алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту) – 500000,00 грн.; сидром та перрі (без додання спирту) - 780 грн;

 • плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту): 8000,00 грн. на кожний окремий, зазначений в ліцензії ЕККА, що знаходиться у місці торгівлі; а на території сіл і селищ - 500 гривень на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), на кожний окремий, зазначений у ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі (ст. 15 закону).ст. 104 (ч. 1, 2, 3, 6) Угоди: ліцензування повинно здійснюватися на основі критеріїв, які не дають можливості компетентним органам реалізовувати свої повноваження з оцінювання на власний розсуд. Критерії… повинні: співвідноситися із законними цілями державної політики; бути чіткими і недвозначними; бути об’єктивними; встановлюватися заздалегідь; оприлюднюватися заздалегідь; бути прозорими та доступними.

 • ст. 104 (ч. 1, 2, 3, 6) Угоди: ліцензування повинно здійснюватися на основі критеріїв, які не дають можливості компетентним органам реалізовувати свої повноваження з оцінювання на власний розсуд. Критерії… повинні: співвідноситися із законними цілями державної політики; бути чіткими і недвозначними; бути об’єктивними; встановлюватися заздалегідь; оприлюднюватися заздалегідь; бути прозорими та доступними.

 • ч. 1 ст. 105 Угоди: Будь-яка плата за ліцензування , яка може стягуватися із заявників за розгляд заяв, має бути обґрунтованою і пропорційною вартості зазначених процедур ліцензування.Директива 97/13/ЄС "Про спільну базу для загальних дозволів та індивідуальних ліцензій в сфері телекомунікаційних послуг" (стаття 6) визначає: будь-який платіж, що накладається на підприємства в рамках процедури дозволу, мав на меті тільки покрити адміністративні витрати, пов'язані з видачею, загального дозволу.

 • Директива 97/13/ЄС "Про спільну базу для загальних дозволів та індивідуальних ліцензій в сфері телекомунікаційних послуг" (стаття 6) визначає: будь-який платіж, що накладається на підприємства в рамках процедури дозволу, мав на меті тільки покрити адміністративні витрати, пов'язані з видачею, загального дозволу.Є джерелом права (можуть застосовуватися в Україні);

  • Є джерелом права (можуть застосовуватися в Україні);
  • Що застосовується:
  • Регламенти, постанови, директиви, судові прецеденти та ін.
  • «практики»
  • стандарти
  • Проблеми застосування: немає офіційного перекладу;
  • Відсутній досвід застосування;
  • Немає розуміння системи.


На титульній стороні етикетки кожної пляшки або самої пляшки (іншого посуду) алкогольних напоїв, які реалізуються через торговельну мережу, в доступній для споживача формі вказуються:

 • На титульній стороні етикетки кожної пляшки або самої пляшки (іншого посуду) алкогольних напоїв, які реалізуються через торговельну мережу, в доступній для споживача формі вказуються:

 • загальна та власна назви виробу;

 • - найменування виробника;

 • - знак для товарів і послуг;

 • - географічна назва місця виготовлення виробу, якщо найменування виробника не відображає місця розташування суб'єкта господарювання;

 • - вміст спирту (% об.);

 • - місткість посуду;

 • - вміст цукру (якщо це регламентується нормативними документами);

 • - позначення нормативного документа .

 • Штрих. код повинен бути нанесений на видиму сторону етикетки, або контретикетки, або пляшки (іншого посуду).

 • На видимій стороні етикетки, або контретикетки, або корка, або пляшки (іншого посуду) виробу повинні бути зазначені дата виготовлення виробу, код суб'єкта господарювання та номер ліцензії на виробництво.Встановлення оплати за ліцензію в розмірі 500 000,00 грн. є дублюванням вже встановлених розмірів;

  • Встановлення оплати за ліцензію в розмірі 500 000,00 грн. є дублюванням вже встановлених розмірів;
  • Такий розмір є невиправдано великим;
  • Такий розмір суперечить міжнародним зобов'язанням України;
  • Такий розмір суперечить зобов'язанням із міжнародної інтеграції.


виробництво спирту без наявності ліцензії - 200 % вартості виробленої продукції (за оптово-відпускними цінами), але не менше 85 000,00 грн.;

 • виробництво спирту без наявності ліцензії - 200 % вартості виробленої продукції (за оптово-відпускними цінами), але не менше 85 000,00 грн.;

 • виробництва алкогольних напоїв з використанням інших видів спирту (крім етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового) - 200 % вартості виробленої продукції (за оптово-відпускними цінами), але не менше 15 000,00 грн.;

 • оптової (включаючи імпорт та експорт) і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, алкогольними напоями без наявності ліцензій - 200 % вартості отриманої партії товару, але не менше 17000 грн.;

 • роздрібна торгівля алкогольними напоями через ЕККА не зазначений у ліцензії - 200 % вартості реалізованої продукції, але не менше 10 000,00 грн.;

 • сплати сум акцизного податку та податку на додану вартість шляхом взаємних заліків, зустрічних зобов'язань, векселями, в тому числі казначейськими, та в інших формах, які не передбачають сплату таких платежів коштами, - у розмірі вартості відвантаженої продукції.

 • *ст.17 Закону України “ Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка