Визначення понять; Визначення понять



Дата конвертації24.12.2016
Розмір445 b.



Визначення понять;

 • Визначення понять;

 • САП ЄС: новітня історія та пріоритети у новому програмному періоді;

 • Виклики та можливості для України;



встановлення справедливості у розподілі коштів;

 • встановлення справедливості у розподілі коштів;

 • стимулювання пропозиції суспільних благ.

  • Ці прагнення знайшли відображення у заходах щодо поліпшення сталого розвитку європейського сільського господарства, виділення двох стовпів САП- прямі платежі і сільський розвиток.












Життєдіяльність в рамках екологічних обмежень.

 • Життєдіяльність в рамках екологічних обмежень.

 • Забезпечення здорового і справедливого суспільства.

 • Запровадження демократичного управління.

 • Відповідальне використання якісних наукових досліджень: розробка та реалізація політики на основі наукових доказів, враховуючи застереження вчених а також суспільні відносини і цінності.



Частка САП у бюджеті ЄС скоротиться з 39% до 33% у 2020.

 • Частка САП у бюджеті ЄС скоротиться з 39% до 33% у 2020.

 • Перелік заходів Рівня 2 скорочений з більше як 40 до менш, ніж 20.

 • Спеціальні заходи щодо органічного сільського господарства, стимулювання колективних дій у агропродовольчих ланцюгах.

 • Держави-члени отримуватимуть 25% із бюджету Рівня 2 на проблеми управління та запобігання кліматичних змін.

 • Агро-довкілля та ЛІДЕР (agri-environmet та LEADER) залишаються єдиними обов’язковими заходами, які мають бути впроваджені країнами-членами.

 • Новий інструмент посилення ефективності використання ресурсів, «зведення мостів» між дослідженнями та практикою для заохочення інновацій (4.5 мільярдів Євро).

 • 5% загального внеску Рівня 2 спрямовуватиметься на Програму LEADER.





Розширення сфери реалізації принципу перехресної відповідності для забезпечення виконання вимог водного законодавства і правового регулювання застосування пестицидів.

 • Розширення сфери реалізації принципу перехресної відповідності для забезпечення виконання вимог водного законодавства і правового регулювання застосування пестицидів.



30% прямих платежів (неадресної підтримки доходів, яка формує основну частку САП) будуть обумовлені дотриманням трьох екологічних зобов'язань(вимог):

 • 30% прямих платежів (неадресної підтримки доходів, яка формує основну частку САП) будуть обумовлені дотриманням трьох екологічних зобов'язань(вимог):

 • (і) зберегти 7% площі ферми в якості «екологічної зони», в яку входять екологічно цінні елементи ландшафту (живі огорожі, межі полів, вкриті дикорослими квітами, і невеликі заболочені території);

 • (іі) диверсифікувати сільськогосподарські культури, щоб уникнути наявності монокультур по всій площі конкретної ферми;

 • (ііі) захистити постійні пасовища - особливо сінокосно-пасовищні угіддя - від їх перетворення в угіддя для просапних або багаторічних культур.



Аграрне зростання (нарощення виробництва і експорту) не кінцева мета аграрної політики. Це - засіб забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства і села.

 • Аграрне зростання (нарощення виробництва і експорту) не кінцева мета аграрної політики. Це - засіб забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства і села.

 • Аграрний розвиток – (INCLUSIVE ECONOMY) -

 • таке нарощення аграрного виробництва, при якому:

  • в економічний процес включено економічно активне сільське населення,
  • вигоди від росту відносно рівномірно розподіляються між усіма учасниками процесу,
  • підвищення продуктивності здійснюється безпечним для довкілля способом,
  • скорочення зайнятості у сільському господарстві супроводжується створенням нових робочих місць на селі, розвитком локальної економіки і сільських громад.


- угода між с.-г. виробниками і суспільством, яка заохочує виробників та органи галузевого управління продукувати товари та послуги, що задовольняють потреби і бажання суспільства, а не ті, які задовольняють виключно ринок;

 • - угода між с.-г. виробниками і суспільством, яка заохочує виробників та органи галузевого управління продукувати товари та послуги, що задовольняють потреби і бажання суспільства, а не ті, які задовольняють виключно ринок;

 • - справедлива і прозора по відношенню до усіх учасників агропродовольчої системи політика;

 • - підтримує динамічні сільські громади, заохочує розумне використання ресурсів і поважає преференції та інвестиції платників податків, які спрямовуються на підтримку аграрного сектору.



Створення Державного агентства сільського розвитку(СР), як центрального органу державної виконавчої влади.

 • Створення Державного агентства сільського розвитку(СР), як центрального органу державної виконавчої влади.

 • Призначення керівником Агентства Віце-прем’єр-міністра України.

 • Визначення Мінагрополітики профільним у виконанні завдань СР і покладення відповідальності за виконання цієї функції на одного із заступників Міністра.

 • Створення у складі Мініагрополітики окремого Департаменту СР і наділення його повноваженнями у виконанні функцій робочого органу Агентства.

 • Виокремлення на регіональному і районному рівнях в системі органів галузевого управління структурних підрозділів з функціями координування СР.

 • Запровадження на місцевому рівні посади представника Агентства (агента з сільського розвитку).



Формалізація існуючого аграрного устрою, який представлений чотирма групами сільгоспвиробників:

 • Формалізація існуючого аграрного устрою, який представлений чотирма групами сільгоспвиробників:

  • агропромисловими корпораціями, як вертикально-інтегрованими структурами (агрохолдинги);
  • корпоративними фермами (господарські товариства, приватно-орендні підприємства, виробничі кооперативи і фермерські господарства, які функціонують виключно на основі найманої праці).
  • сімейними господарствами (фермери та особисті селянські господарства товарного та напівтоварного типу);
  • соціальними (споживчими) господарствами населення.


законодавче та нормативно-правове забезпечення створення об’єднань дрібних землевласників-орендодавців для здачі в оренду цілісного земельного масиву в межах одного поля (полів);

 • законодавче та нормативно-правове забезпечення створення об’єднань дрібних землевласників-орендодавців для здачі в оренду цілісного земельного масиву в межах одного поля (полів);

 • створення мережі органів та організацій, що підтримують діяльність цих об’єднань, формують законодавчі ініціативи і державну політику у цій сфері, а також поведінкові мотиви консолідації зусиль орендодавців у сфері вирішення земельних проблем локального рівня.



Законодавче закріплення сімейного типу господарювання в сільському господарстві як частини організаційної структури аграрного сектору.

 • Законодавче закріплення сімейного типу господарювання в сільському господарстві як частини організаційної структури аграрного сектору.

 • Полегшення селянським господарствам доступу до землі та чинних бюджетних програм підтримки аграрного сектору і запровадження нових програм, спеціально призначених для цих господарств.

 • Запровадження державної реєстрації товарних селянських господарств і обліку постійно працюючих у них осіб на засадах відповідної самоідентифікації ОСГ.

 • Залучення членів товарних селянських господарств до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування.



створення консультативно-експертного органу (раду) з питань розвитку господарств населення при МінАгрополітики;

 • створення консультативно-експертного органу (раду) з питань розвитку господарств населення при МінАгрополітики;

 • створення окремої комісії з питань розвитку господарств населення у складі Громадської ради МінАгрополітики;

 • делегування функції консультативної підтримки господарств населення Національній асоціації сільськогосподарських дорадчих служб (за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів).



 • Національна академія наук України (НАНУ) Інститут економіки та прогнозування

 • Відділ економіки та політики аграрних перетворень О.М.Бородіна

 • Tel: ( + 38 044 ) 254 - 3966   Fax : ( + 38 044) 280 - 8869 www. Ief.org.ua




База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка