Визначення терміну цивільний захист. Визначення терміну цивільний захистДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.Визначення терміну цивільний захист.

 • Визначення терміну цивільний захист.

 • Структура ЄДС ЦЗ.

 • Режими функціонування ЄДС ЦЗ.

 • Завдання і обов’язки суб’єктів господарювання.

 • Права та обов’язки громадян у сфері ЦЗ.

 • Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.Цивільний захист – це функція держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період.

 • Цивільний захист – це функція держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період.

 • Режим повсякденного функціонування

 • ЄДС ЦЗ встановлюється за умов

 • нормальної виробничо-промислової,

 • радіаційної, хімічної, сейсмічної,

 • гідрогеологічної, гідрометеорологічної,

 • техногенної та пожежної обстановки,

 • за відсутності епідемій, епізоотій,

 • епіфітотій.Режим надзвичайного стану для ЄДС ЦЗ у повному обсязі або частково для окремих її територіальних підсистем тимчасово встановлюється у межах території, на якій введено правовий режим надзвичайного стану відповідно Закону України ” Про правовий режим надзвичайного стану ”.

 • Режим надзвичайного стану для ЄДС ЦЗ у повному обсязі або частково для окремих її територіальних підсистем тимчасово встановлюється у межах території, на якій введено правовий режим надзвичайного стану відповідно Закону України ” Про правовий режим надзвичайного стану ”.1.Забезпечення виконання заходів ЦЗ.

 • 1.Забезпечення виконання заходів ЦЗ.

 • 2.Забезпечення своїх працівників засобами колективного та індивідуального захисту.

 • 3.Розміщення інформації про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії.

 • 4.Організація та здійснення під час виникнення НС евакуаційних заходів щодо працівників та майна.

 • 5.Створення об’єктових формувань ЦЗ, необхідної для їх функціонування бази і забезпечення готовності таких формувань до дій за призначенням.

 • 6.Створення диспетчерських служб,необхідних для забезпечення безпеки ОПН.

 • 7. Проведення оцінки ризиків виникнення НС, здійснення заходів щодо неперевищення прийнятних рівнів таких ризиків.

 • 8.Здійснення навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної та пожежної безпеки.9. Декларування безпеки ОПН.

 • 9. Декларування безпеки ОПН.

 • 10. Розроблення планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на ОПН.

 • 11.Проведення об’єктових тренувань і навчань з питань ЦЗ.

 • 12. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб’єктів господарювання відповідно до вимог статті 133 цього кодексу.

 • 13. Здійснення за власні кошти заходів ЦЗ, що зменшують рівень ризику виникнення НС.

 • 14. Забезпечення безперешкодкого доступу посадових осіб органів державного нагляду - для обстеження, сил ЦЗ - для проведення аварійно-рятувальних у разі виникнення НС.

 • 15. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання та використання ЗС ЦЗ.

 • 16. Здійснення обліку ЗС ЦЗ, які перебувають на балансі.

 • 17. Дотримання протиепідемічного, протиепізоотичного, протиепіфітотичного режиму.18. Створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків НС.

 • 18. Створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків НС.

 • 19. Розроблення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки, впровадження досягнень науки і техніки, позитивного досвіду…

 • 20. Розроблення і затвердження інструкцій та видання наказів з питань пожежної безпеки, здійснення постійного контролю за їх виконанням.

 • 21. Забезпечення виконання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, а також виконання вимог приписів, постанов та розпоряджень центрального органу виконавчої влади.

 • 22. Утримання у справному стані засобів ЦЗ, протипожежного захисту.

 • 23. Здійснення заходів щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж і використання виробничої автоматики.

 • 24. Своєчасне інформування відповідних органів та підрозділів ЦЗ про несправність протипожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на відповідній території.

 • 25. Виконання інших завдань і заходів у сфері ЦЗ.Організація заходів ЦЗ суб’єкта господарювання здійснюєть-ся підрозділами (посадовими особами) з питань ЦЗ, які ство-рюються (призначаються) їх керівниками з урахуванням таких вимог:

 • Організація заходів ЦЗ суб’єкта господарювання здійснюєть-ся підрозділами (посадовими особами) з питань ЦЗ, які ство-рюються (призначаються) їх керівниками з урахуванням таких вимог:

 • У суб’єктах господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту, з чисельністю працюючих понад 3000 осіб створюються підрозділи з питань ЦЗ;

 • У суб’єктах господарювання, а також закладах охорони здоров’я із загальною чисельністю працюючих та осіб, які перебувають на лікуванні, від 200 до 3000 осіб та у суб’єктах господарювання, віднесених до другої категорії ЦЗ, призначаються посадові особи з питань ЦЗ;

 • У навчальних закладах з денною формою навчання з чисельністю 500 і більше осіб, які навчаються, призначаються посадові особи з питань ЦЗ;

 • У суб’єктах господарювання з чисельністю працюючих до 200 осіб призначаються особи з питань ЦЗ за рахунок штатної чисельності суб’єкта господарювання.1. Громадяни України мають право на:

 • 1. Громадяни України мають право на:

 • 1) отримання інформації про НС або небезпечні події, що виникли або можуть виникнути, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;

 • 2) забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту та їх використання;

 • 3) звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань захисту від НС;

 • 4) участь у роботах із запобігання та ліквідації наслідків НС у складі добровільних формувань ЦЗ;

 • 5) отримання заробітної плати за роботу з ліквідації наслідків НС у разі залучення до таких робіт згідно з трудовими договорами;

 • 6) соціальний захист та відшкодування відповідно до законодавства шкоди, заподіяної їхньому життю, здоров’ю та майну внаслідок НС або проведення робіт із запобігання та ліквідації наслідків;

 • 7) медичну допомогу, соціально-психологічну підтримку та медико-психологічну реабілітацію у разі отримання фізичних і психологічних травм.

1. Формування ЦЗ захисту поділяються на об’єктові і територіальні.

 • 1. Формування ЦЗ захисту поділяються на об’єктові і територіальні.

 • 2. Формування ЦЗ утворюються для проведення великих обсягів робіт з ліквідації наслідків НС, воєнних (бойових) дій чи терористичних актів, а також для проведення відновлювальних робіт, які потребують залучення великої кількості населення і техніки:

 • 1) об’єктові - у суб’єктах господарювання, які володіють спеціальною технікою і майном, а працівники підготовлені до дій в умовах НС - суб’єктом господарювання;

 • 2) територіальні (шляхом об’єднання об’єктових формувань ЦЗ на відповідній території):

 • а) в АРК - Радою міністрів Автономної Республіки Крим;

 • б) в області, містах Києві та Севастополі, районі - відповідною місцевою державною адміністрацією;

 • в) у місті обласного значення - міською радою.

 • 3. Формування ЦЗ користуються правами, визначеними цим Кодексом для спеціалізованих служб ЦЗ.

 • 4. Права і обов’язки працівників суб’єкта господарювання, які призначаються до складу формувань ЦЗ, визначаються цим Кодексом та іншими законами.

 • 5. Порядок створення формувань цивільного захисту, їх завдання та функції визначаються Кабінетом Міністрів України.Стаття 39. Організація навчання населення діям у НС

 • Стаття 39. Організація навчання населення діям у НС

 • 1. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях здійснюється:

 • 1) за місцем роботи - працюючого населення;

 • 2) за місцем навчання - дітей дошкільного віку, учнів та студентів;

 • 3) за місцем проживання - непрацюючого населення.

 • 2. Організація навчання діям у НС покладається:

 • 1) працюючого та непрацюючого населення - на ЦОВВ, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері ЦЗ, РМ АРК, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, які розробляють і затверджують відповідні організаційно-методичні вказівки та програми з підготовки населення до таких дій;

 • 2) дітей дошкільного віку, учнів та студентів - на ЦОВВ, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, який розробляє та затверджує навчальні програми з вивчення заходів безпеки, способів захисту від впливу небезпечних факторів, викликаних НС, з надання домедичної допомоги за погодженням з ЦОВВ, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері ЦЗ.

 • 3. Стандартами професійно-технічної та вищої освіти передбачається набуття знань у сфері ЦЗ.

 • 4. Порядок здійснення навчання населення діям у НС встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 • 5. Громадські організації та позашкільні навчальні заклади здійснюють навчання діям у НС відповідно до своїх статутів.Стаття 40. Навчання працюючого населення

 • Стаття 40. Навчання працюючого населення

 • 1. Навчання працюючого населення діям у НС ситуаціях є обов’язковим і здійснюється в робочий час за рахунок коштів роботодавця за програмами підготовки населення діям у НС, а також під час проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань ЦЗ.

 • 2. Порядок організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань ЦЗ визначається ЦОВВ, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері ЦЗ.

 • 3. Для отримання працівниками відомостей про конкретні дії у НС з урахуванням особливостей виробничої діяльності суб’єкта господарювання у кожному суб’єкті господарювання обладнується інформаційно-довідковий куточок з питань ЦЗ.

 • 4. Особи під час прийняття на роботу та працівники щороку за місцем роботи проходять інструктаж з питань ЦЗ, пожежної безпеки та дій у НС.

 • 5. Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, мають попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік проходять перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки, а посадові особи до початку виконання своїх обов’язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.

 • 6. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань ЦЗ, зокрема з пожежної безпеки, забороняється.Територіальні органи управління МНС України та підпорядковані підрозділи

 • Територіальні органи управління МНС України та підпорядковані підрозділи

 • Територіальні управління МНС України в Тернопільській та інших областях, в містах Києві та Севастополі.

 • Органи управління міського (районного) рівня

 • Підрозділи державної та професійної пожежної охорони

 • Аварійно-рятувальні загони спеціального призначення

 • Підрозділи забезпеченняПідрозділи безпосереднього підпорядкування апарату МНС України

 • Підрозділи безпосереднього підпорядкування апарату МНС України

 • - Загін забезпечення МНС України (м.Київ)

 • - Спеціальний загін ДПО (м.Київ)

 • - Державний центр сертифікації виробів протипожежного призначення (м.Київ)

 • - Cпеціальний авіаційний загін ОРСЦЗ (м.Ніжин Чернігівської обл.)

 • - Спеціальний загін ОРСЦЗ (с.Жеребкове Ананьївського р-ну Одеської обл.)

 • - Центральний аварійно-рятувальний загін ОРСЦЗ (м.Київ)

 • - 2-й Спеціальний регіональний центр швидкого реагування ОРСЦЗ (м.Ромни Сумської обл.)

 • - Аварійно-рятувальний загін ОРСЦЗ (м.Дрогобич Львівської обл.,

 • м.Мелітополь Запорізької обл., с.Мазанка Сімферопільського р-ну АР Крим)

 • - Навчальний центр ОРСЦЗ (м.Мерефа Харківської обл.)

 • - Спеціальний морський загін ОРСЦЗ (м.Керч АР Крим)

 • - Вузол зв`язку та автоматизації МНС України (м.Київ)

 • - Вузол зв`язку МНС України (м.Переяслав-Хмельницький Київської обл.)

 • Центр культури і мистецтв МНС України (м.Київ)

 • Центральна база МТЗ (м.Вишневе Київської обл.)
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка