Включение 2-4 часов преподавания ксо в обучающие дисциплины “экономика предприятий”, “менеджмент предприятий”, “маркетинг”, которые преподаются в вузах УкраиныДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.ЦЕЛИ ПРОЕКТА

 • ВКЛЮЧЕНИЕ 2-4 ЧАСОВ ПРЕПОДАВАНИЯ КСО В ОБУЧАЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ “экономика предприятий”, “менеджмент предприятий”, “маркетинг”, которые преподаются в ВУЗах Украины;

 • Разработка отдельной обучающей дисциплины “Социальная ответственность организации”

 • Издание отдельного пособия по КСОПОЧЕМУ?

 • Поддержка идеи введения курса “Корпоративная социальная ответственность” в обучающие планы ВУЗов - 72% респондентов

 • Результаты исследования ЦЕНТРА

 • “ІSО 26000 – в регионы”, 2008АКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

 • Создание сети ВУЗов, которые готовы преподавать КСО

 • Проведение тренинга по КСО для преподавателей для теоретического и практического знакомства с КСО

 • Разработка программы и учебника

 • Апробация программы

 • Проведение мониторинга

 • Разработка он-лайн портала для преподавателей и студентов по КСО

 • Создание сети “Амбассадоры КСО”

 • Создание международного правления Проекта (из представителей иностранных ВУЗов, где преподают КСО)В СЕТЬ ВОШЛИ ВУЗа Украины

 • 1.Запорізький національний університет, економічний факультет

 • 2.Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ

 • 3.Львівський Інститут менеджменту

 • 4.Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара

 • 5.Донецький державний університет управління

 • 6.Донецький національний університет

 • 7.Харківський національний економічний університет

 • 8.Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки

 • 9.Одеський державний економічний університет

 • 10.Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

 • 11.Черкаський національний університет

 • 12.Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

 • 13.Тернопільський національний економічний університет

 • 14.Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка університет

 • 15.Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського

 • 16.ДВНЗ «Київський національний економічний університет» ім. Гетьмана

 • 17.Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

 • 18.Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

 • 19.Університет банківської справи НБУ

 • 20.Національна академія державного управління при Президентові України

 • 21.Національний технічний університет України «КПІ»

 • 22.Придніпровська державна академія будівництва і архітектури

 • 23.Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана

 • 24.Національний університет «Києво-Могилянська Академія»Тренинг в Киеве “Преподавание КСО в университете: с чего начать?”Результаты тренинга

 • Розробка плану визовних заходів за участю деканату: круглий стіл; вечорниці при свічках; конкурс екологічних проектів;

 • екскурсія на смітник; відвідання підприємств, екологічно-орієнтованих та соціально-відповідальних, ЖКГ, музеїв

 • Внесення змін у навчальні програми, плани, тематику дипломних і курсових робіт

 • Конкурс на самого соціально-відповідального викладача та студента під девізом «Здай лампочку – не здавай планету»

 • виготовлення разом із студентами табличок про економію води, світла

 • Нагородження кращих груп, кафедр

 • Повідомляти про енергозберігаючі продукти, Культура споживання енергоресурсів, Приклади реальної практики енергозбережень, розповсюдження презентації серед студентів, Розробка інвест-проекту з енергозбереження в ВНЗ, Об’єднуватися в громади задля тиску на комунальні заклади, Участь у акції «Earth Hour», Проведення наради «Висвітлити питання про енергозберігаючі технології», Включити тему «Боротьба зі зміною клімату» в рамках викладання дисципліни «Екологічний менеджмент»

 • Магістерські дослідження

 • конкурс факультетів, конференція молодих вчених «Боротьба зі змінами клімату: вклад студентства», Розробка бізнес-плану з утилізації енергозберігаючих ламп та батареєк, Літня школа для студентів «Формування соціально-відповідального споживача», Електронна сторінка на сайті ВНЗу «Боротьба із змінами клімату», Форум з висвітлення наслідків діяльності підприємств на навколишнє середовище, Рейтинг підприємств регіону за результатами впливу на довкілля, Розповсюдження листівок і плакатів «Я за сталий розвиток»

 • Внутрішні рівень: навчання, просвіта; комунікація, конкурси, один день (година) без світу, толока, озеленення, система збереження

 • підтримка позитивного морально-психологічного клімату, власний приклад, активізація СС,

 • зовнішній рівень: волонтерство; тренінги; участь у природоохор. проектуРазработка отдельного учебника

 • 1. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ СВ (ІСТОРІЯ, ТЕОРІЇ, КОНЦЕПЦІЇ)

 • 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВ: ДОСВІД РІЗНИХ КРАЇН.

 • 3. ТЕРМІНОЛОГІЯ СВ.

 • 4. СВ ЯК ЗАСАДНИЧА СТРАТЕГІЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ І ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ.

 • Сутність СВ як засадничої стратегії корпоративного управління в компанії.

 • Значення КСВ для удосконалення ефективного розвитку бізнесу, нефінансові ризики.

 • Підвищення ефективності діяльності з СВ через Раду директорів.

 • Корпоративний кодекс поведінки і конфлікти інтересів.

 • Роль КСВ-менеджера в компаніях: статус, основні функції, кваліфікація, типові обов’язки, професійні стандарти

 • Бізнес-кейс компанії: причини, які спонукали займатись СВ, як почало працювати, методи вдосконалення; стратегії і заходи корпоративного управління і роль СВ в них.Разработка отдельного учебника

 • 5. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СВ

 • Місце і роль міжнародних стандартів в процесі формування СВ. Міжнародні кодекси та стандарти корпоративної поведінки за класифікацією Петра Мазуркевича.

 • «Кодекси прагнення» (“Рекомендації Організації з економічного співробітництва та розвитку щодо діяльності багатонаціональних корпорацій”; “Всесвітній Договір ООН” (UN Global Compact);  “ Декларація МОП основних принципів та прав у світі праці”; ISO26000

 • Нормативи діяльності (серія ISO 9000, 14000, 18000, кодекс “Соціальна відповідальність 8000”

 • Вимірники результативності діяльності (Всесвітня Ініціатива Звітування;Стандарт перевірки звітності  AA1000; бенчмаркінг)

 • Кейси по адаптивному використанню міжнародних кодексів і стандартів в процесі формування СВ вітчизняних підприємств. 

 • 6. СВ РІЗНИХ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП (ДЕРЖАВНИХ СТРУКТУР, БІЗНЕС-СТРУКТУР, ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ПРОФСПІЛОК, АКАДЕМІЧНИХ УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ)

 • соціальна відповідальність держави (телеологічна функція держави у сфері КСВ (забезпечення правового поля, ініціатива та контроль щодо соціальної відповідальності; держава як корпоративний союз (відповідальність щодо забезпечення громадян суспільними благами); соціальна діяльність держави і сталий розвиток)

 • СВ бізнесу (відповідальність перед партнерами, співвласниками, державою (дотримання законодавства та контрактів, партнерських угод тощо; відповідальність перед суспільством (безпека виробництва і його результатів для життя та здоров’я людей) і навколишнім середовищем; соціальні проекти та доброчинність)

 • СВ місцевих органів влади (взаємодія з громадою та місцевими недержавними організаціями, взаємодія з бізнесом, взаємна відповідальність, спільні проекти, діяльність у галузі екологічної безпеки та охорони довкілля)

 • СВ освіти та наукових закладів (соціальна відповідальність освіти (фаховість підготовки студентів, формування соціальних стандартів громадянської поведінки та економічної діяльності, організація соціальної роботи у НЗ), СВ науки (взаємодія з бізнесом – забезпечення науково-технічними розробками; взаємодія з урядом – економічне прогнозування та розробка стратегії), взаємодія освіти та науки в контексті КСВ)

 • СВ споживачів (споживчий вибір як підтримка моделі соціально-відповідального бізнесу, культура споживання, активність споживачів та зворотній зв’язок з органами влади, бізнесом та місцевою владою)

 •  Разработка отдельного учебника

 • 7. МОДЕЛІ СВ.

 • Поняття моделі СВ.

 • Американська модель СВ.

 • Європейські моделі СВ (скандинавська, англійська, іспанська, нової Європи)

 • Японська модель СВ.

 • латиноамериканська модель СВ.

 • Становлення моделі СВ на теренах СНД.

 • 8. ДІАЛОГ ІЗ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ І ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ.

 • картування і планування діалогу із стейкхолдерами.

 • консультації із стейкхолдерами.

 • залучення стейкхолдерів на різних етапах впровадженн стратегії СВ.

 • звітування перед стейкхолдерами, механізм зворотнього зв’язку.

 • 9. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ І ЧЕСНІ УПРАВЛІНСЬКІ ПРАКТИКИ

 • Правова відповідність, антикорупція та заходи проти хабарництва

 • Підзвітність і прозорість.

 • Етична поведінка.

 • Визнання стейкхолдерів (зацікавлених сторін) та їхніх питань/зауважень.

 • Відповідальне політичне залучення.

 • Чесна конкуренція.

 • Просування соціальної відповідальності через мережу постачальників

 • Повага до прав власностіРазработка отдельного учебника

 • 10. ПРАВА ЛЮДИНИ І ТРУДОВІ ПРАКТИКИ.

 • Права людини і трудові практики як предмет КСВ.

 • Міжнародні, європейські і українські стандарти прав людини (Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Конвенція про права дитини)

 • Досвід комерційних компаній України щодо протидії порушенню прав людини.

 • Міжнародні, регіональні, українські стандарти праці і трудових відносин (Стандарти МОП, Європейська Соціальна Хартія, Право на зайнятість, Право працівників на свободу зібрань, колективні переговори і колективні договори, Право на безпечні умови праці, Право на гідну винагороду праці, Право на соціальний захист у сфері праці, Право на освіту, Право на відпочинок, заборона дискримінації, заборона примусової праці, заборона дитячої праці)

 • Структура показників внутрішньої КСВ

 • Кращі трудові практики КСВ в Україні

 • 11. ЕКОЛОГІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

 • Стан екології - глобальна проблема.

 • Міжнародні ініціативи із навколишнього середовища (Декларації (Ріо-де-Жанейро, директиви, стандарти ISO 14001,  14000, Цілі розвитку тисячоліття).

 • Законодавство України про охорону навколишнього середовища.

 • Основні принципи і напрямки впровадження КСВ в сфері екології: зменшення забруднення навколишнього середовища, збалансоване використання ресурсів, зменшення негативних наслідків клімату і адаптація до них, захист і відновлення навколишнього середовища.

 • Міжнародний і український досвід впровадження принципів екологічної відповідальності.Разработка отдельного учебника

 • 12. СОЦІАЛЬНЕ-ВІДПОВІДАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ.

 • Міжнародні  ініціативи із захисту прав споживачів (Керівні директиви ООН по захисту споживачів),

 • Законодавство України в сфері захисту прав споживачів

 • Основні принципи і напрямки впровадження КСВ в сфері захисту прав споживачів: чесні практики маркетингу, інформування і укладання угод; захист здоров'я і безпеки споживачів; збалансоване споживання; обслуговування і підтримка споживачів і вирішення спорів; захист персональних даних і конфіденційності споживачів; доступ споживачів до необхідних послуг, просвітництво споживачів.

 • Міжнародний і український досвід впровадження принципів соціальної відповідальності по відношенню до споживачів.

 • бізнес-кейси Чи займається ваша фірма такими напрямками діяльності як формування стандартів якості життя, культури споживання?

 • Які чинники стимуляції покупців використовуються вашою фірмою при рекламі своєї продукції?

 • 13. ЗАЛУЧЕННЯ І РОЗВИТОК ГРОМАД

 • Історіографічні аспекти залучення і розвитку громад. Етапи розвитку КСВ у регіоні:

 • Становлення соціальної інфраструктури компаній під час розвитку їх діяльності у регіоні;

 • Поступовий перехід від разової допомоги фізичних осіб та організацій до фінансування цілеспрямованих програм. Формування уявлення про КСВ у діловому середовищі та місцевому населенні.

 • Інституціалізація  корпоративної філантропії, виокремлення корпоративних та приватних фондів, залучення некомерційних організацій до реалізації корпоративних програм, професіоналізація; активні дискусії з питань соціальної відповідальності, розвиток приватно-державного партнерства з громадою.

 • Завоювання бізнесом довіри місцевого населення через дослідження проблем громад та їх врахування у стратегію компанії.

 • Особливості розвитку соціальної відповідальності у регіонах України. Найбільш ефективні моделі співпраці у ланцюжку «компанія – місцева адміністрація – громада»: конкурсний відбір до вибору соціальних програм, сумісна робота адміністрації та фінансових підрозділів компанії над бюджетом муніципалітету тощо.

 • Участь компаній у соціальному розвитку регіонів. Узгодженість дій з місцевою та регіональною владою, залучення у цей процес малого та середнього підприємництва. Разработка отдельного учебника

 • 14. СТРАТЕГІЇ СВ ТА ПРОЦЕДУРИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ.

  • відношення характеристик компанії к практикам соціальної відповідальності.
  • сфери впливу організації
  • впровадження СВ в практики і процедуру компанії.
  • обмін інформації із соціальної відповідальності.
 • 15. ЗАГРОЗИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СВ ТА СПОСОБИ ЇХ ХЕДЖУВАННЯ

 • Загрози з реалізації стратегії  соціальної відповідальності. Ідентифікація загроз та їх класифікація. Кількісний та якісний аналіз загроз з реалізації стратегії  соціальної відповідальності.

 • Державний та корпоративний рівні хеджування загроз з реалізації стратегії  соціальної відповідальності. Соціальні загрози та стратегія соціальної безпеки України.

 • Ризик-менеджмент КСВ. Види ризиків з реалізації стратегії  СВ підприємствами. Особливості управління ризиками діяльності соціально-відповідальної компанії. Напрями та методи регулювання ступеня ризику. 

 • Кейси – ілюстрації загроз (проблем) з реалізації стратегії  соціальної відповідальності.   16. ІНДИКАТИВНА БАЗА СВ.

 • 17. ЗВІТНІСТЬ ІЗ СТАЛОГО РОЗВИТКУ (ІСТОРІЯ, тенденції, ризики)

 • 18. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ (ГУДВІЛУ) СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ

 • Основні параметри та особливості оцінювання ділової репутації соціально-відповідальної компанії. Методика побудови перцепційної карти сукупної ділової репутації та результативних характеристик бізнесу. 

 • Методи визначення грошового потоку від використання переваг ділової репутації соціально відповідальної компанії.

 • Методи оцінювання вартості ділової репутації підприємства (бухгалтерський метод; аналітичний метод оцінювання ділової репутації; оцінювання ділової репутації за допомогою показників ділової активності; метод чистих активів; метод надлишкових прибутків; метод дисконтування майбутніх прибутків; метод звільнення від роялті; метод мультиплікатора М; метод розрахунку вартості знака для товарів і послуг та фірмового найменування; інші). 

 • Кейси - ілюстрації методів  оцінювання ділової репутації (гудвілу) соціально-відповідальних компаній

 • 19. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

  • моніторинг и оцінка.
  • соціальний аудит.
  • зворотній зв'язок від стейкхолдерів.
  • комунікації з СВ.


Конкурс бизнес-кейсов по КСОРозработка он-лайн портала

 • Лінки:

 • Контактні дані

 • Новини проекту

 • Активності проекту

 • Матеріали тренінгів

 • Кращі практики

 • Публікації

 • Форум

 • Методики викладання

 • Фото галерея

 • Результати проекту

 • БД рецензентів-екпертів

 • Міжнародне правління Проекту

 • (окремий вхід для студентів, викладачів, партнерів)Спасибо!

 • МАРИНА САПРЫКИНА, ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КСО

 • +38 050 685 04 31

 • ms@csr-ukraine.org

 • www.csr-ukraine.org
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка