Воронкова А. Е., Єрохіна Л. В., Рябенко Л.І. Міжнародні економічні організації: навчальний посібник. – К.: Вд “Професіонал”, 2006. – 352 сДата конвертації26.12.2016
Розмір445 b.Воронкова А.Е., Єрохіна Л.В., Рябенко Л.І. Міжнародні економічні організації: навчальний посібник. Навчальний посібник. – К.: ВД “Професіонал”, 2006. – 352 с.

 • Воронкова А.Е., Єрохіна Л.В., Рябенко Л.І. Міжнародні економічні організації: навчальний посібник. Навчальний посібник. – К.: ВД “Професіонал”, 2006. – 352 с.

 • Міжнародні організації : Навчальний посібник / За редакцією Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського. – Київ : ЦУЛ, 2003. – 288 с.

 • Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації: посібник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 340 с.

 • Шреплер Х. Международные экономические организации. Справочник. – М.: Международные отношения, 1999. – 454 с.1. Система міжнародних організацій з регулювання світової торгівлі.

 • 1. Система міжнародних організацій з регулювання світової торгівлі.

 • 2. Світова організація торгівлі (СОТ).

 • 3. Конференція ООН із торгівлі і розвитку (ЮНКТАД).

 • 4. Міжнародний торговий центр (МТЦ).

 • 5. Комісія ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ).

 • 6. Міжнародні організації з урегулювання світових товарних ринків.

 • Країни – члени СОТ

 • Сьогодні Світова організація торгівлі - це 153 країни, на які припадає понад 95 % обсягу світової торгівлі, понад 90 % світового ВВП і понад 85 % населення світу.

 • Країни-члени на 2005 рік:

 • постійні члени

 • спостерігачі, переговори велися у 2005 році

 • спостерігачі, переговори не ведуться

 • не мають офіційного контакту з СОТСОТ створена 15 квітня 1994 року, у місті Маракеш (Марокко).

 • СОТ створена 15 квітня 1994 року, у місті Маракеш (Марокко).

 • СОТ стала правонаступницею ГАТТ (Генеральна угода з тарифів і торгівлі) - організації, яка проіснувала з 1947 по 1994 рік і нараховувала 128 членів. В рамках ГАТТ було проведено вісім раундів багатосторонніх переговорів, спрямованих на лібералізацію торгівлі, скасування тарифних обмежень та зниження митних зборів. В ході останніх переговорів, відомих під назвою "Уругвайський раунд", були досягнуті найважливіші домовленості (28 угод), які сьогодні є головною складовою правової бази СОТ.

 • ГАТТ-СОТ діє як торговельно-економічна організація ООН : договори - правова основа, а СОТ – інституційний механізм забезпечення дії цієї системи.

 • Країни, що вступають до СОТ визначаються як “члени”, а члени ГАТТ, як “договірні сторони”.

 • СОТ на відміну від ГАТТ має статус юридичної особи.1947 (Женева, Швейцарія)

 • 1947 (Женева, Швейцарія)

 • 1949 (Аннесі, Франція)

 • 1951 (Торки, Великобританія)

 • 1956 (Женева, Швейцарія)

 • 1960 – 1961 (Женева, Швейцарія), «Діллон-раунд»

 • 1964 - 1967 (Женева, Швейцарія), «Кеннеді-раунд»

 • 1973 - 1979 (Женева, Швейцарія), «Токіо-раунд»

 • 1986 – 1993 (Женева, Швейцарія), «Уругвайський раунд»Генеральна Угода з тарифів та торгівлі (ГАТТ), яка визначає єдині норми і принципи міжнародної торгівлі товарами;

 • Генеральна Угода з тарифів та торгівлі (ГАТТ), яка визначає єдині норми і принципи міжнародної торгівлі товарами;

 • Генеральна Угода з торгівлі послугами (ГАТС), яка регулює відносини у торгівлі послугами;

 • Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС);

 • Угода про вирішення спорів;

 • Угода про сільське господарство;

 • Угода про застосування санітарних та фітосанітарних заходів;

 • Угода про технічні бар'єри в торгівлі;

 • Угода про правила походження;

 • Угода про процедури імпортного ліцензування;

 • Угода про передвідвантажувальну інспекцію;

 • Угода про пов'язані з торгівлею інвестиційні заходи;

 • Угода про субсидії та компенсаційні заходи;

 • Угода про захисні заходи.Основні цілі:

 • Основні цілі:

 • - лібералізація міжнародної торгівлі,

 • - усунення дискримінаційних перешкод на шляху потоків товарів та послуг,

 • - вільний доступ до національних ринків і джерел сировини,

 • - захист і збереження навколишнього середовища.

 • Основні принципи діяльності:

 • І. Принцип найбільшого сприяння;

 • ІІ. Принцип національного режиму;

 • ІІІ. Принцип захисту національної промисловості;

 • IV. Принцип утворення стійкої основи торгівлі;

 • V. Принцип сприяння справедливій конкуренції;

 • VI. Принцип дій в надзвичайних ситуаціях;

 • VII. Принцип регіональних торговельних домовленостей.

 • Основні функції:

 • - сприяє реалізації угод Уругвайського раунду та інших угод, укладених в рамках СОТ;

 • - є міжнародним форумом для обговорення спірних питань та тлумачення угод Уругвайського раунду;

 • - виступає арбітром у випадку виникнення спірних питань між країнами-членами;

 • - здійснює моніторинг та аналіз інформації щодо торговельних режимів країн-членів;

 • - здійснює співробітництво з іншими міжнародними організаціями, які займаються питаннями розвитку глобальної економіки;

 • - надає технічну допомогу країнам, що розвиваються, та країнам з перехідною економікою.

Конференція міністрів – вищий орган, складається з міністрів торгівлі;

 • Конференція міністрів – вищий орган, складається з міністрів торгівлі;

 • Генеральна рада – виконавчий орган;

 • Рада з торгівлі товарами – здійснює контроль за дотриманням багатосторонніх угод з торгівлі товарами, має 14 комітетів.

 • Рада з торгівлі послугами – надає допомогу групам переговорів з таких питань : базові телекомунікації, рух фізичних осіб, послуги з морських перевезень;

 • Рада з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРІПС) – здійснює контроль за дотриманням інтелектуальної власності, а також боротьба з міжнародною торгівлею підробленими товарами;

 • Галузеві комітети, робочі групи;

 • Секретаріат – виконує поточну адміністративну роботу, очолюється Генеральним директором. З 2005 року до 2009 року (терміном на чотири роки) Генеральним директором СОТ був Паскаля Ламі.Рішення в рамках СОТ приймаються консенсусом, проте іноді допускається можливість прийняття рішень кваліфікованою більшістю (2/3).

 • Рішення в рамках СОТ приймаються консенсусом, проте іноді допускається можливість прийняття рішень кваліфікованою більшістю (2/3).

 • На відміну від більшості міжнародних організацій до системи ГАТТ-СОТ приєднуються, а не вступають. Це зумовлено тим, що кожна країна приєднується власне до системи угод, тобто бере на себе зобов’язання їх виконувати, а організація зі свого боку, перевіряє здатність держави їх виконувати.

 • Угода СОТ не входить до структури ГАТТ (1947). Тому країни можуть стати (або залишитися) договірними сторонами ГАТТ , не приєднуючись до СОТ. З іншого боку , країни не можуть стати членами СОТ, поки вони не приєднаються до ГАТТ.

 • Сфера діяльності СОТ охоплює : митно-тарифне урегулювання, антидемпінгове, використання субсидій і компенсацій, нетарифні обмеження, діяльність митних союзів і зон вільної торгівлі, торговельні аспекти захисту прав інтелектуальної власності, торгівля окремими товарами, торговельні аспекти інвестиційних заходів та ін.Створена у 1964 р. як головний орган Генеральної Асамблеї ООН з питань міжнародного економічного співробітництва.

 • Створена у 1964 р. як головний орган Генеральної Асамблеї ООН з питань міжнародного економічного співробітництва.

 • Головна мета: розвиток світової торгівлі і надання підтримки країнам, що розвиваються, зокрема в налагоджені торговельно-економічних відносин з іншими державами. ЮНКТАД охоплює практично всі економічні та правові аспекти міжнародної торгівлі і пов’язані з нею питання економічного розвитку.

 • Основні функції ЮНКТАД : заохочення міжнародних економічних зв’язків, сприяння координації міжнародної торгівлі в межах ООН; надання можливостей для узгодження політики урядів та регіональних економічних угрупувань; організація переговорів з метою укладання багатосторонніх торговельних угод; співробітництво з міжнародними економічними організаціями (СОТ, МТЦ та інші); сприяння технічному співробітництву, обміну інформацією і проведення консультацій.Конференція - головний орган ЮНКТАД, скликається раз на чотири роки;

 • Конференція - головний орган ЮНКТАД, скликається раз на чотири роки;

 • Рада з торгівлі і розвитку - працює між конференціями – в складі всіх держав-членів і проводить дві сесії на рік. На одній з них (вересень-жовтень) Рада розглядає глобальні питання взаємозалежності економік, у тому числі проблеми заборгованості, а на другій – (березень-квітень) – увага зосереджується на конкретних питаннях міжнародної торгівлі. Рада щорічно через Економічну і Соціальну Раду подає доповіді-звіти Генеральній Асамблеї ООН. З 1997 р. робочими органами Ради є комісії. Що спеціалізуються на конкретних галузях : інвестиціях , технологіях і фінансових питаннях, торгівлі, розвитку приватного підприємництва.

 • Секретаріат - знаходиться в Женеві. До його складу входять: дві служби - координації і політики та зовнішніх відносин, функціонують 9 відділів (сировинних матеріалів, міжнародної торгівлі, науки і техніки та ін.) і підрозділи, що працюють спільно з регіональними комісіями ЕКОСОР ООН. Крім того Секретаріат обслуговує Комісію з міжнародних інвестицій і транснаціональних корпорацій та Комісію з науки і техніки з метою розвитку ЕКОСОР.Фінансування ЮНКТАД здійснюється з таких джерел : кошти ПРООН, Європейської комісії, Світового Банку, окремих країн – донорів. Серед останніх – переважно західноєвропейські країни та Японія.

 • Фінансування ЮНКТАД здійснюється з таких джерел : кошти ПРООН, Європейської комісії, Світового Банку, окремих країн – донорів. Серед останніх – переважно західноєвропейські країни та Японія.

 • Діяльність ЮНКТАД суттєво вплинула на міжнародні організації (ГАТТ/СОТ, МВФ, МБРР) привернувши їхню увагу до країн, що розвиваються і до найменш розвинутих. У рамках ЮНКТАД утворилася “Група 77”, що складається з країн, що розвиваються, з метою захисту своїх економічних інтересів у міжнародній торгівлі.Створений у 1964 р. як спільний допоміжний орган ГАТТ та ООН (остання діє через ЮНКТАД). Центр допомагає країнам, що розвиваються, вирішувати питання розширення експорту, надає інформацію і консультації з питань ринків і методів збуту експортної продукції, допомагає у створені експортних служб і підготовці відповідних кадрів.

 • Створений у 1964 р. як спільний допоміжний орган ГАТТ та ООН (остання діє через ЮНКТАД). Центр допомагає країнам, що розвиваються, вирішувати питання розширення експорту, надає інформацію і консультації з питань ринків і методів збуту експортної продукції, допомагає у створені експортних служб і підготовці відповідних кадрів.

 • Членами МТЦ є держави-члени СОТ та ЮНКТАД. Штаб-квартира знаходиться в Женеві (Швейцарія).

 • 3 серпня 1973 р. резолюцією ЕКОСОР визначила статус МТЦ як центрального органу в системі ООН з надання технічної допомоги в розвиткові торгівлі, передусім експорту, країнам, що розвиваються.

 • Для підвищення конкурентоспроможності африканських та інших країн, що розвиваються, у міжнародній торгівлі МТЦ у 1995 р. прийняв програму технічної допомоги в межах багатосторонньої торгової системи на основі “Уругвайського раунду”.1. Генеральна рада СОТ, Рада з торгівлі і розвитку ЮНКТАД – вищий орган, визначає принципи діяльності.

 • 1. Генеральна рада СОТ, Рада з торгівлі і розвитку ЮНКТАД – вищий орган, визначає принципи діяльності.

 • 2. Об’єднана консультативна група (ОКГ) у справах МТЦ – виконавчий орган, дає рекомендації з розробки програм вищому органу, розробляє план роботи центру. До складу входять представники всіх держав-членів ЮНКТАД і СОТ.

 • 3. Наради заступника генерального секретаря ЮНКТАД, заступника генерального директора СОТ і директора виконавця МТЦ.

 • 4. Секретаріат.

 • МТЦ не має своїх представництв у країнах і регіонах, однак кожен уряд, з яким співпрацює МТЦ, виділяє офіційних представників із зв’язків з МТЦ із службовців державного апарату.

 • У 1984 р. МТЦ став Виконавчим агентством ПРООН (Програми розвитку ООН).Фінансування діяльності МТЦ здійснюється за рахунок рівних внесків ЮНКТАД і СОТ у регулярний бюджет, добровільних внесків країн і внесків ПРООН, які утворюють позабюджетний фонд.

 • Фінансування діяльності МТЦ здійснюється за рахунок рівних внесків ЮНКТАД і СОТ у регулярний бюджет, добровільних внесків країн і внесків ПРООН, які утворюють позабюджетний фонд.

 • Технічне співробітництво з країнами, що розвиваються і країнами з перехідною економікою фінансуються за рахунок коштів ПРООН, робочі програми фінансуються Глобальним трастовим фондом.

 • Основні пріоритети діяльності МТЦ :

 • - сприяння торгівлі з метою зменшення злиднів, включаючи стимулювання експорту продукції сільських районів;

 • - надання допомоги найменш розвинутим країнам;

 • - розвиток торгового і економічного співробітництва між країнами, що розвиваються;

 • - врахування екологічних чинників у процесі розвитку експорту;

 • - розвиток людських ресурсів.Створена у 1966 р. для підвищення впливу ООН на процес зменшення і ліквідації правових перешкод, що заважають розвиткові міжнародної торгівлі.

 • Створена у 1966 р. для підвищення впливу ООН на процес зменшення і ліквідації правових перешкод, що заважають розвиткові міжнародної торгівлі.

 • ЮНСІТРАЛ складається з 36 членів, що представляють усі географічні регіони та основні правові системи світу.

 • До завдань ЮНСІТРАЛ належать : координація роботи міжнародних організацій з правових питань міжнародної торгівлі; сприяння ширшій участі держав в існуючих міжнародних конференціях; розробка нових конвенцій та інших документів стосовно права міжнародної торгівлі.

 • Дякую за увагу!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка