Вплив біологічно активних речовин на кислотно-лужний стан в організмі кролів за дії стронціюДата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.


Вплив біологічно активних речовин на кислотно-лужний стан в організмі кролів за дії стронцію

 • Скидан Анна Олександрівна


Актуальність роботи

 • Забруднення навколишнього середовища і небезпека для нормальної життєдіяльності людини і тварин викликає обґрунтовану стурбованість світової і європейської спільноти. В даному випадку Україна не є виключенням, оскільки забруднення навколишнього середовища різноманітними екотоксикантами для нашої держави є однією з найбільш актуальних проблем сьогодення. При цьому одними з найнебезпечніших забруднювачів є важкі метали.

 • Виробництво металів відображає рівень технічного розвитку суспільства. За даними досліджень ЮНЕСКО, щорічно тільки з водами рік у Світовий океан потрапляє більш ніж 320 млн тон різноманітних металів. В виробництві важких металів Україна займає одне з провідних місць у світі.

 • Багаторічні дослідження науковців свідчать, що такі важкі метали, як свинець, ртуть, кадмій, цезій та стронцій, мігруючи по ланцюгу "ґрунт-рослина-їжа" надходять до організму людини та тварин у кількостях, що значно перевищують гранично допустимі концентрації.Екологічна ситуація щодо вмісту стронцію в навколишньому середовищі значно погіршилася після багаторічних ядерних випробувань та аварії на Чорнобильській АЕС, під час яких відбувся викид значної кількості цього елементу в повітря, внаслідок чого було забруднено обширні території. Найбільшу небезпеку для людини і тварини складають ізотопи стронцію та цезію, в першу чергу цезій-137 та стронцій-90.

 • Екологічна ситуація щодо вмісту стронцію в навколишньому середовищі значно погіршилася після багаторічних ядерних випробувань та аварії на Чорнобильській АЕС, під час яких відбувся викид значної кількості цього елементу в повітря, внаслідок чого було забруднено обширні території. Найбільшу небезпеку для людини і тварини складають ізотопи стронцію та цезію, в першу чергу цезій-137 та стронцій-90.

 • Накопичуючись в організмі людини та тварин, стронцій вражає насамперед кісткову тканину, печінку, нирки та кров, призводячи до виникнення цілої низки патологій.

 • Враховуючи прогресуюче забруднення навколишнього середовища сполуками стронцію і його небезпечність для здоров’я тварин і людини, значну кількість робіт українських і зарубіжних вчених присвячено вивченню шляхів надходження, накопичення та способів виведення його з організму, проте, на даний час механізм біологічної дії зазначеного важкого металу вивчено недостатньо.Об’єкт дослідження – кислотно-лужний стан крові кролів за умов уведення тваринам стронцію хлориду та вплив вітаміну Е на інтенсивність накопичення цього важкого металу.

 • Об’єкт дослідження – кислотно-лужний стан крові кролів за умов уведення тваринам стронцію хлориду та вплив вітаміну Е на інтенсивність накопичення цього важкого металу.

 • Предмет дослідження  показники кислотно-лужного стану, мінерального обміну, кров, печінка, нирки, кістки кролів.Дослідні кролі були поділені на 3 групи:

 • 1 група – контрольна – інтактні кролі;

 • 2 група – кролі, отруєні per os стронцію хлоридом протягом 14 діб у дозі 50 мг/кг з концентрацією солі в розчині 3,6 %;

 • 3 група – кролі, отруєні per os стронцію хлоридом протягом 14 діб, які паралельно раз на добу, внутрішньошлунково (per os), отримували вітамін Е (α-токоферол ацетат) у дозі 3 мг/кг, 30 % олійний розчин;Таблиця 1. Вміст стронцію в організмі кролів, отруєних стронцію хлоридом та при введенні вітаміну Е, мг/кг (М±m, n=8)Таблиця 2. Вміст кальцію в організмі кролів, отруєних стронцію хлоридом та при введенні вітаміну Е, мг/кг (М±m, n=8)Таблиця 3. Вміст міді в організмі кролів, отруєних стронцію хлоридом та при введенні вітаміну Е, мг/кг (М±m, n=8)Таблиця 4. Вміст заліза в організмі кролів, отруєних стронцію хлоридом та при введенні вітаміну Е, мг/кг (М±m, n=8)Таблиця 5. Вміст цинку в організмі кролів, отруєних стронцію хлоридом та при введенні вітаміну Е, мг/кг (М±m, n=8)Таблиця 6. Показники кислотно-лужного стану крові кролів, отруєних стронцію хлоридом та при введенні вітаміну Е (М±m, n=8)висновки

 • У магістерській роботі представлене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що виявляється в дослідженні показників кислотно-лужного стану, мінерального обміну в організмі кролів, за умов уведення стронцію хлориду, а також вивченні впливу вітаміну Е на інтенсивність накопичення цього важкого металу у тканинах та органах тварин.

 • Встановлено, що в організмі кролів, яким вводили стронцію хлорид, підвищується вміст стронцію в печінці, крові, кістках, нирках відповідно у 23,2; 74,4; 9,3; 65 раза порівняно з інтактними тваринами.

 • Виявлено, що введення кролям стронцію хлориду призводить до розвитку субкомпенсованого метаболічного ацидозу, про що свідчить зниження величини рН в середньому до 7,14; рО2 – на 35%; рСО2 – на 22%; [НСО3-] – на 26 %; СО2 заг. – на 22 %.

 • При дослідженні вмісту кальцію виявлено достовірне зниження його вмісту в усіх органах та крові, а при додаванні вітаміну Е ці показники наближаються до значень інтактних тварин; при цьому вміст міді, заліза, цинку достовірно змінювався лише в крові вміст заліза, а в органах – вміст цинку.

 • Введення кролям вітаміну Е спричиняє зниження накопичення стронцію у крові на 50 %, печінці – на 19 %, нирках – на 48 %, кістках – на 29 %, що може бути використано при проведенні профілактичних заходів на територіях з високим вмістом стронцію у довкіллі.ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

 • Результати проведених досліджень поглиблюють сучасні уявлення про механізм негативної дії стронцію на внутрішньоклітинний метаболізм. Встановлено закономірності перерозподілу і накопичення цього важкого металу у внутрішніх органах тварин, а також характер змін показників мінерального, вуглеводного обміну та параметрів кислотно-лужного стану в організмі кролів. Отримані результати можуть стати фундаментальним підґрунтям для розробки нових ефективних способів профілактики та лікування продуктивних тварин за умов отруєння солями стронцію.ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

 • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка