Вплив грошової маси на доход, інфляцію І rerДата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.Вплив грошової маси на доход, інфляцію і RER

 • Вплив грошової маси на доход, інфляцію і RER

 • Цілі монетарної політики

 • Нейтралізація монетарних ефектів платіжного балансу

 • Трансмісійний механізм

 • Інструменти монетарної політики

 • Способи проведення монетарної політики

 • Надійність банківської системи

 • Прикладні проблеми монетарної політики [в Україні]Кейнсіанське і класичне трактування

 • Кейнсіанське і класичне трактування

 • Неокласичний синтез

  • коротко- і довгострокова перспектива
 • Монетаризм

 • Крива Філіпса

 • Вплив відкритості економіки

 • Інституційне позиціонування грошово-кредитної політикиКласичне трактування (монетарна формула Фішера),

 • Класичне трактування (монетарна формула Фішера),

 • де М ─ пропозиція грошової маси,  ─ швидкість обертання грошей, Р ─ рівень цін, Y ─ доход

 • Кейнсіанське трактування ─ збільшення пропозиції грошової маси відповідно до потреб циклічного регулювання економіки (модель Манделла─Флемінга)Ж. Боден (1530─96 рр.)

  • Ж. Боден (1530─96 рр.)
  • Д. Локк (1632─1704 рр.)
  • Д. Юм (1711─76 рр.)


де k ─ частка річного доходу, яку учасники господарського обороту бажають зберігати в грошовій формі

 • де k ─ частка річного доходу, яку учасники господарського обороту бажають зберігати в грошовій форміДж. М. Кейнс: немає „надійнішого” засобу, здатного повністю розвалити не лише економіку, а й суспільну структуру держави, ніж грошова система

 • Дж. М. Кейнс: немає „надійнішого” засобу, здатного повністю розвалити не лише економіку, а й суспільну структуру держави, ніж грошова системаPaul Samuelson (1955, p. 212): “In recent years 90%

 • Paul Samuelson (1955, p. 212): “In recent years 90%

 • of American Economists have stopped being

 • ‘Keynesian economists’ or ‘anti-Keynesian economists’.

 • Instead they have worked toward a synthesis of

 • whatever is valuable in older economics and in modern theories of income determination. The result might be called neo-classical economics and is accepted in its broad outlines by all but about 5% of extreme left wing and right wing writers”Консенсусні припущення:

 • Консенсусні припущення:

 • рішення учасників ринку раціональні

 • ціни і заробітна плата узгоджуються з часовим лагом

 • iснують відмінності між коротко- і довгостроковими залежностями

Ремонетизація економіки

 • Ремонетизація економіки

 • Монетарні ефекти платіжного балансу за умов обмеженої гнучкості обмінного курсу

 • “Бульбашка” на ринку нерухомостіІнституційне позиціонування грошово-кредитної політики

 • Інституційне позиціонування грошово-кредитної політикиНеоінституціальна теорія (Р. Бейд, М. Паркін, Г. Табелліні,А. Алесіна, А. Цукерман) розглядає конфлікти:

 • Неоінституціальна теорія (Р. Бейд, М. Паркін, Г. Табелліні,А. Алесіна, А. Цукерман) розглядає конфлікти:

  • між емітентом та отримувачем грошей
  • між органами монетарної і немонетарної влади
  • всередині монетарних інституцій


Довгострокові

 • Довгострокові

 • цінова стабільність

 • довгострокове зростання

 • Проміжні

 • обмінний курс

 • довгострокова процентна ставка

 • обсяги грошових агрегатів (M2, M1)

 • монетизація економіки (M2/Y)

 • грошовий мультиплікатор (M2/H)

 • вартість фінансових та інших активів активів

Валютний контроль

 • Валютний контроль

 • Обмінний курс

 • Політика стерилізації

 • Зміна фіскальної позиції

 • Заохочування відпливу капіталуВ. Козюк (2005): монетарні фактори платіжного дисбалансу в трансформаційних економіках ─ підвищення RER та збільшення імпорту

 • В. Козюк (2005): монетарні фактори платіжного дисбалансу в трансформаційних економіках ─ підвищення RER та збільшення імпортуСтворення умов для глобальної алокації прямих іноземних інвестицій

 • Створення умов для глобальної алокації прямих іноземних інвестицій

 • Процеси приватизації

 • Стабілізаційні програми міжнародних фінансових організацій

 • Підвищені процентні ставки

 • Високий дефіцит бюджетуОзнакою прогресуючої монетарної взаємозалежності у глобальній економіці може слугувати гіпертрофія валютних резервів країн Південно-Східної Азії

 • Ознакою прогресуючої монетарної взаємозалежності у глобальній економіці може слугувати гіпертрофія валютних резервів країн Південно-Східної Азії1940─1960-ті роки ─ ілюзія можливостей проведення експансійної монетарної політики в економіці, яку “захищено” торговельним протекціонізмом та адміністративним регулюванням потоків капіталу

 • 1940─1960-ті роки ─ ілюзія можливостей проведення експансійної монетарної політики в економіці, яку “захищено” торговельним протекціонізмом та адміністративним регулюванням потоків капіталу

 • 1970─1980-ті роки ─ наслідки послаблення грошово-кредитної політики з одночасним збільшенням дефіциту бюджету

  • втрата валютних резервів
  • девальвація грошової одиниці
  • прискорення інфляції
  • стрімке зниження реальної заробітної плати
  • відхід від демократичних форм правління


Невдала „корекція” економічного курсу (1984 р.)

 • Невдала „корекція” економічного курсу (1984 р.)

 • прискорення інфляції до 8% на місяць

 • підвищення безробіття

 • збільшення зовнішнього боргу

Кейнсіанський

 • Кейнсіанський

 • M  i  r  I+C (+G)  Y  СA

 • Монетаристський

 • M  P  PY (V=const)

 • Раціональних очікувань

 • M  P, V  PY

 • Кредитний

 • Обмінного курсу

 • M  i  r  K  E  Export, Import  CA  YВартості активів

 • Вартості активів

  • ринок акцій
  • M  i  r  S  W  C  Y  СA
  • Q-ефект Тобіна
  • M  i  r  S  q  I  Y  СA
 • де q ─ це співвідношення ринкової вартості фірми на фондовому ринку стосовно відновлювальної вартості капіталу фірми

  • ефект добробуту (володіння цінними паперами, землею, нерухомістю)


1. Прямі

 • 1. Прямі

 • кредитні “стелі”

 • адміністративний контроль процентної ставки

 • пряме кредитування

 • 2. Непрямі

 • зміна резервних вимог

 • ставка рефінансування

 • операції відкритого ринку

надлишкова пропозиція грошової маси (англ. overhang of liquidity)

  • надлишкова пропозиція грошової маси (англ. overhang of liquidity)
  • пригнічення фінансового сектора.
  • зменшення ваги фінансових посередників
  • збільшення операцій у неформальному секторі
  • розповсюдження схем ухиляння від адміністративних розпоряджень


Кредити рефінансування центрального банку

 • Кредити рефінансування центрального банку

  • послаблення обмежень ліквідності (англ. the lender of last resort)
  • контроль монетарної ситуації
  • селективне розміщення кредитів
 • Зміна резервних вимог

  • зменшення надлишкової ліквідності у банківській системі


Промислові країни розпочали перехід до використання у монетарній політиці виключно непрямих інструментів наприкінці 1970-х років

 • Промислові країни розпочали перехід до використання у монетарній політиці виключно непрямих інструментів наприкінці 1970-х роківвключення у ширшу програму макроекономічної стабілізації

  • включення у ширшу програму макроекономічної стабілізації
  • підвищення ступеня конкуренції у банківському секторі
  • слабкий і сегментований грошовий ринок
  • відсутність ефективного банківського нагляду
  • невисокий ступінь автономності центрального банку


полегшення банківського нагляду

 • полегшення банківського нагляду

 • перегляд правової бази

 • реорганізація банківської системи

 • обмеження надмірного фіскального дефіциту

 • зниження темпу зростання грошової маси

 • лібералізація процентних ставокзменшення попиту на грошову базу центрального банку внаслідок розвитку електронних систем розрахунків та ширшого використання приватних систем розрахунків матиме такі наслідки:

 • зменшення попиту на грошову базу центрального банку внаслідок розвитку електронних систем розрахунків та ширшого використання приватних систем розрахунків матиме такі наслідки:

  • зниження рівноважного рівня інфляції
  • тривала дефляція
  • нестабільність інфляції


Дискретність

 • Дискретність

  • передбачувані (перманентні) та непередбачувані (стохастичні) зміни у пропозиції грошової маси
 • Часовий характер

  • регулярні або нерегулярні операції


Стратегія „паска і підтяжок” передбачає сумісне використання прямих і непрямих інструментів грошово-кредитної політики

 • Стратегія „паска і підтяжок” передбачає сумісне використання прямих і непрямих інструментів грошово-кредитної політики

Цілеспрямованість

 • Цілеспрямованість

 • Транспарентність

 • Чіткі часові горизонти монетарних цілей

 • Відповідальність

Монетарне таргетування (обсяг грошової маси)

 • Монетарне таргетування (обсяг грошової маси)

 • Таргетування інфляції

 • Таргетування рівня цін (реального обмінного курсу)

 • Підтримання фіксованого обмінного курсу

 • Золотий стандартМожливість вибору цільового показника інфляції центральним банком і корекції грошових агрегатів відповідно до змін обсягу виробництва

  • Можливість вибору цільового показника інфляції центральним банком і корекції грошових агрегатів відповідно до змін обсягу виробництва
  • Щільний зв’язок з інструментами монетарної політики
  • Оперативне інформування широкого загалу з коротким лагом ─ приблизно протягом кількох тижнів
Переваги

 • Переваги

 • Зниження інфляції до рівня країн з низькою та стабільною інфляцією

 • Прозорість

 • Сприйняття широкою громадськістю у вигляді правила монетарної політики

 • Простота застосуванняПереваги

 • Переваги

 • Прозорість

 • Наявність номінального «якоря» для ринкових очікувань

 • Згладжування циклів ділової активності

 • Врахування впливу траєкторії обмінного курсу на монетарну політику

Некласифікований монетарний режим

 • Некласифікований монетарний режим

 • Режим з імпліцитними орієнтирами

 • Розгорнуте таргетування стабільності грошової одиниціАдекватність капіталу

 • Адекватність капіталу

 • Надійність банківського нагляду

 • Питома вага проблемних позик у кредитному портфелі

 • Схема страхування депозитів

 • Солідарна відповідальність банків

 • Присутність іноземних банків із світовим іменем

 • Сегментація фінансового сектораN.B. Монетарну політику не можна розглядати відірвано від:

 • N.B. Монетарну політику не можна розглядати відірвано від:

 • а) взаємодії з іншими інструментами економічної політики,

 • б) способу формування очікувань,

 • в) характеру взаємодії доходу і платіжного балансу,

 • в) політичних нюансів (виборчий цикл, пряме втручання у діяльність центрального банку)Монетарна чи немонетарна

 • Монетарна чи немонетарна

 • З боку попиту чи пропозиції

 • Тимчасова чи перманентнасвітова агфляція

 • світова агфляція

 • підвищення тарифів

 • подорожчання енергоносіїв

 • інфляційні очікування під час виборчого процесу

 • перегрів попиту і споживчого кредитування

 • підвищена рухливість монетарних агрегатів внаслідок припливу позичкового капіталудодатне сальдо поточного рахунку

 • додатне сальдо поточного рахунку

 • профіцит бюджету

 • фіксований обмінний курс

 • стерилізація монетарних ефектів платіжного балансу

 • селективний валютний контроль

 • утриматися від збільшення зовнішнього боргу

 • заохочення валютних депозитівпрофіцит бюджету

 • профіцит бюджету

 • мікро-ревальвації гривні

 • стерилізація за допомогою підвищення резервних вимог

 • посилення конкуренції на банківському ринку за допомогою іноземних банків

 • створення “серйознішої” схеми страхування депозитівліквідувати грошовий “навіс”

 • ліквідувати грошовий “навіс”

 • підвищити облікову ставку до додатного значення

 • запровадити обмеження на приплив-відплив капіталу

 • посилити ризик-менеджмент

Перший заступник голови правління НБУ А. Шаповалов:

 • Перший заступник голови правління НБУ А. Шаповалов:

 • головною причиною інфляції 2005─06 рр. було зростання тарифів на адміністративно-регульовані послуги, тоді як монетарний чинник мав обмежений вплив на інфляцію

 • проведенню монетарної політики сприятиме надання більшої гнучкості обмінного курсу

 • головні характеристики нового етапу розвитку грошово-кредитної системи:

 • а) визначення середньострокових орієнтирів проведення монетарної політики

 • б) посилення ролі процентної політики як інструменту грошово-кредитного регулювання

 • в) поступове запровадження монетарного режиму, який базується на пріоритетності грошової стабільностіКерівник групи радників голови правління НБУ В. Литвицький (2008, с. 2─12)

 • Керівник групи радників голови правління НБУ В. Литвицький (2008, с. 2─12)

 • грошова емісія не була головним чинником прискорення інфляції (між інфляцією та грошовою масою немає жорсткої прямої кореляції)

 • обмеження пропозиції грошової маси мало б наслідком уповільнення динаміки експорту і ВВП, а це могло призвести до прискорення інфляції, втрат бюджету і планових соціальних програм

 • антиінфляційним „бактерицидним пострілом” від НБУ можуть бути:

  • зміцнення гривні з метою стерилізації грошової маси
  • підвищення реальної облікової ставки до 1─2%
  • підвищення резервних вимог
  • посилення стандартів капіталізації для банків


Стрімке зниження ставок за депозитами не супроводжується збільшенням обсягів кредитування

 • Стрімке зниження ставок за депозитами не супроводжується збільшенням обсягів кредитування

 • Загроза прискорення інфляції

 • НБУ “ліг” під уряд

  • загроза чергової “піраміди” ОВДП


з початку літа НБУ розпочав “стиснення” грошової маси

 • з початку літа НБУ розпочав “стиснення” грошової маси

 • немає відновлення попиту на інвестиції

 • інфляція оптових цін значно перевищує інфляцію споживчих цін

 • підвищений попит на іноземну валюту

  • очікування девальвації гривні
 • очікування “другої хвилі” кризових явищ

Зменшуються валютні резерви

 • Зменшуються валютні резерви

 • Існують всі передумови для “раптової зупинки” потоків капіталу

  • внутрішній дисбаланс
  • зовнішні ризики
  • пошук “безпечної гавані”
 • Подвійні зовнішньополітичні “лещата”

 • Відсутність можливостей рефінансування зовнішнього боргу

 • На валютному ринку панує передвиборча невизначеністьВалютні резерви далі зменшуються

 • Валютні резерви далі зменшуються

 • Зовнішній борг зростає

  • погіршуються умови
  • для рефінансування
  • зовнішнього боргу
 • Дефіцит бюджету катастрофічно збільшується

Зменшення валютних резервів призупинилося

 • Зменшення валютних резервів призупинилося

 • Відновилося прискорення інфляції

 • Поліпшилося сальдо

 • експорту-імпорту

 • Вживаються заходи

 • щодо зменшення

 • грошового «навісу»З весни 2015 р. НБУ стрімко обмежив зростання грошової маси

 • З весни 2015 р. НБУ стрімко обмежив зростання грошової маси

 • Відбувається гальмування інфляції після адміністративного «шоку» (квітень 2015 р.)

 • Отримано додатне сальдо експорту-імпорту товарів і послуг

 • Спостерігається додатне сальдо купівлі-продажу іноземної валюти населенням

 • Реструктуризовано зовнішній державний боргЯк пояснити значне перевищення фактичного темпу зростання грошової маси над відповідним розрахунковим значенням (правило Фрідмана) в 1998─2007 рр.?

 • Як пояснити значне перевищення фактичного темпу зростання грошової маси над відповідним розрахунковим значенням (правило Фрідмана) в 1998─2007 рр.?

 • Які цілі монетарної політики НБУ наголошувалися влітку 2011 р.? Що змінилося станом на початок осені 2012 р.?

 • Чому виникає необхідність нейтралізації монетарних ефектів платіжного балансу?

 • Який з трансмісійних механізмів виглядає найпереконливіше для України?

 • Якими монетарними чинниками можна пояснити недостатнє поліпшення сальдо поточного рахунку в 2009─2010 рр.? Погіршення цього показника в 2011─2012 рр.?

 • Які загрози містить надмірне підвищення реальної процентної ставки за гривневими кредитами? Від’ємне значення цього показника?Якими були причини значного підвищення грошового мультиплікатора в 2002─2004 рр. і 2006─2008 рр.? Котрі з них діяли в 2010─ 2012 рр.?

 • Якими були причини значного підвищення грошового мультиплікатора в 2002─2004 рр. і 2006─2008 рр.? Котрі з них діяли в 2010─ 2012 рр.?

 • Як на прикладі “грошового навісу” зразка 2008 р. пояснити інституційні проблеми монетарної політики в Україні? • Дякую

 • за увагу!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка