Впровадження технологій електронного урядування в Україні: основні проблеми та пріоритети Клименко І. В., к ф. м н., доцент, доцент кафедри інформатизації державного управління наду при Президентові УкраїниДата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.


Впровадження технологій електронного урядування в Україні: основні проблеми та пріоритети Клименко І.В., к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри інформатизації державного управління НАДУ при Президентові України


Стрімкий розвиток інформаційно-телекомунікаційних технологій спричинив трансформацію державного управління, у напрямку його пристосування до вимог інформаційного суспільства.

 • Стрімкий розвиток інформаційно-телекомунікаційних технологій спричинив трансформацію державного управління, у напрямку його пристосування до вимог інформаційного суспільства.

 • На основі ІКТ прискорюється процес прийняття та впровадження управлінських рішень; з’являється механізм ефективного консультування громадськості щодо проведення державної політики, окреслюються нові канали надання громадянам інформації та послуг, цей процес виявляється у зміні підходів до механізмів управління, переорієнтації його базових принципів на забезпечення широкої участі громадян в обговоренні та прийнятті державних рішень.Поширення Інтернету в Україні та перші кроки щодо побудови електронного уряду ставлять питання про запровадження не тільки його технологічної компоненти, а й сприйняття відповідних принципів і підходів до державного електронного управління в інформаційному суспільстві.

 • Поширення Інтернету в Україні та перші кроки щодо побудови електронного уряду ставлять питання про запровадження не тільки його технологічної компоненти, а й сприйняття відповідних принципів і підходів до державного електронного управління в інформаційному суспільстві.

 • Органічність та зрозумілість, прийнятність нової концепції, створення умов для побудови електронного урядування, - запорука ефективності та результативності кроків із запровадження комп'ютерних технологій у щоденну управлінську практику, шлях до прискореної інтеграції України до кола розвинених високотехнологічних країн.Електронне урядування є концепцією здійснення державного управління як елемента масштабного перетворення суспільства.

 • Електронне урядування є концепцією здійснення державного управління як елемента масштабного перетворення суспільства.

 • Зміна нормативно-правової бази, освітніх акцентів, принципів формування і витрат бюджету, перерозподіл зон пріоритетної компетенції державних і громадських структур, оновлення та розширення ціннисних парадигм суспільства є підгрунтям для реінженірінгу державного управління, для створення і функціонування електронного уряду. Також зміни мають торкнутися і виборчої системи, і принципів законодавчої діяльності, і схем здійснення контролю та відповідальності всіх гілок влади перед громадянами, їх об’єднаннями і бізнесом. • Основою для перетворень в діяльності державних і урядових структур, є готовність громадян використати можливості інформаційних технологій, оцінити їх переваги, знаходити нові застосування безпосередньо для свого життя, бізнесу, громадської та наукової діяльності, навчання тощо.Правові проблеми визначення правового статусу електронних інформаційних ресурсів органів виконавчої та законодавчої влади, умов правового захисту соціальної інформації та відповідальності за її розголошення державними службовцями, законодавчо повинен бути закріплений універсальний алгоритм отримання в реальному масштабі часу державних послуг громадянами, регламентації порядку звернення, стандартизації і уніфікації форм документів і заяв, запитів і відповідей, законодавчо повинні бути визначені права та обов’язки, порядок підключення користувачів до інформаційної системи «Електронний уряд» та надання їм визначеного статусу, відповідальності, порядку їх взаємодії між собою, характер і статус інформації в інформаційній базі системи, відповідальність сторін з питань надання та використання інформації, а також правового статусу документів, що генерує система.Організаційні проблеми

 • розробка уніфікованої та стандартизованої технології збору, документування, обробки та перетворення в електронну форму, введення, комп’ютерної обробки за заданими правилами і алгоритмами, пошуку і видачі за запитом інформації в рамках урядової системи з використанням новітніх комп’ютерних інформаційних технологій і геоінформаційних систем;

 • забезпечення сумісності взаємодії та інтеграції створення, поповнення, збереження і використання державних інформаційних ресурсів незалежно від їх відомчої належності, форми власності на базі сучасних інформаційних технологій, міжнародних стандартів, уніфікованих систем класифікації і кодування інформації;

 • розробка технологій взаємодії урядових структур для сумісного, повного і найбільш швидкого обслуговування громадян, громадських організацій та сфери виробництва;Організаційні проблеми (продовження)

 • ліцензування діяльності державних і комерційних організацій з розробки і реалізації технологій уніфікованої і стандартизованої технології вводу, обробки, оновлення, зберігання і видачі інформації з забезпеченням ефективності, якості, низької собівартості і швидкості виконання робіт;

 • забезпечення комплексного захисту інформаційних ресурсів з використанням ефективних засобів і методів захисту інформації від несанкціонованого доступу, зумисного і випадкового пошкодження та викривлення, підробки, блокування, з організацією відповідних рівнів доступу для різних категорій користувачів;

 • організація моніторінгу стану, контролю цілосності і використання всієї інформаційної бази системи «Електронний уряд»;

 • взаємодія інформаційної системи «Електронний уряд» з міжнародними і вітчизняними системами електронних банківських платежів;

 • проведення організаційних перетворень в урядових структурах для адаптації їх до умов функціонування інформаційної системи «Електронний уряд».Економічні проблеми

 • підвищення життєвого рівня громадян,

 • психологічне сприйняття та набуття навичок застосування новітніх інформаційних технологій у своїй діяльності,

 • державна підтримка розвитку національного ринку високих інформаційних технологій, виробництва ПК і програмного забезпечення, телекомунікацій та мобільного зв’язку,

 • проведення тендерної державної політики в області інформаційних технологій для створення окремих модулей “електронного уряду” національними розробниками та залучення закордонних інвесторів, проведення сертифікації розроблених модулей системи з урахуванням міжнародних стандартів.Економічні проблеми (продовження)

 • В якості джерел фінансових коштів для створення і впровадження інформаційної системи “Електронний уряд” слід виділити:

 • кошти державного та місцевих бюджетів, які виділяються для Національної програми інформатизації;

 • кошти державних виробничих структур, сформованих з податку за надання та користування інформаційних продуктів і послуг, напрями і об’єм використання яких здійснюється відповідно до встановлених нормативів, сум податків та зборів з урахуванням пільг і економічних санкцій;

 • коштів комерційних структур через надання їм пільгових умов доступу до інформації, пільгових податкових і економічних умов.Економічні проблеми (продовження)

 • Слід наголосити на необхідності державного контролю не стільки за процесом виконання робіт з розробки і впровадження системи “Електронний уряд” і використанню фінансових ресурсів, скільки за процесом контроля і оцінки результатів і наслідків її впровадження, що дозволяє розробникам програмного і технічного забезпечення самостійно обирати шляхи та засоби рішення поставлених задач.Технологічні проблеми

 • створення мультисервісної ергономічної телекомунікаційної мережі, орієнтованої на потреби окремих громадян, приватного бізнесу, громадських організацій і інститутів, окремих підрозділів державних органів, міжнародних суб’єктів; уніфікацію і стандартизацію інформаційної моделі взаємодії структур виконавчої влади при забезпеченні управлінської діяльності;

 • забезпечення інтерактивного злагодженого інтерфейсу всіх урядових інформаційних систем; максимальне використання існуючого технічного і програмного забезпечення збору, введення, обробки, пошуку і збереження даних.Технологічні проблеми (продовження)

 • створення метабази інформаційних ресурсів інформаційної системи “Електронний уряд”, яка містила б профілі даних користувачів, сертифікаторів і рубрикаторів баз даних органів державної влади і органів місцевого самоврядування, навігаційно-пошуковий апарат, засоби конвертування різнотипової і різномовної інформації, єдиними методичними підходами вибору і використання інформаційно-пошукових мов для створення запитів і індексування текстових документів, лінгвістичного забезпечення (інформаційно-пошукових систем, автоматичних перекладачів з різних мов, тезауруси, словники).Кадрові проблеми

 • професійна і соціально-психологічна адаптація державних службовців до роботи в середовищі інформаційної системи “Електронний уряд”.

 • Її розв’язання лежить в підготовці, перепідготовці і підвищенню кваліфікації державних службовців з внутрішньою мотивацією збереження робочого місця і кар’єрного росту; в формуванні умінь та знань з комплексного аналізу проблем, розробки і здійснення плану дій, оцінка його результатів і наслідків в різних сферах життєдіяльності суспільства; опанування комп’ютерних технологій імітаційного і оптимізаційного моделювання при розв’язку задач державного управління, прогнозування ситуацій і розвитку широкого спектру проблем в управлінні державою.Кадрові проблеми (продовження)

 • На сьогоднішній момент в Україні  не існує законодавчо закріплених та усталених вимог до державних службовців щодо володіння інформаційними технологіями та технологіями електронного урядування, а також вимог щодо представлення сертифікату знань з інформаційних технологій при прийнятті на державну службу; не розроблено класифікації вимог щодо володіння інформаційними технологіями за виконуваними функціями, за класифікацією посад.Кадрові проблеми (продовження)

 • Інформаційно-комунікаційні технології можуть розглядатися як один з ключових інструментів, здатних трансформувати і підвищити ефективність роботи органів державної влади. Професійне застосування програмного забезпечення для ефективної реалізації функцій державного управління є важливою складовою системи підготовки кадрів для державної служби; і тільки кваліфіковані спеціалісти зможуть забезпечити реформування органів державної влади і місцевого самоврядування в контексті запровадження електронного врядування.Кадрові проблеми (продовження)

 • Основними етапами підготовки державних службовців в сфері використання ІКТ є:

 • впровадження уніфікованих процедур оцінки кваліфікаційних навиків співробітників у області застосування сучасних інформаційних технологій;

 • створення і розвитку інфраструктури регіональних центрів по підготовці і підвищенню кваліфікації державних службовців у області інформаційних технологій;

 • розробка і фінансування програм навчання для різних категорій державних службовців, а також необхідних методичних матеріалів;

 • професійне навчання і сертифікації співробітників служб інформатизації; поліпшення матеріально-технічного забезпечення державної служби;

 • впровадження технологій дистанційного навчання; інформування державних службовців про передовий досвід і інновації у області інформаційних технологій;

 • створення системи мотивації, заохочення і регламентації процесів використання державними службовцями інформаційних технологій; вживання заходів, направлених на просування і популяризацію технологій електронного урядування, підвищення кваліфікації громадян і організацій, що використовують інформаційні технології для взаємодії з органами державної влади.Процес створення інформаційної системи “Електронний уряд” потребує наукових інноваційних підходів для вироблення концептуальних положень створення і подальшої модернізації системи, побудови базових теоретичних моделей і програмних механізмів її функціонування з урахуванням міжнародного досвіду, а також прогнозування результатів і наслідків в процесі її впровадження та експлуатації.

 • Процес створення інформаційної системи “Електронний уряд” потребує наукових інноваційних підходів для вироблення концептуальних положень створення і подальшої модернізації системи, побудови базових теоретичних моделей і програмних механізмів її функціонування з урахуванням міжнародного досвіду, а також прогнозування результатів і наслідків в процесі її впровадження та експлуатації.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка