Всі бібліографічні відомості мають точно відповідати даним документа; всі бібліографічні відомості мають точно відповідати даним документаДата конвертації12.06.2016
Розмір445 b.всі бібліографічні відомості мають точно відповідати даним документа;

 • всі бібліографічні відомості мають точно відповідати даним документа;

 • опис повинен мати певний набір бібліографічних даних;

 • склад елементів опису, їхня форма, послідовність має бути стабільними, стислими та зрозумілі читачам.Відомості про відповідальністьвідомості про особи чи організації, які відповідають за створення або брали участь у створенні (із зазначенням їхніх функцій) художнього та смислового змісту твору(ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

 • Відомості про відповідальністьвідомості про особи чи організації, які відповідають за створення або брали участь у створенні (із зазначенням їхніх функцій) художнього та смислового змісту твору(ДСТУ ГОСТ 7.1:2006). • Джерело інформації – джерелом інформації для складання бібліографічного опису є документ у цілому; у разі необхідності в описі можуть бути наведені відомості, запозичені з джерел поза документом; джерело інформації може бути одиничним або множиним (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)

 • Елемент опису – найменша структурна одиниця, що містить одну або кілька певних бібліографічних відомостей. Елементи опису поділяються на обов’язкові та факультативні.Міжнародний стандартний номер книги (ІSBN)номер, який на міжнародному рівні ідентифікує кожну книгу (брошуру).

 • Міжнародний стандартний номер книги (ІSBN)номер, який на міжнародному рівні ідентифікує кожну книгу (брошуру).

 • Міжнародний стандартний номер серіального видання (ІSSN)- номер, який на міжнародному рівні ідентифікує ключову назву серіального видання.Бібліографічний запис (БЗ)це елемент (компонент) бібліографічної інформації, що фіксує відомості про документ – об’єкт запису і дозволяє його ідентифікувати, розкрити його склад і зміст для бібліографічного пошуку.

 • Бібліографічний запис (БЗ)це елемент (компонент) бібліографічної інформації, що фіксує відомості про документ – об’єкт запису і дозволяє його ідентифікувати, розкрити його склад і зміст для бібліографічного пошуку.

 • Бібліографічний запис може містити також заголовок, індексування (класифікаційні індекси і предметні рубрики), анотацію, службові помітки іншу додаткову інформацію, яка забезпечує доступ до нього.Бібліографічний опис документа (БО)це сукупність бібліографічних відомостей про документ, наведених за обумовленими правилами, що визначають порядок розташування й наповнення зон і елементів, призначених для ідентифікації та загальної характеристики документа. Бібліографічний опис є основною частиною бібліографічного запису.

 • Бібліографічний опис документа (БО)це сукупність бібліографічних відомостей про документ, наведених за обумовленими правилами, що визначають порядок розташування й наповнення зон і елементів, призначених для ідентифікації та загальної характеристики документа. Бібліографічний опис є основною частиною бібліографічного запису.1 зона назви і відомостей про

 • 1 зона назви і відомостей про

 • відповідальність;

 • 2 зона видання;

 • 3 зона специфічних відомостей;

 • 4 зона вихідних даних;

 • 5 зона фізичної характеристики;

 • 6 зона серії;

 • 7 зона приміток;

 • 8 зона стандартного номера (або його альтернативи) та умов доступності.Повний бібліографічний запис містить обов’язкові та всі факультативні елементи і використовується в органах державної бібліотечної реєстрації та централізованої каталогізації.

 • Повний бібліографічний запис містить обов’язкові та всі факультативні елементи і використовується в органах державної бібліотечної реєстрації та централізованої каталогізації.

 • Організація роботи шкільної бібліотеки [Текст] / упор. : А.Метейко, Л.Шелестова, Н.Чиренко. – К.: Шк. Світ, 2009. – 128с. – (Бібліотека «Шкільного світу»)Розширений бібліографічний запис уміщує обов’язкові та деякі з факультативних елементів, які кожна бібліотека визначає, зважаючи на свої потреби. Він найчастіше використовується в каталогах бібліотек і бібліографічних посібниках.

 • Розширений бібліографічний запис уміщує обов’язкові та деякі з факультативних елементів, які кожна бібліотека визначає, зважаючи на свої потреби. Він найчастіше використовується в каталогах бібліотек і бібліографічних посібниках.

 • Казки, вірші, загадки, оповідання : посіб. для мол. кл. [Текст] / [ред..-упоряд. Кир’ян Н.В.] ; художн. Ветрова З. – Х. : Промінь, 2004. – 416 с. : іл.Короткий бібліографічний запис складається лише з обов’язкових елементів і використовується у випадках, коли досить мати загальне уявлення про документ.

 • Короткий бібліографічний запис складається лише з обов’язкових елементів і використовується у випадках, коли досить мати загальне уявлення про документ.

 • Біблія. Біблія для дітей [Текст] : пер. укр. мовою. – К. : Україна, 1992. – 498 с.Пунктуація в бібліографічному описівиконує дві функції – звичайних граматичних розділових знаків і знаків приписаної пунктуації, тобто знаків, які мають розпізнавальний характер для зон і елементів бібліографічного опису (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

 • Пунктуація в бібліографічному описівиконує дві функції – звичайних граматичних розділових знаків і знаків приписаної пунктуації, тобто знаків, які мають розпізнавальний характер для зон і елементів бібліографічного опису (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).Для розмежування зон і елементів, а також припи-саної та граматичної пунктуації застосовуються пробіли в один друкарський знак до та після приписаного знака. Винятком є крапка і кома – пробіли ставляться після них.

 • Для розмежування зон і елементів, а також припи-саної та граматичної пунктуації застосовуються пробіли в один друкарський знак до та після приписаного знака. Винятком є крапка і кома – пробіли ставляться після них.

 • Іванцов, І.О. Стародавній Київ / упоряд. : док. філ. і канд. іст. наук Ю. В. Павленко. - К. : Фенікс, 2003. – 368 с. : 225 іл.під заголовком індивідуального автора;

 • під заголовком індивідуального автора;

 • під заголовком колективного автора;

 • під назвою.Індивідуальний авторце особа, яка відповідає за художній та смисловий зміст документа, тобто створила твір самостійно або з іншими особами (або склала із творів друку інших авторів).

 • Індивідуальний авторце особа, яка відповідає за художній та смисловий зміст документа, тобто створила твір самостійно або з іншими особами (або склала із творів друку інших авторів). • Федькович, О.Ю. Вибрані твори[Текст] / Упоряд. текстів та передм. І.М. Андрусяка. – Х. : Веста : Ранок, 2004. – 288 с. – (Серія «Програма з літератури»). – ISBN 966-314-353-3.Колективний авторце установа (Верховна Рада, Академія наук, навчальний заклад), громадська або інша організація (ЮНЕСКО, ООН), у тому числі тимчасового характеру (з’їзд, конференція), видання органів влади (закони, укази), офіційні та відомчі матеріали установ і організацій (статути, положення, декларації).

 • Колективний авторце установа (Верховна Рада, Академія наук, навчальний заклад), громадська або інша організація (ЮНЕСКО, ООН), у тому числі тимчасового характеру (з’їзд, конференція), видання органів влади (закони, укази), офіційні та відомчі матеріали установ і організацій (статути, положення, декларації).ЦК Профспілки працівників освіти і науки України. Оплата праці, відпустки, пенсійне забезпечення [Текст] : 80 запитань та відповідей на допомогу керівникам профспілкових організацій Профспілки працівників освіти і науки України. Семінар 16-20 вересня 2008 року, м. Ялта / уклад. : Г. Труханов, А. Клименко. – К. : [б. в.], 2008. – 184 с.

 • ЦК Профспілки працівників освіти і науки України. Оплата праці, відпустки, пенсійне забезпечення [Текст] : 80 запитань та відповідей на допомогу керівникам профспілкових організацій Профспілки працівників освіти і науки України. Семінар 16-20 вересня 2008 року, м. Ялта / уклад. : Г. Труханов, А. Клименко. – К. : [б. в.], 2008. – 184 с.Під назвою найчастіше описуються:

 • Під назвою найчастіше описуються:

 • без авторські (анонімні) документи – такі, що опубліковані без зазначення автора, встановити якого неможливо (Біблія, Слово о полку Ігоревім, Історія Русів тощо);

 • документи, що мають чотирьох і більше авторів;

 • окремі твори та збірки народної творчості;

 • збірки творів авторів, які мають загальну назву.Організація роботи шкільної бібліотеки [Текст] / упор. : А.Метейко, Л.Шелестова, Н.Чиренко. – К.: Шк. Світ, 2009. – 128с. – (Бібліотека «Шкільного світу»)

 • Організація роботи шкільної бібліотеки [Текст] / упор. : А.Метейко, Л.Шелестова, Н.Чиренко. – К.: Шк. Світ, 2009. – 128с. – (Бібліотека «Шкільного світу»)

 • Герої – освітяни і науковці України [Текст] / упоряд. О.А. Сай [та ін.]. – К. : Генеза, 2005. – 432 с. – ISBN 966-504-460-5. • Слово о полку Ігоревім [Текст] / худож. Георгій Якутович ; [упорядкув. Олени Лисенко ; передм. та прим. Леоніда Махновця й Олекси Мишанича]. – К. : Веселка, 2008. – 132 с. – ISBN 978-966-01-0478-5.Українська мова : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням укр. мовою : проф. рівень [Текст] / М.Я. Плющ, В.І. Тихоша, С.О. Карман, О.В. Карман. – К. : Освіта, 2010. – 416 с. – ISBN 978-966-04-0806-7

 • Українська мова : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням укр. мовою : проф. рівень [Текст] / М.Я. Плющ, В.І. Тихоша, С.О. Карман, О.В. Карман. – К. : Освіта, 2010. – 416 с. – ISBN 978-966-04-0806-7Запис збірника творів одного автора

 • Запис збірника творів одного автора

 • Шевченко, Т.Г. Кобзар [Текст] / Т.Шевченко ; [іл.. нар. худ. СРСР В. І. Касіяна ; прим. Л.Ф. Кодацької]. – К. : Рад. шк., 1983. – 608с. : іл..

 • Українка, Леся. Вірші. Драматичні поеми [Текст] / Леся Українка. – Х. : Фоліо, 2007. – 351 с. – (Українська класика : сер. Засн. У 2005 р.). – ISBN 966-03- 3680-2. • Самчук, У.О. Марія [Текст] : Хроніка одного життя : роман / У. Самчук. Жовтий князь : роман / В. Барка. – К. : Укр. Центр духовної культури, 1997. – 384 с. – (Український історичний роман). • Україна. Закони. Кодекс законів про працю України [Текст] : офіц. вид. – К. : Велес, 2008. – 135 с. – (Офіційний документ).

 • Конституція України [Текст] : офіц. вид. – К. : Парламент. Вид-во, 2006. – 58 с. – (Серія «Закони України»). • Багаторівневий запис багатотомного видання в цілому

 • Українське слово[Текст]: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття : в 4 кн. / упоряд. : Василь Яременко ; ред. рада : В. Яременко, О.Аматуні, В.Воловодюк [та ін.]. – К. : Аконіт, 2003. – ISBN 966-8001-00-1.

 • Кн. 1 : Культурно-історична епоха модернізму. Ранній модернізм: від «Зів’ялого листя» (1896) І.Франка до «В космічному оркестрі» (1921) П. Тичини. – 799 с. - ISBN 966-8001-00-Х (Т. 1).Однорівневий запис багатотомного видання в цілому

 • Однорівневий запис багатотомного видання в цілому

 • Українське слово[Текст]: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття : в 4 кн. / упоряд. : Василь Яременко ; ред. рада : В. Яременко, О.Аматуні, В.Воловодюк [та ін.]. – К. : Аконіт, 2003. – ISBN 966-8001-00-1. – Кн. 1-4.Запис газети

 • Запис газети

 • Шкільна бібліотека плюс [Текст] : газета, яка потрібна кожній школі / засновник: Благод. фонд сприяння розвитку освіти ім.. Бориса Грінченка. –

 • 2003, червень - . – К., 2003 - . У 2003 р. виходила щомісячно ; 2004-2009 рр. виходить двічі на місяць.

 • 2003, № 1-12.

 • 2004, №1-24.Запис журналу

 • Запис журналу

 • Педагогіка і психологія [Текст] : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал Академії педагогічних наук України / засновник: АПН України, Державне видавництво «Педагогічна преса». – К., 1993 - . – 4 рази на рік.

 • 2002, № 1- 4.

 • 2004, № 1- 4.Запис аудіовізуальних документів

 • Запис аудіовізуальних документів

 • Матвієнко, Ніна. Найкраще / Автор проекту В.Кацан – К. : СПД ФО «Антоненко Т.М.», 2004. – 1 CD.

 • Запис ресурсу віддаленого доступу

 • Рогова, П.І. Роль мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів у забезпеченні рівного доступу до якісної освіти [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. і граф. дані - Режим доступу : http://www.library.edu-ua.net/ datas/upload/ files/ sbirnik_seminir/rogova.doc. – Назва з екрана. • Статті, а також інші публікації в газетах, журналах, продовжувальних виданнях, глави, розділи, параграфи книг тощо є складовими частинами документів.

 • На складову частину документів складається аналітичний бібліографічний запис. Документ, у якому вміщена складова частина документу називається ідентифікуючим документом.Запис розділу, глави

 • Запис розділу, глави

 •  Життєтворчі засади компетентнісно спрямованої освіти [Текст] // Життєва компетентність особистості : від теорії до практики / М-во освіти і науки УкраЇни, Інститут педагогіки АПН України : науково-методичний посібник ; за ред. канд. істор. наук І. Г. Єрмакова. – Запоріжжя : Ценртріон, 2005. – Глава перша. - С.13-128.Запис статті з книги

 • Запис статті з книги

 •  Доба реалізму в європейській літературі [Текст] / Ю.І.Ковбасенко // Світова література : Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів (рівень стандарту). – К. : Грамота, 2010. – С. 23-35.Запис статті з журналу

 • Запис статті з журналу

 •  Залізко, І.В. Інноваційні підходи до організації навчальної діяльності в системі науково-методичної роботи [Текст] // Завучу усе для роботи. – 2009. - №18. – С.24-27. - (Видавнича група «Основа»)

 • Запис статті з газети

 •  Хемчан, І.І. Міжнародна науково- практична конференція «Формування Всеукраїнського інформаційного ресурсу з психолого-педагогічних питань та освіти: сучасний стан та шляхи розвитку [Текст] / Ірина Хемчан // Шкільна бібліотека плюс. – 2010. – Груд. (№ 23-24). – С. 2-6.Використання ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та ДСТУ ГОСТ 7.80.2007 «Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання» у роботі бібліотек є обов’язковим. Дякуємо за увагу!

 • Використання ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та ДСТУ ГОСТ 7.80.2007 «Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання» у роботі бібліотек є обов’язковим. Дякуємо за увагу!

 • 2011 рік
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка