Вступ Вступ Засади конституційного ладуДата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.Вступ

 • Вступ

 • Засади конституційного ладу

 • Конституційна характеристика української держави

 • Демократичні основи конституційного ладу України

 • Висновки

 • Використана літератураУ демократичному суспільстві Конституція має особливе значення, яке ще більше зростає в перехідні періоди, коли мова йде про конкретні як у політичній, так і економічній системі суспільства.

 • У демократичному суспільстві Конституція має особливе значення, яке ще більше зростає в перехідні періоди, коли мова йде про конкретні як у політичній, так і економічній системі суспільства.

 • Найбільш істотні зміни в ній відбувалися з прийняттям Конституції України 1996 року.

 • Отже, дослідження такого поняття як засади конституційного ладу Української держави на сьогодні є досить актуальним.Конституція України як Основний Закон держави займає центральне місце в системі законодавства оскільки вона є головним джерелом права України. Розділ І “Загальні засади” - провідний у структурі Конституції, має особливе значення як для самої Конституції, так і для всієї системи національного законодавства.

 • Конституція України як Основний Закон держави займає центральне місце в системі законодавства оскільки вона є головним джерелом права України. Розділ І “Загальні засади” - провідний у структурі Конституції, має особливе значення як для самої Конституції, так і для всієї системи національного законодавства.

 • У цьому розділі закріплюються засади конституційного ладу України.Конституційний лад — це цілісна система соціально-правових відносин і інститутів, які підпорядковані безумовним моральним і конституційним вимогам.

 • Конституційний лад — це цілісна система соціально-правових відносин і інститутів, які підпорядковані безумовним моральним і конституційним вимогам.

 • Він має ґрунтуватися на сукупності найважливіших регуляторів, які допомагають закріпленню в суспільній практиці і в правосвідомості фізичних і юридичних осіб стабільних правових, гуманних, справедливих зв'язків між людиною, суспільством та державою.Якщо конституційний лад - це сукупність соціальних відносин, то його засади — система конституційно закріплених принципів, що їх регламентують.

 • Якщо конституційний лад - це сукупність соціальних відносин, то його засади — система конституційно закріплених принципів, що їх регламентують.

 • Загальновизнано, що саме засади конституційного ладу є найважливішим об'єктом конституційного регулювання. Це справді так, тому що засади закріплюють:

 • 1) основні принципи, що виступають як керівні для різноманітних сторін конституційного ладу;

 • 2) базові цінності, на які суспільство орієнтується в розвитку конституційного ладу;

 • 3) конституційно-правові норми і інститути, через які ці принципи та цінності одержують своє безпосереднє обґрунтування, закріплення і які зумовлюють їх юридичне значення.Засади конституційного ладу - це система вихідних принципів організації державної влади в конституційній державі, взаємо­відносин конституційної держави з людиною та інститутами громадянського суспільства.

 • Засади конституційного ладу - це система вихідних принципів організації державної влади в конституційній державі, взаємо­відносин конституційної держави з людиною та інститутами громадянського суспільства.

 • Ці принципи, як зазначається в літературі, визначають і закріплюють основи правового статусу суб'єктів конституційно-правових відносин.До засад конституційного ладу за Конституцією України належать:

 • До засад конституційного ладу за Конституцією України належать:

 • народовладдя (народний суверенітет);

 • державний суверенітет і незалежність України;

 • республіканська форма правління, яка відповідає вимогам демократії та поділу влад;

 • унітарний устрій України;

 • визнання людини як найвищої соціальної цінності, утвер­дження і забезпечення її прав і свобод;

 • соціальний захист людини;

 • статус української мови як державної;

 • поділ влади;

 • гарантованість місцевого самоврядування;

 • політична, економічна та ідеологічна багатоманітність;

 • вища юридична сила Конституції України і пряма дія її норм;

 • рівність усіх суб'єктів права власності перед законом.Практичну і правову реалізацію цілей конституційного ладу має забезпечувати вся правова система держави, всі галузі права.

 • Практичну і правову реалізацію цілей конституційного ладу має забезпечувати вся правова система держави, всі галузі права.

 • Засади конституційного ладу покликані забезпечити системне закріплення концептуальних ідей, визнаних найважливішими для суспільства і держави.

 • За своїми функціями ці норми е найголовнішими для всіх інших правових інститутів.Якщо Конституції України належить перше місце в системі джерел права, то засади конституційного ладу є своєрідною “конституцією для Конституції”.

 • Якщо Конституції України належить перше місце в системі джерел права, то засади конституційного ладу є своєрідною “конституцією для Конституції”.

 • Саме засади конституційного ладу є основним виміром Конституції.До засад конституційного ладу входять закріплені Конституцією України риси Української держави, які характеризують її як саме конституційну державу.

 • До засад конституційного ладу входять закріплені Конституцією України риси Української держави, які характеризують її як саме конституційну державу.

 • Так, ст. 1 Конституції України визначає Україну як суверенну і незалежну, демократичну, соціальну, правову державу.

 • Україна - суверенна і незалежна держава. Ознаками суверенітету Української держави є:

 • - верховенство державної влади на всій території України;

 • - єдність і неподільність державної влади;

 • - незалежність і самостійність державної влади.Конституційно-правовими ознаками України як суверенної держави є:

 • Конституційно-правовими ознаками України як суверенної держави є:

 • Територіальна цілісність

 • Єдиний конституційний простір

 • Громадянство

 • Єдина грошово-кредитна система

 • Національні Збройні Сили

 • Міжнародна правосуб'єктність

 • Офіційний статус державної мови

 • Державні символиДержавний Прапор - це офіційний відмінний знак (емблема) держави, символ її суверенітету. Згідно з Конституцією України (ч. 2 ст. 20) Державний Прапор України являє собою стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.

 • Державний Прапор - це офіційний відмінний знак (емблема) держави, символ її суверенітету. Згідно з Конституцією України (ч. 2 ст. 20) Державний Прапор України являє собою стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.

 • Державний Герб - це відмінний знак, що є офіційною емблемою держави, яка зображується на прапорах, грошових знаках, печатках і деяких офіційних документах. Згідно з Конституцією України (ч. З ст. 20) Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України(Знак Княжої Держави Володимира Великого) та герба Війська Запорозького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України - ч. 4 ст. 20 Конституції України.Державний Гімн - музикально-поетичний твір. Закон України «Про Державний Гімн України» було прийнято 6 березня 2003 р., а згідно зі ст. 1 цього Закону Державним Гімном України є національний гімн на музику М. Вербицького із словами першого куплету та приспіву твору П. Чубинського в такій редакції:

 • Державний Гімн - музикально-поетичний твір. Закон України «Про Державний Гімн України» було прийнято 6 березня 2003 р., а згідно зі ст. 1 цього Закону Державним Гімном України є національний гімн на музику М. Вербицького із словами першого куплету та приспіву твору П. Чубинського в такій редакції:

 • Ще не вмерла України і слава, і воля,

 • Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

 • Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

 • Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

 • Приспів:

 • Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

 • І покажем, що ми, браття, козацького роду.

 • Відповідно до ч. 7 ст. 20 Конституції України столицею України є місто Київ. Під столицею розуміють головне місто та адміністративно-політичний центр держави. Зазвичай в столиці розташовані вищі та центральні органи державної влади.Україна - демократична держава. Ознаками України як демократичної держави є:

 • Україна - демократична держава. Ознаками України як демократичної держави є:

 • 1) реальна представницька демократія, що забезпечується обранням Верховної Ради України, Президента України, представницьких органів місцевого самоврядування на основі демократичних принципів виборчого права;

 • 2) організація державної влади в Україні на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову (ст. 6 Конституції України).

 • 3) конституційне закріплення та реалізація принципу ідеологічного і політичного плюралізму (ст. 15 Конституції України).

 • 4) визнання й гарантованість місцевого самоврядування (ст. 7 Конституції України).Україна - соціальна держава. Соціальна держава - це держава, яка надає підтримку незахищеним верствам населення, намагається впливати на роз­поділ матеріальних благ відповідно до принципу соціальної справедливості, щоби забезпечити кожній людині гідне існування.

 • Україна - соціальна держава. Соціальна держава - це держава, яка надає підтримку незахищеним верствам населення, намагається впливати на роз­поділ матеріальних благ відповідно до принципу соціальної справедливості, щоби забезпечити кожній людині гідне існування.

 • Обов'язками соціальної держави згідно з Конституцією та чинним законодавством України є: забезпечення соціальної спрямованості економіки; охорона праці і встановлення гарантованого мінімуму оплати праці; охорона здоров'я людей; забезпечення підтримки сім'ї, дитинства, материнства та батьківства; розвиток системи соціальних служб, які забезпечують соціальний захист громадян; встановлення пенсій, інших видів соціальних виплат.Україна - правова держава. У Конституції України закріплено такі ознаки правової держави.

 • Україна - правова держава. У Конституції України закріплено такі ознаки правової держави.

 • 1. Верховенство права (ч. 1 ст. 8).

 • 2. Здійснення державної влади на засадах її поділу на законодавчу,

 • 3. Вищий пріоритет прав і свобод людини і громадянина (ч. 1 ст. 19).

 • 4. Незалежність суду (ч. 1 ст. 126).

 • 5. Законність управління (ч. 2 ст. 19).

 • 6. Правовий захист людини від порушення її прав державною владою та місцевим самоврядуваннямУ науці конституційного права в основі визначень демократії лежить ідея народного суверенітету.

 • У науці конституційного права в основі визначень демократії лежить ідея народного суверенітету.

 • Для демократії недостатньо конституційного проголошення народу єдиним джерелом влади в державі, необхідні такі конституційно-правові механізми, які б забезпечували його реальну участь у її здійсненні.

 • У створенні таких механізмів важливу роль відіграє конституційне закріплення принципів демократичної держави (демократії).Вихідним конституційним принципом демократії є принцип народного суверенітету, який означає визнання народу єдиним джерелом і верховним носієм влади в державі.

 • Вихідним конституційним принципом демократії є принцип народного суверенітету, який означає визнання народу єдиним джерелом і верховним носієм влади в державі.

 • Народ як верховний носій влади в державі реалізує владу як безпосередньо - через референдум, вибори та інші форми прямої демократії, так і через своїх представників в органах влади.конституційними принципами демократії є принцип безпосереднього народовладдя (безпосередньої демократії) і принцип народного представництва (представницької демократії)

 • конституційними принципами демократії є принцип безпосереднього народовладдя (безпосередньої демократії) і принцип народного представництва (представницької демократії)

 • Ці принципи безпосередньо закріплено в тексті Конституції України: «Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування» (ч. 2 ст. 5); «Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії» (ст. 69).Одним з найважливіших конституційних принципів демократії є принцип поділу державної влади.

 • Одним з найважливіших конституційних принципів демократії є принцип поділу державної влади.

 • Необхідно, щоб органи законодавчої, виконавчої і судової гілок влади могли взаємно стримувати один одного. Жодна гілка влади не може мати ні формального, ні фактичного верховенства над іншими.Принцип поділу влади закріплено в статті 6 Конституції України.

 • Принцип поділу влади закріплено в статті 6 Конституції України.

 • Упроваджений 1996 року Конституцією України президентсько-парламентарний різновид змішаної республіканської форми державного правління характеризувався, швидше, жорстким, аніж гнучким, поділом влади зі зміщенням повноважень в системі поділу влади на користь Президента України.

 • применшенням ролі Верховної Ради України і особливо Кабінету Міністрів України.Перехід до парламентарно-президентського різновиду змішаної форми правління відповідно до внесених до Конституції України у грудні 2004 року змін, за якого Кабінет Міністрів України формується Верховною Радою України, спирається на парламентську більшість, тісно співпрацює з нею означає перехід до гнучкого поділу державної влади.

 • Перехід до парламентарно-президентського різновиду змішаної форми правління відповідно до внесених до Конституції України у грудні 2004 року змін, за якого Кабінет Міністрів України формується Верховною Радою України, спирається на парламентську більшість, тісно співпрацює з нею означає перехід до гнучкого поділу державної влади.Прийняття Верховною Радою України 28 червня 1996 року Конституції України стало актом закріплення (фіксації) на найвищому рівні основних політико-правових параметрів (конституційних характеристик) сучасної української держави та визначення шляхів її розвитку на ближчу та дальшу перспективу.

 • Прийняття Верховною Радою України 28 червня 1996 року Конституції України стало актом закріплення (фіксації) на найвищому рівні основних політико-правових параметрів (конституційних характеристик) сучасної української держави та визначення шляхів її розвитку на ближчу та дальшу перспективу.

 • Україну проголошено суверенною i незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою (ст.1 Конституції України), державою унітарною з республіканською формою правління (ч.2 ст.2, ч.1 ст.5 Конституції України), національною державою (ч.3 Преамбули, ч.2 ст.133 Конституції України), а також державою світською (ст.35 Конституції України).

 • Усе це фактично становить сутність та зміст сучасної (офіційної) конституційно-правової доктрини України, яку в літературі визначають за змістом як ліберально-демократичну.Головко С. Конституція України в системі європейського конституціоналізму // Право України. - 2006. - №8. – с. 15-17

 • Головко С. Конституція України в системі європейського конституціоналізму // Право України. - 2006. - №8. – с. 15-17

 • Коментар до Конституції України: Науково-популярне видання.- К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1996.- С. 44.

 • Конституційне право України / За редакцією В.Ф. Погорілка, Ю.М.Тодики. — К., 1999. — С. 21.

 • Конституційне право України / За редакцією Ю.М. Тодики і В.С.Журавського. — К., 2002. - С. 26.

 • Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник.- Вид.4-те, випрвл. Та доповн.- К.:Атіка,2007.-568 с.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка