Як стати адвокатом в україні?Дата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


ЯК СТАТИ АДВОКАТОМ В УКРАЇНІ?

 • ЯК СТАТИ АДВОКАТОМ В УКРАЇНІ?


Упорядник:

 • Упорядник:

 • Шумська К.І. – головний спеціаліст відділу правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно-правових актів та систематизації Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області

 • Відповідальний за випуск:

 • Саведчук Н.З – начальник відділу правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно-правових актів та систематизації Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській областінезалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.

 • незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.Із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту претендент повинен подати наступні документи:

 • Із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту претендент повинен подати наступні документи:

 • Оригінал та нотаріально посвідчену копію документу державного зразка, що підтверджує набуття особою повної вищої освіти за спеціальностями правознавство, правоохоронна діяльність або міжнародне право;

 • Оригінал та нотаріально чи за місцем роботи посвідчену копію документу, що підтверджує наявність у особи стажу роботи в галузі права не менше, ніж два роки. Документами, що підтверджують стаж помічника адвоката є: трудовий договір з адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням), довідка (довідки) з компетентного органу (органів) про суму сплаченого єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб за час роботи на посаді помічника адвоката;

 • Оригінал документа про відсутність судимості;

 • Довідку медичної установи про стан здоров'я особи, відсутність обмежень за видом працевлаштування (праці) (форма 122-2/о);

 • Довідку КДКА регіону (регіонів) за місцем (місцями)проживання особи за останні два роки, які передували зверненню, що містить достатню інформацію про те, чи складала особа кваліфікаційний іспит на право на заняття адвокатською діяльністю, чи видавалось цій особі свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та чи не приймалось рішення про позбавлення її такого свідоцтва;

 • Оригінал та копію документу, який підтверджує реєстрацію місця проживання особи;

 • Копію картки фізичної особи-платника податків, за виключенням випадків, коли особа відповідно до закону має право не отримувати таку картку;

 • До заяви, також, додається письмова згода на обробку персональних даних, проведення перевірки повноти та достовірності повідомлених ним відомостей та зобов‘язання про надання необхідних для перевірки документів на запит КДКА.Особі, яка звернулася із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, повідомляється про прийняте рішення письмово протягом трьох днів з дня його прийняття. У разі прийняття рішення про відмову в допуску особи до кваліфікаційного іспиту в рішенні кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в обов’язковому порядку зазначаються причини такої відмови.

 • Особі, яка звернулася із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, повідомляється про прийняте рішення письмово протягом трьох днів з дня його прийняття. У разі прийняття рішення про відмову в допуску особи до кваліфікаційного іспиту в рішенні кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в обов’язковому порядку зазначаються причини такої відмови.

 • Рішення про відмову в допуску особи до кваліфікаційного іспиту може бути оскаржено до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду протягом тридцяти днів з дня його отримання.

 • Порядок складення кваліфікаційних іспитів, методика оцінювання та програма кваліфікаційних іспитів затверджуються Радою адвокатів України. Рада адвокатів України може встановити плату за складення кваліфікаційного іспиту та порядок її внесення.

 • Особі, яка склала кваліфікаційний іспит, протягом десяти днів з дня складення кваліфікаційного іспиту кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури безоплатно видає свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту.

 • Свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту дійсне протягом трьох років з дня складення іспиту.

 • Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, може бути допущена до складення такого іспиту повторно не раніше ніж через шість місяців. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит повторно, може бути допущена до наступного кваліфікаційного іспиту не раніше ніж через один рік.

 • Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, може протягом тридцяти днів з дня отримання рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури оскаржити його до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду, які можуть залишити оскаржуване рішення без змін, або зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури провести повторний кваліфікаційний іспит у найближчий час проведення таких іспитів.З метою перевірки готовності особи, яка отримала свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту, самостійно здійснювати адвокатську діяльність за направленням ради адвокатів регіону організовується її стажування, яке здійснюється протягом шести місяців під керівництвом адвоката.

 • З метою перевірки готовності особи, яка отримала свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту, самостійно здійснювати адвокатську діяльність за направленням ради адвокатів регіону організовується її стажування, яке здійснюється протягом шести місяців під керівництвом адвоката.

 • Керівником стажування може бути адвокат України, який має стаж адвокатської діяльності не менше п’яти років. В одного адвоката можуть проходити стажування не більше трьох стажистів одночасно. Рада адвокатів регіону може призначити керівника стажування з числа адвокатів, адреса робочого місця яких знаходиться у відповідному регіоні.

 • Стажування може здійснюватися у вільний від основної роботи час стажиста.

 • Від проходження стажування звільняються особи, які на день звернення із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту мають стаж роботи помічника адвоката не менше одного року за останні два роки.

 • За результатами стажування керівник стажування складає звіт про оцінку стажування та направляє його раді адвокатів регіону.

 • За оцінкою результатів стажування рада адвокатів регіону приймає рішення про:

 • видачу особі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

 • продовження стажування на строк від одного до трьох місяців.

 • Стажист адвоката та керівник стажування повідомляються про прийняте рішення письмово протягом трьох днів з дня його прийняття.

 • Рішення ради адвокатів регіону про продовження стажування може бути оскаржено стажистом адвоката або керівником стажування протягом тридцяти днів з дня його отримання до Ради адвокатів України або до суду, які можуть залишити оскаржуване рішення без змін, або зобов’язати раду адвокатів регіону видати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. • Особі, яка склала присягу адвоката України, радою адвокатів регіону у день складення присяги безоплатно видаються:

 • свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та

 • посвідчення адвоката України.

 • Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю і посвідчення адвоката України не обмежуються віком особи та є безстроковими.Адреса: 76000, м. Івано-Франківськ,

 • Адреса: 76000, м. Івано-Франківськ,

 • вул. Саєвича, 5-а, кв.4Голові кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в Івано-Франківській області

 • Голові кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в Івано-Франківській області

 • _______________________________________

 • (прізвище, ім’я, по-батькові)

 • Заявник: ____________________________

 • (прізвище)

 • _______________________________________

 • (ім’я, по-батькові)

 • _______________________________________

 • (адреса ( вказати індекс) місця проживання)

 • буд. ____, кв. ___________,

 • тел.: роб. _________________

 • дом. _________________

 • моб.__________________
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка