Який фах здобувають на кафедрі?Дата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.Досвідчені викладачі інституту навчають студентів бачити за цифрами складний світ економіки країни та її галузей. Випускники інституту – це фахівці, підготовлені до успішної роботи на підприємствах, в установах та організаціях, фінансово-господарську діяльність яких вони покликані покращити.

 • Досвідчені викладачі інституту навчають студентів бачити за цифрами складний світ економіки країни та її галузей. Випускники інституту – це фахівці, підготовлені до успішної роботи на підприємствах, в установах та організаціях, фінансово-господарську діяльність яких вони покликані покращити.Микола Володимирович вважає своїм обов’язком дати молодому поколінню реальні знання, щоб воно було успішним не тільки в Україні. У докторській дисертації, яку він захистив у 2007 р., було 18 пунктів наукової новизни. І всі вони стосувалися соціального захисту населення, зокрема, через систему страхування. Саме через нестандартний підхід і глибоке бажання зміцнити вітчизняну економіку Микола Мних став заслуженим економістом України, здобув багато почесних грамот і нагород, у тому числі й почесні грамоти Верховної Ради України.

 • Микола Володимирович вважає своїм обов’язком дати молодому поколінню реальні знання, щоб воно було успішним не тільки в Україні. У докторській дисертації, яку він захистив у 2007 р., було 18 пунктів наукової новизни. І всі вони стосувалися соціального захисту населення, зокрема, через систему страхування. Саме через нестандартний підхід і глибоке бажання зміцнити вітчизняну економіку Микола Мних став заслуженим економістом України, здобув багато почесних грамот і нагород, у тому числі й почесні грамоти Верховної Ради України.

Який фах здобувають на кафедрі?

 • Який фах здобувають на кафедрі?

 • Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів/магістрів за спеціальністю

 • «Облік і аудит»,

 • а також молодших спеціалістів за спеціальністю

 • «Бухгалтерський облік»

 • у Коледжі «Освіта».Чому вас навчатимуть?

 • Чому вас навчатимуть?

 • Ви отримаєте сучасну систему бухгалтерських знань, вивчите основні принципи та методики ведення господарської діяльності за допомогою бухгалтерського обліку та проведення аудиту. Ви пізнаєте суть балансу, рахунків, подвійного запису, освоїте техніки і форми бухгалтерського обліку.Які навички ви здобудете?

 • Які навички ви здобудете?

 • Ви будете готові класифікувати засоби підприємства;

 • складати баланс підприємства;

 • визначати кореспонденцію бухгалтерських рахунків.Де ви зможете працювати?

 • Де ви зможете працювати?

 • Диплом державного зразка Університету «Україна» дозволить вам працювати бухгалтером,

 • головним бухгалтером, бухгалтером-обліковцем, фінансовим директором на підприємствах та фірмах;

 • у Державній податковій адміністрації;

 • на фірмах, що надають аудиторські послуги.

 • Будучи бухгалтером, ви зможете започаткувати власний бізнес,

 • приречений на успіх!За активну роботу з підготовки кадрів Лариса Федорівна отримала почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України». Стажувалася у ВНЗ зарубіжних країн: Австрії, Франції, Швеції, Німеччини, Великобританії. Як науковця і організатора, який плідно працює в галузі маркетингу, Ларису Федорівну шанують вчені-економісти, колеги, як талановитого викладача – студенти. Одночасно з роботою в Університеті «Україна» Лариса Федорівна працює професором кафедри маркетингу КНЕУ, безпосередньо готуючи магістрів та кандидатів наук із маркетингу. Життєве кредо Лариси Федорівни – «Любити людей та творити добро».

 • За активну роботу з підготовки кадрів Лариса Федорівна отримала почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України». Стажувалася у ВНЗ зарубіжних країн: Австрії, Франції, Швеції, Німеччини, Великобританії. Як науковця і організатора, який плідно працює в галузі маркетингу, Ларису Федорівну шанують вчені-економісти, колеги, як талановитого викладача – студенти. Одночасно з роботою в Університеті «Україна» Лариса Федорівна працює професором кафедри маркетингу КНЕУ, безпосередньо готуючи магістрів та кандидатів наук із маркетингу. Життєве кредо Лариси Федорівни – «Любити людей та творити добро».Який фах здобувають на кафедрі?

 • Який фах здобувають на кафедрі?

 • Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів/магістрів за спеціальністю «Маркетинг», а також молодших спеціалістів за спеціальністю

 • «Комерційна діяльність»

 • у Коледжі «Освіта».Чому вас навчатимуть?

 • Чому вас навчатимуть?

 • Саме від роботи маркетингової служби багато в чому залежить, наскільки ті чи інші послуги і товари будуть затребувані на ринку. Крім загальноекономічних дисциплін та основ управління майбутні фахівці опановують

 • такі галузі маркетингу, як маркетингові дослідження, вивчення поведінки споживача, інтегровані маркетингові комунікації, управління брендом тощо.Які навички ви здобудете?

 • Які навички ви здобудете?

 • Ви навчитесь розробляти маркетингові стратегії, а саме:

 • аналізувати внутрішні ресурси і можливості підприємства з подальшим формуванням товарної, цінової, збутової політики;

 • розробляти систему розповсюдження та просування товарів;

 • шукати найбільш оптимальні шляхи рекламування товарів;

 • здійснювати маркетингові дослідження (моніторинг ЗМІ, соціологічні прогнози,

 • аналіз ефективності реклами тощо).

 •  Де ви зможете працювати?

 • Де ви зможете працювати?

 • Спеціалісти з маркетингу потрібні на будь-якому підприємстві чи виробництві, діяльність якого спрямована на виготовлення і розповсюдження товарів та послуг. Маркетологи можуть обіймати посади у:

 • - відділах маркетингу і реклами, розробки нових товарів, зовнішньоекономічних зв’язків, постачання, збуту, ціноутворення;

 • - у науково-дослідних центрах, які займаються питаннями маркетингу;

 • - у виробничій сфері, де потрібні послуги консультанта з маркетингу.

 •   

 •  

 • Маркетолог – одна з найперспективніших і найбільш затребуваних професій на сучасному ринку праці!

Який фах здобувають на кафедрі?

 • Який фах здобувають на кафедрі?

 • Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів/магістрів за спеціальністю «Банківська справа».Чому вас навчатимуть?

 • Чому вас навчатимуть?

 • Ви отримаєте підготовку з гуманітарних та загальноекономічних дисциплін. Також ви освоїте найцікавіші напрямки банківської діяльності: кредитування, банківські інвестиції, операції з цінними паперами, фінанси комерційного банку, управління ресурсами тощо.Які навички ви здобудете?

 • Які навички ви здобудете?

 • Ви будете готові:

 • - здійснювати економічний аналіз діяльності банку, а також економічний аналіз балансу комерційного банку;

 • - навчитесь проводити операції з цінними паперами;

 • - опануєте методи вимірювання банківського ризику;

 • - оволодієте навичками банківського маркетингу та банківського менеджменту.Де ви зможете працювати?

 • Де ви зможете працювати?

 • У Рахунковій палаті України;

 • у Міністерстві фінансів України;

 • у соціальних позабюджетних фондах;

 • у всіх ланках української банківської системи.

 • Не втратьте нагоду отримати престижну професію і забезпечити своє майбутнє!Який фах здобувають на кафедрі?

 • Який фах здобувають на кафедрі?

 • Кафедра готує бакалаврів,

 • спеціалістів/магістрів за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування».Чому вас навчатимуть?

 • Чому вас навчатимуть?

 • Фахівець у галузі менеджменту повинен досконало знати всі грані організаційно-управлінської, комерційної та аналітичної діяльності у колективі. Крім фундаментальних

 • та загальнотеоретичних знань із економічних дисциплін, ви засвоїте спеціальні знання із проблем психології та етики ділового спілкування.Які навички ви здобудете?

 • Які навички ви здобудете?

 • Ви навчитесь:

 • - планувати й ухвалювати управлінські рішення;

 • - організовувати діяльність колективу для виконання поставлених цілей;

 • - застосовувати різні методи мотивування працівників;

 • - здійснювати моніторинг процесу організації діяльності для досягнення цілей.Де ви зможете працювати?

 • Де ви зможете працювати?

 • Менеджер покликаний вирішувати проблеми управління:

 • - на підприємствах роздрібної і гуртової торгівлі різноманітних форм власності;

 • - на біржах;

 • - в акціонерних організаціях;

 • - у торгових домах, асоціаціях, концернах, корпораціях тощо.

 • Будь-яка організація – це великий живий організм, а менеджер – це мозок цього організму!

Який фах здобувають на кафедрі?

 • Який фах здобувають на кафедрі?

 • Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів/магістрів за спеціальністю

 • «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».Чому вас навчатимуть?

 • Чому вас навчатимуть?

 • Під час навчання за фахом студенти отримають знання щодо способів оптимізації підприємства, законів економічного розвитку в ринкових умовах господарювання, міжнародної економіки, кредиту, обліку, фінансів, оподаткування, митної справи, ефективності організаційно-економічних і технологічних процесів тощо.Які навички ви здобудете?

 • Які навички ви здобудете?

 • Ви будете готові:

 • - професійно керувати зовнішньоторговельною ланкою підприємства;

 • - зможете самостійно приймати рішення з управління зовнішньоекономічною діяльністю;

 • - виявляти тенденції і перспективи розвитку конкретних ринків;

 • - виробляти стратегію ЗЕД підприємства, планувати її реалізацію;

 • - визначати і підтверджувати ціни й умови поставки по контрактах;

 • - аналізувати ефективність зовнішньоторговельних операцій.Де ви зможете працювати?

 • Де ви зможете працювати?

 • - на підприємствах, які виготовляють експортні товари;

 • - на підприємствах, які закуповують імпортну сировину для власного виробництва;

 • - у компаніях, що здійснюють міжнародні перевезення.

Який фах здобувають на кафедрі?

 • Який фах здобувають на кафедрі?

 • Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів / магістрів за спеціальністю «Фінанси і кредит», а також забезпечує викладання професійно-орієнтованих дисциплін молодших спеціалістів цієї спеціальності у Коледжі «Освіта» .Чому вас навчатимуть?

 • Чому вас навчатимуть?Які навички ви здобудете?

 • Які навички ви здобудете?

 • Ви будете готові до:

 • планування, аналізу і прогнозування фінансово-економічної діяльності підприємства чи установи;

 • здійснення кредитування та інвестування;

 • проведення фінансових ревізій;

 • здійснення обліку, контролю та координації фінансово-економічної діяльності підприємства.Де ви зможете працювати?

 • Де ви зможете працювати?

 • Економіст-фінансист високої кваліфікації готовий до виконання різноманітних організаційно-управлінських функцій у всіх галузях економічної діяльності. Зокрема,

 • - у страхових компаніях;

 • - у державному казначействі;

 • - у фінансових установах;

 • - в органах виконавчої влади;

 • - на підприємствах усіх форм власності.

 • Інвестуйте гроші у знання, які гарантують забезпечене майбутнє!


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка