Єрун Гойєр Генеральний Директорат з питань внутрішнього ринку та послуг (dg markt)Дата конвертації27.12.2016
Розмір445 b.


 • ВНУТРІШНІЙ РИНОК

  • Єрун Гойєр
  • Генеральний Директорат з питань внутрішнього ринку та послуг (DG MARKT)
  • травень 2005р.

План

 • Що таке внутрішній ринок ?

 • Основоположні свободи

 • Підходи до гармонізації

 • Окремі напрямки політикиВнутрішній ринокЩо передбачає внутрішній ринок

 • Відміну митних зборів між країнами-членами ЄС

 • Відміну кількісних обмежень між країнами-членами ЄС

 • Відміну інших перешкод для торгівлі товарами, послугами, робочою силою та капіталом (основне завдання DG MARKT)

 • Cпільні правила конкуренції

 • Cпільна політика у сфері зовнішньої торгівліЗасади вільного пересування

 • Нормативно-правові положення: заходи з гармонізаціїФундаментальні свободи

 • Вільне пересування товарів, фізичних осіб (найманих працівників і дрібних підприємців), послуг і капіталу

 • Вільне пересування як загальне правило: країни-члени ЄС не повинні застосовувати обмеження до внутрішньої торгівлі (в рамках ЄС)

 • Необхідність транскордонності

 • Винятки визначені в Угоді про ЄС і прецедентному праві СЄС

 • Громадяни/комерційні структури можуть спиратися на ці положення, звертаючися до судів у своїх країнах та до європейських судівВиконання правил Співтовариства

 • На рівні національних судів:

  • Пряме застосування права ЄС
  • Інтерпретація національного законодавства в світлі права ЄС
  • Процедура попередньої судової ухвали (ст. 234 УЄC)
 • На рівні Європейської Комісії:

  • Подання протесту, що зумовлює застосування процедури розгляду порушення з боку країни-члена ЄС
 • Aльтернативи:

  • Рахунок балів за імплементацію
  • Несудові механізми: SOLVIT


Приклади випадків вільного пересування

 • Країни-члени можуть не вимагати від офіційно працевлаштованих на тимчасову роботу працівників з інших країн-членів попередньо отримувати дозвіл на роботу

 • Країни-члени можуть не обмежувати продаж через інтернет не зазначених у переліку фармацевтичних препаратів

 • Країни-члени можуть заборонити будь-який вид гри, якщо остання може зумовлювати порушення громадського порядкуВільне пересування товарів

 • Заборона кількісних обмежень на імпорт товарів і заходів, що зумовлюють рівноцінний вплив - ст. 28 УЄС

 • Широке тлумачення (Дассонвілль)

 • Принцип взаємовизнання (Кассіс де Діжон)  новий підхід до гармонізації

 • Виключення недискримінаційних „договорів на продаж“ (Keк)Заходи, що зумовлюють рівноцінний вплив

 • “всі правила торгівлі, затверджені країнами-членами ЄС, які допускають перешкоджання, прямо чи опосередковано, фактично чи потенційно, торгівлі в межах Співтовариства...”

 • “Дассонвілль” (1974)Приклади заходів, що зумовлюють рівноцінний вплив

  • Вимоги щодо отримання попереднього дозволу
  • Політика заохочення до купівлі вітчизняних товарів
  • Обмеження стосовно паралельного імпорту
  • Дублювання тестів, перевірок тощо
  • Вимога щодо призначення представника в країні-члені ЄС, яка є імпортером
  • Законодавство, котре захищає незмінність рецептури (харчові продукти)


Принцип взаємовизнання

 • Країни-члени не можуть спитарися на положення про винятки, що містяться в Угоді, щоб обгрунтувати обмеження на вільне пересування у випадках, коли це передбачають вимоги країни походження і

 • Країна походження несе відповідальність за встановлення і моніторинг вимог, а країна, що приймає, відповідає за забезпечення вільного пересування

 • Залежить від взаємної довіри між країнами-членами щодо контролю у країні походженняОбмеження до ст. 28 УЄС

 • Не застосовується до договорів на продаж, що регулюють спосіб, в який продукцію можна продати, а не саму продукцію, настільки, наскільки ці договори є недискримінаційними, як у законі, так і фактично (Keк)

 • Не забороняє звичайно застосовуване національне законодавство, які могли б ускладнити торгівлю продукцією, але вимагає подвійного регулюванняВинятки зі ст. 28 УЄC

 • Прямі обмеження умов Угоди, ст. 30 Угоди про ЄC

  • Офіційна мораль
  • Державна політика
  • Державна безпека
  • Захист здоров’я та життя людей, тварин чи рослин
  • Захист національного надбання, яке має мистецьку, історичну чи археологічну цінність
  • Захист промислової чи комерційної власності.
 • „Обв’язкові вимоги“ (Кассіс де Діжон)

  • Захист споживача та охорона навколишнього середовища
  • Нерівноправна конкуренція
  • інші (неповний список)


Принцип пропорційності

 • У будь-якому випадку національні заходи можуть бути відкориговані лише, якщо

  • Вони необхідні для досягнення мети і країна-член ЄС доводить, що сприймає цю мету серйозно( тобто, існує внутрішня система регулювання, яка слугує цій меті)
  • Вони є пропорційними, тобто, неможливо досягти цієї мети, якщо застосовувати менш суворі заходи з обмеження


Вільне пересування працівників

 • Ст. 39 Угоди про ЄC

 • Надає працівникам право шукати та отримувати роботу в країнах Співдружності

 • Забороняє будь-яку дискримінацію робітників за національною ознакою, навіть якщо це не стосується їхнього професійного статусу

 • Декілька регулятивних положень, котрі забезпечують виконання, і вичерпне прецедентне право Суду Європейських Співтовариств (СЄС)

 • Винятки вузько тлумачаться СЄССвобода заснування підприємств і надання послуг

  • Ст. 43 і 49 Угоди про ЄC
  • Заснування підприємства має відношення до сталої та постійної діяльності, в той час, коли послуги стосуються діяльності, що здійснюється на тимчасовій основі
  • Не існує практичних відповідників для розрізнення цих понять
   • Обидва поняття застосовуються до дрібних підприємців та компаній
   • Обидва види діяльності обмежуються рамками економічної діяльності та мають транскордонну складову


Широкий підхід, який забезпечує прецедентне право СЄС

 • Підхід „доступу до ринку“ СЄС: всі національні норми і положення, котрі можуть заважати заснуванню підприємства чи наданню послуг компанією чи приватним підприємцем в іншій країні-члені ЄС, є обмеженнями в межах значення ст. 43/ 49 ЄС та повинні бути об’єктивно обгрунтованими, навіть якщо вони не є дискримінаційнимиВинятки зі ст. 43, 49 УЄC

 • Прямі обмеження умов Угоди (ст. 45, 46, 55 ЄC)

  • Здійснення офіційного управління
  • Державна безпека, державна політика чи державна охорона здоров’я
 • „Oб’єктивне обгрунтування“ відповідно до прецедентного права СЄС

  • Охорона навколишнього середовища
  • Захист споживача
  • Інше (неповний список)
 • Застосовується принцип пропорційностіСвобода капіталу

 • Ст. 56 УЄC

 • Відкрите визначення капіталу СЄС

 • Нечітка відмінність від підприємства, але без практичного застосування

 • Підхід „доступу до ринку“ СЄС, який відповідає підходу, прийнятому при визначенні заснування підприємств/надання послугПідходи до гармонізації

 • Старі підходи (до 1985 р.)

 • Дуже детальний опис характеристик продукції

 • Складно встановлювати та виконувати

 • Непроникні для нововведень

 • Країни-члени приймають рішення про надання сертифікату відповідності

 • Новий підхід (після 1985 р.)

 • Розглядає у світлі принципу взаємовизнання

 • Розглядає лише обов’язкові суттєві вимоги (що cтосуються обгрунтування обмежень вільного пересування)

 • Технічні характеристики встановлюються через посередництво європейських організацій стандартизації (CEN, Cenelec, ETSI)

 • Гнучкість і технологічна нейтральність (маркування « CE »)Гармонізація законодавства (новий підхід)

 • Необхідна, якщо є потреба:

 • Усунути перешкоди для ведення торгівлі (не дивлячись на застосування принципу взаємовизнання), котрі виникають через різні рівні захищеності країн-членів ЄС

 • Забезпечити мінімальний захист від ризиків, пов’язаних з імпортом (у сфері охорони здоров’я, довкілля тощо)Окремі напрямки політики DG MARKT

 • Взаємовизнання професійної кваліфікації

 • Фінансові послуги

 • Поштові послуги

 • Державні закупівлі

 • Законодавство про компанії

 • Права у сфері інтелектуальної власності (ПІВ)Директиви стосовно внутрішнього ринку по секторахФінансові послуги

 • Три основні сфери, до яких застосовуються однакові принципи: банківська діяльність, ринки інвестицій і цінних паперів та послуги страхування.

 • Мета – забезпечити стабільність, фінансову надійність і відповідний рівень захисту споживачів/iнвесторів/власників страхових полісівФінансові послуги

 • Розширення законодавства зумовлює розвиток положень Угоди про ЄС

 • Національні положення скоординовані чи гармонізовані і на рівні Співдружності прийнято пакет мінімальних обов’язкових вимог, щоб сприяти можливому взаємовизнанню між країнами-членами ЄСФінансові послуги

 • У цій галузі є два основних принципи:

 • - Єдиний паспорт: дозвіл на діяльність оператора на ринку фінансових послуг в одній країні відкриває перед цим оператором можливість для заснування установ/надання фінансових послуг в інших країнах-членах ЄС без будь-яких додаткових вимог.

 • - Кoнтроль у країні походження: відповідальність за нагляд за діяльністю будь-якого фінансового оператора покладається на країну походження, в якій цей фінансовий оператор отримав ліцензію на діяльність.Законодавство у галузі акціонерних товариств (компаній)

 • Угода про ЄС гарантує право на створення підприємств і вільне надання послуг компаніями, що мають походження з країн-членів ЄС.

 • Проте, було визнано за необхідне гармонізувати положення національного законодавства у частині законодавства про компанії, шляхом внесення необхідних змін до нормативно-регулятивного законодавства.Законодавство про компанії

 • Така гармонізація переслідує мету:

 • Не допустити викривлення положень законодавства через фактори неекономічного характеру,

 • Забезпечити відповідний захист всім сторонам (акціонерам, кредиторам тощо) і

 • Сприяти розвитку бізнесу на всьому просторі внутрішнього ринку.Приклади успішного функціонування внутрішнього ринку

 • Здешевлення телефонних дзвінків всередині країн-членів ЄС (на 50%) і між цими країнами (на 40%)

 • Більш привабливим стають повітряні подорожі: ціни в середньому знизилися на 41%
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка