З досвіду роботи практичного психологаДата конвертації01.01.2017
Розмір444 b.


 • З ДОСВІДУ РОБОТИ

 • ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

 • ЯРУНСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

 • НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ

 • ПОЛІЩУК ОКСАНИ ВАСИЛІВНИ


Система освіти формує людські якості і закладає ті фізичні, моральні та інтелектуальні ресурси, які людина реалізує у своєму житті. Тому від освіти, її якості залежить те, як людина бачитиме своє місце у світі, реалізовуватиме себе, на які цінності орієнтуватиметься. Випускники і міської, і сільської школи повинні отримувати однаково якісну освіту. Адже у системі ринкових відносин недостатньо освіченій людині рано чи пізно загрожує незатребуваність. Її ніхто не стане утримувати просто так. Роки бездіяльного «відсиджування» робочого часу минули. Більше того, від людини нині очікують якісної, ініціативної, творчої роботи. А ці речі прямо пов'язані з освітою.

 • Система освіти формує людські якості і закладає ті фізичні, моральні та інтелектуальні ресурси, які людина реалізує у своєму житті. Тому від освіти, її якості залежить те, як людина бачитиме своє місце у світі, реалізовуватиме себе, на які цінності орієнтуватиметься. Випускники і міської, і сільської школи повинні отримувати однаково якісну освіту. Адже у системі ринкових відносин недостатньо освіченій людині рано чи пізно загрожує незатребуваність. Її ніхто не стане утримувати просто так. Роки бездіяльного «відсиджування» робочого часу минули. Більше того, від людини нині очікують якісної, ініціативної, творчої роботи. А ці речі прямо пов'язані з освітою.

 • Ще донедавна наша освіта обходилась без психологічної служби в школі. Жорстоко уніфікована система навчання та ставлення до дитини як до об’єкта педагогічного впливу обмежували інтерес до індивідуальних відмінностей між дітьми. Але ж кожна дитина поєднує в собі як загальнолюдські, так і індивідуальні риси. Вона прагне активізувати себе у світі. Кожен робить це по-своєму.

 • Щоб розвинути необхідні якості і вміння, потрібно вчителям насамперед враховувати в своїй роботі особливості особистості кожної дитини. Вивчення особистості слугує створенню оптимальних умов для її розвитку, тобто втілює в практику освіти принцип гуманізму, згідно з яким людині, як найвищій цінності суспільства, створюються сприятливі умови для гармонійного розкриття її здібностей і таланту, творчих можливостей. Нині реалізувати цей принцип в значній мірі допомагає психологічна служба школи, яка здійснює психологічний супровід навчально-виховного процесу.

Форми та зміст взаємодії з учнями. Визначення групи учнів, що потребують індивідуальної діагностики. Поглиблена індивідуальна діагностика, індивідуальна та групова корекційно-розвивальна робота.

 • Форми та зміст взаємодії з учнями. Визначення групи учнів, що потребують індивідуальної діагностики. Поглиблена індивідуальна діагностика, індивідуальна та групова корекційно-розвивальна робота.

 • Форми та зміст взаємодії з педагогами. На основі діагностики на педагогічних радах та за індивідуальними запитами надання рекомендацій з індивідуалізації процесу навчання та взаємодії з учнями групи соціальної дезадаптації й з обдарованими дітьми.

 • Форми та зміст взаємодії з адміністрацією. На основі аналізу діагностики надання інформації про запити учнів до навчання з метою оновлення змісту навчання та формування позакласного розвивального середовища. Разом з адміністрацією школи добір ефективних, відповідно до вікових особливостей дітей, методів навчання та виховання учнів.

 • Форми та зміст взаємодії з батьками. Ознайомлення батьків з результатами діагностики на батьківських зборах, з методами ефективної взаємодії з дітьми різних вікових груп, закономірностями психічного та фізичного розвитку та шляхами його корекції. Індивідуальні консультації за запитом. Направлення на консультації до вузьких спеціалістів суміжних напрямів.

 • Форми та зміст взаємодії з громадськістю. Знайомство суспільної та наукової громадськості на семінарах, конференціях, у пресі з результатами діагностики, із загальними тенденціями розвитку та соціалізації дітей. Запрошення до обговорення шляхів вирішення проблем.Форми та зміст взаємодії з учнями. Визначення референтних та лідерських груп у класних колективах, вивчення їх соціальної спрямованості. Залучення їх до суспільно корисної конструктивної діяльності, визначення асоціальних учнів, індивідуальна та групова корекційно-розвивальна робота з цією категорією учнів.

 • Форми та зміст взаємодії з учнями. Визначення референтних та лідерських груп у класних колективах, вивчення їх соціальної спрямованості. Залучення їх до суспільно корисної конструктивної діяльності, визначення асоціальних учнів, індивідуальна та групова корекційно-розвивальна робота з цією категорією учнів.

 • Форми та зміст взаємодії з педагогами. Надання рекомендацій класним керівникам щодо створення органів самоуправління у класі, до розподілу обов'язків у класному колективі, до підвищення групової згуртованості, до створення ситуації успіху у спілкуванні різних дітей у класі.

 • Форми та зміст взаємодії з адміністрацією. Надання рекомендації виховному центру школи щодо створення органів учнівського самоврядування у школі, щодо прийому на облік дітей, які потребують додаткових заходів із соціалізації та адаптації до шкільних та побутових умов.

 • Форми та зміст взаємодії з батьками. Інформування батьків на зборах про узагальнені результати діагностики. Сумісне визначення шляхів щодо поліпшення процесу соціалізації дітей. Індивідуальні консультації з питань стосунків дитини та оточення за запитом.

 • Форми та зміст взаємодії з громадськістю. Інформування суспільної та наукової громадськості на семінарах, конференціях, у пресі про узагальнені результати діагностики класних колективів. Сумісне визначення тенденцій, запрошення до пошуку шляхів вирішення проблем класних колективів.Форми та зміст взаємодії з педагогами. Визначення групи вчителів, що потребують допомоги в розвитку професійних якостей. Визначення шляхів та умов індивідуального професійного становлення. Психологічні тренінги комунікативних навичок та вмінь. Індивідуальні консультації щодо оптимізації навчального процесу.

 • Форми та зміст взаємодії з педагогами. Визначення групи вчителів, що потребують допомоги в розвитку професійних якостей. Визначення шляхів та умов індивідуального професійного становлення. Психологічні тренінги комунікативних навичок та вмінь. Індивідуальні консультації щодо оптимізації навчального процесу.

 • Форми та зміст взаємодії з адміністрацією. Інформування адміністрації про загальні дані діагностики педагогів школи. Сумісне визначення рейтингу вчителя в педагогічному колективі. Участь у плануванні та здійсненні методичної роботи у школі, надання допомоги в оптимізації процесу управління та гармонізації психологічного клімату.

 • Форми та зміст взаємодії з батьками. Участь у спілкування батьків та вчителів з проблем навчання та виховання дітей. Визначення спільних інтересів та форм взаємодії. Допомога в уникненні та виходу з конфліктних ситуацій.

 • Форми та зміст взаємодії з громадськістю. Участь у публічних обговореннях особистісних та професійних проблем педагогів у здійсненні навчально-виховного процесу. Надання узагальнених результатів для створення професіограми вчителя. Взаємодія з науковими та суспільними установами на шляху підвищення соціальної значущості професійної компетентності вчителя.Форми та зміст взаємодії з педагогами. Інформування про узагальненні результати діагностики педагогічного колективу. Визначення разом із колективом шляхів поліпшення психологічного клімату. Участь в організації запланованих заходів. На запит колективу та адміністрації проведення тренінгів, ділових ігор, індивідуальних та групових консультацій.

 • Форми та зміст взаємодії з педагогами. Інформування про узагальненні результати діагностики педагогічного колективу. Визначення разом із колективом шляхів поліпшення психологічного клімату. Участь в організації запланованих заходів. На запит колективу та адміністрації проведення тренінгів, ділових ігор, індивідуальних та групових консультацій.

 • Форми та зміст взаємодії з адміністрацією. Надання інформації в узагальненому вигляді про психологічний клімат у колективі. Участь у розподілі функціональних обов'язків та суспільних доручень, надання рекомендацій щодо оптимізації процесу управління колективом.

 • Форми та зміст взаємодії з громадськістю. Участь у суспільних та наукових заходах, присвячених питанням соціальної психології. Надання результатів діагностики в узагальненому вигляді для наукового аналізу соціальних процесів різних професійних та громадських груп. • Форми та зміст взаємодії з адміністрацією. Обговорення результатів діагностики щодо стилю управління колективом, можливі ускладнення при використанні даного стилю, визначення шляхів оптимізації методів управління. Індивідуальні консультації за запитом адміністрації, визначення індивідуальних програм та умов особистісного та професійного розвитку.

 • Форми та зміст взаємодії з громадськістю. Участь у семінарах управлінської діяльності. Проведення ділових ігор та психологічних тренінгів з питань прийняття управлінських рішень, лідерства, організації спільної діяльності.Форми та зміст взаємодії з учнями. Інформування учнів про попит на певні професії, орієнтація на свідомий та раціональний професійний вибір. Допомога у виборі життєвого шляху, адекватному оцінюванні власних можливостей, корекція професійних та соціальних намірів. Індивідуальні та групові консультації, ділові ігри, соціально-психологічні тренінги.

 • Форми та зміст взаємодії з учнями. Інформування учнів про попит на певні професії, орієнтація на свідомий та раціональний професійний вибір. Допомога у виборі життєвого шляху, адекватному оцінюванні власних можливостей, корекція професійних та соціальних намірів. Індивідуальні та групові консультації, ділові ігри, соціально-психологічні тренінги.

 • Форми та зміст взаємодії з педагогами. Інформація для вчителів на основі аналізу діагностики про шляхи підвищення ефективності навчання та підготовки до майбутнього самостійного життя. Навчання продуктивних методів спілкування, методики проведення заходів щодо адаптації до соціальних умов.

 • Форми та зміст взаємодії з адміністрацією. На основі аналізу діагностики визначення необхідних змін у навчально-виховному процесі у школі, які сприятимуть підвищенню соціальної захищеності учнів у майбутньому самостійному житті.

 • Форми та зміст взаємодії з батьками. Надання інформації батькам дітей про тенденції соціального розвитку суспільства. Допомога при виборі стратегії професійної освіти. Залучення до вирішення проблем школи у здійсненні змін, що сприяють підвищенню соціального захисту учнів.

 • Форми та зміст взаємодії з громадськістю. Участь у громадських та наукових заходах, присвячених питанням розвитку освітнього процесу, соціального захисту суб'єктів навчально-виховного процесу, обмін інформацією із зацікавленими установами, пошук сумісних рішень. • Збиратись разом – це початок.

 • Триматись разом – це процес.

 • Працювати разом – це успіх.

 • Генрі Форд

 • Презентацію підготувала:

 • Психолог Поліщук О.В.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка