З урахуванням великої номенклатури зношених деталей машин транспортного призначення до теперішнього часу не існує єдиногоДата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.Аналіз технічного стану деталей машин транспортного призначення за період з 2011 року по 2012 рік установлює тенденцію зі збільшення кількості деталей, які вийшли з ладу.

 • Аналіз технічного стану деталей машин транспортного призначення за період з 2011 року по 2012 рік установлює тенденцію зі збільшення кількості деталей, які вийшли з ладу.

 • З урахуванням великої номенклатури зношених деталей машин транспортного призначення до теперішнього часу не існує єдиного підходу щодо розробки засобів і методів технології відновлення не тільки їх геометричних розмірів, але і якості їх робочих поверхонь. Це вимагає поліпшення техніко-економічних показників за рахунок зменшення зносу деталей машин транспортного призначення на основі використання новітніх методів поверхневого зміцнення.Вона полягає в тому, що при ремонті деталей на підставі дефектоскопії на початку усунення дефектів виконується спеціально обраним ріжучим матеріалом, а відновлення - на підставі обраної технології реновації із урахуванням відновлення не тільки геометричних розмірів, а й вихідної структури робочої поверхні деталі.

 • Вона полягає в тому, що при ремонті деталей на підставі дефектоскопії на початку усунення дефектів виконується спеціально обраним ріжучим матеріалом, а відновлення - на підставі обраної технології реновації із урахуванням відновлення не тільки геометричних розмірів, а й вихідної структури робочої поверхні деталі.

 • Відмінна особливість полягає в тому, що запропонована концепція передбачає вибір матеріалу й режимів ріжучих інструментів для усунення виявлених дефектів і вибір технології реновації із урахуванням відновлення вихідної структури робочої поверхні деталі.

 • Послідовність реалізації запропонованої концепції здійснюється у чотири етапи.На першому етапі виконується очищення й розбирання вузла та мийка деталей. Для цього виконуються:

 • На першому етапі виконується очищення й розбирання вузла та мийка деталей. Для цього виконуються:

 • Очищення вузла від бруду;

 • Розбирання вузла;

 • Мийка деталей вузла;

 • На другому етапі виконується дефектоскопія деталі. Для цього виконуються й визначаються:

 • Дефектоскопія деталі;

 • Напрямок у ремонті деталі або її утилізація;

 • На третьому етапі виконується ремонт деталі. Для цього виконуються й визначаються:

 • Вибір ріжучого матеріалу для усунення дефектів;

 • Усунення виявлених дефектів;

 • Вибір технології реновації залежно від виду деталі та її лінійних розмірів з урахуванням відновлення вихідної структури робочої поверхні деталі.;

 • Відновлення деталі;

 • Контроль якості відновлення.

 • На четвертому етапі здійснюється складання й випробування вузла:

 • Збирання вузла;

 • Випробування вузла;

 • Передача в експлуатацію.

Необхідність підвищення ефективності транспортних вузлів випливає з Державної програми розвитку та модернізації залізничного транспорту України на 1998÷2015 рр., програми щодо розвитку фундаментальних досліджень та їх застосування, прийняті Кабінетом Міністрів на підставі Закону України «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності», та Програми створення і функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні. Важливим інструментом у досягненні цієї мети є комплекс пристроїв керування. Одним з основних напрямків є модернізація та побудова нових комплексів керування технологічними процесами на станціях залізниць України.

 • Необхідність підвищення ефективності транспортних вузлів випливає з Державної програми розвитку та модернізації залізничного транспорту України на 1998÷2015 рр., програми щодо розвитку фундаментальних досліджень та їх застосування, прийняті Кабінетом Міністрів на підставі Закону України «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності», та Програми створення і функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні. Важливим інструментом у досягненні цієї мети є комплекс пристроїв керування. Одним з основних напрямків є модернізація та побудова нових комплексів керування технологічними процесами на станціях залізниць України.

 • До полігону залізниць України входить велика кількість станцій, які мають індивідуальні характеристики та набір технологічних процесів. Для підвищення ефективності функціонування необхідно виконувати розробку новітніх методів. Перевірка цих методів на реальних станціях може порушити їх безпеку. Використання моделювання для перевірки методів і технологій, дає можливість скороти термін їх упровадження та виявлення недоліків. Від повноти моделей, які використовуються для перевірки залежіть успіх моделювання, тобто дослідження. У цьому ракурсі розробка методології побудови моделі функціонування залізних станцій є актуальним завданням, оскільки дає можливість охопити більшість типів станцій, які є в Україні.Предметом наукового дослідження є технологічні процеси та процеси функціонування станцій залізничного транспорту.

 • Предметом наукового дослідження є технологічні процеси та процеси функціонування станцій залізничного транспорту.

 • Основна мета проведеної роботи – підвищення надійності та безпеки залізничних станцій шляхом розробки методології побудови моделей їх функціонування, яка дозволить виконувати діагностування, моделювання та аналіз технологічних процесів і систем станційної автоматики на етапах розробки, проектування та експлуатації.

 • Побудовані моделі об'єктів контролю та керування

 • Моделі рейкових кіл

 • Моделі стрілок

 • Моделі світлофорів

Розроблена методологія побудови моделей функціонування станцій.

 • Розроблена методологія побудови моделей функціонування станцій.

 • Розроблено логіко-динамічні моделі об’єктів контролю та керування, які дозволяють реалізовувати моделювання логічних залежностей і динамічних процесів у їх ланках.

 • Розроблено моделі функціонування електричної централізації з урахуванням релейної та мікроконтролерної логіки.

 • Удосконалено модель системи управління переміщенням рухомого складу (МСУП) за рахунок оптимізації взаємодії моделей об’єктів контролю й керування та моделей рухомого складу.

 • Розроблено модель функціонування станції, яка може конфігуруватися під заданий об’єкт.Запропоновані логіко-динамічні моделі об’єктів контролю та керування. Ці моделі в залежності від виду моделювання дають можливість змінювати конфігурацію за рахунок підключення або відключення динамічної частини, що дає можливість підвищити ефективність обчислювальних засобів за рахунок вивільнення потужності.

 • Запропоновані логіко-динамічні моделі об’єктів контролю та керування. Ці моделі в залежності від виду моделювання дають можливість змінювати конфігурацію за рахунок підключення або відключення динамічної частини, що дає можливість підвищити ефективність обчислювальних засобів за рахунок вивільнення потужності.

 • Розроблена візуальна модель імітації релейних схем, яка дозволяє перевіряти алгоритми функціонування зовнішніх схем для моделей засобів автоматизації.

 • Розроблена модель функціонування станції дозволяє будувати стенди тестування систем автоматизації на станції та комплексу навчання керуючого персоналу.Упровадження у виробництво. Рекомендується впровадження в службах автоматики, телемеханіки та зв’язку. Запропоновано впровадження при побудові стендів тестування систем у ТОВ НВП «Стальенерго».

 • Упровадження у виробництво. Рекомендується впровадження в службах автоматики, телемеханіки та зв’язку. Запропоновано впровадження при побудові стендів тестування систем у ТОВ НВП «Стальенерго».

 • Упровадження у навчальному процесі. Результати дослідження використовуються при викладанні дисциплін «Технологічні процеси на залізничному транспорті», «Автоматизація технологічних процесі», «Засоби автоматизації технологічних процесі», «Теорія систем та системний аналіз», а також при проведенні занять в підрозділах Інституту підготовки і підвищення кваліфікації (ІППК) УкрДАЗТ.

 • Упровадження у науковій діяльності. У процесі виконання опубліковано 5 статей, подано заявку на отримання патенту, закінчено роботу над однією докторською дисертацією, яка захищатиметься у 2013 році.Метою роботи є вирішення науково-прикладної проблеми створення комбінованої енергетичної установки (КЕУ) рухомого складу залізничного транспорту, на основі літературних джерел, патентного пошуку сформулювати основні вимоги до неї, розробити уточнену модель робочого процесу та принципову схему застосування КЕУ на дизель-поїзді.

 • Метою роботи є вирішення науково-прикладної проблеми створення комбінованої енергетичної установки (КЕУ) рухомого складу залізничного транспорту, на основі літературних джерел, патентного пошуку сформулювати основні вимоги до неї, розробити уточнену модель робочого процесу та принципову схему застосування КЕУ на дизель-поїзді.

 • Основні задачі:

 • аналіз існуючих схем КЕУ та вибір схеми і потужності комбінованої енергетичної установки для застосування на дизель-поїзді;

 • удосконалення методів розрахунку робочого процесу комбінованої енергетичної установки з урахуванням умов експлуатації;

 • створення принципової схеми розміщення КЕУ на рухомому складі (дизель-поїздах) залізниць.

 • Наукова новизна : сформульована науково-прикладна проблема зменшення витрат палива та викидів шкідливих речовин дизелями тепловозів за рахунок застосування комбінованих енергетичних установок.

 • Науковий результат виконаного дослідження міститься в розробці методів аналізу та розрахунку схем та процесів комбінованих енергетичних установок локомотивів у різних умовах експлуатації.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка