Забезпечення здоров'я населення, його працездатності шляхом раціонального використання ресурсів системи охорони здоров'яДата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.забезпечення здоров'я населення, його працездатності шляхом раціонального використання ресурсів системи охорони здоров'я

 • забезпечення здоров'я населення, його працездатності шляхом раціонального використання ресурсів системи охорони здоров'я

 • державний бюджет — 60 %

 • медичне страхування — 30 %

 • платні послуги — 10 %

Історія розвитку обов'язкового медичного страхування най­більш показова в Німеччині, де на його основі сформувалася «страхова медицина». Практично всі країни сучасного світу, економічна система яких характеризується як соціально орієнтована ринкова економіка, тою чи іншою мірою використовують обов'язкове медичне страхування для вирішен­ня проблем охорони здоров'я. Це і визначає особливу зацікавле­ність історією охорони здоров'я та медичного страхування в Німеч­чині.

 • Історія розвитку обов'язкового медичного страхування най­більш показова в Німеччині, де на його основі сформувалася «страхова медицина». Практично всі країни сучасного світу, економічна система яких характеризується як соціально орієнтована ринкова економіка, тою чи іншою мірою використовують обов'язкове медичне страхування для вирішен­ня проблем охорони здоров'я. Це і визначає особливу зацікавле­ність історією охорони здоров'я та медичного страхування в Німеч­чині.Закони, прийняті при уряді Бісмарка, створили систему соціального страхування робітників, що враховувала всі ці випадки. До системи соціального страхування, як його найважливіша частина, увійшло обов'язкове медичне страхування, а система охорони здоров'я, що виникла на його основі, отримала в історії назву «система охорони здоров'я Бісмарка», або страхова медицина.

 • Закони, прийняті при уряді Бісмарка, створили систему соціального страхування робітників, що враховувала всі ці випадки. До системи соціального страхування, як його найважливіша частина, увійшло обов'язкове медичне страхування, а система охорони здоров'я, що виникла на його основі, отримала в історії назву «система охорони здоров'я Бісмарка», або страхова медицина.

В 1952 році вводиться самоуправління і паритетне представництво робітників та роботодавців в установах соціального страхування, а також відроджуються структури соціального страхування, що існували до 1933 року.

 • В 1952 році вводиться самоуправління і паритетне представництво робітників та роботодавців в установах соціального страхування, а також відроджуються структури соціального страхування, що існували до 1933 року. • З кінця 40-х — початку 50-х років з появою у Великобританії державної системи охорони здоров'я в ряді країн Східної Європи, відмічається посилення державного впливу на сферу медичного страхування.

Обов'язковим медичним страхуванням охоплено 90 % населення, де 2/5 складають члени сімей застрахованих. Майже 10 % громадян, які належать до вищих прошарків суспільства, охоплено тільки приватним страхуванням, а біля 3 % із числа залучених до системи обов'язкового медичного страхування здоров'я, також користуються і приватним страхуванням, що дозволяє вибрати лікаря, кращі умови госпіталізації або отримати додаткову грошову компенсацію при захворюванні.

 • Обов'язковим медичним страхуванням охоплено 90 % населення, де 2/5 складають члени сімей застрахованих. Майже 10 % громадян, які належать до вищих прошарків суспільства, охоплено тільки приватним страхуванням, а біля 3 % із числа залучених до системи обов'язкового медичного страхування здоров'я, також користуються і приватним страхуванням, що дозволяє вибрати лікаря, кращі умови госпіталізації або отримати додаткову грошову компенсацію при захворюванні.Поряд з обов'язковим страхуванням в Німеччині продовжує розвиватися приватне медичне страхування, яке досить дороге і недоступне для більшої частини населення. Ним у теперішній час охоплено 10 % населення. Зберігається приватна оплата медичних послуг, яка становить 20 % усієї суми витрат населення на медичне обслу­говування. Система медичного страхування передбачає принцип «участь у витратах», тобто оплату пацієнтом певної долі вартості медичної допомоги в доповнення до внесків на медичне стра­хування.

 • Поряд з обов'язковим страхуванням в Німеччині продовжує розвиватися приватне медичне страхування, яке досить дороге і недоступне для більшої частини населення. Ним у теперішній час охоплено 10 % населення. Зберігається приватна оплата медичних послуг, яка становить 20 % усієї суми витрат населення на медичне обслу­говування. Система медичного страхування передбачає принцип «участь у витратах», тобто оплату пацієнтом певної долі вартості медичної допомоги в доповнення до внесків на медичне стра­хування.Добровільне медичне страхування, як правило, є доповненням до існуючих в економічно розвинутих країнах систем обов'язкового медичного страхування. Добровільне медичне страху­вання, яке розвивалося як частина особистого комерційного страхування, має загальну з ним історію. Але, на превеликий жаль, вітчизняного досвіду організації добровільного медичного страхування в Україні не було, тому необхідно звернутися до досвіду цього виду страхової діяльності за кордоном.

 • Добровільне медичне страхування, як правило, є доповненням до існуючих в економічно розвинутих країнах систем обов'язкового медичного страхування. Добровільне медичне страху­вання, яке розвивалося як частина особистого комерційного страхування, має загальну з ним історію. Але, на превеликий жаль, вітчизняного досвіду організації добровільного медичного страхування в Україні не було, тому необхідно звернутися до досвіду цього виду страхової діяльності за кордоном.У більшості економічно розвинутих країн світу існує добровільне медичне страхування. Найбільш поширений цей вид страхування в Сполучених Штатах Америки, де розвинута ліберальна ринкова економіка та нема державних гарантій у галузі охорони здоров'я для більшості населення. У цій країні відсутні і системи обов'язкового медичного страхування — як доля соціального страхування населення. Однак однією із основних ідей реформування охорони здоров'я в США є запровадження обов'язкового медичного страхування для забезпечення більшої доступності медичної допомоги всьому населенню

 • У більшості економічно розвинутих країн світу існує добровільне медичне страхування. Найбільш поширений цей вид страхування в Сполучених Штатах Америки, де розвинута ліберальна ринкова економіка та нема державних гарантій у галузі охорони здоров'я для більшості населення. У цій країні відсутні і системи обов'язкового медичного страхування — як доля соціального страхування населення. Однак однією із основних ідей реформування охорони здоров'я в США є запровадження обов'язкового медичного страхування для забезпечення більшої доступності медичної допомоги всьому населенню

«Вluе Сrоs» («Голубий Хрест») і «Вluе Shield» («Голубий Щит»), забезпечували відповідно оплату госпіталізації або лікарської амбулаторної допомоги і медичних послуг для тих, хто мешкає в даному районі.

 • «Вluе Сrоs» («Голубий Хрест») і «Вluе Shield» («Голубий Щит»), забезпечували відповідно оплату госпіталізації або лікарської амбулаторної допомоги і медичних послуг для тих, хто мешкає в даному районі.

 • Ці організації вважаються добровільними і некомерційними, тобто, отримуючи величезні прибутки, вони використовують їх для основної діяльності — медичного страхування і не мають права вільної капіталізації прибутків.

Усього в США 10 років тому медичним страхуванням займалося більше 1500 страхових компаній, де приватним страхуванням було охоплено 80 % населення. Добровільне медичне страхування дає до 33 % фінансування охорони здоров'я.

 • Усього в США 10 років тому медичним страхуванням займалося більше 1500 страхових компаній, де приватним страхуванням було охоплено 80 % населення. Добровільне медичне страхування дає до 33 % фінансування охорони здоров'я.

Система медичних закладів у США формується переважно у відповідності до фінансових можливостей та потреб місцевого населення і за законами ринку. Мешканці країни вільні у виборі лікаря, а лікарі — у виборі характеру і місця практики. Планування медичної допомоги на федеральному рівні не проводиться. Муніципальні та окружні департаменти охорони здоров'я тільки забезпечують незнач­ний обсяг медичної допомоги через громадські клініки, а також конт­ролюють стан оточуючого середовища і якість водопостачання.

 • Система медичних закладів у США формується переважно у відповідності до фінансових можливостей та потреб місцевого населення і за законами ринку. Мешканці країни вільні у виборі лікаря, а лікарі — у виборі характеру і місця практики. Планування медичної допомоги на федеральному рівні не проводиться. Муніципальні та окружні департаменти охорони здоров'я тільки забезпечують незнач­ний обсяг медичної допомоги через громадські клініки, а також конт­ролюють стан оточуючого середовища і якість водопостачання.

Президент і віце-президенти — не медики, вони отримують спеціальну освіту — медичний менеджмент. їх обов'язками є питання матеріального і організаційного забезпечення лікувально-діагностич­ної та фінансової діяльності.

 • Президент і віце-президенти — не медики, вони отримують спеціальну освіту — медичний менеджмент. їх обов'язками є питання матеріального і організаційного забезпечення лікувально-діагностич­ної та фінансової діяльності.

 • Більшість лікарів, які практикують в комунальних шпиталях США, не є їх штатними співробітниками, а тільки мають дозвіл для роботи в цьому закладі, який необхідно підтверджувати кожні 1—2 роки. Гроші за лікування із страхових компаній і від хворих надхо­дять у фінансові фірми, де лікарі отримують заробітну платню. Пи­тання розподілу зароблених грошей вирішуються такими командами лікарів, як і питання лідерства в даному об'єднанні та якості лікувальної роботи. • Одним із основних завдань управління в теперішній час є не пряме керівництво, а формування команди, визначення мети роботи і доведення її до всіх членів команди. Кожний співпрацівник повинен розуміти загальні завдання колективу та свою роль в ньому, відчуваючи себе не найманим робітником, а членом команди.

 • Основне для керівника — не добиватися страху покарання, а виробити у співробітників почуття дотичності до загальної справи, підтримувати у них самоповагу, створити умови для того, щоб кожний міг висловити свою думку про спільну роботу. В той же час всі проступки члена колективу реєструються в персональному файлі комп'ютера і з кожним проводиться індивідуальна розмова з подальшою реєстрацією її результатів. Здійснення наступних проступків призводить до звільнення співпрацівника, а інформація про звільнених лікарів надходить у федеральну інформаційну систему та доступна всім керівникам служби охорони здоров'я. Якщо проступки пов'язані з хворобливим станом (наркоманія, алкоголізм тощо), то співробітнику створюються умови для лікування і тільки при відмові від лікування порушується питання про звільнення.Страхові компанії і лікарі, які об'єднані в Американську ме­дичну асоціацію (АМА) з метою відстоювання своїх інтересів прагнуть до того, щоб в структурах охорони здоров'я циркулювало як можна більше грошових коштів, так як від цього залежить розмір їх прибутків.

 • Страхові компанії і лікарі, які об'єднані в Американську ме­дичну асоціацію (АМА) з метою відстоювання своїх інтересів прагнуть до того, щоб в структурах охорони здоров'я циркулювало як можна більше грошових коштів, так як від цього залежить розмір їх прибутків.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка