Закон україни " Про добровільне об’єднання територіальних громад" ( від 05. 02. 2015 №157-viii); закон україни "Про співробітництво територіальних громад"Дата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ;

 • КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ;

 • КОНЦЕПЦІЯ реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (від 01.04.2014 № 333-р)

 • ЗАКОН УКРАЇНИ “Про добровільне об’єднання територіальних громад” (від 05.02.2015 № 157-VIII);

 • ЗАКОН УКРАЇНИ “Про співробітництво територіальних громад”(від17.06.2014 р.№1508-УІІ

 • БЮДЖЕТНИЙ та ПОДАТКОВИЙ КОДЕКСИ УКРАЇНИ;

 • ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  «Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад» (від 8 квітня 2015 р. № 214);

 •  ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ “Питання використання у 2015 році коштів державного фонду регіонального розвитку” (від 18.03.2015 № 195);

 • ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ “Деякі питання державного фонду регіонального розвитку” (від 18.03.2015 № 196)

 • та ін.Починаючи з 1991 року чисельність сільського населення зменшилася на 2,5 млн. осіб, а кількість сільських населених пунктів - на 348 одиниць. Разом з тим кількість сільських рад збільшилася на 1067 одиниць.

 • Починаючи з 1991 року чисельність сільського населення зменшилася на 2,5 млн. осіб, а кількість сільських населених пунктів - на 348 одиниць. Разом з тим кількість сільських рад збільшилася на 1067 одиниць.

 • В Україні утворено близько 12 тис. територіальних громад, у більш як 6 тис. громад чисельність жителів становить менш як 3 тис. осіб, з них у 4809 громадах - менш як 1 тис. осіб, а у 1129 громадах - менш як 500 осіб, у більшості з них не утворено виконавчі органи відповідних сільських рад, відсутні бюджетні установи, комунальні підприємства тощо. Органи місцевого самоврядування таких громад практично не можуть здійснювати надані їм законом повноваження.

 • Дотаційність 5419 бюджетів місцевого самоврядування становить понад 70 відсотків, 483 територіальні громади на 90 відсотків утримуються за рахунок коштів державного бюджету.Вартість утримання одного учня в загальноосвітньому навчальному закладі згідно формульного розрахунку Міністерства фінансів України становила:

 • Вартість утримання одного учня в загальноосвітньому навчальному закладі згідно формульного розрахунку Міністерства фінансів України становила:

 • у 2014 році – 8,5 тис. грн.;

 • у 2015 році – 8,9 тис. грн.

 • На Прикарпатті у Воронівській ЗОШ І-ІІ ст. Городенківського району видатки на одного учня становлять 41,0 тис. грн.; у Петрилівському НВК Тлумацького району – 39,3 тис. грн.

 • Для порівняння: вартість року навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра спеціальності "міжнародні відносини" у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка становитиме у поточному році 35,0 тис. грн.

 • 54,3% педагогів Івано-Франківської області

 • працюють з неповним тижневим навантаженням.Децентралізація -

 • Децентралізація -

 • це передача значних повноважень та бюджетів від державних органів органам місцевого самоврядування.

 • Децентралізація забезпечує більше повноважень тим органам, що ближче до людей, де такі повноваження можна реалізовувати найбільш успішно.

Зони доступності до потенційних адміністративних центрів :

 • Зони доступності до потенційних адміністративних центрів :

 • відстань не більш як 20 -25 кілометрів дорогами з твердим покриттям. Така відстань може бути зменшена у разі відсутності доріг з твердим покриттям чи особливостей рельєфу, що унеможливлює сполучення (ріки без мостів, гори);

 • час прибуття для надання швидкої медичної допомоги у невідкладних випадках та пожежної допомоги не має перевищувати 30 хвилин;

 • наявність загальноосвітнього навчального закладу I-III ступеня, проживання не менш як 250 дітей шкільного і 100 дітей дошкільного віку.

 • 2. Межі території спроможної територіальної громади (СТГ):

 • визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що входять до її складу;

 • територія СТГ має бути нерозривною;

 • СТГ розташовуються у межах території однієї області та у разі можливості одного району.

 • 3. Створення Проекту перспективного плану, який включає:

 • графічну частину, яка складається в масштабі 1:2000-1:10000, відображає межі спроможних територіальних громад, їх потенційні адміністративні центри та всі населені пункти, що увійшли до їх складу;

 • паспорти спроможних територіальних громад.

Стаття 11. Перспективний план формування територій громад Автономної Республіки Крим, області

 • Стаття 11. Перспективний план формування територій громад Автономної Республіки Крим, області

 • 1. Перспективний план формування територій громад Автономної Республіки Крим, області розробляється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною державною адміністрацією згідно з методикою формування спроможних територіальних громад і охоплює всю територію Автономної Республіки Крим, області.

 • 2. Методика формування спроможних територіальних громад розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування, та затверджується Кабінетом Міністрів України.

 • 3. Перспективний план формування територій громад Автономної Республіки Крим, області схвалюється відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної обласної державної адміністрації та затверджується Кабінетом Міністрів України.Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Стаття 1. Відносини, що регулюються цим Законом

 • Стаття 2. Принципи добровільного об’єднання територіальних громад

 • Стаття 3. Суб’єкти добровільного об’єднання територіальних громад

 • Стаття 4. Основні умови добровільного об’єднання територіальних громад

 • Розділ II ПОРЯДОК ДОБРОВІЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

 • Стаття 5. Ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад

 • Стаття 6. Порядок підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад

 • Стаття 7. Вимоги до проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад

 • Стаття 8. Утворення об’єднаної територіальної громади

 • Розділ III ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ДОБРОВІЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

 • Стаття 9. Форми державної підтримки добровільного об’єднання територіальних громад

 • Стаття 10. Фінансова підтримка державою добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст

 • Стаття 11. Перспективний план формування територій громад Автономної Республіки Крим, області

 • Розділ IV ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Староста відповідно є посадовою особою місцевого самоврядування, який: 1) представляє інтереси жителів села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради; 2) сприяє жителям села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування; 3) бере участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного села, селища; 4) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного села, селища виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб; 5) здійснює інші обов’язки, визначені Положенням про старосту. 2. Староста є членом виконавчого комітету ради об’єднаної територіальної громади за посадою.

 • Староста відповідно є посадовою особою місцевого самоврядування, який: 1) представляє інтереси жителів села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради; 2) сприяє жителям села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування; 3) бере участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного села, селища; 4) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного села, селища виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб; 5) здійснює інші обов’язки, визначені Положенням про старосту. 2. Староста є членом виконавчого комітету ради об’єднаної територіальної громади за посадою.

 • 3. Старосту обиратимуть на строк повноважень місцевої ради.Положення про старосту затверджується сільською, селищною, міською радою відповідної об’єднаної територіальної громади. У Положенні визначаються права і обов’язки старости, порядок його звітності, інші питання, пов’язані з діяльністю старости. Перелік повноважень, які матиме ця особа, визначає в першу чергу сама громада – у Положенні.

 • Положення про старосту затверджується сільською, селищною, міською радою відповідної об’єднаної територіальної громади. У Положенні визначаються права і обов’язки старости, порядок його звітності, інші питання, пов’язані з діяльністю старости. Перелік повноважень, які матиме ця особа, визначає в першу чергу сама громада – у Положенні.

 • Сама громада може зазначити серед іншого, наприклад, таке.

 • Староста зобов’язаний:

 • шанобливо ставитися до жителів села (селища) та їхніх звернень до органів місцевого самоврядування;

 • здійснювати моніторинг за станом довкілля, станом об’єктів інфраструктури, громадським правопорядком;

 • здійснювати моніторинг за дотриманням прав і законних інтересів жителів села (селища) у сфері соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму, житлово-комунального господарства, реалізації права на працю, медичну допомогу;

 • не допускати дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави;

 • виконувати інші обов’язки, визначені Положенням про старосту, статутом об’єднаної територіальної громади, актами органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади.У Положенні має бути чітко прописано графік та розпорядок роботи, механізм припинення повноважень, спосіб підзвітності та контролю (як і ким), як от, для прикладу: 1.1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями села (селища), відповідальним – перед сільською (селищною, міською) радою об’єднаної територіальної громади.

 • У Положенні має бути чітко прописано графік та розпорядок роботи, механізм припинення повноважень, спосіб підзвітності та контролю (як і ким), як от, для прикладу: 1.1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями села (селища), відповідальним – перед сільською (селищною, міською) радою об’єднаної територіальної громади.

 • 1.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями села (селища) на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів сільської (селищної, міської) ради об’єднаної територіальної громади зобов’язаний прозвітувати перед радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін.

 • 1.3 Повноваження старости, можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

 • 1.4. Повноваження старости за наявності підстав, можуть бути припинені достроково за пропозицією, внесеною в порядку місцевої ініціативи двома третинами жителів села (селища), які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, належать до відповідної територіальної громади та зареєстровані на території відповідного населеного пункту (села або селища), або за ініціативи однієї третини депутатів від загального складу ради рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.

 • 1.5 Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка